RijschoolPro https://www.rijschoolpro.nl Het vakblad voor de rijschoolbranche Thu, 29 Oct 2020 10:15:18 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://www.rijschoolpro.nl/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Rlogotransparant3-32x32.png RijschoolPro https://www.rijschoolpro.nl 32 32 Onderzoek: minder files door betalen naar gebruik https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/30/onderzoek-minder-files-door-betalen-naar-gebruik/ https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/30/onderzoek-minder-files-door-betalen-naar-gebruik/#respond Fri, 30 Oct 2020 10:14:56 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91002 Wanneer het kabinet besluit om het ‘betalen naar gebruik’ in te voeren, zal het aantal files op de weg slinken. Afhankelijk van de variant van het rekeningrijden, zou het aantal verloren uren per etmaal zelfs met 68 procent kunnen afnemen. Dit komt met name doordat door deze maatregel waarschijnlijk minder kilometers worden afgelegd.
Dit blijkt uit een tussentijds rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Financiën. Er is namelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat er onderzoek zal worden uitgevoerd naar betalen naar gebruik, zodat dit ‘beslisrijp’ kan worden voorgelegd bij de kabinetsformatie in 2021.

Het kabinet kijkt naar drie varianten. Een beprijzing per kilometer voor alleen elektrische auto’s, een tijd- en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele wagenpark en als laatste een variant met een emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark. Deze drie zijn in het rapport nog verder uitgesplitst in subvarianten.

Reistijd

In al die varianten neemt het reistijdverlies af, zo wordt geconcludeerd in dit onderzoek. Dit komt omdat het rekeningrijden in alle gevallen leidt tot minder kilometers die worden afgelegd. Daarbij valt op dat met name de avondspits rustiger zal worden. Dit kan worden verklaard doordat in de middagspits meer sociaal-recreatief verkeer rijdt en zij zijn gevoeliger voor dergelijke prijsprikkels.

Het effect waarbij de spits wordt ontlast, is het sterkste bij de variant waarin wordt gekozen voor een hoger tarief op drukke plaatsen. Het lijkt echter voor het verminderen van de files sowieso een succesvolle maatregel. Zolang het rekeningrijden voor alle voertuigen geldt en niet alleen voor elektrische wagens, nemen de zogeheten voertuigverliesuren al al snel met 50 procent af.

Kosten

Het betalen naar gebruik betekent in de onderzochte varianten dat bestel- en personenauto’s gemiddeld tussen de 6,8 en 7,7 cent moeten afrekenen per afgelegde kilometer. De precieze kosten zijn afhankelijk van het scenario dat wordt gekozen. Zo kan het kabinet er dus voor kiezen om betalen naar gebruik alleen in te voeren voor bestuurders van elektrische voertuigen, omdat voor fossiele wagens het normale systeem in stand blijft. Het tarief voor het hele wagenpark wordt dan veel lager.

Een andere optie is de variant waarbij een differentie geldt voor voertuigemissies én heffing op drukke locaties in de spits. Het tarief is dan 7 eurocent duurder in de spits, als de automobilist op een traject rijdt met structurele files.

Gebruik

Een van de redenen voor dit onderzoek, was de toezegging in het Klimaatakkoord. Rekeningrijden kan namelijk juist de vervuilende modaliteiten ontmoedigen. De maatregelen zal inderdaad aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitstoot van CO2 en NOx. Wanneer het aantal kilometers afneemt, dalen logischerwijs ook de schadelijke emissies. Er zijn echter ook vier scenario’s bekeken die tot doel hebben om de uitstoot te verminderen en daar lijken ze ook in te slagen. Dit gebeurt het sterkste in varianten waarbij een gemiddelde afgelegde kilometer met een zuiniger en schoner voertuig wordt gereden.

Opvallend is dat auto’s nauwelijks vaker aan de kant zullen worden gezet door de maatregel, maar dat het gebruik naar verwachting wel degelijk afneemt. Dit komt met name doordat er kortere ritten zullen worden gemaakt, doordat via kortere (goedkopere) routes wordt gereden en/of omdat andere bestemmingen worden gekozen.

