NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op

Stichting BBR

De rijscholenbranche krijgt er een stichting bij. De Belangenbehartiging Rijscholen (BBR) wil een nieuw geluid zijn binnen het huidige speelveld van brancheverenigingen. “De bestaande brancheverenigingen maken samen met het CBR al jaren de dienst uit. Het resultaat: een zeer versplinterde branche aan de vooravond van ingrijpende veranderingen.” Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren.

Stichting BBR is ontstaan vanuit onvrede over het huidige aanbod van brancheverenigingen. Volgens de stichting zijn vele rijscholen momenteel niet aangesloten bij een vereniging, omdat deze een eenzijdig belang behartigen: “Het dienen van hun selecte achterban, het CBR.” De BBR wil met de stichting meer inclusiviteit creëren binnen de branche.

BBR noemt de Alliantie Samen Sterk (ASS) als voorbeeld voor het uitsluiten van bepaalde takken binnen de branche. “Een combinatie van organisaties vormen samen de Alliantie Samen Sterk. Het adviesrapport van ASS was uitgangspunt voor de commissie Roemer met als doel het algemeen verbeteren van de branche.” BBR vraagt zich af of de verbeterpunten van de ASS overeenkomen met de belangen van de gehele branche. “Kleine rijscholen of rijscholen met lagere slagingspercentages worden, net als een selecte groep theorie-opleiders, niet toegelaten bij de verenigingen. Hierdoor representeert de ASS slechts een selectieve groep uit de branche. Veel ondernemers voelen zich benadeeld en buitengesloten. Dat was onze drijfveer voor het opzetten van Stichting BBR.”

Werkwijze

Stichting BBR geeft aan met gedegen onderzoek en wetenschap op te willen komen voor de belangen van de branche. Daarnaast schakelen ze externe partijen in, zoals financiële experts, consultants en advocaten. “Met financiële experts kunnen we de cijfers van het CBR en de uitvoerende organisaties in de branche onderzoeken. Er zijn geluiden dat financiële belangenverstrengelingen een rol spelen bij plannenmakerij. Dit moeten we bij besluiten in de toekomst voorkomen”, verklaart de BBR.

Met de hulp van consultants wil de stichting ervoor zorgen dat de communicatie met het CBR en stakeholders optimaal verloopt. “Om transparantie en openheid te genereren moeten afspraken door alle partijen worden nageleefd.” Ten slotte zullen advocaten de stichting helpen opheldering te vragen bij het CBR middels juridische procedures. “Er is tenslotte niemand gebaat bij concurrentievervalsing of marktverstoring.”

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer voor Stichting BBR is theorie-opleider NuTheorie. “Na meerdere mislukte pogingen tot inschrijven bij alle verenigingen was het duidelijk dat selecte theorie-opleiders niet welkom zijn. Zowel CBR-directeur Alexander Pechtold als voorzitters van brancheverenigingen FAM en VRB, hebben zich vaak negatief uitgelaten over eendaagse theorie-opleiders. Terwijl tientallen rijscholen binnen deze verenigingen zelf ook eendaagse opleidingen verzorgen”, vertelt NuTheorie.

NuTheorie vertelt de afgelopen jaren het volgende te hebben bereikt bij het CBR: “We hebben de mogelijkheid beëindigd om meerdere CBR-accounts op één KvK-registratie te openen. Ook hebben we een punt gezet achter de mogelijkheid om CCV-examens om te zetten naar A, B en AM examens. Daarnaast zorgden we nog voor het afschaffen van de quota en niet op naam in te kopen theorie-examenplekken.”

Gelijk speelveld

Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren. “Dit betekent vrijheid om te ondernemen, kansen om te groeien en de mogelijkheid om eerlijk te concurreren. De consument is van even groot belang als de ondernemers die de branche in stand houden.” BBR hoopt dan ook op een goede, transparante werkrelatie tussen het CBR, de consumenten en alle belanghebbenden in de branche.

