Sander de Rouwe, CDA, Kamerlid

CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17 jaar

Ook alle jongeren die op de invoeringsdatum van de proef 2toDrive (Begeleid Rijden) 17 jaar zijn, moeten de mogelijkheid krijgen mee te doen aan de proef. Niet alleen degenen die dan 17 jaar worden. Verder moet de minimale leeftijd voor RIS- en Tussentijdse Toets verlaagd worden naar 16,5 jaar. En begeleiders die onder invloed van alcohol of drugs zijn moeten aangepakt kunnen worden. Dat is de reactie van CDA-kamerlid Sander de Rouwe op de plannen ‘2toDrive’.

Het CDA steunt het voorstel op hoofdlijnen, maar wil wel dat de minister een aantal zaken duidelijk toezegt of aanpast in de plannen. “Hopelijk kan dat zonder uitstel”, zegt De Rouwe. “Want ook wij zetten in op invoering in november dit jaar.”

Zomerreces

Afhankelijk van de antwoorden van de minister verwacht De Rouwe dat de Algemene Maatregel van Bestuur nog voor de zomerreces goedgekeurd kan worden. Maar dan moeten er wel eerst nog enige puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ worden gezet, zo vindt het CDA.

“Het enige argument dat de minister heeft om jongeren die op invoeringsdatum van de proef al 17 jaar zijn niet mee te laten doen, is de planning van het CBR”, licht De Rouwe toe. “Maar het CBR heeft tijd genoeg om te anticiperen op de extra toestroom van kandidaten. Het is vreemd dat jongeren die op 31 oktober 17 jaar worden niet aan dit experiment kunnen meedoen. Terwijl een klasgenoot die een dag later 17 jaar wordt dit wel kan.”

Tussentijdse en RIS-Toets

Ook pleit het CDA voor verlaging van de minimale leeftijd voor RIS-toeten of TTT bij het CBR naar 16,5 jaar. “Ook 16,5-jarige leerlingen moeten de keuze hebben of ze een RIS-opleiding willen volgen”, zegt De Rouwe.  “Dat moet je niet ogenschijnlijk blokkeren. Daartoe wil ik een duidelijke toezegging.” Nu is nog onduidelijk op welke leeftijd deze toetsen bij het CBR afgelegd kunnen worden tijdens 2toDrive.

Verder vindt CDA het zeer opmerkelijk dat begeleiders die onder invloed van alcohol of drugs verkeren tijdens het begeleiden, niet gestraft kunnen worden. Zij vallen volgens de Algemene Maatregel van Bestuur niet onder de Wegenverkeerswet en kunnen daardoor niet strafrechtelijk vervolgd worden bij overtreding van die wet.

Begeleider

De Rouwe: “Dat betekent dat een begeleider ook niet onderworpen kan worden aan een blaastest. De politie zal op uiterlijke kenmerken een vermoeden moeten uitspreken over alcoholgebruik. Dat is natuurlijk zeer lastig voor agenten. En vervolgens is de enige straf dat hij niet meer verder als begeleider mag optreden. Er volgt geen sanctie, zoals een boete.”

Ook vindt het CDA de voorgestelde eis dat begeleiders minimaal 10 jaar in bezit van het rijbewijs moeten zijn te hoog. Wat De Rouwe betreft is een eis van ‘5 jaar het rijbewijs en minimaal 27 jaar oud’ voldoende. Ook vindt hij dat een WRM-bevoegde rijinstructeur ongeacht de leeftijd op moet kunnen treden als begeleider.

Controle

De Rouwe zet ook vraagtekens bij de handhaving en controle van 2toDrive zodat jongeren niet zonder begeleider gaan rijden. “De minister moet nader onderbouwen waarom uiterlijke kenmerken, zoals een sticker op de auto, drempelverhogend zijn”, vindt het CDA. “In diverse andere landen moeten de auto’s van een deelnemer beschikken over uiterlijke kenmerken. Hierdoor is handhaving mogelijk gemakkelijker.”

De Rouwe verwacht dat de minister op korte termijn met tekst en uitleg komt op zijn vragen, zodat er nog voor het zomerreces over gedebatteerd kan worden in de Kamer. “Maar de punten die wij aandragen moeten wel goed geregeld worden, want de proef gaat 6 jaar duren.”

Bart Pals

Lees ook: Toekomst Tussentijdse Toets en RIS ongewis bij 2toDrive

Auteur: Bart Pals

61 reacties op “CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17 jaar”

Bert|16.06.11|12:08

Invoering in november….. over een paar weken gaat heel Den Haag een paar maanden niets doen. Dan is het september, en Prinsjesdag wat de aandacht opeist.

Rob|16.06.11|13:01

Vind het allemaal wat krom, zeker de begeleiders.
Ikzelf ben 22 en rijinstructeur maar mag dus niet begeleiden “niet dat ik iemand zou willen begeleiden maar gaat om het statement”.
Of terwijl ik mag er wel voor zorgen dat hij of zij het papiertje haalt, maar mag diegene niet begeleiden.. typisch nederlands?

rob|16.06.11|13:01

slechre zaak, 1 teveel aanmeldingen, en dan bliijft er niets over van ervaringopdoen kilometers.waarom denken sommige dat ze altijd iets ergens aan moeten toevoegen.

Jolanda|16.06.11|13:04

Wat voor zin heeft begeleiding als iemand stomdronken naast een beginnend chauffeur mag zitten? wie is nu verantwoordelijk voor de beginnend chauffeur? er mag geen alcohol in het verkeer, nooit!!!, geen druppel dus ook niet voor een begeleider!! en dan zetten ze maar in de wet dat ze wel verantwoordelijk zijn, want in mijn ogen zijn ze dat ook!!!!
Jolanda

Rudy|16.06.11|13:06

Fijn dat Sander de Rouwe iets doet met opmerkingen die geplaatst zijn. Wat mij betreft absoluut vanaf de invoeringsdatum (wanneer die ook is) iedereen die 17 is laten meedoen en niet alleen degenen die vanaf die datum 17 worden.

nico|16.06.11|14:19

Verder vindt CDA het zeer opmerkelijk dat begeleiders die onder invloed van alcohol of drugs verkeren tijdens het begeleiden, niet gestraft kunnen worden. Zij vallen volgens de Algemene Maatregel van Bestuur niet onder de Wegenverkeerswet en kunnen daardoor niet strafrechtelijk vervolgd worden bij overtreding van die wet.

als wij als instructeur dronken naarst een leerling zitten dan zijn we het instructeurs pas en het rijbewijs kwijt.

Roger|16.06.11|14:22

En de achterliggende gedachte is?Was? het verkeer veiliger maken?
Rare jongens die Nederlanders.

Jan|16.06.11|15:02

Dit is nu echt weer een stukje Nederlands op z’n smalst.
Waarom niet eerst een goed doortimmert plan, door overleg met de betrokken instanties (niet CBR want door worden we niet wijs van), van instructeurs.
Het lijkt wel of ze eerst wat roepen in Den Haag, kijken of er reacties op komen, zo niet dan wordt het doorgevoerd. Zo ja dan gaat men pas verder denken wat ze nu weer fout geroepen hebben.
Te gek voor woorden!
Betalen we ze daar nu zoveel geld voor?