Wagenpark

Het invoeren van betalen naar gebruik zal ook een beperkte groei van het personenautopark tot gevolg hebben. Dit omdat het bezit van een auto goedkoper wordt. In 2030 kan het totale personenautopark met 50.000 tot zelfs 250.000 stuks zijn gegroeid. Wel zullen daar hoogstwaarschijnlijk veel elektrische wagens bij zitten. Het gaat om een toename van 6 tot zelfs 15 procent.

Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën bewijst deze quickscan naar de effecten van rekeningrijden dat invoering hiervan in ieder geval nog niet mogelijk is per 2026. Hij schrijft dat het implementeren hiervan minimaal 9 tot 10 jaar gaat duren. Aan het einde van dit jaar wil het kabinet een eindrapportage kunnen sturen over deze maatregel, waarin ook dieper wordt ingegaan op de herverdeling en de inkomenseffecten van de verschillende scenario’s.

Lees ook: 

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/30/onderzoek-minder-files-door-betalen-naar-gebruik/feed/ 0
Belgische verkeershufters vallen minder vaak in herhaling na volgen cursus https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/29/belgische-verkeershufters-vallen-minder-vaak-in-herhaling-na-volgen-cursus/ https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/29/belgische-verkeershufters-vallen-minder-vaak-in-herhaling-na-volgen-cursus/#respond Thu, 29 Oct 2020 09:23:07 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91046 Belgen die vanwege alcoholmisbruik in het verkeer een cursus hebben moeten volgen, vallen een stuk minder vaak in herhaling dan degenen die alleen een boete krijgen. De recidive ligt 41 procent lager bij overtreders die een verkeerscursus als straf krijgen. Het blijkt uit een studio van het Vias institute. 
Het percentage recidivisten in België ligt 41 procent lager bij verkeersovertreders die een verkeerscursus moeten volgen in vergelijking met overtreders die een geldboete krijgen of die hun rijbewijs moeten inleveren. De effecten van die verkeerscursussen zijn bovendien meer uitgesproken voor bestuurders die voor de eerste keer veroordeeld worden. Dit zijn enkele resultaten uit een nieuwe studie van Vias institute die specifiek onderzocht wat de effecten zijn van een crusus voor mensen die veroordeeld werden omdat ze te veel gedronken hadden achter het stuur.

Studie

In totaal zijn meer dan 600 bestuurders in deze studie opgenomen die ofwel een klassieke straf (zoals de geldboete of een ingenomen rijbewijs) ofwel een verkeerscursus kregen opgelegd tussen 2010 en 2014. Beide groepen waren zeer vergelijkbaar op basis van een aantal belangrijke kenmerken, zoals de ernst van de overtreding, leeftijd en geslacht van de overtreder, eerdere veroordelingen en periode van de veroordeling.

Er werd voor al die bestuurders nagegaan of ze opnieuw in de fout zijn gegaan tot eind december 2017. Recidive is de belangrijkste parameter om na te gaan hoe effectief die cursussen zijn. Na het krijgen van een klassieke straf gaat 63 procent van de overtreders opnieuw de fout in.

In totaal is 51 procent van alle overtreders opnieuw de fout ingegaan tijdens de onderzochte periode. Van degenen die een klassieke straf kregen pleegde 63 procent opnieuw strafbare verkeersfeiten. Bij de groep overtreders die een cursus volgden was dat 37 procent. Dit betekent dat bestuurders die een cursus hebben gevolgd gemiddeld 41 procent minder recidive kennen dan zij die een klassieke straf kregen opgelegd.

Sneller recidive bij geldboete of ingenomen rijbewijs

Bestuurders die een klassieke straf krijgen hervallen bovendien sneller. Zo is na 1000 dagen na hun veroordeling ongeveer 25 procent van de bestuurders die de vorming volgde hervallen, terwijl dit ongeveer 50 procent bedraagt voor de bestuurders die een klassieke straf kregen opgelegd.

