Overeenkomst, werkgever, werknemer

Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet

Overeenkomst, werkgever, werknemer

Een rijschoolhouder die erg veel leerlingen trekt, moet op een gegeven moment beslissen of hij er een extra instructeur bij neemt. Zodra hij een geschikte kandidaat heeft gevonden, wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten. Daarbij dient aan een aantal wettelijke eisen voldaan te worden. Deze week deel 1: Afsluiten en ontbinden.

De onderwerpen die in een arbeidscontract aan de orde moeten komen zijn:

-Naam en woonplaats van de werkgever en werknemer.
-Functie van de werknemer en/of de aard van de werkzaamheden.
-Standplaats van de werknemer.
-Moment van de indiensttreding.
-Aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd)
-Eventuele proeftijd en de opzegtermijn.
-Werktijden.
-Brutoloon.
-Aantal vakantiedagen.

Eventueel aangevuld met:

-Concurrentiebeding.
-Pensioenregeling.
-Secundaire Arbeidsvoorwaarden, zoals reis- en onkostenvergoeding.

Deze schriftelijke overeenkomst moet zowel door de werkgever als werknemer ondertekend worden.

Contract voor bepaalde tijd
Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch op het afgesproken tijdstip. Wilt u de arbeidsrelatie niet voortzetten na dit tijdstip, dan hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen of een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

De overeenkomst voor het einde van de contractperiode opzeggen is alleen toegestaan als deze mogelijkheid in het contract is opgenomen. Dit geldt zowel voor u als de werknemer. In totaal kunt u drie keer een contract afsluiten voor bepaalde tijd. De vierde overeenkomst is automatisch een vast dienstverband. Arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan drie maanden worden gezien als opeenvolgende overeenkomsten. Liggen tussen twee overeenkomsten meer dan drie maanden, dan is de keten doorbroken. En kunt u opnieuw gaan tellen.

Wilt u een proeftermijn afspreken, dan moet u dit schriftelijk vastleggen. Bij een tijdelijke overeenkomst korter dan twee jaar is dit maximaal 1 maand. Sluit u na het aflopen van een tijdelijk contract een nieuw contract af, dan mag u niet opnieuw een proeftijd opnemen.

Contract voor onbepaalde tijd
Biedt u uw nieuwe rijinstructeur meteen een vast contract aan, dan gaat u een overeenkomst aan voor lange tijd. Bij een vast contract mag u een proeftijd van maximaal twee maanden afspreken. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Ontbinden
Wilt u niet meer verder met een medewerker, dan moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of het contract laten ontbinden door de kantonrechter. Beide wegen zijn niet eenvoudig.

Ontslag is alleen toegestaan in bepaalde situaties, er gelden ontslagverboden. U zult aannemelijk moeten maken dat de noodzaak voor ontslag daadwerkelijk aanwezig is. Krijgt u toestemming, dan dient u de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Wanneer u of uw werknemer de arbeidsovereenkomst op willen zeggen, moet de reden daarvoor schriftelijk worden meegedeeld. Dit geldt ook voor opzegging tijdens de proeftijd of bij ontslag op staande voet.

Een werknemer heeft een opzegtermijn van 1 maand. U kunt zelf met hem een kortere of langere termijn afspreken. De opzegtermijn voor de werknemer mag bij verlenging echter niet langer worden dan 6 maanden.

Volgende week deel 2: Arbeidsvoorwaarden

Lees ook deel 2: Voorwaarden
Lees ook deel 3: Administratie

Bron:Kamer van Koophandel

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet”

[…] is van de betrokken werknemer. Volgende week deel 3: Kosten en administratie Lees ook deel 1: Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: contract, eisen, rijinstructeur, Rijschool, voorwaarden, […]

[…] de gegevens zijn alleen ter inzage voor de werkgever en de medewerker zelf. Lees ook deel 1: Let op de wet Lees ook deel 2: Voorwaarden Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: administratie, kosten, […]

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet | RijschoolPro
Overeenkomst, werkgever, werknemer

Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet

Een rijschoolhouder die erg veel leerlingen trekt, moet op een gegeven moment beslissen of hij er een extra instructeur bij neemt. Zodra hij een geschikte kandidaat heeft gevonden, wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten. Daarbij dient aan een aantal wettelijke eisen voldaan te worden. Deze week deel 1: Afsluiten en ontbinden.

