tractor

Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen in groen, grond en infra

tractor

Mbo-leerlingen die een opleiding volgen in de groen-, grond- en infrasector kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar 2016/2017 een deel van de kosten van het halen van het T-rijbewijs vergoed krijgen. Werkgevers en vakbonden in die sector stellen per deelnemer 700 euro beschikbaar.

De regeling wordt uitgevoerd door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemer in de groen-, grond- en infrasector. Sinds 1 juli 2015 moeten niet alleen bestuurders van landbouwtrekkers, maar ook bestuurders van grondverzetmachines en voertuigen als hakkelaars en maaidorsers een T-rijbewijs hebben.

Drempel verlagen

Werkgevers en bonden vrezen dat de kosten voor het T-rijbewijs voor jongeren een belemmering kunnen vormen om een beroepsopleiding in deze sectoren te kiezen en dat er in de toekomst dan onvoldoende vakbekwame werknemers zijn. Om de drempel te verlagen betalen sociale partners Cumela Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps via het Colland Arbeidsmarktfonds per leerling een vergoeding van 700 euro als bijdrage in de kosten van het T-rijbewijs.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de leerlingen het T-rijbewijs halen in hun eerste schooljaar of maximaal zes maanden voor de start van het eerste jaar. Verder moeten ze de opleiding volgen bij een een door het CBR erkende opleider die beschikt over een goedgekeurd examenvoertuig. Ook aan de werkgevers waar de leerlingen werken of stage lopen is een aantal voorwaarden verbonden om de vergoeding te kunnen aanvragen. Zo moeten de bedrijven onder de cao Loonwerk vallen.

Aantal examens

Het CBR mikte kort na de invoering van het T-rijbewijs op zo’n 3000 tot 3.500 kandidaten per jaar. Dat lijkt aardig uit te komen. Uit de CBR-halfjaarcijfers 2016 blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar 1.624 T-examens zijn afgenomen.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen in groen, grond en infra | RijschoolPro
tractor

Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen in groen, grond en infra

Mbo-leerlingen die een opleiding volgen in de groen-, grond- en infrasector kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar 2016/2017 een deel van de kosten van het halen van het T-rijbewijs vergoed krijgen. Werkgevers en vakbonden in die sector stellen per deelnemer 700 euro beschikbaar.

De regeling wordt uitgevoerd door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemer in de groen-, grond- en infrasector. Sinds 1 juli 2015 moeten niet alleen bestuurders van landbouwtrekkers, maar ook bestuurders van grondverzetmachines en voertuigen als hakkelaars en maaidorsers een T-rijbewijs hebben.

Drempel verlagen

Werkgevers en bonden vrezen dat de kosten voor het T-rijbewijs voor jongeren een belemmering kunnen vormen om een beroepsopleiding in deze sectoren te kiezen en dat er in de toekomst dan onvoldoende vakbekwame werknemers zijn. Om de drempel te verlagen betalen sociale partners Cumela Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps via het Colland Arbeidsmarktfonds per leerling een vergoeding van 700 euro als bijdrage in de kosten van het T-rijbewijs.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de leerlingen het T-rijbewijs halen in hun eerste schooljaar of maximaal zes maanden voor de start van het eerste jaar. Verder moeten ze de opleiding volgen bij een een door het CBR erkende opleider die beschikt over een goedgekeurd examenvoertuig. Ook aan de werkgevers waar de leerlingen werken of stage lopen is een aantal voorwaarden verbonden om de vergoeding te kunnen aanvragen. Zo moeten de bedrijven onder de cao Loonwerk vallen.

Aantal examens

Het CBR mikte kort na de invoering van het T-rijbewijs op zo’n 3000 tot 3.500 kandidaten per jaar. Dat lijkt aardig uit te komen. Uit de CBR-halfjaarcijfers 2016 blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar 1.624 T-examens zijn afgenomen.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.