Cursus meeste effect op vrouwen

Voor zowel mannen als vrouwen zien we dat verkeerscursussen effect hebben en het percentage recidivisten lager ligt. Al is het gunstig effect voor vrouwen meer uitgesproken. De impact van de cursus is het grootst op personen die een blanco strafblad hebben. Daar stellen we de grootste daling vast op de kans om te hervallen. Voor mensen die al eerdere veroordelingen hebben, is de impact minder uitgesproken.

Geen wondermiddel

De cursussen zijn echter geen wondermiddel en hebben niet op iedereen hetzelfde effect. Zo blijkt uit de studie dat wanneer de bestuurders de vorming hebben doorlopen, maar toch terug worden gepakt voor rijden onder invloed, hun promillage gemiddeld hoger is in vergelijking met de bestuurders die een klassieke straf kregen opgelegd.

Zo is er bij zware drinkers meestal sprake van een afhankelijkheidsproblematiek. Bij hen is het vooral van belang dat zij leren om rijden los te koppelen van hun drinkgedrag en te werken aan hun verslaving. Tijdens het proces van leren loskoppelen kan de verkeersveiligheid voor die mensen beter verhoogd worden door het installeren van een alcoholslot.

De Belgische cursus

Vias institute geeft al bijna 25 jaar cursussen, vormingen genoemd, aan verkeersovertreders. Die verkeerscursussen in kleine groepjes gelden als vervanging van een traditionele straf zoals een geldboete of een rijverbod. Een vorming duurt 20 uur.

Bedoeling van een vorming als alternatieve straf is om een leerproces bij de overtreder op gang te brengen en hem of haar te laten nadenken over zijn eigen gedrag. Zo probeert de cursus een duurzame gedragswijziging tot stand te brengen. Sinds 2003 is het aantal personen dat een vorming moest volgen vervijfvoudigd. In totaal volgden 6200 overtreders in 2019 een vorming bij Vias institute. Er zijn specifieke vormingen voor alcohol, overdreven snelheid, of een algemene vorming waar bijvoorbeeld overtreders terecht komen die vluchtmisdrijf hebben gepleegd.

Cindy Van Dijck, rechter Leuvense rechtbank: “Op zitting merken we vaak dat overtreders heel goed beseffen dat ze in de fout zijn gegaan. Maar een zinnige reden hebben ze zelden. Ze drinken iets, het is plezant en dan is het tijd om naar huis te gaan. En daar staat hun auto te blinken. Toch maar even snel zelf het stuur pakken, denken ze dan. Deze overtreders hebben het gevoel dat het ‘hen is overkomen’. Maar dronken rijden overkomt je niet, je kiest ervoor. Een vorming kan veel meer impact hebben dan een geldboete om bestuurders bewust te maken dat dit je niet overkomt en dat je andere keuzes kan maken.”

Conclusie

Verkeersovertreders die in de fout gaan moeten een gepaste straf krijgen, waarbij het doel altijd moet zijn te vermijden dat ze opnieuw in de fout gaan. Voor sommige overtreders volstaan daarbij de klassieke bestraffingen niet. Uit deze studie blijkt duidelijk dat vormingen voor overtreders die veroordeeld worden omdat ze te veel gedronken hebben, ervoor zorgen dat de kans op recidive met 41 procent kleiner wordt. De effectiviteit is het grootst bij overtreders die voor het eerst tegen de lamp lopen. Het lijkt dus aangewezen deze in eerste instantie door te verwijzen naar een alternatieve leermaatregel zoals een vorming. Verder onderzoek is nodig om te bepalen wat de exacte effecten zijn van elke straf op verkeersovertreders.