Doelen

De BBR heeft al meerdere doelen opgesteld die ze met de stichting willen bereiken. “Als eerste willen we het quotum praktijkscholen afschaffen dat zorgt voor marktverstoring en oneerlijke concurrentie en we willen zorgen voor de waarborging van de positie van zzp-rijscholen, franchisers en theorie-opleiders.” Ook ziet de BBR graag dat er duidelijke criteria komen voor rijscholen wanneer iemand slaagt of zakt. “Naast het uitsluitend beoordelen van kandidaten, moeten er geen andere belangen meespelen”, legt de stichting uit.

BBR wil zorgen voor een duidelijk beleid, transparantie en openheid vanuit de uitvoerende organisaties. Het signaleren van problemen, deze onderbouwen en aanbieden bij de verantwoordelijke organisaties om vervolgens te zoeken naar passende oplossingen, is tevens een doel van de stichting.

“Willen we een mooie branche neerzetten, dan moeten we ook de beste mensen vooraan hebben staan.” De BBR wil eisen dat de juiste personen worden aangenomen bij de uitvoeringsorganisaties. “Tot slot willen we iedereen in de branche, ook consumenten, een platform bieden om hun zorgen te uiten en toetsen of we een geschikte oplossing kunnen vinden.”

Eerste stap

De eerste stap van BBR is het zo goed mogelijk informeren van rijscholen over de huidige stand van zaken. “Dit gaan we op een eigentijdse wijze, door middel van artikelen en video’s, aantonen. Daarnaast zullen we onderzoek doen en luisteren naar wat er nog meer speelt in de branche om daar vervolgens adequaat op te reageren”

Bekijk hier de website voor meer informatie.

Auteur: Marilon Tresfon

Marilon Tresfon is de vaste journalist van RijschoolPro.

8 reacties op “NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op”

john coppers|23.04.21|19:45

Ik kan niet begrijpen dat rijschoolpro hier een artikel van maakt. Theorie op een goede en juiste manier leren zorgt voor veiligheid in het verkeer. Binnen 1 dag theorie en in de middag examen kan niet. Wij merken dit in de auto. Theorie is begrijpen en kunnen toepassen. Dus moet de stof op het lange termijn geheugen en niet op korte termijn geheugen. Studies hebben aangetoond dat stof die alleen op het korte termijn geheugen staat de volgende dag al met 60% is afgenomen

Els van Voren|23.04.21|23:57

Beste John,
Misschien toch even de rapporten van de SWOV lezen over de toegevoegde waarde van het theorie examen, helaas maar het theorie examen in de huidige vorm levert geen bijdrage in de verkeersveiligheid!
De opleiders hebben jaren geleden samen met de brancheverenigingen en overheid het examenvak onderwijskunde vakkundig uit de opleiding gesloopt.
De branche laat zich al tig jaar voor de gek houden, gelukkig ziet de rijscholen het zelf ook en keren zij de brancheverenigingen de rug toe!

john coppers|24.04.21|17:41

Beste Els,
Ik ga er even van uit dat je een rij opleider bent. Misschien bedoel je dat een theorie les geven geen deel meer uit maakt van de instructeurs opleiding. Dat klopt. Onderwijskunde is nog steeds een belangrijk deel van de opleiding, namelijk 2a en 2b. Deze worden afgesloten met 2 examens. Het onderwijskundig model heb je nodig bij de praktijk opleiding van de leerling of als je de theorie lessen verzorgt. Als ik mij niet vergis gaat de theorie les weer deel uit maken van de opleiding