Jan|16.06.11|15:06

De punten hierboven aangedragen had de minister en consorten toch zelf wel kunnen bedenken!
Laat men een denktank opzetten uit ervaringsdeskundigen, laat die groep iets uitkristalliseren voordat men er mee in de openbaarheid treed.
Nu vindt ik het een steeds grotere aanfluiting voor alle betrokkenen die dit plan zo lanceren.
Lijkt wel of Nederland steeds dommer wordt!

Jan Plutschouw|16.06.11|17:15

Kijk daar ben ik het helemaal mee eens. Iedereen moet met 17 jaar ook kunnen lessen in de auto. Geen discriminatie. Zo hoort het. Er zijn veel teleurgestelde 17 jarigen als zij voor die datum 17 zijn geworden. Dus ik ben ervoor.

verkeersschoolmierop|16.06.11|19:34

Waar is Den Haag mee bezig. C.D.A is ook verkeerd bezig. ten eerste ttt ook invoeren ,
afspraak was ben je 17 jaar, dan wachten tot 18 jaar. Begeleider 10 jaar rijbewijs, en geen
druppel alcohol, en geen drugs,gebeurd dit dan toch, vervolgen en begeleiding ontnemen.
vervolgens alle bestuurders rijbewijs innemen, ook als hij maar een druppel heeft gedronken.

Jac. Mierop

Bert de Weerd|16.06.11|20:37

Vanuit verkeersveiligheid gezien begrijp ik niet waarom men de leeftijd bij begeleid rijden naar 17 wil hebben.
Over het algemeen heeft een 18 jarige meer verantwoordelijkheidsgevoel dan een 17 jarige.
Ik vraag mij overigens sowieso af of het begeleid rijden wat toevoegt.
Het kan wat toevoegen, maar wanneer het niet zorgvuldig wordt uitgevoerd heeft het alleen maar een negatief effect op de verkeersveiligheid!

Bert de Weerd|16.06.11|20:40

Ik denk bij verkeersveiligheid eerder aan verplichte bijscholing voor rijbewijsbezitters.
Voor de duidelijkheid: zonder dat daarbij het rijbewijs kan worden afgenomen.
Verder denk ik aan betere scholing mbt verkeersveiligheid op middelbare scholen!!!

Jan|16.06.11|22:14

Een verstandige jongen die cda-er. Hij heeft tenminste geluisterd en daarna pas wat gezegd. Natuurlijk voegt begeleid rijden wat toe aan de verkeersveiligheid. Alles staat of valt met politiecontroles en handhaving van de regelgeving. Voor wat betreft de drank en drugs zou ik zeggen: Ga eens in Duitsland kijken! En collega,s denk aan taalgebruik en zinsbouw.

Bert de Weerd|16.06.11|22:28

@Jan, wat voegt de leeftijd verlagen naar 17 jaar toe aan de verkeersveiligheid?
Begeleid rijden kan wat toevoegen aan de verkeersveiligheid, mits er goede regelgeving voor wordt opgesteld! voor de rest ben ik het met je eens, alles staat of valt natuurlijk met politiecontroles en handhaving van de regelgeving.

John|16.06.11|22:44

Ik moet ook nog zien of het begeleid rijden iets gaat toevoegen aan de verkeersveiligheid. Men wijst graag naar Duitsland in dit verband maar daarbij vergeet me wel het enorme mentaliteits verschil tussen Duitsers en Nederlanders te noemen. Ook lees ik ook bijna nooit over de minder positieve ervaringen in b.v. Frankrijk en Noorwegen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de maatregel pas effectief is als er tussen de 5000 en 7000 km begeleid is gereden. En of dat wordt gehaald?

Jan Plutschouw|17.06.11|07:12

Bert, Je hebt gelijk dat begeleid rijden toegevoegde waarde heeft.. Dit hadden ze 20 jaar eerder moeten doen. Direct na het behalen van het rijbewijs half jaar of een jaar begeleid rijden. Nu is de tijd anders geworden. 17 jaar vind ik prima en in duitsland doen ze het al een paar jaar. Finland ook en het helpt wel. In amerika mag je bij 16 al. Gelukkig is het hier niet zo. 17 vind ik goed.

secretaris VRB|17.06.11|08:20

Sander moet zich eens beter inlezen

nico|17.06.11|09:26

Ook ik zie dat begeleid rijden toegevoegde waarde heeft maar moet ook nog zien of het begeleid rijden iets gaat toevoegen aan de verkeersveiligheid.

En om de orde te kunnen handhaven zou een uiterlijke kenmerk moeten zijn op de auto en dan denk aan een A van aspirant chauffeur ( links op het achter raam van de auto ). En ik zou het een prestatie vinden als het voor 1 november door gaat.

robbert|17.06.11|11:15

Sander de Rouwe heeft al een motie met een collega ingediend. Daarmee heeft de minister ook rekening gehouden bij de presentatie van het voornemen t.av. het begeleid rijden. Dat hij nu weer met allerlei nieuwe ideeën komt, geeft duidelijk aan dat hij toen hij zijn eerste motie indiende zijn werk niet goed heeft gedaan. We zijn nu al jaren verder en het zou mij niet verbazen dat door het toedoen van Sander de datum wederom niet gehaald wordt.

Roger|17.06.11|11:22

Als je het verkeer veilig maakt, gaan ze gevaarlijke sporten beoefenen, comazuipen, en extreem klimmen e.d..De kosten voor die ziekenhuisopnames zijn ook hoog hoor.
wanneer de overheid ons nog meer als een plant gaat laten leven wordt het vast allemaal wat minder gevaarlijk….dat leven. Waarom was je ook al weer geboren? Om de overheid te versterken in hun gevoel dat ze iets wezenlijks voor je doen? Of zullen we maar gewoon 1 op 1 onze l.lingen aanspreken op compassie? Werkt qua attitude goed.

Monica|17.06.11|21:21

Ik denk dat verzekeringsmaatschapijen hierop moeten inspelen, als een jongere nog onder begeleid rijden valt en hij/zij is zonder begeleiding op pad. Dat er bij een ongeval of dergelijken geen dekking is. Misschien is het een idee om de personen die voor het begelleid rijden zijn opgegeven een theoriecusus of examen te laten doen. Verder ben ik persoonlijk van mening dat er voor de instructeur een nog groter opvoedkundige taak bij komt.
.

Jan|17.06.11|23:09

Straks gaan we kleuters les geven :lol:
Maar laten we eerst eens een goeddoortimmert plan op tafel leggen, i.p.v. van alles te roepen wat diverse figuren in de kamer doen.
Het schijnt dat iedereen die op het pluche zit het een of andere wapenfeit op de naam wil schrijven, om later tot de achterkleinkinderen te kunnen zeggen, kijk dat heeft opa of oma nu gedaan.
We hebben al carpoelstroken en tolpoortjes, allemaal plannen die vele miljoenen euro’s hebben gekost en waar we niets voor terugkrijgen.

