Anjo Joostens, CRKN

Instructeurs richten CRKN op tegen sanctie praktijkbegeleiding

Een aantal rijinstructeurs heeft zich verenigd in de Commissie Rijinstructeurs Kring Nederland (CRKN). Bedoeling van deze nieuwe groep is het beëindigen van de sanctie bij de praktijkbegeleiding. Zij roepen andere rijinstructeurs op zich ook aan te sluiten.

De vereniging in oprichting CRKN wil op korte termijn in gesprek met IBKI over de praktijkbegeleiding.

Standpunt

“Ons standpunt is duidelijk: De sanctie zoals die er nu ligt moet er af en geen compromis via een verkapte sanctie”, zegt woordvoerder Anjo Joostens van de gelijknamige rijschool in Groningen. Gezakte collega’s die door de sanctie hun lesbevoegdheid verloren hebben, moeten die terug krijgen in afwachting van de uiteindelijke besluitvorming, vindt CRKN.

Joostens: “Bedenk hierbij dat de evaluatie die gepland staat voor 2014 en de definitieve uitvoering die er misschien op zal volgen weer in 2017/18 teniet kan worden gedaan door de Europese wetgeving die dan waarschijnlijk gaat gelden. In de tussentijd 2011 tot 2018 zullen er onder de instructeurs veel gedupeerden zijn.”

Vrijstelling

“Daarnaast vinden we dat,  zolang de sanctie nog een feit is, er vrijstelling moet komen voor instructeurs die binnen 2 jaar na het verlopen van hun bevoegdheidspas  de pensioengerechtigde leeftijd bereiken”, zegt Joostens.

In eerste instantie zullen de commissieleden zich bezig gaan houden met de aanpak van de sanctie, kondigt Joostens aan. “En op een later tijdstip met de rest van de problematiek in de rijschool wereld. Hierbij valt te denken aan een compleet nieuwe invalshoek van het geven van rijlessen.”

CRKN

De CRKNis een landelijke commissie, maar zal bij voldoende aanmeldingen van instructeurs die zich actief in willen zetten ook regionale subdivisies  kennen. De commissie vindt haar oorsprong in de ‘werkgroep verontruste rijinstructeurs’, waar eerst ook CNV deel van uitmaakte.

De CRKN heeft zich afgesplitst omdat een deel van de werkgroep de sanctie in een verkapte vorm in leven willen houden en zij zich daarin niet konden vinden. Zij roept rijinstructeurs op zich ook aan te sluiten via: http://www.crkn.nl/

Auteur: Bart Pals

55 reacties op “Instructeurs richten CRKN op tegen sanctie praktijkbegeleiding”

Wim van Dijk|13.10.11|11:08

Tja weer een belangen vereniging er bij , ik weet het niet….. kunnen jullie niet samen met de VRB ? nog een groep aan tafel

Anjo Joostens|13.10.11|12:55

Misschien toch handig te weten dat wij voor de rijinstructeurs opkomen. VRB de naam zegt het al, staat voor vereniging rijschool belang. Wim

nico|13.10.11|13:58

@ Wim
Ik denk dat CRKN best wel in gesprek wil zo niet al zijn met het VRB

Martin|14.10.11|09:13

Heel goed en tegelijkertijd heel treurig dat deze groep is moeten ontstaan.
Wanneer er eerlijk en oprecht met onze en de verkeersveiligheids belangen was omgegegaan, was dit eigenlijk totaal overbodig geweest.
Eigenlijk willen alle rijscholen gewoon rechtvaardigheid.
En daar komen ze voorop.
Deze groep en alle anderen die het daar mee eens zijn.
Zijn echt geen boeven, maar rechtschapen heren.
Er zijn tweeds in omloop van mensen die dat niet zijn.
@ Wim. Natuurlijk is amenwerking een must.

Bert de Weerd|14.10.11|14:33

Deze groep had ook niet hoeven te ontstaan, wanneer er binnen de “werkgroep verontruste rijinstructeurs” door enkele mensen minder tegenwerking was geweest en er geluisterd en samen gewerkt was met branchepartijen die het goed met de branche voor hebben
zoals de VRB en het CNV en wie weet ook de FAM. Het had de werkgroep gesierd om “boven” deze partijen te staan en iets gezamnelijks op te zetten. Dit was een veel duidelijker signaal geweest dan hetgeen nu gebeurd!

Bert de Weerd|14.10.11|14:36

Helaas is dit stelselmatig door enkele personen binnen de werkgroep tegengewerkt, dit ten koste van de mensen die dit wel voor ogen hadden (waaronder ikzelf) welke één voor één zijn afgehaakt!

Jolanda|14.10.11|16:11

Weer een vereniging, commissie, weer een groep.Leid dit ergens toe? ik hoop het, want de sanctie moet eraf.Maar mensen kunnen beter lid worden van het CNV of VRB, @Anjo, deze organisatie staat zeker voor de rij -instructeur,even als het CNV, en hebben al zitting op belangrijke posten, Je kunt je ook afvragen waarom het CNV en andere ( ik) uit de “werkgroep verontruste rijinstructeurs” zijn gestapt?
samen sta je sterk, en niet door een nieuwe groep tevormen, ik persoonlijk geloof daar niet in.