Pieter Coenen|29.04.21|12:20

Als oud rijschoolhouder en instructeur heb ik ruim 40 jaar met plezier, en redelijk succesvol, in dit wereldje gewerkt. Het zou me verbazen als het U lukt om alle neuzen in rijschoolland dezelfde kant op te laten wijzen. Het is al vele malen geprobeerd, maar nog nooit gelukt.
Er is in deze branche denk ik teveel, wat ik noem, broodnijd, ze rijden soms voor prijzen die bijna vooroorlogs zijn om maar een leerling in de auto te krijgen, en meestal is de vakbekwaamheid ook niet al te goed. P.C

Pieter Coenen|29.04.21|12:22

Ik moest mijn reactie al inkorten, ik hoop dat het nog goed over komt, Mvg P. Coenen

henk kwant|29.04.21|12:39

Ik vind het veelzeggend dat ze een stichting hebben opgericht en geen vereniging. Dan heb je in ieder geval geen leden die je lastigvallen. Over transparantie gesproken. Vervolgens vinden ze de wereld van de brancheverenigingen versnippering te weeg brengen. Wat hebben zij als antwoord? Nog een branchestichting er bij. Ze vertegenwoordigen vanwege de stichting alleen zichzelf en hun belangen. Dus geen echte meerwaarde voor de branche lijkt me.

Jankees Poortvliet|29.04.21|18:15

allemaal een stelletje kleine kruideniers

Ik heb ook 40 jaar voor eenheid gevochten.
Zelfs de BOVAG loftrompet ontvangen.

maar uiteindelijk noppes

Jankees Poortvliet

Rij School|03.05.21|13:11

NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op kopt het artikel!

Het zal vast toeval zijn dat Nutheorie gevestigd is nummer 13 en de stichting op nr 11 zit. Als handelsnamen staat daar verschillende rijschool namen maar geen van alle zijn bij het CBR te vinden!

Voorwaarden om bij de overleggen te mogen zijn
1) vereniging
2) gekozen bestuur
3) minimaal 300 leden
Aan deze voorwaarden word niet voldaan denk dat deze nieuwe club niet het verschil voor de branche gaat maken!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op | RijschoolPro

NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op

Stichting BBR

De rijscholenbranche krijgt er een stichting bij. De Belangenbehartiging Rijscholen (BBR) wil een nieuw geluid zijn binnen het huidige speelveld van brancheverenigingen. “De bestaande brancheverenigingen maken samen met het CBR al jaren de dienst uit. Het resultaat: een zeer versplinterde branche aan de vooravond van ingrijpende veranderingen.” Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren.

Stichting BBR is ontstaan vanuit onvrede over het huidige aanbod van brancheverenigingen. Volgens de stichting zijn vele rijscholen momenteel niet aangesloten bij een vereniging, omdat deze een eenzijdig belang behartigen: “Het dienen van hun selecte achterban, het CBR.” De BBR wil met de stichting meer inclusiviteit creëren binnen de branche.

BBR noemt de Alliantie Samen Sterk (ASS) als voorbeeld voor het uitsluiten van bepaalde takken binnen de branche. “Een combinatie van organisaties vormen samen de Alliantie Samen Sterk. Het adviesrapport van ASS was uitgangspunt voor de commissie Roemer met als doel het algemeen verbeteren van de branche.” BBR vraagt zich af of de verbeterpunten van de ASS overeenkomen met de belangen van de gehele branche. “Kleine rijscholen of rijscholen met lagere slagingspercentages worden, net als een selecte groep theorie-opleiders, niet toegelaten bij de verenigingen. Hierdoor representeert de ASS slechts een selectieve groep uit de branche. Veel ondernemers voelen zich benadeeld en buitengesloten. Dat was onze drijfveer voor het opzetten van Stichting BBR.”

Werkwijze

Stichting BBR geeft aan met gedegen onderzoek en wetenschap op te willen komen voor de belangen van de branche. Daarnaast schakelen ze externe partijen in, zoals financiële experts, consultants en advocaten. “Met financiële experts kunnen we de cijfers van het CBR en de uitvoerende organisaties in de branche onderzoeken. Er zijn geluiden dat financiële belangenverstrengelingen een rol spelen bij plannenmakerij. Dit moeten we bij besluiten in de toekomst voorkomen”, verklaart de BBR.