Jan Plutschouw|18.06.11|01:32

Ik denk dat het beste is,dat pa of ma of een ander voogd als begeleider. Niet een iets ouder broer die het liefst een petje achterstevoren draagt. Dan naar een koffie shop moet om jointjes te nemen en dan weer terug met een jongere broertje achter het roer. Pa of ma willen niet dat hun auto in de vernieling komt. Als zoontje (haantje) lief te snel of ongecontroleerd gaat rijden dan willen ze niet meer dat hij zo door gaat rijden. Dan lere nze het wel af volgens mij

Roger|19.06.11|13:43

Inderdaad Jan, nadenken en rustig goede dingen doen is steeds meer een zeldzaamheid aan het worden in ons land.
Dit komt voort uit steeds groter wordende onwetendheid van ons Nederlanders.
Een foutieve kijk op zelf en ego is hieruit voortkomend dan weer de hoofdschuldige, maar ja…ego is zo lekker he.

Bert|20.06.11|08:41

@ Jan P.

Daarom moet de begeleider ook 10 jaar ’t rijbewijs hebben.
Dan zijn ze wel zo’n beetje uit de “gevaren” zone. Hebben ze de petjestijd achter zich.

Jan Plutschouw|20.06.11|08:58

Sommigen blijven er heel, heel lang in hoor. Iik blijf erbij: PA of MA!!!!!! Of een andere voogd.

secretaris VRB|20.06.11|19:36

In een een op een situatie zijn ze vrij kalm er zal er weinig gebeuren. zijn ze in een groep dan is het bingo.

Pascal|20.06.11|21:22

Ze willen mensen uit de auto krijgen en gaan ze dit invoeren. Luister deze kinderen hebben een ov jaarkaart en daar zijn ze allen heel blij mee. waarom deze onzin,ik ben er eerder voor om de leeftijd op te schroeven naar 21 jaar. Geen begeleiding want ik heb geen vertrouwen in ouders die zelf structureel te hard rijden.Als instructeur probeer jij je leerling wat bij te brengen en zo helpt arrogante papa alles weer om zeep. Woorden van de examinator heb jij je rijbewijs eerst ALLEEN gaan rijden.

Pascal|20.06.11|21:36

Dit land kijkt te veel naar andere landen. Dit land heeft geen eigen identiteit meer. Laat andere landen eens naar ons kijken. Want hier krijg je je rijbewijs niet bij een pakje boter. Het cbr heeft een terechte strenge norm en als instructeur moeten wij zorgen dat onze leerlingen boven de norm zitten. Ik durf dan te zeggen dat onze leerlingen tot de top3 horen van beste weggebruikers in de wereld. GEWOON NIKS VERANDEREN.

En instructeurs in wording moeten minimaal 5 jaar rijervaring hebben.

Bert|21.06.11|08:18

@ Pascal;

Dat de regering de mensen uit de auto wil hebben geloof je zelf niet. De regering kan de miljarden die de auto opbrengt niet missen.

Roger|21.06.11|09:31

Nou Bert, het gaat er gelukkig niet om wat de regering wil, maar om wat de bevolking wil, en dat is o.a. autorijden, alle milieuleugens ten spijt. Dus die religie kunnen we over de linkerschouder werpen.17-jarigen ga je nooit verstandiger krijgen wanneer je ze geen goede motivatie mee kunt geven. Ikzelf pleit voor de logica van de boeddhist, andere leersystemen hebben nog geen attitude resultaat opgeleverd dacht ik. Eerder contraproductief m.b.t. attitude.

Pascal|22.06.11|14:10

Lang leve begeleid rijden met papa’s en mama’s die met hoge snelheid door de 30 zones jagen,de richtingaanwijzer in eens niet meer kunnen vinden, een mentaliteitt hebben van Jan lik me het vestje en de regels niet eens meer begrijpen maar puur op routine door het verkeer vertoeven. Ja dit gaat helpen. Maar goed zo zie ik ook veel instructeurs die er een zooitje van maken zodra de leerling uit de auto is gestapt, veel politieagenten die zich kapot moeten schamen. MENTALITEIT dat is de kwestie CDA

Robbert|22.06.11|16:00

Beste Pascal, Ik denk ook dat het vooral de ouders zijn die als begeleider gaan optreden. Ouders die als begeleider optreden willen toch dat hun kind veilig deelneemt aan het verkeer. Er zullen ook ouders zijn die hun kind het goede voorbeeld willen geven en zich weer gaan verdiepen in de theorie. Dat zal niet voor alle ouders gelden, maar iedere ouder die dat wel doet is pure winst en dat is dan een goed bij-effect van dit experiment.

Bert|22.06.11|17:37

Er zullen sowieso niet heel veel kandidaten meedoen aan begeleid rijden( 10-15%). Degenen die dat wel doen zullen waarschijnlijk echt wel gemotiveerd zijn.

Het zal zeker niet gevaarlijker worden dan het nu is. Dus waarom veel mensen zo negatief zijn? Het is werkelijk ook bijna nooit goed of het deugt niet.

Roger|22.06.11|18:19

Waar komen je 10 a 15% vandaan Bert? Degenen die gemotiveerd zijn? Tot wat? Ik denk tot het zelfstandig besturen van een auto. Het zal niet gevaarlijker worden? Is de moeder de wens van etc? Of geloof je soms in statistieken? Moet je niet doen. Ze zijn per definitie onbetrouwbaar.
Omdat onze beleidsmakers bijna niks goed doen, om je laatste vraag te beantwoorden, en dit is omdat dezen ook een motivatie hebben maar tot WAT? Het is juiste motivatie wat alle problemen op de wereld op kan lossen

Jan|22.06.11|18:40

Ik zou een voorstander zijn van de leeftijd verhogen tot 21 jaar.
Op 18 jarige leeftijd het rijbewijs halen en tot hun 21e jaar begeleid rijden.
Toezichthouder moet speciale cursus doen om theorie op te frissen en een rijtoets.
Pas dan zal de veiligheid toenemen :lol:

Bert|22.06.11|21:11

Waarom de leeftijd niet verhogen tot 25 jaar? Tot en met 24 zijn vooral de mannen het grote gevaar. En dan met 55 jaar de auto uit, want dan gaan we ook meer fouten maken. Zijn we gelijk van de files af.

Wat een azijnpiss*** hier.

Die 10-15% komen van onze rijschool. En dat is het maximum wat er mee zal doen. Zo als de zaken en aanvragen er nu voor staan. Veel meer zal het niet worden, veel jongeren kunnen het financieel niet opbrengen.

Maar voor degenen die er nu tegen zijn; geef vooral >>>>

Bert|22.06.11|21:13

>>> les aan die doelgroep. Waarom zou je. Er zijn genoeg mensen voor die paar kandidaten die wel aan de proef mee willen werken.

Enne, geef je leerlingen vooral het advies om vooral nooit een anti-slipcursus of gevorderden rijstijlcursus te doen. Zij hebben dan namelijk een grotere kans dat ze bij een ongeval betrokken raken.