Johan|14.10.11|17:44

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat er voorgevallen is in de oorspronkelijke werkgroep en waarom sommige mensen deze groep weer hebben verlaten. Als je met meerdere personen aan een oplossing voor problemen werkt zullen er altijd meningsverschillen ontstaan. Maar het uiteindelijke doel blijft toch hetzelfde!?

Lammert|14.10.11|17:47

Ik denk dat het juist goed is dat het cknr er nu is. Als je de reacties leest op diverse
artikelen dan zie ik dat er ook wel behoefte is . Deze organisatie staat inderdaad voor
de rij-instructeur en je merkt nu al dat de overige organisatie’s ineens actiever worden.
Geef het in ieder geval een kans om het te laten ontplooien , zeker ook voor de toekomst
zodat de instructeur duidelijk een stem heeft. Ik hoop dat velen zich aanmelden.
Respect voor de oprichters , die doen in ieder geval iets.

Semra|14.10.11|18:03

Hallo allen,

Er zijn maar 2 personen uit de groep. Anderen zijn doorgegaan met de CRKN. Moet ik nog uitleg bij geven? Ik ga er van uit dat jullie allemaal wel tot een conclusie kunnen komen.

CRKN is opgericht DOOR rijinstructeurs VOOR rijinstructeurs.

Bert de Weerd|14.10.11|18:22

@Semra en meelezers,

Dit is niet waar, het zijn er in totaal 5!!!
Wellicht niet helemaal goed voorgelicht door de 2 personen die zijn overgebleven?
Dit helpt de mensen misschien wat beter op tot de juiste conclusie te komen!!

nic|14.10.11|18:38

@ Johan Het siert niemand om hier uitspraken over te doen of met beschuldigend vingertje te wijzen. Het enige dat ik er over wil zeggen is dat de meningen van een enkeling niet verenigbaar waren met het belang waar we ons voor in willen zetten en dat is:GEEN VERKAPTE SANCTIE MAAR DE SANCTIE ERAF. Gezien de reacties die de originele werkgroep mocht ontvangen staan er zoveel mensen op een lijn daarachter. >>>

nic|14.10.11|18:38

<<<Juist daarvoor willen we vechten en doorgaan onder een goede naam om die achterban ook daadwerkelijk tot dienst te mogen zijn.
Daarbij zal het CRKB geen gesprek met een organisatie, die de zelfde belangen willen, uit de weg gaan maar eerder kiezen voor een evt samenwerking onder eigen vlag. Contacten daarin zijn al gaande.

nic|14.10.11|18:50

@ Bert de Weerd
Rancune is een slechte zaak. Als ik voor eenmaal een persoonlijke noot mag plaatsen. Je hebt het op pro er vaak over dat er volgens jou mensen zijn die tegen alles aanschoppen. Ik zag alleen mensen die hun mening gaven. Wat je nu schrijft hier, valt voor mij wel onder schoppen.
Vuile was hoort in een wasmand en niet in een topic!
On topiczijn meningen welkom.

Henk Massier|14.10.11|18:56

Beste mensen, het is denk ik weinig zinvol om hier een discussie te houden/voeren waarom een aantal mensen weer uit de oorspronkelijke werkgroep is gestapt. Alleen zij die erbij zijn geweest, waaronder ikzelf, weten waarom dit is gebeurt. Misschien is het goed zoals het gegaan is, misschien niet. De tijd zal het leren. Dat er een verkapte sanctie is voorgesteld door de mensen die uit de oorspronkelijke werkgroep zijn gestapt is onjuist. zie vervolg

Henk Massier|14.10.11|19:00

Het voorstel zoals beschreven door Martin Hoeze op het Forum, werd en wordt, door allen ondersteund. Voor het volledige voorstel verwijs ik graag naar het Forum van deze site. Elkaar nu ergens van beschuldigen lost niets op, laten we gezamenlijk VRB/CNV/CRKB de schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat die belachelijke sanctie verdwijnt.

Anjo Joostens|14.10.11|19:29

@ bert, Als eerste bert, ik begrijp eigenlijk niet waarom je hier reageert. Als jij je zo ergert dan ga je voor je eigen bestwil hier toch niet reageren? Gezien je reacties, wil jij ons een hak zetten en tegen anderen ons zwart maken. Al in de groep zat jij je al te ergeren. Is het dan niet beter een andere baan te kiezen? kennelijk ben jij van standpunt verandert en wil graag een bijscholing doen. Over hoeveel leden we hebben, vindt ik knap dat je dat van een afstand kunt inschatten

Anjo Joostens|14.10.11|19:51

Bert en de anderen die er uit zijn gestapt. Zoals jullie wellicht weten, zou ik er zelf ook uitstappen. ( na 1 keer vergaderen) Omdat ik ook andere landelijke en drukke activiteiten heb.
Een dikke MAAR!! Ik ontdekte en dacht er over na, ik ontdekte nog meer. Omdat dit echt de eerste keer is dat er iets is voor rijinstructeurs wordt georganiseerd, is er sprake van rijinstructeurs taal. Ik herken dit vanwege mijn onderzoek en weet dat andere door jullie genoemde instanties dat niet hebben……..

