rijbewijs

Opnieuw plannen voor beperking maximumtarief rijbewijs

Het kabinet wil de prijzen voor uitgiftes van nieuwe rijbewijzen aan banden leggen. Als het aan de ministerraad ligt, mogen gemeentes vanaf volgend jaar niet meer dan 38,48 euro in rekening brengen. Ondanks eerdere beloftes staat het gemeentes nog steeds vrij om te bepalen welk bedrag aan de burger doorberekend wordt. Met een vast maximumtarief moet er na jaren van voornemens nu toch een einde aan grote prijsverschillen tussen diverse gemeentes komen.

De ministerraad heeft ingestemd met een landelijk vastgesteld tarief. Momenteel wordt voor de afhandeling van een aanvraag gemiddeld een ruime 40 euro geteld, maar in sommige gemeentes gelden tarieven die ruim boven de kostprijs liggen. In sommige gevallen wordt tot wel 68 euro in rekening gebracht. Het kabinetsvoorstel voor aanpassing van de Wegenverkeerswet ligt nu bij de Tweede Kamer.

Wegenverkeerswet

Met een afgesproken maximumbedrag moet een bepaling aan de Wegenverkeerswet 1994 worden toegevoegd. Op die manier mag een burgemeester bij het vaststellen van een afhandelingstarief niet boven het landelijk geldende maximum begroten. Het wordt een voor de gemeenten kostendekkend bedrag. De som van de vaste kosten die aan de Rijksoverheid betaald moeten worden (9,70 euro) en de gemeentelijke gelden ter vergoeding van de kosten die worden gemaakt voor afgifte van het rijbewijs (28,78 euro).

In het geval van rijbewijs-aanvragen die met een extra service worden afgehandeld, mogen gemeenten wel hogere tarieven blijven hanteren. Een voorbeeld van zo’n situatie is het met spoed verwerken van een aanvraag.

Uitstel

In 2009 werd al gesproken over het probleem van de grote prijsverschillen. In mei van dat jaar gaf toenmalig minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan actie te ondernemen om een einde te maken aan de prijsverschillen. Twee jaar daarvoor verzocht hij de ‘dure gemeenten’ al om hun tarieven te verlagen. Aan het dringende verzoek werd naar zijn idee te weinig gehoor gegeven en er werd afgesproken om het probleem aan te pakken. De wetswijziging is echter nog steeds niet goedgekeurd.

In 2010 werd het in te voeren maximumtarief van 36 euro bepaald. Het kabinet bleek geen haast te hebben met de daadwerkelijke doorvoering en de streefdatum van 1 juli 2011 werd niet gehaald. Latere toezeggingen van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu werden ook in 2012 niet ingelost: het nieuwe vastgestelde bedrag van 37,05 euro was al afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar werd toch niet ingevoerd.

2014

De nieuwe streefdatum voor invoering van het nieuwe tarief is 1 januari 2014. Naar schatting zouden meer dan 300 gemeenten hun prijzen moeten aanpassen als gevolg van verandering in de wet. Dit blijkt uit cijfers van van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.