Jan|22.06.11|21:44

Bert alleen aan de hand van de gegevens van jouw rijschool 10-15% berekenen is een te smalle basis om dit als referentiepunt te nemen.
En nee dit is geen azijnpissen wat hier gebeurt, laat de regering eerst eens met een goed doortimmert plan komen dat uitvoerbaar is.
Tot die tijd zal er van alles over een weer geroepen worden, dat kant nog wal raakt.

Bert|22.06.11|21:55

Zoals gewoonlijk in Nederland zal het volgens een aantal mensen nooit deugen. Zeker in de rijschoolwereld is dat het geval. Logisch natuurlijk het is een grote ongeorganiseerde club.
Dus wat de regering of wie ook doet, deugen doet het nooit.
Er zijn heel wat mensen die nergens voor open willen staan.

Jan Plutschouw|23.06.11|08:20

Bert hoe oud ben jij nog?? 34 jaar of zo. dan kom je er nog wel achter dat met 55 jaar nog niet alles over en uit is, als alles geestelijk en lichamelijk nog goed is.

Bert|23.06.11|13:18

Kijk de verzekeringscijfers maar na.
Ik ben overigens bijna 55.

Roger|23.06.11|13:36

Het kan zijn dat statistici hebben uitgerekend hoeveel slachtoffers dit scheelt. Dat kan de motivatie zijn. Of dat klopt is een 2e en zeer onwaarschijnlijk. Zoals ik vanochtend hoorde dat de werkloosheidscijfers voor het eerst sinds 2 jaar zijn gestegen, naar zo’n 400.000, terwijl we toch, naar ik mag aannemen, wel weten dat we zo rond het miljoen zitten? Beleidsmakers worden afgerekend op getallen en hebben al lang geen voeling meer met de werkelijkheid. Dat, beste Bert, deugt niet.

Bert|23.06.11|20:21

Nou, geweldig. Gaan we zo door.

Jan Plutschouw|23.06.11|22:33

Okay Bert, dan ben je 5 jaar ouder,dan mij. Dus jij NU uit de auto en ik over 5 jaar. Haha

Jan|24.06.11|23:31

Hierbij wil ik CDA lid Sander de Rouwe condoleren met het grote verlies dat zijn gezin is overkomen door het overlijden van zijn zoontje van 3 jaar.

secretaris VRB|25.06.11|08:54

Ook ik wil Sander de Rouwe condoleren met het overlijden van zijn zoontje. Ik wil Sander en zijn familie sterkte wensen bij dit onmenselijke verlies.

http://www.lc.nl/friesland/regio/article13747753.ece/Tweede-Kamer-herdenkt-Jesse-de-Rouwe

Bert de Weerd|25.06.11|16:53

Dit ontstijgt elke discussie!
Daarom zal ik niet meer op dit artikel reageren.

Familie de Rouwe, gecondoleerd met dit grote verlies.

nico|25.06.11|18:21

Fam de Rouwe gecondoleerd met het grote verlies dat uw gezin is overkomen door het overlijden van uw zoontje.
En wens u alle sterkte toe.

@ Bert
Ik ben het in het geheel met je eens en ook ik zal hier niet meer op deze schaamteloze discussie reageren.

Jan|27.06.11|09:21

Het is inderdaad triest dat dit het gezin de Rouwe is overkomen, dus bij deze wil ik ook graag van mijn medeleven blijk geven.

@Nico wat jou betreft een reactie te kort door de bocht en bijzonder kortzichtig.
Gewoon alle voors en tegens bespreken is niets mis mee toch?
Maar als de discussie een kant opgaat die niet de jouwe is, dan is het plotseling een schaamteloze discussie.Ben ik niet met je eens en vraag je af of je de tragedie bij fam. de Rouwe niet aangrijpt om deze discussie te stoppen.

nico|27.06.11|09:52

@Jan
mijn excuus dat het zo over komt dat ik kort en kortzichtig ben dat is niet mijn bedoeling.
MAAR ik vind wel dat Y v Ark veel te ver is gegaan.

Jan|27.06.11|10:23

@Nico geaccepterd hoor, maar ik kan de reactie van Y v Ark hier niet teruglezen.
Zie ik hem over het hoofd of is die reactie verwijdert?

nico|27.06.11|12:13

@ Jan
Ik kan het artikel niet meer achterhalen ik denk dat het verwijderd is maar deze man of vrouw schrijft ook dit op het forum

door Y. van Ark » wo jun 22, 2011 6:17 pm
Sanctie is een goede stok achter de deur.
Ben het als 1 van de weinigen gewoon eens met deze regel.
Niet pappen en nathouden.
Gewoon keihard straffen als je incompetent bent!
Y. van Ark

Hicham|08.07.11|00:57

ik word in juli al 17jaar, ik zou het zeer triest van NL vinden als zij er niet voor kunnen zorgen dat alle 17jarige die voor in de invoering kunnen deelnemen aan het expirement.

jan ijzendoorn|03.03.12|20:03

beste lezer,uit de boven genoemde meningen positief of negatief lees ik helemaal niets over een verplichte bijscholing,voor rijbewijs bezitters vanaf 18jaar tot en met 70jaar en misschien in de toe komst wordt dit 75jaar.In het dagelijks leven is bijscholing binnen geen enkel vakgebied meer weg te denken.Bij begeleid rijden is er geen enkele verplichting tot bijscholing.Dit wetende verwacht ik dat de verkeersveiligheid in het geding komt.Maar ik ben zeker voor begeleid rijden mits dit goed,4

jan ijzendoorn|03.03.12|20:31

vervolg,wordt uitgevoerd.U gaat toch ook niet naar een arts die ooit zijn papieren heeft gehaald en 30jaar niet is bij geschoold of is getest.vr.gr. Jan.IJzendoorn

Pascal|04.03.12|18:15

Ik heb een idee, vanaf 12 jaar 1 keer in de week een praktijk en theorieles. Op hun achtiende kunnen ze dan het examen doen en weet je als instructeur zeker dat ze de 1e keer slagen.ook wel zo fijn voor de examinator die krijgen dan kandidaten met niveau.Mijn bedoeling is dat ze kunnen groeien in alles wat met verkeer te maken heeft ipv tot je achtiende rotzooien op je fiets en brommer en dan nog denken dat je in 25 uur of iets je rijbewijs kan halen.Leerling niveau is bedroevend.

Jan|04.03.12|22:42

Zou er een beter plan/manier zijn om jongeren veiliger aan het verkeer te laten deelnemen i.p.v. het Begeleid Rijden 2toDrive ?
Ik denk wel dat verkeerstheorie vanaf de basisschool verplicht in het leerpakket dient te zitten en ook in voortgezette opleidingen.
Zouden praktijklessen geïntergreerd kunnen worden in het lesprogramma vanaf 17 jaar zodat scholieren al een hele goede basis meekrijgen door instructeurs die gescreend en voldoende vakbekwaam zijn in dienst van de school?