Lees ook: 

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/29/belgische-verkeershufters-vallen-minder-vaak-in-herhaling-na-volgen-cursus/feed/ 0
RijschoolProTV: Sylvia Wemer is de duizendpoot van de rijschoolbranche https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/rijschoolprotv-sylvia-wemer-is-de-duizendpoot-van-de-rijschoolbranche/ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/rijschoolprotv-sylvia-wemer-is-de-duizendpoot-van-de-rijschoolbranche/#respond Wed, 28 Oct 2020 12:02:33 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91068 Sylvia Wemer is ‘Zij van Nelen’. Wemer runt een rijschool in Hoorn, geeft praktijk- en theorielessen aan rijbewijsleerlingen, geeft WRM-bijscholing aan rijinstructeurs en is coach voor startende ondernemers. Veelzijdiger wordt het niet in de rijschoolsector. Wemer is vandaag de studiogast bij RijschoolProTV. 
In februari dit jaar keurde het IBKI de WRM-bijscholing ’60 Ondernemersvaardigheden mbt een eigen rijschool starten’ goed. Sylvia Wemer is de enige docent die deze bijscholing geeft. Wat leer je daar eigenlijk? En is die bijscholing ook zinvol voor rijinstructeurs die al zelfstandig ondernemer zijn? Daarover en meer vertelt Wemer vanmiddag bij RijschoolProTV.  

RijschoolProTV is woensdagmiddag om 16:00 uur live te bekijken. Daarna kan je de uitzending op elk gewenst moment terugkijken.

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/rijschoolprotv-sylvia-wemer-is-de-duizendpoot-van-de-rijschoolbranche/feed/ 0
Motie aangenomen: 30 kilometer per uur wordt het nieuwe 50 https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/motie-aangenomen-30-kilometer-per-uur-wordt-het-nieuwe-50/ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/motie-aangenomen-30-kilometer-per-uur-wordt-het-nieuwe-50/#respond Wed, 28 Oct 2020 09:09:38 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91061 De leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel van GroenLinks en SGP. Zo hopen de partijen het aantal verkeersdoden te doen dalen. Uitzonderingen zijn nog wel mogelijk, bijvoorbeeld op doorgaande wegen of plekken waar dit veilig kan.
De veiligheid gaat erop vooruit als automobilisten binnen de bebouwde kom minder hard rijden. Vooral kinderen hebben weinig kans om te overleven bij een botsing waarbij de auto 50 kilometer per uur rijdt. “De kans op ongelukken is 3,5 keer kleiner als we iets zachter rijden. Veel veiliger voor voetgangers, fietsers en kinderen”, verklaart Suzanne Kröger van GroenLinks.

Risico

De snelheidsverlaging in Nederland is al langer onderwerp van gesprek, om de verkeersveiligheid te verbeteren. CBS-cijfers laten zien dat in 2019 meer dan 250 voetgangers en fietsers zijn overleden. SWOV heeft bovendien de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangemerkt als risico voor het vervoer van kinderen naar de kinderopvang of naar scholen.

Buitenlandse ervaringen met een lagere snelheid hebben goede resultaten opgeleverd. De Scandinavische steden Oslo en Helsinki hebben deze maatregel eerder doorgevoerd en in die twee steden is in 2019 geen enkele fietser of voetganger overleden. Begin 2020 tekenden 140 landen de Stockholm Declaration waarmee zij aangaven voor de invoering van een maximumsnelheid te zijn.

Kader

Ook verschillende organisaties zijn voorstander, zoals de RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Verenigde Naties. De Fietsersbond geeft op Twitter aan verheugd te zijn over het aannemen van het voorstel en stimuleert het oppakken van een goede inrichting en betere handhaving.

Tegelijkertijd is minister Cora van Nieuwenhuizen niet voor deze maatregel. Ze liet eerder weten dat het besluit voor de maximumsnelheid hoofdzakelijk bij de gemeentes ligt. Zo werd onlangs in Amersfoort een voorstel aangenomen om de snelheidsnorm aan te passen. Van Nieuwenhuizen stelde ook dat op een groot deel van de wegen binnen de bebouwde kom al een limiet van 30 kilometer per uur geldt.