Bert de Weerd|14.10.11|20:01

@Nic, Je mag het als vuile was zien, Ik zie het als een juiste weergave van hoe het verlopen is in de werkgroep. Ik vind dat de mensen die er aan denken iets te ondersteunen of ergens lid van willen worden, recht hebben op een juiste weergave van hoe de “commissie”ontstaan is! Zoals jullie het ontstaan van de “commisie”weergeven is in mijn ogen niet helemaal correct!

Anjo Joostens|14.10.11|20:07

En doordat ik dit nu begrijp hebben we een team kunnen vormen. Dat kunnen jullie niet weten. Ik begrijp rijinstructeurs, het probleem is, dat dit voor andere instanties en ministerie nog even wennen is. Maar onze standpunten blijven hetzelfde, omdat we voldoende argumenten hebben voor mensen die geen rijles geven. Deze mensen weten nog niet dat ze zelf tekort komen. Aan de andere kant kunnen rijinstructeurs niet weten over iets wat ze niet hebben geleerd en krijg je frustraties en discussie

Bert de Weerd|14.10.11|20:09

Dit is niet uit rancune of om de vuile was buiten te hangen. Dit is alleen bedoeld om mensen op een goede manier voor te lichten over het ontstaan van de commissie.

Bert de Weerd|14.10.11|20:11

Verder ben ik het eens met wat Henk Massier al schreef “Dat er een verkapte sanctie is voorgesteld door de mensen die uit de oorspronkelijke werkgroep zijn gestapt is onjuist.

Bert de Weerd|14.10.11|20:14

Het voorstel zoals beschreven door Martin Hoeze op het Forum, werd en wordt, door allen ondersteund. Voor het volledige voorstel verwijs ik graag naar het Forum van deze site. Elkaar nu ergens van beschuldigen lost niets op, laten we gezamenlijk VRB/CNV/CRKB de schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat die belachelijke sanctie verdwijnt.”

Dus CRNK, stop met beschuldigen en zet de schouders eronder!

Anjo Joostens|14.10.11|20:27

Beste Bert, dat doen we nu ook heel erg en ook voor jouw, we zijn bezig met een website die er anders zal uitzien dan men van een instantie gewend is. Over de sancties? Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurt.
En je hebt gelijk, dat je zegt, dat we moeten ophouden met beschuldigen naar elkaar, we gebruiken de energie nu voor diegene die ons niet begrijpt, daar gaan we allen ons oog op houden. Groet Anjo en een goed weekend

nic|14.10.11|20:34

Het doel eenduidige doel van CRKN is sanctie eraf en geen verkapte sanctie en daar gaan we voor en hoe de commissie dan daawerkelijk ontstaan is, is bijzaak.
Feit is dat we allemaal rijinstructeurs zijn en er voor de rijinstructeurs willen zijn in de strijd tegen de sanctie! Daarbij is de mening van iedere instructeur belangrijk zodat we niet door anderen iets opgelegd gaan krijgen die geen verstand hebben van rijinstructie zaken.
De SANCTIE is hoofdzaak al het andere is bijzaak!

nic|14.10.11|20:45

@ Bert de Weerd Je geeft aan: allen schouders eronder en gaan voor afschaffing van de sanctie. Zo ken ik je weer! (persoonlijke noot) en daar gaat een ieder nu mee door!

Bert de Weerd|14.10.11|21:21

@Anjo, “Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurd” Eens. Dit is wat ik ook constant voor ogen had tijdens mijn deelname aan de werkgroep en nu zonder werkgroep overigens nog steeds!

Bert de Weerd|14.10.11|21:22

Dit werd in het begin van het ontstaan van de werkgroep door één persoon en later ook door nog een andere persoon binnen de groep constant vergeten (: Ik hoop dat de desbetreffende personen er van geleerd hebben of dat wanneer dit niet het geval is, dat deze mensen geen actieve rol meer hebben m.b.t. de “commissie”. Hiermee staat of valt wat mij betreft het vertrouwen in de commissie.

Bert de Weerd|14.10.11|21:31

Het doet mij deugd dat je zegt dat we moeten ophouden met beschuldigen naar elkaar.
Ik zou dan ook graag zien dat de CRKN of mensen die in de commisie zitten ophouden met het
stellen dat er een verkapte sanctie is voorgesteld door de mensen die uit de oorspronkelijke werkgroep zijn gestapt!!!

Anjo Joostens|14.10.11|21:33

Hartstikke toppie Bert , Ik zal dit ook in de groep meedelen, zodra ik ( wij ) meer weten zullen we je dit laten weten. De oorzaak ligt niet bij de rijinstructeurs. In een later stadium gaat het over een nieuwe lesmethode. Iedere rijinstructeur in Nederland is dan welkom. Je kunt ook dit volgen op mijn eigen website. Deze is op verzoek van merkenbureau Benelux en een deskundige van ministerie van economische zaken, tijdelijk offline. Maar eerst de sancties maar eens met zn allen. groetjes anjo

Anjo Joostens|14.10.11|21:37

Het beeld wat je van de groep hebt Bert is niet meer zo en iedereen leert, maar we gaan eerst ons gelijk halen bij diegene die bedacht heeft Sancties in het leven te roepen. Die moet nu eens iets leren

Anjo Joostens|14.10.11|21:40

Diegene die nu iets moet leren Bert is diegene die de sancties heeft bedacht, daar gaan we ons nu op richten, met de groep gaat het goed, alle begin is moeilijk, maar voor straks de laatste loodjes wegen het zwaarst. Een team is dan erg belangrijk

Bert de Weerd|14.10.11|21:58

Oké Anjo, ik wacht het rustig af!
Ook het voordoen komen door het CRKN dat het CNV een “verkapte sanctie” wil, vind ik te ver gaan! Uit alles blijkt dat het CNV tegen de sanctie is en tegen de praktijkbegeleiding!!!!

