Arts. foto Flickr/Jasleen Kaur

Rijtest en keuring bij autisme blijven in stand

Medische keuring, Gezondheidsverklaring

De medische keuring en rijtest voor mensen met autisme blijft gewoon zoals die nu is, ondanks kritiek dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een mindere rijgeschiktheid van deze groep. Het advies van de Gezondheidsraad is ongewijzigd: mensen met een psychische stoornis hebben een hoger risico om bij een verkeersongeval betrokken te zijn. Zolang dat het advies is, wordt de REG2000 niet versoepeld. 

Volgens de Regeling eisen geschiktheid (REG2000) moeten mensen met autisme hun rijgeschiktheid aantonen via een keuring door een medisch specialist en een rijtest praktische rijgeschiktheid. De REG2000 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, de minister baseert zich daarbij op adviezen van de Gezondheidsraad.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is nagegaan of de keuring en rijtest van mensen met autismespectrumstoornissen de afgelopen jaren wel nodig zijn geweest. De conclusie: het advies van de Gezondheidsraad is ongewijzigd en dus blijven de keuring en rijtest zoals die nu zijn.

Geen herziening

Afgelopen december bleek uit journalistiek onderzoek van Reporter Radio dat er geen wetenschappelijke grond is voor de rijtest die mensen met autisme moeten doen. Jaarlijks doen ongeveer 7.000 mensen met de diagnose autisme een rijtest bij het CBR, omdat zij een verhoogd risico van 70 procent op verkeersongevallen zouden hebben.

De Gezondheidsraad komt echter niet met een herzien advies en de minister houdt vast aan het bestaande advies van 2013. Toen adviseerde de raad om mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) die voor het eerst een rijbewijs aanvragen te checken op rijgeschiktheid. De check behelst een medische keuring en een rijtest. In dat jaar vond bovendien een versoepeling plaats: de driejaarlijkse herkeuringseis voor mensen met ASS werd losgelaten.

Afspraak is afspraak

De minister schrijft in haar toelichting het belangrijk te vinden dat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer. “Dat geldt ook voor mensen met een medische aandoening, er moeten geen strengere eisen worden opgelegd dan nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen. Mensen die blijkens de gezondheidsverklaring een medische aandoening hebben, dienen een medische keuring te ondergaan dan wel een rijtest af te leggen. Dit is Europees afgesproken. Dat geldt voor zowel voor personen met ASS, als voor personen met andere aandoeningen zoals diabetes mellitus, hartstoornissen en epilepsie.”

Lees ook: ‘Rijtest bij autisme is onnodig’

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rijtest en keuring bij autisme blijven in stand | RijschoolPro
Arts. foto Flickr/Jasleen Kaur

Rijtest en keuring bij autisme blijven in stand

Medische keuring, Gezondheidsverklaring

De medische keuring en rijtest voor mensen met autisme blijft gewoon zoals die nu is, ondanks kritiek dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een mindere rijgeschiktheid van deze groep. Het advies van de Gezondheidsraad is ongewijzigd: mensen met een psychische stoornis hebben een hoger risico om bij een verkeersongeval betrokken te zijn. Zolang dat het advies is, wordt de REG2000 niet versoepeld. 

Volgens de Regeling eisen geschiktheid (REG2000) moeten mensen met autisme hun rijgeschiktheid aantonen via een keuring door een medisch specialist en een rijtest praktische rijgeschiktheid. De REG2000 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, de minister baseert zich daarbij op adviezen van de Gezondheidsraad.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is nagegaan of de keuring en rijtest van mensen met autismespectrumstoornissen de afgelopen jaren wel nodig zijn geweest. De conclusie: het advies van de Gezondheidsraad is ongewijzigd en dus blijven de keuring en rijtest zoals die nu zijn.

Geen herziening

Afgelopen december bleek uit journalistiek onderzoek van Reporter Radio dat er geen wetenschappelijke grond is voor de rijtest die mensen met autisme moeten doen. Jaarlijks doen ongeveer 7.000 mensen met de diagnose autisme een rijtest bij het CBR, omdat zij een verhoogd risico van 70 procent op verkeersongevallen zouden hebben.

De Gezondheidsraad komt echter niet met een herzien advies en de minister houdt vast aan het bestaande advies van 2013. Toen adviseerde de raad om mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) die voor het eerst een rijbewijs aanvragen te checken op rijgeschiktheid. De check behelst een medische keuring en een rijtest. In dat jaar vond bovendien een versoepeling plaats: de driejaarlijkse herkeuringseis voor mensen met ASS werd losgelaten.

Afspraak is afspraak

De minister schrijft in haar toelichting het belangrijk te vinden dat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer. “Dat geldt ook voor mensen met een medische aandoening, er moeten geen strengere eisen worden opgelegd dan nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen. Mensen die blijkens de gezondheidsverklaring een medische aandoening hebben, dienen een medische keuring te ondergaan dan wel een rijtest af te leggen. Dit is Europees afgesproken. Dat geldt voor zowel voor personen met ASS, als voor personen met andere aandoeningen zoals diabetes mellitus, hartstoornissen en epilepsie.”

Lees ook: ‘Rijtest bij autisme is onnodig’

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.