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/motie-aangenomen-30-kilometer-per-uur-wordt-het-nieuwe-50/feed/ 0
Uitstel voor schrappen van automaatcode 78 in Duitsland https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/uitstel-voor-schrappen-van-automaatcode-78-in-duitsland/ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/uitstel-voor-schrappen-van-automaatcode-78-in-duitsland/#respond Wed, 28 Oct 2020 09:05:22 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91059 Het schrappen van de automaatcode op het rijbewijs wordt in Duitsland met drie maanden uitgesteld. Vanaf 1 april 2021 kunnen Duitse kandidaten het praktijkexamen afleggen in een automaat voor een rijbewijs zonder beperkingen. Wel moeten zij bij de rijschool een module schakelen hebben gevolgd. Het schrappen is uitgesteld om de testcentra en autoriteiten meer tijd te geven zich voor te bereiden.
De introductie van een rijbewijs zonder de beperkende Code 78 in Duitsland is uitgesteld tot 1 april 2021. “De uitvoering van de verordening betreffende de opleiding en het testen van motorvoertuigen met automatische transmissies vereist dat de rijbewijsautoriteiten, hun procesaanbieders en de technische testcentra tijd besteden aan het voorbereiden van de nieuwe procedures en het programmeren van de nodige wijzigingen”, aldus de aanbeveling aan de Bundesrat.

Toen werd aangekondigd dat de code zou komen te vervallen, werd er gesproken over zomer 2020. Dat is al uitgesteld naar winter 2020. Nu wordt het dus april volgend jaar.

Voorwaarden

Voor een Duits rijbewijs zonder beperking moet de kandidaat wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook blijven uitgegeven rijbewijzen wel de beperkende code houden.

  • De rijbewijskandidaat volgt tijdens zijn opleiding bij de rijschool tenminste tien lessen van 45 minuten in een handgeschakeld voertuig. Die training moet volstaan om de vaardigheden en capaciteiten te hebben om handgeschakeld te rijden.
  • De bijscholing om handgeschakeld te rijden wordt afgesloten met een examen van ten minste vijftien minuten. Dit examen wordt bij de rijschool afgelegd. De kandidaat moet aantonen dat hij de hellingproef beheerst, goed kan schakelen, voorrangssituaties herkent en klimaatvriendelijk kan rijden.
  • De rijinstructeur bevestigt de deelname aan de bijscholing en het afleggen van de test aan de Duitse variant van het CBR.

Lees ook: 

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/28/uitstel-voor-schrappen-van-automaatcode-78-in-duitsland/feed/ 0
Geen praktijkexamen meer voor personen met verlopen verblijfsdocument https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/27/geen-praktijkexamen-meer-voor-personen-met-verlopen-verblijfsdocument/ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/27/geen-praktijkexamen-meer-voor-personen-met-verlopen-verblijfsdocument/#respond Tue, 27 Oct 2020 07:25:47 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91053 Door de coronacrisis heeft de IND nog steeds achterstanden bij het verlengen van verblijfsdocumenten. Dit raakt ook sommige examenkandidaten, omdat zij zich met een geldig verblijfsdocument moeten identificeren. Met het ministerie had het CBR afgesproken dat deze kandidaten theorie- en praktijkexamen mochten doen. Vanaf 1 november kan er in deze gevallen geen praktijkexamen meer worden gedaan. Het theorie-examen kan nog tot en met 30 november. 
Om theorie- of praktijkexamen te doen bij het CBR is een geldig verblijfsdocument nodig. Vanwege achterstanden bij de IND mogen examenkandidaten van wie de papieren zijn verlopen alsnog afrijden of opgaan voor hun theorie.

Voorwaarde hiervoor was dat zij, naast hun verlopen verblijfsdocument, ook een brief van de IND konden overleggen die aan de volgende eisen voldeed:

  • De brief is persoonlijk aan de kandidaat gericht. Het mag geen algemene brief zijn die aan meerdere personen gericht is.
  • In de brief staan een naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de IND.
  • In de brief staat dat de kandidaat een verblijfsdocument krijgt. Dat kan op twee manieren:
    • a. Bovenin de brief staat in grote letters ‘beschikking’ en onder Besluit staat ‘Ik willig uw aanvraag in.’
    • b. In de brief is vermeld dat de IND van plan is om de kandidaat een verblijfsdocument te geven én welke datum of termijn er op dit document komt te staan.