Jan.IJzendoorn|12.03.12|16:00

Hallo Pascal&Jan,uit jullie schrijven maak ik op dat jullie erg bij de verkeersveiligheid zijn betrokken.Dit is een duidelijk bewijs van VAKVROUWMANSCHAP. IK wens jullie heel veel succes bij de rijlessen hartelijke groeten Jan.IJzendoorn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17 jaar | RijschoolPro
Sander de Rouwe, CDA, Kamerlid

CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17 jaar

Ook alle jongeren die op de invoeringsdatum van de proef 2toDrive (Begeleid Rijden) 17 jaar zijn, moeten de mogelijkheid krijgen mee te doen aan de proef. Niet alleen degenen die dan 17 jaar worden. Verder moet de minimale leeftijd voor RIS- en Tussentijdse Toets verlaagd worden naar 16,5 jaar. En begeleiders die onder invloed van alcohol of drugs zijn moeten aangepakt kunnen worden. Dat is de reactie van CDA-kamerlid Sander de Rouwe op de plannen ‘2toDrive’.

Het CDA steunt het voorstel op hoofdlijnen, maar wil wel dat de minister een aantal zaken duidelijk toezegt of aanpast in de plannen. “Hopelijk kan dat zonder uitstel”, zegt De Rouwe. “Want ook wij zetten in op invoering in november dit jaar.”

Zomerreces

Afhankelijk van de antwoorden van de minister verwacht De Rouwe dat de Algemene Maatregel van Bestuur nog voor de zomerreces goedgekeurd kan worden. Maar dan moeten er wel eerst nog enige puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ worden gezet, zo vindt het CDA.

“Het enige argument dat de minister heeft om jongeren die op invoeringsdatum van de proef al 17 jaar zijn niet mee te laten doen, is de planning van het CBR”, licht De Rouwe toe. “Maar het CBR heeft tijd genoeg om te anticiperen op de extra toestroom van kandidaten. Het is vreemd dat jongeren die op 31 oktober 17 jaar worden niet aan dit experiment kunnen meedoen. Terwijl een klasgenoot die een dag later 17 jaar wordt dit wel kan.”

Tussentijdse en RIS-Toets

Ook pleit het CDA voor verlaging van de minimale leeftijd voor RIS-toeten of TTT bij het CBR naar 16,5 jaar. “Ook 16,5-jarige leerlingen moeten de keuze hebben of ze een RIS-opleiding willen volgen”, zegt De Rouwe.  “Dat moet je niet ogenschijnlijk blokkeren. Daartoe wil ik een duidelijke toezegging.” Nu is nog onduidelijk op welke leeftijd deze toetsen bij het CBR afgelegd kunnen worden tijdens 2toDrive.

Verder vindt CDA het zeer opmerkelijk dat begeleiders die onder invloed van alcohol of drugs verkeren tijdens het begeleiden, niet gestraft kunnen worden. Zij vallen volgens de Algemene Maatregel van Bestuur niet onder de Wegenverkeerswet en kunnen daardoor niet strafrechtelijk vervolgd worden bij overtreding van die wet.

Begeleider

De Rouwe: “Dat betekent dat een begeleider ook niet onderworpen kan worden aan een blaastest. De politie zal op uiterlijke kenmerken een vermoeden moeten uitspreken over alcoholgebruik. Dat is natuurlijk zeer lastig voor agenten. En vervolgens is de enige straf dat hij niet meer verder als begeleider mag optreden. Er volgt geen sanctie, zoals een boete.”

Ook vindt het CDA de voorgestelde eis dat begeleiders minimaal 10 jaar in bezit van het rijbewijs moeten zijn te hoog. Wat De Rouwe betreft is een eis van ‘5 jaar het rijbewijs en minimaal 27 jaar oud’ voldoende. Ook vindt hij dat een WRM-bevoegde rijinstructeur ongeacht de leeftijd op moet kunnen treden als begeleider.

Controle

De Rouwe zet ook vraagtekens bij de handhaving en controle van 2toDrive zodat jongeren niet zonder begeleider gaan rijden. “De minister moet nader onderbouwen waarom uiterlijke kenmerken, zoals een sticker op de auto, drempelverhogend zijn”, vindt het CDA. “In diverse andere landen moeten de auto’s van een deelnemer beschikken over uiterlijke kenmerken. Hierdoor is handhaving mogelijk gemakkelijker.”

De Rouwe verwacht dat de minister op korte termijn met tekst en uitleg komt op zijn vragen, zodat er nog voor het zomerreces over gedebatteerd kan worden in de Kamer. “Maar de punten die wij aandragen moeten wel goed geregeld worden, want de proef gaat 6 jaar duren.”

Bart Pals

Lees ook: Toekomst Tussentijdse Toets en RIS ongewis bij 2toDrive

Auteur: Bart Pals

61 reacties op “CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17 jaar”

Bert|16.06.11|12:08

Invoering in november….. over een paar weken gaat heel Den Haag een paar maanden niets doen. Dan is het september, en Prinsjesdag wat de aandacht opeist.

Rob|16.06.11|13:01

Vind het allemaal wat krom, zeker de begeleiders.
Ikzelf ben 22 en rijinstructeur maar mag dus niet begeleiden “niet dat ik iemand zou willen begeleiden maar gaat om het statement”.
Of terwijl ik mag er wel voor zorgen dat hij of zij het papiertje haalt, maar mag diegene niet begeleiden.. typisch nederlands?

rob|16.06.11|13:01

slechre zaak, 1 teveel aanmeldingen, en dan bliijft er niets over van ervaringopdoen kilometers.waarom denken sommige dat ze altijd iets ergens aan moeten toevoegen.

Jolanda|16.06.11|13:04

Wat voor zin heeft begeleiding als iemand stomdronken naast een beginnend chauffeur mag zitten? wie is nu verantwoordelijk voor de beginnend chauffeur? er mag geen alcohol in het verkeer, nooit!!!, geen druppel dus ook niet voor een begeleider!! en dan zetten ze maar in de wet dat ze wel verantwoordelijk zijn, want in mijn ogen zijn ze dat ook!!!!
Jolanda

Rudy|16.06.11|13:06

Fijn dat Sander de Rouwe iets doet met opmerkingen die geplaatst zijn. Wat mij betreft absoluut vanaf de invoeringsdatum (wanneer die ook is) iedereen die 17 is laten meedoen en niet alleen degenen die vanaf die datum 17 worden.

nico|16.06.11|14:19

Verder vindt CDA het zeer opmerkelijk dat begeleiders die onder invloed van alcohol of drugs verkeren tijdens het begeleiden, niet gestraft kunnen worden. Zij vallen volgens de Algemene Maatregel van Bestuur niet onder de Wegenverkeerswet en kunnen daardoor niet strafrechtelijk vervolgd worden bij overtreding van die wet.

als wij als instructeur dronken naarst een leerling zitten dan zijn we het instructeurs pas en het rijbewijs kwijt.

Roger|16.06.11|14:22

En de achterliggende gedachte is?Was? het verkeer veiliger maken?
Rare jongens die Nederlanders.

Jan|16.06.11|15:02

Dit is nu echt weer een stukje Nederlands op z’n smalst.
Waarom niet eerst een goed doortimmert plan, door overleg met de betrokken instanties (niet CBR want door worden we niet wijs van), van instructeurs.
Het lijkt wel of ze eerst wat roepen in Den Haag, kijken of er reacties op komen, zo niet dan wordt het doorgevoerd. Zo ja dan gaat men pas verder denken wat ze nu weer fout geroepen hebben.
Te gek voor woorden!
Betalen we ze daar nu zoveel geld voor?