Met de hulp van consultants wil de stichting ervoor zorgen dat de communicatie met het CBR en stakeholders optimaal verloopt. “Om transparantie en openheid te genereren moeten afspraken door alle partijen worden nageleefd.” Ten slotte zullen advocaten de stichting helpen opheldering te vragen bij het CBR middels juridische procedures. “Er is tenslotte niemand gebaat bij concurrentievervalsing of marktverstoring.”

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer voor Stichting BBR is theorie-opleider NuTheorie. “Na meerdere mislukte pogingen tot inschrijven bij alle verenigingen was het duidelijk dat selecte theorie-opleiders niet welkom zijn. Zowel CBR-directeur Alexander Pechtold als voorzitters van brancheverenigingen FAM en VRB, hebben zich vaak negatief uitgelaten over eendaagse theorie-opleiders. Terwijl tientallen rijscholen binnen deze verenigingen zelf ook eendaagse opleidingen verzorgen”, vertelt NuTheorie.

NuTheorie vertelt de afgelopen jaren het volgende te hebben bereikt bij het CBR: “We hebben de mogelijkheid beëindigd om meerdere CBR-accounts op één KvK-registratie te openen. Ook hebben we een punt gezet achter de mogelijkheid om CCV-examens om te zetten naar A, B en AM examens. Daarnaast zorgden we nog voor het afschaffen van de quota en niet op naam in te kopen theorie-examenplekken.”

Gelijk speelveld

Stichting BBR wil meedenken in het belang van de branche en een gelijk speelveld creëren. “Dit betekent vrijheid om te ondernemen, kansen om te groeien en de mogelijkheid om eerlijk te concurreren. De consument is van even groot belang als de ondernemers die de branche in stand houden.” BBR hoopt dan ook op een goede, transparante werkrelatie tussen het CBR, de consumenten en alle belanghebbenden in de branche.

Doelen

De BBR heeft al meerdere doelen opgesteld die ze met de stichting willen bereiken. “Als eerste willen we het quotum praktijkscholen afschaffen dat zorgt voor marktverstoring en oneerlijke concurrentie en we willen zorgen voor de waarborging van de positie van zzp-rijscholen, franchisers en theorie-opleiders.” Ook ziet de BBR graag dat er duidelijke criteria komen voor rijscholen wanneer iemand slaagt of zakt. “Naast het uitsluitend beoordelen van kandidaten, moeten er geen andere belangen meespelen”, legt de stichting uit.

BBR wil zorgen voor een duidelijk beleid, transparantie en openheid vanuit de uitvoerende organisaties. Het signaleren van problemen, deze onderbouwen en aanbieden bij de verantwoordelijke organisaties om vervolgens te zoeken naar passende oplossingen, is tevens een doel van de stichting.

“Willen we een mooie branche neerzetten, dan moeten we ook de beste mensen vooraan hebben staan.” De BBR wil eisen dat de juiste personen worden aangenomen bij de uitvoeringsorganisaties. “Tot slot willen we iedereen in de branche, ook consumenten, een platform bieden om hun zorgen te uiten en toetsen of we een geschikte oplossing kunnen vinden.”

Eerste stap

De eerste stap van BBR is het zo goed mogelijk informeren van rijscholen over de huidige stand van zaken. “Dit gaan we op een eigentijdse wijze, door middel van artikelen en video’s, aantonen. Daarnaast zullen we onderzoek doen en luisteren naar wat er nog meer speelt in de branche om daar vervolgens adequaat op te reageren”

Bekijk hier de website voor meer informatie.

Auteur: Marilon Tresfon

Marilon Tresfon is de vaste journalist van RijschoolPro.