Praktijk

Intussen geeft de IND ons door de privacywet (AVG) geen informatie meer over de verblijfsstatus van een kandidaat. Dit leidt ertoe dat je met een verlopen verblijfsdocument vanaf 1 november 2020 geen praktijkexamen meer mag doen. Voor een praktijkexamen heb je een geldig verblijfsdocument nodig.

Theorie

Een theorie-examen blijft nog wel mogelijk, volgens de hiervoor genoemde eisen. Deze regeling loopt tot en met 30 november 2020. Dan heeft de IND naar eigen verwachting alle achterstanden ingehaald. Vanaf 1 december 2020 moet je voor zowel de theorie-examens als de praktijkexamens weer een geldig verblijfsdocument hebben.

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/27/geen-praktijkexamen-meer-voor-personen-met-verlopen-verblijfsdocument/feed/ 0
Minister: voorstel helmplicht snorfiets in voorjaar klaar https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/27/minister-voorstel-helmplicht-snorfiets-in-voorjaar-klaar/ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/27/minister-voorstel-helmplicht-snorfiets-in-voorjaar-klaar/#comments Tue, 27 Oct 2020 05:16:41 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91051 Door allerlei onvoorziene knelpunten duurt het langer dan verwacht om een helmplicht in te voeren voor het rijden op een snorfiets. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) schrijft aan de Tweede Kamer dat deze (juridische) obstakels opgelost kunnen worden, maar dat dit nog enige tijd vergt. Ze denkt dat een goed uitgewerkt voorstel komend voorjaar klaar is, waarna de Kamer zich erover kan buigen.
Ze reageert daarmee op irritatie in de Tweede Kamer, die al sinds begin 2019 aandringt op een helmplicht voor voertuigen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Het CDA zei eerder deze maand dat het bij de minister ontbreekt aan politieke wil op dit onderwerp. Onder meer D66, PvdA, GroenLinks en SP zijn ook voor een helmplicht. Ze laken het uitstelgedrag onder het mom van zorgvuldigheid. Coalitiepartij VVD is tegenstander, evenals de PVV.

In een tijdpad schetst de minister nu wat er tot nu toe boven tafel is gekomen uit onderzoek en vragenrondes en hoe de problemen opgelost moeten worden. Zo wijst ze op een groot aantal verschillende voertuigen die onder een helmplicht zouden vallen, zoals bakfietsen en andere elektrisch aangedreven voertuigen. Ook is de vraag wat voor soort helm er moet komen, een dichte bromfietshelm of de lichtgewicht ventilerende helmen die op de speed-pedelecs moeten worden gedragen. Die gaan 45 kilometer per uur.

De roep om een helmplicht op snorfietsen en -scooters komt van artsen. Die zien dat veel mensen ernstig gewond raken doordat ze geen helm op hebben.

Lees ook: 

(ANP)

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/27/minister-voorstel-helmplicht-snorfiets-in-voorjaar-klaar/feed/ 4
Campagne fietsverlichting van start https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/26/campagne-fietsverlichting-van-start/ https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/26/campagne-fietsverlichting-van-start/#respond Mon, 26 Oct 2020 10:52:33 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91048 Fietsers worden deze weken aangespoord verlichting te gebruiken op de fiets. De campagne wordt vanuit de overheid gehouden in samenwerking met onder meer de Bovag, ANWB en TeamAlert. 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat startte vorige week met de nieuwe publiekscampagne over het belang van goede fietsverlichting. Komend weekeinde gaat de wintertijd in en vanaf maandag beginnen ook de scholen in het midden en zuiden van Nederland weer. De campagne heet ‘AAN in het donker’ en is vooral bedoeld om jongeren aan te sporen fietsverlichting te gebruiken.