Dat het CNV al vast meedenkt over hoe het dan wel kan, zonder daarbij te stellen dat het zo moet kan ik alleen maar als positief zien.

Anjo Joostens|14.10.11|22:06

Dat klopt ook precies, het maakt niet uit Bert hoe het gezien wordt door welke partij dan ook, wij vinden de santies allemaal onzin, alle partijen hebben hun eigen meningen, standpunten en hun eigen visie daarop en dat is hartstikke goed, wij hebben daar een eigen mening over en dat is ook prima. We gaan met zn allen naar diegene die dat bedacht heeft

Bert de Weerd|14.10.11|22:12

14.10.11 | 21:40 | Anjo Joostens
Diegene die nu iets moet leren Bert is diegene die de sancties heeft bedacht, daar gaan we ons nu op richten, met de groep gaat het goed, alle begin is moeilijk, maar voor straks de laatste loodjes wegen het zwaarst. Een team is dan erg belangrijk

Eens, daarom ook mijn opmerkingen!!!

Bert de Weerd|14.10.11|22:20

Vervolg: Een team is alleen maar te vormen wanneer mensen er van doordrongen zijn van, en dan herhaal ik nog maar eens je woorden die oh zo belangrijk zijn: “Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurd” Daarom ook mijn vraag of de mensen die in de werkgroep zaten en hier niet goed van doordrongen waren, dit nu wel zijn??

Bert de Weerd|14.10.11|22:21

Wanneer ze dit niet zijn, het klinkt misschien hard, maar het is goed bedoeld, staat of vatl het succes van de “commissie” m.i. met het vertrekken van deze mensen.

Ook een goed weekend!

Anjo Joostens|14.10.11|22:23

Ja dat begrijp ik ook Bert, ik begrijp jou ook echt wel en ik denk de groep ook wel inmiddels. Rijinstructeurs kunnen hier niets aan doen deze discussies. Ook onze groep niet. Wij geven rijles en die is anders dat men “denkt te moeten doen”

Anjo Joostens|14.10.11|22:26

Zeker integendeel zelfs en ik begrijp hun nu ook, geloof me maar…
De opleiding voor rijinstructeurs is niet volledig. En dat weten ze nog niet, dat wij met zn allen discussies over hebben, ligt volgens de instanties en ministerie aan ons “domheid” en dan doen ze sancties, maar ik begrijp je wel, jij maakt net als ik en ons de cursisten mee. En daar hebben ze nog nooit onderzoek naar gedaan en gaan met blindheid op bv SWOV af

Martin|14.10.11|22:31

Ik schrijf iets, en dan ja dan?
Vergeet je die vermaldijieje ?
Lastige overbodige lastige not to the point heel vaak niet te lezen, code in te voeren.
Of je geeft je mening en je wordt verwijderd!!
Hebben jullie dat nou ook?
Groetjes,
Martin Hoeze.

Anjo Joostens|14.10.11|22:31

Maar Bert iedereen heeft zijn haar eigen taak gevonden en daarom lukt het nu wel. En daar moet je me gewoon even in vertrouwen nemen. Ik denk dat jij dat ook wel doet. Overigens voor diegene die een erg hoge functie bij een bepaalde instantie heeft en dit leest, moet zijn opmerkingen over ons proberen te verontschuldigen, het is erg beneden de maat. Hij weet zijn eigen opmerkingen wel denk ik.

Anjo Joostens|14.10.11|22:46

Bert, uit mijn onderzoek in de afgelopen jaren is gebleken dat rijinstructeurs er allemaal (onbewust) van baalden, dat we na het behalen van onze diploma erg veel bij moesten leren, de opleiders van ons (nu nog steeds) zijn daarin te kort geschoten. Ook nu merk ik nog steeds, dat ze in de verdediging gaan en ons een broodje aap willen geven. Dat is ook de reden dat we niet altijd eens met elkaar zijn. Het lijkt dan dat we dom zijn en bijgeschoold moeten worden. Ik heb mijn argumenten voor hun.

Bert de Weerd|14.10.11|22:55

@Anjo, ik weet in je laatste zin niet waar je op doelt, maar als diegene die het aangaat het wel door heeft zal het wel goed zijn.
Wat betreft het vertrouwen in jou: zo lang mijn vertrouwen niet beschaamd wordt krijgen bij mij mensen het voordeel van de twijfel, dus ook jij! Dit neemt niet weg dat het vertrouwen in de groep die is over gebleven behoorlijk beschadigd is. Daarom houd ik het bij het vertrouwen
in de VRB en het CNV die overigens gebaseerd is op positieve ervaringen!

