C-rijbewijs

Reglement rijbewijzen campers en vrachtwagens aangepast

vrachtauto, vrachtwagen, BLOM, C1

De theorie-examens voor de rijbewijscategorieën C1, C, D1 en D en de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs (code 95) wijzigen. Daartoe is de wet deze maand aangepast. Bedoeling is dat de exameninhoud verbetert.

De verhouding tussen Verkeer en Techniek in het theorie-examen moest volgens het Ministerie van Infrastructuur en Verkeer (IenW) aangepast worden om meer nadruk te kunnen leggen op het onderdeel Verkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast was het belangrijk om het onderdeel Techniek beter te laten aansluiten op de (beroeps)praktijk. Dat houdt in dat er minder gedetailleerd getoetst wordt op technische onderdelen waar de chauffeur zelf niets meer mee mag of kan doen. Ook wordt er meer aandacht besteed aan onderwerpen die in het bijzonder relevant zijn voor de (beroeps)chauffeur.

De wijziging gaat daarbij specifiek om de theorie-examens. In het besluit is ook voorzien in een overgangsregeling voor kandidaten die reeds begonnen zijn met het examentraject en al deelexamens hebben behaald vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Beroepschauffeurs

De nieuwe modules maken het mogelijk om beroepschauffeurs te toetsen op de belangrijkste vaardigheden die ze nodig hebben om veilig de weg op te gaan en hun beroep uit te oefenen, waarbij zowel voor vrachtauto als bus meer focus ligt op het desbetreffende voertuig. Dit betekent ook dat vrijstelling van één van de onderdelen van de theorie-examens (het oude RV1) van de rijbewijscategorie C voor rijbewijscategorie D of andersom niet meer mogelijk is. De voordelen voor de verkeersveiligheid van het niet verlenen van deze vrijstelling voor het onderdeel van het theorie-examen voor de rijbewijscategorie C en D als het andere al is behaald, wegen op tegen de extra inspanning die nodig is van de kandidaten die een nieuwe rijbewijscategorie willen behalen.

Een ander verschil tussen de oude en nieuw examenstructuur is de overgang van de onderdelen R2C/R2D en V2C/V2D naar één module 2-C/D die alleen voor het vakbekwaamheidstraject geldt. Tot slot is het onderdeel RV1P (RV1 Plus) in de examenstructuur vervallen.

Rijbewijscategorie C1 of C is nodig om voertuigen zwaarder dan 3500 kilogram te besturen, waarbij C1 een maximum van 7500 kilogram kent. Rijbewijscategorie D1 of D kan worden gebruikt om voertuigen te besturen waarin meer dan acht personen kunnen worden vervoer, waarbij D1 een maximum van 16 personen kent. Code 95 is nodig bij één van bovengenoemde categorieën als het beroepsmatig vervoer betreft.

Aantal examens

In 2019 zijn in totaal 19.099 eerste theorie-examens afgenomen die nodig zijn voor de categorieën C en D. Daarnaast zijn 1.892 examens afgenomen voor de rijbewijscategorieën C1 en D1 (RV1L). Iets meer dan 3.639 examens zijn afgenomen voor mensen die rijbewijscategorie C halen zonder code 95 (R2C) en iets meer dan 17.104 theorieexamens voor mensen die hun rijbewijscategorie C halen met beroepskwalificatie (V2C).

Daarnaast zijn er tussen de 2.000 en 3.000 kandidaten bij de theorie-examens voor categorie D met code 95 en iets meer dan 100 die categorie D halen, maar zonder code 95. Dit zegt alleen iets over de afgenomen examens, het kan zijn dat aantallen verschillen door verschillende slagingspercentages, kandidaten die lopende het traject afhaken of in het jaar ervoor of erna andere examens hebben gedaan om de rijbewijscategorie te behalen.

De wijzigingen moeten 20 mei van kracht worden. Lees het Ontwerp Besluit tot wijziging Reglement rijbewijzen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche.

Voor slechts € 6,- per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

Onderwerpen: , ,

Auteur: Tessa Heerschop

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.