CBR

CBR lijdt 4 miljoen euro verlies door daling aantal examens

Het CBR heeft in 2010 een verlies geleden van 4 miljoen euro. Grootste oorzaak is de forse daling van het aantal afgenomen examens (-9 %) en een aanmalige afboeking van 1,2 miljoen euro op ICT-systemen. Door het verlies is het eigen vermogen opnieuw afgenomen. Dat bedraagt nu slechts 3 miljoen euro, zo blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag.

In 2009 boekte het CBR nog een operationele winst van ruim 6 miljoen euro.

CBR theorie-examens

De opbrengsten zijn in het verslagjaar met 3,9 miljoen euro (3,7 procent) gedaald ten opzichte van 2009: van 106,1 miljoen euro in 2009 tot 102,2 miljoen euro in 2010. De opbrengst uit theorieexamens in 2010 bedroeg 22,6 miljoen euro. Dit betekent een daling van 8,8 procent ten opzichte van 2009.

Hiervoor zijn twee oorzaken te noemen. De verwachtte introductie van het praktijkexamen bromfiets per 1 januari 2010 leidde in 2009 tot een hausse aan afgenomen theorie-examens voor deze categorie, waardoor kandidaten vrijgesteld werden voor het nieuwe praktijkexamen. Na de feitelijke introductie per 1 maart 2010 is het animo voor het theorieexamen bromfiets sterk afgenomen en op jaarbasis zelfs gehalveerd ten opzichte van 2009.

“Vooral dat tegenvallende aantal afgenomen praktijkexamens AM2 zorgde voor verlies”, licht CBR-woordvoerder Coen Sleddering toe. “Bovendien misten we een paar maanden omzet door uitstel van de invoeringsdatum, terwijl we daarvoor wel capaciteit klaar hadden staan.”

Tariefstijging

De totale vraag naar theorieexamens voor motor (5 procent), auto (+5 procent) en bromfiets (50 procent) daalde – bij een gereguleerde tariefstijging met gemiddeld 2,5 procent– met ruim 10 procent. Daarnaast leidde de (aanhoudend) onzekere economische situatie in een verminderde vraag naar theorie-examens vanuit het beroepsgoederen- en personenvervoer met zo’n 7 procent.

De opbrengst uit praktijkexamens daalde in 2010 met 2,9 procent tot 52,7 miljoen euro. De daling komt door een gemiddelde tariefstijging van 2,5 procent in combinatie met zo’n 6 procent minder afgenomen examens.

CBR praktijkexamen

De vraag naar praktijkexamens voor motor en auto daalde met 9 procent. Inclusief het nieuwe bromfietsexamen daalde de totale particuliere vraag naar praktijkexamens met 5 procent. Het aantal afgenomen examens in de beroepssector daalde met 21 procent ten opzichte van 2009. “Mede als gevolg van het economisch klimaat is de behoefte aan opleidingen en examens in deze sector (opnieuw) afgenomen”, meldt het jaarverslag.

De totale kosten in het verslagjaar bedroegen 106,3 miljoen euro, een stijging van 6,2 miljoen euro (+6,2 procent) ten opzichte van 2009. Bij de vergelijking van de totale kosten 2010 en 2009 moet wel rekening gehouden worden met de vrijval in 2009 van 6,9 miljoen euro van de in 2008 gevormde voorziening reorganisatiekosten. Zonder dit effect zouden de totale kosten in 2010 met 0,7 miljoen euro (-0,7 procent) gedaald zijn.

Pensioenlasten

De personeelskosten zijn in 2010 met 0,7 miljoen euro (-1,0 procent) gedaald ten opzichte van 2009. Dat komt per saldo vooral door 2,6 miljoen euro hogere pensioenlasten, 2,3 miljoen euro lagere lasten van de inzet van extern ingehuurde krachten en 1,0 miljoen euro lagere lasten voor overwerk en diverse uitkeringen. Zoals bekend werkt het CBR op dit moment aan een herziening van de huidige,onbetaalbare pensioenvoorziening. Deze maand moeten daar defintieve besluiten over worden genomen

De economische situatie in de rijschoolbranche blijft onzeker, zo zegt het jaarverslag. Met name het beroepsgoederen- en personenvervoer is een sector die gevoelig is voor economische conjunctuurschommelingen. Het CBR verwacht desondanks dat de vraag naar examens vanuit deze sector zich in 2011 (licht) zal herstellen. Maar mede gezien deze onvoorspelbare factor wordt er door de directie geen resultaatverwachting over 2011 uitgesproken.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is bij het CBR vooral een buffer voor tegenvallers. In het verbeterprogramma staat daarom nadrukkelijk een paragraaf over het financieel gezond maken van de organisatie uiterlijk in 2014.

“Dat kan door onder meer het oplossen van de pensioenproblematiek en andere besparingen die oplopen tot 10 miljoen in 2014”, licht Sleddering toe. “Met de positieve resultaten in de komende jaren kan het eigen vermogen weer op peil worden gebracht.”

Eerder bleek uit al de voorlopige cijfers dat 2010 een rampjaar was voor de rijschoobranche. Daaruit bleek al dat bij vrijwel alle categorieën de vraag fors was gedaald.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “CBR lijdt 4 miljoen euro verlies door daling aantal examens”

rick|07.06.11|10:48

dan weet ik weer genoeg.dat word weer meer herexamens.let maar op.

mkissami|08.06.11|14:01

Is CBR dan toch een commerciële instelling dat ze winst MOETEN draaien?

Enne|09.06.11|12:38

Saneren en reorganiseren. Salarissen aanpassen.
Opgelost!

Gerda|09.06.11|12:45

volgens mij is het CBR een stichting en mogen ze helemaal geen winst maken. Dus wat is het probleem?

j. de Groot|09.06.11|13:03

als stichting is kosten dekkend draaien toch voldoende , en een buffer van 3 mlj lijkt wel aardig ????????

Frits|12.06.11|13:14

Waar blijft de concurrentie? Als ik geen concurrent heb ga ik ook gekke dingen doen , lesprijs naar 100 euro bv.
En nu maar wachten of per 1 juni iets drastisch gewijzigd is.
gr. Frits.

Nourdin|28.06.11|08:40

Vind je het gek, algemeen directeur verdient bijna een half miljoen p/j.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/261203/CBR-lijdt-verlies-maar-salaris-directie-gaat-omhoog.htm

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.