Rijsimulator, ST Software

Lessen in de rijsimulator: effectief trainen en slagen

Rijles volgen in een rijsimulator is tegenwoordig niet alleen meer leren schakelen en optrekken. De nadruk ligt op verkeersdeelname en het aanleren van verkeersinzicht. Vaardigheden die het moeilijkst zijn aan te leren in de auto. En juist dat maakt lessen in de simulator erg effectief.

Waar de instructeur tijdens de reguliere rijles vaak moet hopen op een onverwachte of leerzame gebeurtenis, om te zien hoe de leerling erop reageert, kunnen deze situaties in de simulator naar keuze opgeroepen worden.

“In de stadslessen leert de leerling rijden in een complexe verkeersomgeving met verschillende soorten kruisingen en rotondes”, licht Peter van Wolffelaar van ST Software toe. “Daarnaast zijn er lessen op snelwegen en autowegen met complexe meervoudige kruisingen en grote rotondes.”

Herkenning
De lessen zijn zodanig gemaakt dat het vereiste gedrag op een efficiënte manier wordt aangeleerd. Tijdens de lessen worden eerst de basishandelingen en de meer eenvoudige verkeerssituaties behandeld, maar naarmate de opleiding vordert worden de verkeerssituaties steeds complexer. Dit leidt tot een snellere herkenning van situaties en gevaren. Van Wolffelaar: “Een simulatorles past bij het niveau van de leerling, leidt daardoor tot minder stress en heeft altijd een maximale effectiviteit.”

Tijdens de traditionele lessen op de openbare weg zijn er meestal verschillende dingen die aandacht vragen van de leerling, waardoor hij overbelast kan raken. De leerlingen moeten aandacht geven aan een aantal dingen tegelijk en in korte tijd vaak veel handelingen verrichten, terwijl ze daar in dit stadium nog niet de vaardigheden voor hebben ontwikkeld.

“Daarom is de traditionele manier van trainen niet zo effectief als het trainen in onze rijsimulatoren”, weet Van Wolffelaar. “In de rijsimulator wordt die overbelasting vermeden, waardoor het leerproces effectiever verloopt en van hogere kwaliteit is.”

Kosten
Door die hoge effectiviteit zijn de kosten voor de leerling met de simulatortraining aanmerkelijk lager dan bij de traditionele rijopleiding. “Uit de praktijk blijkt dat na 6 tot 8 uren lessen in onze rijsimulatoren, er aanzienlijk minder uren in een lesauto nodig zijn voor het eerste rijexamen. Een leerling kan zo sneller op examen.”

Dat de leerling minder lessen nodig heeft en goedkoper uit is, leidt er niet toe dat rijscholen moeten vrezen voor hun verdiensten. Van Wolffelaar: “De rijschool heeft een gezonde marge op de lessen die gegeven worden op de rijsimulator. Bovendien zouden er meerdere leerlingen op meerdere simulatoren tegelijk kunnen lessen, wat hun winstgevendheid verder verhoogt. En de kosten voor de leerling gaan omlaag, wat uiteraard concurrentievoordeel biedt. De beste opleiding voor de laagste kosten is toch wat elke klant wil.”

“Rijscholen kunnen met onze simulatoren een trainingsmodel hanteren waarbij theorielessen worden gevolgd door ‘dynamische theorielessen’ in de simulator. De leerling hoeft hierbij nog niet zelf te rijden. Deze worden gevolgd door de rijlessen waarin stap voor stap de vaardigheden en het verkeersinzicht worden geleerd. Daarna gaat de leerling met de instructeur in de auto voor het echte werk op de openbare weg”, voegt Van Wolffelaar toe.

Virtuele instructeur
De simulator heeft een geavanceerde ‘virtuele instructeur’ en Leerling Volg Systeem (LVS). De virtuele instructeur beoordeelt het gedrag van de leerling continu. Het geeft onmiddelijk feedback wanneer de leerling een fout maakt. Door deze snelle en systematische feedback leert de leerling sneller op de juiste manier autorijden. Na elke les maakt het LVS een gedetailleerd rapport met de sterke en zwakke punten en volgt een advies voor de volgende les.

“Zo heeft iedere leerling na afloop van de simulatorlessen een gegarandeerd basisniveau van vaardigheid en inzicht en kan hierop samen met de instructeur worden voortgebouwd. Dat zorgt voor een beter eindniveau en hoger slagingspercentage.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Lessen in de rijsimulator: effectief trainen en slagen”

yda de boer|14.05.10|13:00

Een bijkomend belangrijk aspect zijn aanrijdingen tijdes de simulator lessen. Onze leerlingen moeten een schade formulier volledig invullen (worden gratis verstrekt door de verzekeraar).
Het op juiste manier invullen van een schadeformulie is belangrijk voor de actie direct na de aanrijding, en het voorkomen van problemen met verzekeraars en de tegenpartij.

Pim Brussee|31.05.10|16:27

Simulators inzetten voor aspirant automobilisten is een kwalijke zaak, zij kunnen namelijk niet associëren tussen simulatie en werkelijkheid. Daarbij is de voertuigdynamica van de rijsimulators voor B- rijbewijs ver onder de maat. Dit in combinatie met het geprojecteerde 2- dimensionale beeld bewerkstelligt een verkeerde beleving van de werkelijkheid. Slechts 1 rijsimulator c.q. autosimulator is in staat de werkelijkheid te simuleren, maar die kost dan ook enkele tientallen miljoenen.
Simulators kunnen effectief zijn voor automobilisten die hun rijbewijs al hebben, in het kader van wetenschappelijk onderzoek of nascholing. Personen die hun rijbewijs hebben kunnen in een simulator namelijk wel associëren met de werkelijkheid.

Peter van Wolffelaar|31.08.10|10:07

Reagerend op Pim Brussee:
De voertuigdynamica is in de eerste fase van de rijopleiding niet erg relevant. In de luchtvaart gedragen vliegsimulatoren zich ook niet als een echt vliegtuig maar zijn niettemin een onmisbaar instrument in de opleiding van piloten door hun hoge leerwaarde. De rijpoleiding loopt gewoon wat achter bij deze ontwikkeling.
Met name de procedurele vaardigheden en het inzicht in de verkeersdynamiek kunnen uitstekend in een simulator worden geleerd. Veel rijscholen die met simulatoren werken kunnen dit beamen. De omgang met de specifieke karakter van de auto komt in de tweede fase van de opleiding.

jampavo|20.10.10|14:37

Op latere leeftijd (62 jaar) ben ik begonnen bij autorijschool Eckhardt te Boxtel. Het was voor mij een hele belevenis. Na 12 lessen (2 x 12) ben ik overgestapt in de echte auto en zonder enige schroom kon ik schakelen, wegrijden in het dorp en op de grote weg. Zonder de lessen in de rijsimulator had ik mijn angst niet overwonnen. Hulde aan de bijzondere wijze waarop mijn instructeur me heeft geholpen.

k.winkel|15.05.11|11:59

ik heb een herseninfarct gehad en rechtsbenig heb ik
restverschijnselen.
bij het revalidatie centrum in amsterdam heb ik rijles
gehad ,maar de rijtest was onvoldoende.
ik heb deze met mijn rechterbeen verricht ,maar ik
wil het nog eens proberen mijn linkerbeen aan te wennen
welke rijschool kan mij daarbij verder helpen?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.