Jan|16.06.11|15:06

De punten hierboven aangedragen had de minister en consorten toch zelf wel kunnen bedenken!
Laat men een denktank opzetten uit ervaringsdeskundigen, laat die groep iets uitkristalliseren voordat men er mee in de openbaarheid treed.
Nu vindt ik het een steeds grotere aanfluiting voor alle betrokkenen die dit plan zo lanceren.
Lijkt wel of Nederland steeds dommer wordt!

Jan Plutschouw|16.06.11|17:15

Kijk daar ben ik het helemaal mee eens. Iedereen moet met 17 jaar ook kunnen lessen in de auto. Geen discriminatie. Zo hoort het. Er zijn veel teleurgestelde 17 jarigen als zij voor die datum 17 zijn geworden. Dus ik ben ervoor.

verkeersschoolmierop|16.06.11|19:34

Waar is Den Haag mee bezig. C.D.A is ook verkeerd bezig. ten eerste ttt ook invoeren ,
afspraak was ben je 17 jaar, dan wachten tot 18 jaar. Begeleider 10 jaar rijbewijs, en geen
druppel alcohol, en geen drugs,gebeurd dit dan toch, vervolgen en begeleiding ontnemen.
vervolgens alle bestuurders rijbewijs innemen, ook als hij maar een druppel heeft gedronken.

Jac. Mierop

Bert de Weerd|16.06.11|20:37

Vanuit verkeersveiligheid gezien begrijp ik niet waarom men de leeftijd bij begeleid rijden naar 17 wil hebben.
Over het algemeen heeft een 18 jarige meer verantwoordelijkheidsgevoel dan een 17 jarige.
Ik vraag mij overigens sowieso af of het begeleid rijden wat toevoegt.
Het kan wat toevoegen, maar wanneer het niet zorgvuldig wordt uitgevoerd heeft het alleen maar een negatief effect op de verkeersveiligheid!

Bert de Weerd|16.06.11|20:40

Ik denk bij verkeersveiligheid eerder aan verplichte bijscholing voor rijbewijsbezitters.
Voor de duidelijkheid: zonder dat daarbij het rijbewijs kan worden afgenomen.
Verder denk ik aan betere scholing mbt verkeersveiligheid op middelbare scholen!!!

Jan|16.06.11|22:14

Een verstandige jongen die cda-er. Hij heeft tenminste geluisterd en daarna pas wat gezegd. Natuurlijk voegt begeleid rijden wat toe aan de verkeersveiligheid. Alles staat of valt met politiecontroles en handhaving van de regelgeving. Voor wat betreft de drank en drugs zou ik zeggen: Ga eens in Duitsland kijken! En collega,s denk aan taalgebruik en zinsbouw.

Bert de Weerd|16.06.11|22:28

@Jan, wat voegt de leeftijd verlagen naar 17 jaar toe aan de verkeersveiligheid?
Begeleid rijden kan wat toevoegen aan de verkeersveiligheid, mits er goede regelgeving voor wordt opgesteld! voor de rest ben ik het met je eens, alles staat of valt natuurlijk met politiecontroles en handhaving van de regelgeving.

John|16.06.11|22:44

Ik moet ook nog zien of het begeleid rijden iets gaat toevoegen aan de verkeersveiligheid. Men wijst graag naar Duitsland in dit verband maar daarbij vergeet me wel het enorme mentaliteits verschil tussen Duitsers en Nederlanders te noemen. Ook lees ik ook bijna nooit over de minder positieve ervaringen in b.v. Frankrijk en Noorwegen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de maatregel pas effectief is als er tussen de 5000 en 7000 km begeleid is gereden. En of dat wordt gehaald?

Jan Plutschouw|17.06.11|07:12

Bert, Je hebt gelijk dat begeleid rijden toegevoegde waarde heeft.. Dit hadden ze 20 jaar eerder moeten doen. Direct na het behalen van het rijbewijs half jaar of een jaar begeleid rijden. Nu is de tijd anders geworden. 17 jaar vind ik prima en in duitsland doen ze het al een paar jaar. Finland ook en het helpt wel. In amerika mag je bij 16 al. Gelukkig is het hier niet zo. 17 vind ik goed.

secretaris VRB|17.06.11|08:20

Sander moet zich eens beter inlezen

nico|17.06.11|09:26

Ook ik zie dat begeleid rijden toegevoegde waarde heeft maar moet ook nog zien of het begeleid rijden iets gaat toevoegen aan de verkeersveiligheid.

En om de orde te kunnen handhaven zou een uiterlijke kenmerk moeten zijn op de auto en dan denk aan een A van aspirant chauffeur ( links op het achter raam van de auto ). En ik zou het een prestatie vinden als het voor 1 november door gaat.

robbert|17.06.11|11:15

Sander de Rouwe heeft al een motie met een collega ingediend. Daarmee heeft de minister ook rekening gehouden bij de presentatie van het voornemen t.av. het begeleid rijden. Dat hij nu weer met allerlei nieuwe ideeën komt, geeft duidelijk aan dat hij toen hij zijn eerste motie indiende zijn werk niet goed heeft gedaan. We zijn nu al jaren verder en het zou mij niet verbazen dat door het toedoen van Sander de datum wederom niet gehaald wordt.

Roger|17.06.11|11:22

Als je het verkeer veilig maakt, gaan ze gevaarlijke sporten beoefenen, comazuipen, en extreem klimmen e.d..De kosten voor die ziekenhuisopnames zijn ook hoog hoor.
wanneer de overheid ons nog meer als een plant gaat laten leven wordt het vast allemaal wat minder gevaarlijk….dat leven. Waarom was je ook al weer geboren? Om de overheid te versterken in hun gevoel dat ze iets wezenlijks voor je doen? Of zullen we maar gewoon 1 op 1 onze l.lingen aanspreken op compassie? Werkt qua attitude goed.

Monica|17.06.11|21:21

Ik denk dat verzekeringsmaatschapijen hierop moeten inspelen, als een jongere nog onder begeleid rijden valt en hij/zij is zonder begeleiding op pad. Dat er bij een ongeval of dergelijken geen dekking is. Misschien is het een idee om de personen die voor het begelleid rijden zijn opgegeven een theoriecusus of examen te laten doen. Verder ben ik persoonlijk van mening dat er voor de instructeur een nog groter opvoedkundige taak bij komt.
.

Jan|17.06.11|23:09

Straks gaan we kleuters les geven :lol:
Maar laten we eerst eens een goeddoortimmert plan op tafel leggen, i.p.v. van alles te roepen wat diverse figuren in de kamer doen.
Het schijnt dat iedereen die op het pluche zit het een of andere wapenfeit op de naam wil schrijven, om later tot de achterkleinkinderen te kunnen zeggen, kijk dat heeft opa of oma nu gedaan.
We hebben al carpoelstroken en tolpoortjes, allemaal plannen die vele miljoenen euro’s hebben gekost en waar we niets voor terugkrijgen.