Bert de Weerd|14.10.11|23:03

Wanneer het VRB en het CNV samen gaan werken, eventueel aangevuld met de FAM, dan kan er pas echt een “vuist” gemaakt worden. De werkgroep had hier een bindende factor in kunnen zijn, dit is helaas niet gebeurd :( door………
Hopelijk weten ze elkaar alsnog te vinden en ondernemen ze gezamenlijk actie om de sanctie er af te krijgen!!!

Anjo Joostens|14.10.11|23:09

De laatste zin die ik bedoelde heeft niets met rijscholen, rijinstructeurs en belangenverenigingen. of mensen van vakbonden te maken. Ook heeft het niks met jou of jouw omgeving te maken. Ik denk, zoals ik het verwoord heb, voor de betreffende persoon duidelijk genoeg is. Ik begrijp het wel dat je VRB en CNV vertrouwt. Desalniettemin, vinden we nu als team van CRKN, net als andere verenigingen, onze standpunten belangrijk.

Anjo Joostens|14.10.11|23:16

Dat moet blijken Bert, we doen ons best om de de meningen van rijinstructeurs in Nederland te behartigen, daarbij acht ik het niet onmogelijk om in de toekomst, op bepaalde draagvlakken samen te werken. Maar wij hebben als CRKN net een andere invalshoek, dit blijkt straks ook wel te zien op onze website http://www.crkn.nl te zien.

Martin|15.10.11|20:56

Natuurlijk Samenwerken, liefst met zo veel mogelijk partijen.
WEL met de juiste, natuurlijk.
Samenwerking is DE Sleutel.
De sanctie, er af.
En maak een goede T.K.C.
Tussentijdse Kwaliteits Controle.

Bert de Weerd|15.10.11|21:05

Ik doe mijn best ;)

Bert de Weerd|16.10.11|10:52

Zo is’t Martin en daar blijf ik mij, zij het wat meer op de achtergrond ook zeker voor inzetten!
Ik kan mij voorstellen dat een nog op te richten vereninging eerst druk is met zichzelf organiseren en daarom nog niet direct kan en wil samenwerken met andere belangenbehartigers!

Bert de Weerd|16.10.11|10:55

Ik denk dat we als rijinstructeurs die tijd niet moeten afwachten maar we ons beter kunnen richten tot de belangenbehartigers die er al zijn: VRB voor de rijscholen en het CNV voor de rijinstructeurs en hopelijk ook de FAM voor de grotere “verkeersscholen”. Zij vertegenwoordigen een heel groot gedeelte van de branche en zijn tegen de praktijkbegeleiding en de sanctie die er nu is (van de FAM weet ik dat overigens niet zeker doordat je niet/weinig van hen hoort?)!

Kees|16.10.11|12:38

Ik ben van mening dat we het crkn toch een kans moet geven het kost niets en dat een paar mensen met elkaar in discussie zijn dat is hun recht. Het zou jammer zijn als zoiets in de kiem gesmoord wordt.

Bert de Weerd|16.10.11|12:56

Laat ze dan eerst stoppen met het afzetten tegen belangenorganisatie(s)
die goed hun best doen en ook tegen de praktijkbegeleiding en sanctie zijn!
Laat ze vooral eerst naar hun eigen handel en wandel kijken!
Pas dan….misschien???
De tijd zal het leren.

Kees|16.10.11|13:11

@Bert de Weerd, dat ben ik met je eens we hebben elkaar nodig ook al zijn er mening verschillen.Misschien een keertje om de tafel zitten met alle partijen?

Anton|02.07.12|21:38

De CRKN als zijnde tegenpool van en voor de rijinstructeurs is er niet meer.
Er is en er zal dus ook geen draagvlak meer zijn die de rijinstructeurs kunnen vertegenwoordigen.
Nu zijn ze een andere route ingeslagen als rijpsychologen. Hoever kun je zakken. Daar zaten wij niet op te wachten
Nu is het “Centraal Rijonderwijs Kennisbank Nederland ” in plaats van “Commissie Rijinstructeurs Kring Nederland “. Ben vorige week bij een inofficiele vergadering van de VRB geweest, Daar was ik heel tevreden

Bert de Weerd|03.07.12|09:50

Tsja, had niet anders verwacht. Had wel heel even de hoop, maar CRKN wil niet samenwerken, dus kansloos als vertegenwoordiger van rijinstructeurs!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Instructeurs richten CRKN op tegen sanctie praktijkbegeleiding | RijschoolPro
Anjo Joostens, CRKN

Instructeurs richten CRKN op tegen sanctie praktijkbegeleiding

Een aantal rijinstructeurs heeft zich verenigd in de Commissie Rijinstructeurs Kring Nederland (CRKN). Bedoeling van deze nieuwe groep is het beëindigen van de sanctie bij de praktijkbegeleiding. Zij roepen andere rijinstructeurs op zich ook aan te sluiten.

De vereniging in oprichting CRKN wil op korte termijn in gesprek met IBKI over de praktijkbegeleiding.

Standpunt

“Ons standpunt is duidelijk: De sanctie zoals die er nu ligt moet er af en geen compromis via een verkapte sanctie”, zegt woordvoerder Anjo Joostens van de gelijknamige rijschool in Groningen. Gezakte collega’s die door de sanctie hun lesbevoegdheid verloren hebben, moeten die terug krijgen in afwachting van de uiteindelijke besluitvorming, vindt CRKN.