Van Nieuwenhuizen: “De dagen worden korter en ondanks corona moeten mensen in het donker op de fiets voor school of werk. En dan gaat het om zien en gezien worden. Dus: ga AAN in het donker, doe je licht aan en kom weer veilig thuis.”

De overheid trekt in de campagne voor de fietsverlichting op met verschillende (maatschappelijke) partijen. Net als het ministerie dragen gemeenten, provincies, ANWB, TeamAlert, VVN, Fietsersbond, politie, RAI Vereniging, Bovag en de regionale organen verkeersveiligheid (ROV) de boodschap over het belang van fietsverlichting uit via radio, posters, sociale media en verschillende activiteiten. Ook scholen en sportclubs kunnen aansluiten bij ‘AAN in het donker’ en van de verschillende communicatiemiddelen voor de campagne gebruikmaken. De campagne loopt tot en met december.

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/verkeerskunde/2020/10/26/campagne-fietsverlichting-van-start/feed/ 0
Wintertijd gaat gepaard met groter ongevalsrisico https://www.rijschoolpro.nl/autonieuws/2020/10/26/wintertijd-gaat-gepaard-met-groter-ongevalsrisico/ https://www.rijschoolpro.nl/autonieuws/2020/10/26/wintertijd-gaat-gepaard-met-groter-ongevalsrisico/#respond Mon, 26 Oct 2020 09:38:28 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91043 Afgelopen weekend is de klok weer een uurtje teruggezet, de wintertijd is ingegaan. Die overgang gaat gepaard met een grotere kans op verkeersongevallen. Dat heeft vooral te maken met de plotselinge overgang van een avondspits in het licht naar een avondspits in het donker. Met name voetgangers en fietsers lopen meer risico.
Het effect van de wintertijd op de verkeersveiligheid is een paar jaar geleden onderzocht door de SWOV, zij verrichten wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid. De resultaten staan in het rapport ‘De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers‘.

Avondspits in het donker

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid benadrukt nu dat het hogere aantal ongevallen niet met vermoeidheid te maken heeft. De SWOV analyseerde ongevallen voor alle tijdstippen van de dag en alle dagen van het jaar en dat weer verspreid over enkele decennia. Uit het onderzoek blijkt dat het ingaan van de wintertijd (sinds 1996 op de laatste zondag van oktober) inderdaad samengaat met een hoger aantal verkeersslachtoffers en -ongevallen, tijdens een bepaald gedeelte van de dag.

Deze hogere aantallen ongevallen houden de hele wintertijd aan en niet alleen als de wintertijd net is ingegaan. Door het ingaan van de wintertijd valt de duisternis ineens op een eerder tijdstip, waardoor van de ene dag op de andere een groter deel van de avondspits in het donker plaatsvindt.

Het is aannemelijk dat dankzij de invoering van de zomertijd slachtoffers worden bespaard, omdat daarmee een groter deel van de mobiliteit bij daglicht plaatsvindt. Dit jaar is het weliswaar minder druk op de weg vanwege de coronomaatregelen, maar het is de vraag of daarmee de risico’s afnemen.

Jaarlijkse discussie

Jaarlijks laait bij het ingaan van zomer- en wintertijd de discussie weer op over het afschaffen hiervan. Tot 2021 worden hier op Europees niveau nog even geen beslissingen over genomen. Er ligt nu een voorstel waarin staat dat ieder EU-land zelf mag kiezen voor permanente zomer- of wintertijd. Het Nederlandse kabinet weegt de voor- en nadelen nog af en wil zoveel mogelijk dezelfde tijd aanhouden als buurlanden.

De wintertijd is de standaardtijd. Op de kortste dag van het jaar, 21 december, wordt het rond kwart voor negen licht en gaat de zon rond half vijf onder. Eind maart wordt in alle EU-landen de klok een uur vooruit gezet. Op 21 juni wordt het rond half zes licht en gaat de zon rond tien uur onder.

Minder ongelukken in de zomertijd

De zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het ’s avonds een uur langer licht blijft. Een argument vóór de zomertijd is dat er door het daglicht minder ongevallen plaatsvinden. De SWOV vindt het de moeite waard om te onderzoeken hoeveel slachtoffers bespaard kunnen worden indien de zomertijd de standaardtijd zou worden.