Jan Plutschouw|18.06.11|01:32

Ik denk dat het beste is,dat pa of ma of een ander voogd als begeleider. Niet een iets ouder broer die het liefst een petje achterstevoren draagt. Dan naar een koffie shop moet om jointjes te nemen en dan weer terug met een jongere broertje achter het roer. Pa of ma willen niet dat hun auto in de vernieling komt. Als zoontje (haantje) lief te snel of ongecontroleerd gaat rijden dan willen ze niet meer dat hij zo door gaat rijden. Dan lere nze het wel af volgens mij

Roger|19.06.11|13:43

Inderdaad Jan, nadenken en rustig goede dingen doen is steeds meer een zeldzaamheid aan het worden in ons land.
Dit komt voort uit steeds groter wordende onwetendheid van ons Nederlanders.
Een foutieve kijk op zelf en ego is hieruit voortkomend dan weer de hoofdschuldige, maar ja…ego is zo lekker he.

Bert|20.06.11|08:41

@ Jan P.

Daarom moet de begeleider ook 10 jaar ’t rijbewijs hebben.
Dan zijn ze wel zo’n beetje uit de “gevaren” zone. Hebben ze de petjestijd achter zich.

Jan Plutschouw|20.06.11|08:58

Sommigen blijven er heel, heel lang in hoor. Iik blijf erbij: PA of MA!!!!!! Of een andere voogd.

secretaris VRB|20.06.11|19:36

In een een op een situatie zijn ze vrij kalm er zal er weinig gebeuren. zijn ze in een groep dan is het bingo.

Pascal|20.06.11|21:22

Ze willen mensen uit de auto krijgen en gaan ze dit invoeren. Luister deze kinderen hebben een ov jaarkaart en daar zijn ze allen heel blij mee. waarom deze onzin,ik ben er eerder voor om de leeftijd op te schroeven naar 21 jaar. Geen begeleiding want ik heb geen vertrouwen in ouders die zelf structureel te hard rijden.Als instructeur probeer jij je leerling wat bij te brengen en zo helpt arrogante papa alles weer om zeep. Woorden van de examinator heb jij je rijbewijs eerst ALLEEN gaan rijden.

Pascal|20.06.11|21:36

Dit land kijkt te veel naar andere landen. Dit land heeft geen eigen identiteit meer. Laat andere landen eens naar ons kijken. Want hier krijg je je rijbewijs niet bij een pakje boter. Het cbr heeft een terechte strenge norm en als instructeur moeten wij zorgen dat onze leerlingen boven de norm zitten. Ik durf dan te zeggen dat onze leerlingen tot de top3 horen van beste weggebruikers in de wereld. GEWOON NIKS VERANDEREN.

En instructeurs in wording moeten minimaal 5 jaar rijervaring hebben.

Bert|21.06.11|08:18

@ Pascal;

Dat de regering de mensen uit de auto wil hebben geloof je zelf niet. De regering kan de miljarden die de auto opbrengt niet missen.

Roger|21.06.11|09:31

Nou Bert, het gaat er gelukkig niet om wat de regering wil, maar om wat de bevolking wil, en dat is o.a. autorijden, alle milieuleugens ten spijt. Dus die religie kunnen we over de linkerschouder werpen.17-jarigen ga je nooit verstandiger krijgen wanneer je ze geen goede motivatie mee kunt geven. Ikzelf pleit voor de logica van de boeddhist, andere leersystemen hebben nog geen attitude resultaat opgeleverd dacht ik. Eerder contraproductief m.b.t. attitude.

Pascal|22.06.11|14:10

Lang leve begeleid rijden met papa’s en mama’s die met hoge snelheid door de 30 zones jagen,de richtingaanwijzer in eens niet meer kunnen vinden, een mentaliteitt hebben van Jan lik me het vestje en de regels niet eens meer begrijpen maar puur op routine door het verkeer vertoeven. Ja dit gaat helpen. Maar goed zo zie ik ook veel instructeurs die er een zooitje van maken zodra de leerling uit de auto is gestapt, veel politieagenten die zich kapot moeten schamen. MENTALITEIT dat is de kwestie CDA

Robbert|22.06.11|16:00

Beste Pascal, Ik denk ook dat het vooral de ouders zijn die als begeleider gaan optreden. Ouders die als begeleider optreden willen toch dat hun kind veilig deelneemt aan het verkeer. Er zullen ook ouders zijn die hun kind het goede voorbeeld willen geven en zich weer gaan verdiepen in de theorie. Dat zal niet voor alle ouders gelden, maar iedere ouder die dat wel doet is pure winst en dat is dan een goed bij-effect van dit experiment.

Bert|22.06.11|17:37

Er zullen sowieso niet heel veel kandidaten meedoen aan begeleid rijden( 10-15%). Degenen die dat wel doen zullen waarschijnlijk echt wel gemotiveerd zijn.

Het zal zeker niet gevaarlijker worden dan het nu is. Dus waarom veel mensen zo negatief zijn? Het is werkelijk ook bijna nooit goed of het deugt niet.

Roger|22.06.11|18:19

Waar komen je 10 a 15% vandaan Bert? Degenen die gemotiveerd zijn? Tot wat? Ik denk tot het zelfstandig besturen van een auto. Het zal niet gevaarlijker worden? Is de moeder de wens van etc? Of geloof je soms in statistieken? Moet je niet doen. Ze zijn per definitie onbetrouwbaar.
Omdat onze beleidsmakers bijna niks goed doen, om je laatste vraag te beantwoorden, en dit is omdat dezen ook een motivatie hebben maar tot WAT? Het is juiste motivatie wat alle problemen op de wereld op kan lossen

Jan|22.06.11|18:40

Ik zou een voorstander zijn van de leeftijd verhogen tot 21 jaar.
Op 18 jarige leeftijd het rijbewijs halen en tot hun 21e jaar begeleid rijden.
Toezichthouder moet speciale cursus doen om theorie op te frissen en een rijtoets.
Pas dan zal de veiligheid toenemen :lol:

Bert|22.06.11|21:11

Waarom de leeftijd niet verhogen tot 25 jaar? Tot en met 24 zijn vooral de mannen het grote gevaar. En dan met 55 jaar de auto uit, want dan gaan we ook meer fouten maken. Zijn we gelijk van de files af.

Wat een azijnpiss*** hier.

Die 10-15% komen van onze rijschool. En dat is het maximum wat er mee zal doen. Zo als de zaken en aanvragen er nu voor staan. Veel meer zal het niet worden, veel jongeren kunnen het financieel niet opbrengen.

Maar voor degenen die er nu tegen zijn; geef vooral >>>>

Bert|22.06.11|21:13

>>> les aan die doelgroep. Waarom zou je. Er zijn genoeg mensen voor die paar kandidaten die wel aan de proef mee willen werken.

Enne, geef je leerlingen vooral het advies om vooral nooit een anti-slipcursus of gevorderden rijstijlcursus te doen. Zij hebben dan namelijk een grotere kans dat ze bij een ongeval betrokken raken.