Joostens: “Bedenk hierbij dat de evaluatie die gepland staat voor 2014 en de definitieve uitvoering die er misschien op zal volgen weer in 2017/18 teniet kan worden gedaan door de Europese wetgeving die dan waarschijnlijk gaat gelden. In de tussentijd 2011 tot 2018 zullen er onder de instructeurs veel gedupeerden zijn.”

Vrijstelling

“Daarnaast vinden we dat,  zolang de sanctie nog een feit is, er vrijstelling moet komen voor instructeurs die binnen 2 jaar na het verlopen van hun bevoegdheidspas  de pensioengerechtigde leeftijd bereiken”, zegt Joostens.

In eerste instantie zullen de commissieleden zich bezig gaan houden met de aanpak van de sanctie, kondigt Joostens aan. “En op een later tijdstip met de rest van de problematiek in de rijschool wereld. Hierbij valt te denken aan een compleet nieuwe invalshoek van het geven van rijlessen.”

CRKN

De CRKNis een landelijke commissie, maar zal bij voldoende aanmeldingen van instructeurs die zich actief in willen zetten ook regionale subdivisies  kennen. De commissie vindt haar oorsprong in de ‘werkgroep verontruste rijinstructeurs’, waar eerst ook CNV deel van uitmaakte.

De CRKN heeft zich afgesplitst omdat een deel van de werkgroep de sanctie in een verkapte vorm in leven willen houden en zij zich daarin niet konden vinden. Zij roept rijinstructeurs op zich ook aan te sluiten via: http://www.crkn.nl/

Auteur: Bart Pals

55 reacties op “Instructeurs richten CRKN op tegen sanctie praktijkbegeleiding”

Wim van Dijk|13.10.11|11:08

Tja weer een belangen vereniging er bij , ik weet het niet….. kunnen jullie niet samen met de VRB ? nog een groep aan tafel

Anjo Joostens|13.10.11|12:55

Misschien toch handig te weten dat wij voor de rijinstructeurs opkomen. VRB de naam zegt het al, staat voor vereniging rijschool belang. Wim

nico|13.10.11|13:58

@ Wim
Ik denk dat CRKN best wel in gesprek wil zo niet al zijn met het VRB

Martin|14.10.11|09:13

Heel goed en tegelijkertijd heel treurig dat deze groep is moeten ontstaan.
Wanneer er eerlijk en oprecht met onze en de verkeersveiligheids belangen was omgegegaan, was dit eigenlijk totaal overbodig geweest.
Eigenlijk willen alle rijscholen gewoon rechtvaardigheid.
En daar komen ze voorop.
Deze groep en alle anderen die het daar mee eens zijn.
Zijn echt geen boeven, maar rechtschapen heren.
Er zijn tweeds in omloop van mensen die dat niet zijn.
@ Wim. Natuurlijk is amenwerking een must.

Bert de Weerd|14.10.11|14:33

Deze groep had ook niet hoeven te ontstaan, wanneer er binnen de “werkgroep verontruste rijinstructeurs” door enkele mensen minder tegenwerking was geweest en er geluisterd en samen gewerkt was met branchepartijen die het goed met de branche voor hebben
zoals de VRB en het CNV en wie weet ook de FAM. Het had de werkgroep gesierd om “boven” deze partijen te staan en iets gezamnelijks op te zetten. Dit was een veel duidelijker signaal geweest dan hetgeen nu gebeurd!

Bert de Weerd|14.10.11|14:36

Helaas is dit stelselmatig door enkele personen binnen de werkgroep tegengewerkt, dit ten koste van de mensen die dit wel voor ogen hadden (waaronder ikzelf) welke één voor één zijn afgehaakt!

Jolanda|14.10.11|16:11

Weer een vereniging, commissie, weer een groep.Leid dit ergens toe? ik hoop het, want de sanctie moet eraf.Maar mensen kunnen beter lid worden van het CNV of VRB, @Anjo, deze organisatie staat zeker voor de rij -instructeur,even als het CNV, en hebben al zitting op belangrijke posten, Je kunt je ook afvragen waarom het CNV en andere ( ik) uit de “werkgroep verontruste rijinstructeurs” zijn gestapt?
samen sta je sterk, en niet door een nieuwe groep tevormen, ik persoonlijk geloof daar niet in.

Johan|14.10.11|17:44

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat er voorgevallen is in de oorspronkelijke werkgroep en waarom sommige mensen deze groep weer hebben verlaten. Als je met meerdere personen aan een oplossing voor problemen werkt zullen er altijd meningsverschillen ontstaan. Maar het uiteindelijke doel blijft toch hetzelfde!?

Lammert|14.10.11|17:47

Ik denk dat het juist goed is dat het cknr er nu is. Als je de reacties leest op diverse
artikelen dan zie ik dat er ook wel behoefte is . Deze organisatie staat inderdaad voor
de rij-instructeur en je merkt nu al dat de overige organisatie’s ineens actiever worden.
Geef het in ieder geval een kans om het te laten ontplooien , zeker ook voor de toekomst
zodat de instructeur duidelijk een stem heeft. Ik hoop dat velen zich aanmelden.
Respect voor de oprichters , die doen in ieder geval iets.

