65% werknemers publieke sector krijgt te maken met ongewenst gedrag

NIEUWEGEIN – Een buschauffeuse maakt haar ronde door Nieuwegein. Busmaatschappijen nemen volgens FNV Bondgenoten nog onvoldoende maatregelen om hun chauffeurs te beschermen. En dat terwijl het aantal incidenten toeneemt. ANP PHOTO ILVY NJIOKIKTJIEN

Veel mensen met een publieke taak hebben te maken met ongewenst gedrag: 65% heeft er het afgelopen jaar mee te maken gehad.

Het onderzoek naar aard en omvang van ongewenst gedrag, dat het IVA in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoerde, gaat uitgebreid op het fenomeen in.

Veel mensen die een publieke taak uitvoeren, in zowel dienstverlenende zin (brandweermensen, onderwijzend personeel, treinconducteurs en buschauffeurs) als in meer handhavende zin (politiefunctionarissen, inspecteurs van de arbeidsinspectie, penitentiair inrichtingswerkers) hebben ermee te maken.

Aan het onderzoek werkten zeventien beroepsgroepen mee. Werknemers uit deze beroepsgroepen vulden een enquête in over aard en omvang van het ongewenst gedrag waar zij in de afgelopen twaalf maanden mee te maken hadden.

Het blijkt dat 65% van de werknemers te maken heeft gehad met een vorm van ongewenst gedrag. Bij de meting in 2007 was dit 66%, een niet statistisch significant verschil van 1%. Verbaal geweld komt verreweg het meeste voor (62%), gevolgd door intimidatie (22%), fysiek geweld (21%), discriminatie (16%) en seksuele intimidatie (10%).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.