De onderwerpen die in een arbeidscontract aan de orde moeten komen zijn:

-Naam en woonplaats van de werkgever en werknemer.
-Functie van de werknemer en/of de aard van de werkzaamheden.
-Standplaats van de werknemer.
-Moment van de indiensttreding.
-Aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd)
-Eventuele proeftijd en de opzegtermijn.
-Werktijden.
-Brutoloon.
-Aantal vakantiedagen.

Eventueel aangevuld met:

-Concurrentiebeding.
-Pensioenregeling.
-Secundaire Arbeidsvoorwaarden, zoals reis- en onkostenvergoeding.

Deze schriftelijke overeenkomst moet zowel door de werkgever als werknemer ondertekend worden.

Contract voor bepaalde tijd
Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch op het afgesproken tijdstip. Wilt u de arbeidsrelatie niet voortzetten na dit tijdstip, dan hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen of een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

De overeenkomst voor het einde van de contractperiode opzeggen is alleen toegestaan als deze mogelijkheid in het contract is opgenomen. Dit geldt zowel voor u als de werknemer. In totaal kunt u drie keer een contract afsluiten voor bepaalde tijd. De vierde overeenkomst is automatisch een vast dienstverband. Arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan drie maanden worden gezien als opeenvolgende overeenkomsten. Liggen tussen twee overeenkomsten meer dan drie maanden, dan is de keten doorbroken. En kunt u opnieuw gaan tellen.

Wilt u een proeftermijn afspreken, dan moet u dit schriftelijk vastleggen. Bij een tijdelijke overeenkomst korter dan twee jaar is dit maximaal 1 maand. Sluit u na het aflopen van een tijdelijk contract een nieuw contract af, dan mag u niet opnieuw een proeftijd opnemen.

Contract voor onbepaalde tijd
Biedt u uw nieuwe rijinstructeur meteen een vast contract aan, dan gaat u een overeenkomst aan voor lange tijd. Bij een vast contract mag u een proeftijd van maximaal twee maanden afspreken. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Ontbinden
Wilt u niet meer verder met een medewerker, dan moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of het contract laten ontbinden door de kantonrechter. Beide wegen zijn niet eenvoudig.

Ontslag is alleen toegestaan in bepaalde situaties, er gelden ontslagverboden. U zult aannemelijk moeten maken dat de noodzaak voor ontslag daadwerkelijk aanwezig is. Krijgt u toestemming, dan dient u de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Wanneer u of uw werknemer de arbeidsovereenkomst op willen zeggen, moet de reden daarvoor schriftelijk worden meegedeeld. Dit geldt ook voor opzegging tijdens de proeftijd of bij ontslag op staande voet.

Een werknemer heeft een opzegtermijn van 1 maand. U kunt zelf met hem een kortere of langere termijn afspreken. De opzegtermijn voor de werknemer mag bij verlenging echter niet langer worden dan 6 maanden.

Volgende week deel 2: Arbeidsvoorwaarden

Lees ook deel 2: Voorwaarden
Lees ook deel 3: Administratie

Bron:Kamer van Koophandel

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet”

[…] is van de betrokken werknemer. Volgende week deel 3: Kosten en administratie Lees ook deel 1: Contracten afsluiten met de nieuwe instructeur: let op de wet Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: contract, eisen, rijinstructeur, Rijschool, voorwaarden, […]

[…] de gegevens zijn alleen ter inzage voor de werkgever en de medewerker zelf. Lees ook deel 1: Let op de wet Lees ook deel 2: Voorwaarden Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: administratie, kosten, […]

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.