Semra|14.10.11|18:03

Hallo allen,

Er zijn maar 2 personen uit de groep. Anderen zijn doorgegaan met de CRKN. Moet ik nog uitleg bij geven? Ik ga er van uit dat jullie allemaal wel tot een conclusie kunnen komen.

CRKN is opgericht DOOR rijinstructeurs VOOR rijinstructeurs.

Bert de Weerd|14.10.11|18:22

@Semra en meelezers,

Dit is niet waar, het zijn er in totaal 5!!!
Wellicht niet helemaal goed voorgelicht door de 2 personen die zijn overgebleven?
Dit helpt de mensen misschien wat beter op tot de juiste conclusie te komen!!

nic|14.10.11|18:38

@ Johan Het siert niemand om hier uitspraken over te doen of met beschuldigend vingertje te wijzen. Het enige dat ik er over wil zeggen is dat de meningen van een enkeling niet verenigbaar waren met het belang waar we ons voor in willen zetten en dat is:GEEN VERKAPTE SANCTIE MAAR DE SANCTIE ERAF. Gezien de reacties die de originele werkgroep mocht ontvangen staan er zoveel mensen op een lijn daarachter. >>>

nic|14.10.11|18:38

<<<Juist daarvoor willen we vechten en doorgaan onder een goede naam om die achterban ook daadwerkelijk tot dienst te mogen zijn.
Daarbij zal het CRKB geen gesprek met een organisatie, die de zelfde belangen willen, uit de weg gaan maar eerder kiezen voor een evt samenwerking onder eigen vlag. Contacten daarin zijn al gaande.

nic|14.10.11|18:50

@ Bert de Weerd
Rancune is een slechte zaak. Als ik voor eenmaal een persoonlijke noot mag plaatsen. Je hebt het op pro er vaak over dat er volgens jou mensen zijn die tegen alles aanschoppen. Ik zag alleen mensen die hun mening gaven. Wat je nu schrijft hier, valt voor mij wel onder schoppen.
Vuile was hoort in een wasmand en niet in een topic!
On topiczijn meningen welkom.

Henk Massier|14.10.11|18:56

Beste mensen, het is denk ik weinig zinvol om hier een discussie te houden/voeren waarom een aantal mensen weer uit de oorspronkelijke werkgroep is gestapt. Alleen zij die erbij zijn geweest, waaronder ikzelf, weten waarom dit is gebeurt. Misschien is het goed zoals het gegaan is, misschien niet. De tijd zal het leren. Dat er een verkapte sanctie is voorgesteld door de mensen die uit de oorspronkelijke werkgroep zijn gestapt is onjuist. zie vervolg

Henk Massier|14.10.11|19:00

Het voorstel zoals beschreven door Martin Hoeze op het Forum, werd en wordt, door allen ondersteund. Voor het volledige voorstel verwijs ik graag naar het Forum van deze site. Elkaar nu ergens van beschuldigen lost niets op, laten we gezamenlijk VRB/CNV/CRKB de schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat die belachelijke sanctie verdwijnt.

Anjo Joostens|14.10.11|19:29

@ bert, Als eerste bert, ik begrijp eigenlijk niet waarom je hier reageert. Als jij je zo ergert dan ga je voor je eigen bestwil hier toch niet reageren? Gezien je reacties, wil jij ons een hak zetten en tegen anderen ons zwart maken. Al in de groep zat jij je al te ergeren. Is het dan niet beter een andere baan te kiezen? kennelijk ben jij van standpunt verandert en wil graag een bijscholing doen. Over hoeveel leden we hebben, vindt ik knap dat je dat van een afstand kunt inschatten

Anjo Joostens|14.10.11|19:51

Bert en de anderen die er uit zijn gestapt. Zoals jullie wellicht weten, zou ik er zelf ook uitstappen. ( na 1 keer vergaderen) Omdat ik ook andere landelijke en drukke activiteiten heb.
Een dikke MAAR!! Ik ontdekte en dacht er over na, ik ontdekte nog meer. Omdat dit echt de eerste keer is dat er iets is voor rijinstructeurs wordt georganiseerd, is er sprake van rijinstructeurs taal. Ik herken dit vanwege mijn onderzoek en weet dat andere door jullie genoemde instanties dat niet hebben……..

Bert de Weerd|14.10.11|20:01

@Nic, Je mag het als vuile was zien, Ik zie het als een juiste weergave van hoe het verlopen is in de werkgroep. Ik vind dat de mensen die er aan denken iets te ondersteunen of ergens lid van willen worden, recht hebben op een juiste weergave van hoe de “commissie”ontstaan is! Zoals jullie het ontstaan van de “commisie”weergeven is in mijn ogen niet helemaal correct!