Jan|22.06.11|21:44

Bert alleen aan de hand van de gegevens van jouw rijschool 10-15% berekenen is een te smalle basis om dit als referentiepunt te nemen.
En nee dit is geen azijnpissen wat hier gebeurt, laat de regering eerst eens met een goed doortimmert plan komen dat uitvoerbaar is.
Tot die tijd zal er van alles over een weer geroepen worden, dat kant nog wal raakt.

Bert|22.06.11|21:55

Zoals gewoonlijk in Nederland zal het volgens een aantal mensen nooit deugen. Zeker in de rijschoolwereld is dat het geval. Logisch natuurlijk het is een grote ongeorganiseerde club.
Dus wat de regering of wie ook doet, deugen doet het nooit.
Er zijn heel wat mensen die nergens voor open willen staan.

Jan Plutschouw|23.06.11|08:20

Bert hoe oud ben jij nog?? 34 jaar of zo. dan kom je er nog wel achter dat met 55 jaar nog niet alles over en uit is, als alles geestelijk en lichamelijk nog goed is.

Bert|23.06.11|13:18

Kijk de verzekeringscijfers maar na.
Ik ben overigens bijna 55.

Roger|23.06.11|13:36

Het kan zijn dat statistici hebben uitgerekend hoeveel slachtoffers dit scheelt. Dat kan de motivatie zijn. Of dat klopt is een 2e en zeer onwaarschijnlijk. Zoals ik vanochtend hoorde dat de werkloosheidscijfers voor het eerst sinds 2 jaar zijn gestegen, naar zo’n 400.000, terwijl we toch, naar ik mag aannemen, wel weten dat we zo rond het miljoen zitten? Beleidsmakers worden afgerekend op getallen en hebben al lang geen voeling meer met de werkelijkheid. Dat, beste Bert, deugt niet.

Bert|23.06.11|20:21

Nou, geweldig. Gaan we zo door.

Jan Plutschouw|23.06.11|22:33

Okay Bert, dan ben je 5 jaar ouder,dan mij. Dus jij NU uit de auto en ik over 5 jaar. Haha

Jan|24.06.11|23:31

Hierbij wil ik CDA lid Sander de Rouwe condoleren met het grote verlies dat zijn gezin is overkomen door het overlijden van zijn zoontje van 3 jaar.

secretaris VRB|25.06.11|08:54

Ook ik wil Sander de Rouwe condoleren met het overlijden van zijn zoontje. Ik wil Sander en zijn familie sterkte wensen bij dit onmenselijke verlies.

http://www.lc.nl/friesland/regio/article13747753.ece/Tweede-Kamer-herdenkt-Jesse-de-Rouwe

Bert de Weerd|25.06.11|16:53

Dit ontstijgt elke discussie!
Daarom zal ik niet meer op dit artikel reageren.

Familie de Rouwe, gecondoleerd met dit grote verlies.

nico|25.06.11|18:21

Fam de Rouwe gecondoleerd met het grote verlies dat uw gezin is overkomen door het overlijden van uw zoontje.
En wens u alle sterkte toe.

@ Bert
Ik ben het in het geheel met je eens en ook ik zal hier niet meer op deze schaamteloze discussie reageren.

Jan|27.06.11|09:21

Het is inderdaad triest dat dit het gezin de Rouwe is overkomen, dus bij deze wil ik ook graag van mijn medeleven blijk geven.

@Nico wat jou betreft een reactie te kort door de bocht en bijzonder kortzichtig.
Gewoon alle voors en tegens bespreken is niets mis mee toch?
Maar als de discussie een kant opgaat die niet de jouwe is, dan is het plotseling een schaamteloze discussie.Ben ik niet met je eens en vraag je af of je de tragedie bij fam. de Rouwe niet aangrijpt om deze discussie te stoppen.

nico|27.06.11|09:52

@Jan
mijn excuus dat het zo over komt dat ik kort en kortzichtig ben dat is niet mijn bedoeling.
MAAR ik vind wel dat Y v Ark veel te ver is gegaan.

Jan|27.06.11|10:23

@Nico geaccepterd hoor, maar ik kan de reactie van Y v Ark hier niet teruglezen.
Zie ik hem over het hoofd of is die reactie verwijdert?

nico|27.06.11|12:13

@ Jan
Ik kan het artikel niet meer achterhalen ik denk dat het verwijderd is maar deze man of vrouw schrijft ook dit op het forum

door Y. van Ark » wo jun 22, 2011 6:17 pm
Sanctie is een goede stok achter de deur.
Ben het als 1 van de weinigen gewoon eens met deze regel.
Niet pappen en nathouden.
Gewoon keihard straffen als je incompetent bent!
Y. van Ark

Hicham|08.07.11|00:57

ik word in juli al 17jaar, ik zou het zeer triest van NL vinden als zij er niet voor kunnen zorgen dat alle 17jarige die voor in de invoering kunnen deelnemen aan het expirement.

jan ijzendoorn|03.03.12|20:03

beste lezer,uit de boven genoemde meningen positief of negatief lees ik helemaal niets over een verplichte bijscholing,voor rijbewijs bezitters vanaf 18jaar tot en met 70jaar en misschien in de toe komst wordt dit 75jaar.In het dagelijks leven is bijscholing binnen geen enkel vakgebied meer weg te denken.Bij begeleid rijden is er geen enkele verplichting tot bijscholing.Dit wetende verwacht ik dat de verkeersveiligheid in het geding komt.Maar ik ben zeker voor begeleid rijden mits dit goed,4

jan ijzendoorn|03.03.12|20:31

vervolg,wordt uitgevoerd.U gaat toch ook niet naar een arts die ooit zijn papieren heeft gehaald en 30jaar niet is bij geschoold of is getest.vr.gr. Jan.IJzendoorn

Pascal|04.03.12|18:15

Ik heb een idee, vanaf 12 jaar 1 keer in de week een praktijk en theorieles. Op hun achtiende kunnen ze dan het examen doen en weet je als instructeur zeker dat ze de 1e keer slagen.ook wel zo fijn voor de examinator die krijgen dan kandidaten met niveau.Mijn bedoeling is dat ze kunnen groeien in alles wat met verkeer te maken heeft ipv tot je achtiende rotzooien op je fiets en brommer en dan nog denken dat je in 25 uur of iets je rijbewijs kan halen.Leerling niveau is bedroevend.

Jan|04.03.12|22:42

Zou er een beter plan/manier zijn om jongeren veiliger aan het verkeer te laten deelnemen i.p.v. het Begeleid Rijden 2toDrive ?
Ik denk wel dat verkeerstheorie vanaf de basisschool verplicht in het leerpakket dient te zitten en ook in voortgezette opleidingen.
Zouden praktijklessen geïntergreerd kunnen worden in het lesprogramma vanaf 17 jaar zodat scholieren al een hele goede basis meekrijgen door instructeurs die gescreend en voldoende vakbekwaam zijn in dienst van de school?

Jan.IJzendoorn|12.03.12|16:00

Hallo Pascal&Jan,uit jullie schrijven maak ik op dat jullie erg bij de verkeersveiligheid zijn betrokken.Dit is een duidelijk bewijs van VAKVROUWMANSCHAP. IK wens jullie heel veel succes bij de rijlessen hartelijke groeten Jan.IJzendoorn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.