Tegenstanders betwijfelen dat en veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok.

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/autonieuws/2020/10/26/wintertijd-gaat-gepaard-met-groter-ongevalsrisico/feed/ 0
Column Frank Hoornenborg (Bovag): ‘Blijf bij de les’ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/23/column-frank-hoornenborg-bovag-blijf-bij-de-les/ https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/23/column-frank-hoornenborg-bovag-blijf-bij-de-les/#comments Fri, 23 Oct 2020 11:18:36 +0000 https://www.rijschoolpro.nl/?p=91007 Steeds meer auto’s zijn elektrisch, voorzien van ADAS en niet langer handgeschakeld. Frank Hoornenborg van de Bovag hamert er in deze column op dat rijinstructeurs op de hoogte moeten blijven van de nieuwste ontwikkelingen. ‘Het is uw missie om veilige weggebruikers op de weg te zetten.’
Elektrische auto’s zouden in 2030 zorgen voor maar liefst 1.400 zwaargewonden méér in het verkeer. Vanwege het hogere gewicht door de accu’s, zo stelden experts in het Financiële Dagblad en De Telegraaf. Minister van Nieuwenhuizen zei in reactie op Kamervragen dat er nog geen enkele conclusie valt te trekken over 2030. Ze merkte op dat de accu’s naar verwachting juist veel lichter gaan worden en ze wees op enkele rijhulpsystemen (ADAS) die binnenkort verplicht worden op elke nieuwe auto in Europa. Systemen die de meeste elektrische auto’s momenteel sowieso al standaard aan boord hebben en de verkeersdeelname juist veiliger maken.

Minder brokken

Onderzoek van Bovag liet vorig jaar ook al zien dat de toename van ADAS in nieuwe auto’s juist zorgt voor ongeveer een kwart minder schadegevallen in 2030. En een recent Bovag-rapport naar de invloed van connectiviteit geeft inzicht in de manier waarop fabrikanten voertuigen op afstand kunnen updaten en zelfs softwarematig de functionaliteit en ook veiligheid van de auto kunnen vergroten.

De toekomst van mobiliteit biedt in elk geval voldoende voer voor discussie en de glazen bollen worden her en der opgepoetst. Dat toont wel aan dat er heel wat op ons af gaat komen de komende jaren.

Rol van de rijschool

Juist de rijschool speelt een grote rol bij het juiste gebruik van al die systemen, immers: jong geleerd is oud gedaan. Voor velen van u en uw leerlingen zal het wellicht een ver-van-mijn-bed-show zijn. Meer en meer jongeren zullen echter in aanraking komen met elektrische mobiliteit en met moderne auto’s die met allerlei snufjes zijn uitgerust. Ze rijden straks al dan niet in de leaseauto van paps of mams of ze gaan in een studentenstad gebruikmaken van een elektrische deelauto.

Veilige weggebruikers

Uit de cijfers van Bovag bleek onlangs bovendien dat intussen al meer dan de helft van de nieuwe auto’s in Nederland met een automaat wordt verkocht. Ruim een kwart van álle personenauto’s momenteel heeft al geen handbak meer en dat komt mede door de populariteit van de hybride en volledig elektrische aandrijving. Maar zolang ADAS en elektrisch rijden nog niet zijn verankerd in exameneisen, is het wel zo prettig en veilig dat de eigen rijinstructeur jongeren daar al wegwijs in kan maken. Bovendien is uw missie ook om veilige weggebruikers op de weg te zetten, dus dan is het ook van groot belang om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De ene technologie zal sneller doorbreken dan de andere, maar zaak is dat we met z’n allen op de hoogte zijn en weten hoe een en ander werkt. En die kennis en kunde over kunnen brengen. Blijf dus bij de les.

]]>
https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/10/23/column-frank-hoornenborg-bovag-blijf-bij-de-les/feed/ 1