8 reacties op “NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op”

john coppers|23.04.21|19:45

Ik kan niet begrijpen dat rijschoolpro hier een artikel van maakt. Theorie op een goede en juiste manier leren zorgt voor veiligheid in het verkeer. Binnen 1 dag theorie en in de middag examen kan niet. Wij merken dit in de auto. Theorie is begrijpen en kunnen toepassen. Dus moet de stof op het lange termijn geheugen en niet op korte termijn geheugen. Studies hebben aangetoond dat stof die alleen op het korte termijn geheugen staat de volgende dag al met 60% is afgenomen

Els van Voren|23.04.21|23:57

Beste John,
Misschien toch even de rapporten van de SWOV lezen over de toegevoegde waarde van het theorie examen, helaas maar het theorie examen in de huidige vorm levert geen bijdrage in de verkeersveiligheid!
De opleiders hebben jaren geleden samen met de brancheverenigingen en overheid het examenvak onderwijskunde vakkundig uit de opleiding gesloopt.
De branche laat zich al tig jaar voor de gek houden, gelukkig ziet de rijscholen het zelf ook en keren zij de brancheverenigingen de rug toe!

john coppers|24.04.21|17:41

Beste Els,
Ik ga er even van uit dat je een rij opleider bent. Misschien bedoel je dat een theorie les geven geen deel meer uit maakt van de instructeurs opleiding. Dat klopt. Onderwijskunde is nog steeds een belangrijk deel van de opleiding, namelijk 2a en 2b. Deze worden afgesloten met 2 examens. Het onderwijskundig model heb je nodig bij de praktijk opleiding van de leerling of als je de theorie lessen verzorgt. Als ik mij niet vergis gaat de theorie les weer deel uit maken van de opleiding

Pieter Coenen|29.04.21|12:20

Als oud rijschoolhouder en instructeur heb ik ruim 40 jaar met plezier, en redelijk succesvol, in dit wereldje gewerkt. Het zou me verbazen als het U lukt om alle neuzen in rijschoolland dezelfde kant op te laten wijzen. Het is al vele malen geprobeerd, maar nog nooit gelukt.
Er is in deze branche denk ik teveel, wat ik noem, broodnijd, ze rijden soms voor prijzen die bijna vooroorlogs zijn om maar een leerling in de auto te krijgen, en meestal is de vakbekwaamheid ook niet al te goed. P.C

Pieter Coenen|29.04.21|12:22

Ik moest mijn reactie al inkorten, ik hoop dat het nog goed over komt, Mvg P. Coenen

henk kwant|29.04.21|12:39

Ik vind het veelzeggend dat ze een stichting hebben opgericht en geen vereniging. Dan heb je in ieder geval geen leden die je lastigvallen. Over transparantie gesproken. Vervolgens vinden ze de wereld van de brancheverenigingen versnippering te weeg brengen. Wat hebben zij als antwoord? Nog een branchestichting er bij. Ze vertegenwoordigen vanwege de stichting alleen zichzelf en hun belangen. Dus geen echte meerwaarde voor de branche lijkt me.

Jankees Poortvliet|29.04.21|18:15

allemaal een stelletje kleine kruideniers

Ik heb ook 40 jaar voor eenheid gevochten.
Zelfs de BOVAG loftrompet ontvangen.

maar uiteindelijk noppes

Jankees Poortvliet

Rij School|03.05.21|13:11

NuTheorie zet samen met rijscholen een nieuwe stichting op kopt het artikel!

Het zal vast toeval zijn dat Nutheorie gevestigd is nummer 13 en de stichting op nr 11 zit. Als handelsnamen staat daar verschillende rijschool namen maar geen van alle zijn bij het CBR te vinden!

Voorwaarden om bij de overleggen te mogen zijn
1) vereniging
2) gekozen bestuur
3) minimaal 300 leden
Aan deze voorwaarden word niet voldaan denk dat deze nieuwe club niet het verschil voor de branche gaat maken!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.