Anjo Joostens|14.10.11|20:07

En doordat ik dit nu begrijp hebben we een team kunnen vormen. Dat kunnen jullie niet weten. Ik begrijp rijinstructeurs, het probleem is, dat dit voor andere instanties en ministerie nog even wennen is. Maar onze standpunten blijven hetzelfde, omdat we voldoende argumenten hebben voor mensen die geen rijles geven. Deze mensen weten nog niet dat ze zelf tekort komen. Aan de andere kant kunnen rijinstructeurs niet weten over iets wat ze niet hebben geleerd en krijg je frustraties en discussie

Bert de Weerd|14.10.11|20:09

Dit is niet uit rancune of om de vuile was buiten te hangen. Dit is alleen bedoeld om mensen op een goede manier voor te lichten over het ontstaan van de commissie.

Bert de Weerd|14.10.11|20:11

Verder ben ik het eens met wat Henk Massier al schreef “Dat er een verkapte sanctie is voorgesteld door de mensen die uit de oorspronkelijke werkgroep zijn gestapt is onjuist.

Bert de Weerd|14.10.11|20:14

Het voorstel zoals beschreven door Martin Hoeze op het Forum, werd en wordt, door allen ondersteund. Voor het volledige voorstel verwijs ik graag naar het Forum van deze site. Elkaar nu ergens van beschuldigen lost niets op, laten we gezamenlijk VRB/CNV/CRKB de schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat die belachelijke sanctie verdwijnt.”

Dus CRNK, stop met beschuldigen en zet de schouders eronder!

Anjo Joostens|14.10.11|20:27

Beste Bert, dat doen we nu ook heel erg en ook voor jouw, we zijn bezig met een website die er anders zal uitzien dan men van een instantie gewend is. Over de sancties? Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurt.
En je hebt gelijk, dat je zegt, dat we moeten ophouden met beschuldigen naar elkaar, we gebruiken de energie nu voor diegene die ons niet begrijpt, daar gaan we allen ons oog op houden. Groet Anjo en een goed weekend

nic|14.10.11|20:34

Het doel eenduidige doel van CRKN is sanctie eraf en geen verkapte sanctie en daar gaan we voor en hoe de commissie dan daawerkelijk ontstaan is, is bijzaak.
Feit is dat we allemaal rijinstructeurs zijn en er voor de rijinstructeurs willen zijn in de strijd tegen de sanctie! Daarbij is de mening van iedere instructeur belangrijk zodat we niet door anderen iets opgelegd gaan krijgen die geen verstand hebben van rijinstructie zaken.
De SANCTIE is hoofdzaak al het andere is bijzaak!

nic|14.10.11|20:45

@ Bert de Weerd Je geeft aan: allen schouders eronder en gaan voor afschaffing van de sanctie. Zo ken ik je weer! (persoonlijke noot) en daar gaat een ieder nu mee door!

Bert de Weerd|14.10.11|21:21

@Anjo, “Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurd” Eens. Dit is wat ik ook constant voor ogen had tijdens mijn deelname aan de werkgroep en nu zonder werkgroep overigens nog steeds!

Bert de Weerd|14.10.11|21:22

Dit werd in het begin van het ontstaan van de werkgroep door één persoon en later ook door nog een andere persoon binnen de groep constant vergeten (: Ik hoop dat de desbetreffende personen er van geleerd hebben of dat wanneer dit niet het geval is, dat deze mensen geen actieve rol meer hebben m.b.t. de “commissie”. Hiermee staat of valt wat mij betreft het vertrouwen in de commissie.

Bert de Weerd|14.10.11|21:31

Het doet mij deugd dat je zegt dat we moeten ophouden met beschuldigen naar elkaar.
Ik zou dan ook graag zien dat de CRKN of mensen die in de commisie zitten ophouden met het
stellen dat er een verkapte sanctie is voorgesteld door de mensen die uit de oorspronkelijke werkgroep zijn gestapt!!!

Anjo Joostens|14.10.11|21:33

Hartstikke toppie Bert , Ik zal dit ook in de groep meedelen, zodra ik ( wij ) meer weten zullen we je dit laten weten. De oorzaak ligt niet bij de rijinstructeurs. In een later stadium gaat het over een nieuwe lesmethode. Iedere rijinstructeur in Nederland is dan welkom. Je kunt ook dit volgen op mijn eigen website. Deze is op verzoek van merkenbureau Benelux en een deskundige van ministerie van economische zaken, tijdelijk offline. Maar eerst de sancties maar eens met zn allen. groetjes anjo

Anjo Joostens|14.10.11|21:37

Het beeld wat je van de groep hebt Bert is niet meer zo en iedereen leert, maar we gaan eerst ons gelijk halen bij diegene die bedacht heeft Sancties in het leven te roepen. Die moet nu eens iets leren

Anjo Joostens|14.10.11|21:40

Diegene die nu iets moet leren Bert is diegene die de sancties heeft bedacht, daar gaan we ons nu op richten, met de groep gaat het goed, alle begin is moeilijk, maar voor straks de laatste loodjes wegen het zwaarst. Een team is dan erg belangrijk

Bert de Weerd|14.10.11|21:58

Oké Anjo, ik wacht het rustig af!
Ook het voordoen komen door het CRKN dat het CNV een “verkapte sanctie” wil, vind ik te ver gaan! Uit alles blijkt dat het CNV tegen de sanctie is en tegen de praktijkbegeleiding!!!!

Dat het CNV al vast meedenkt over hoe het dan wel kan, zonder daarbij te stellen dat het zo moet kan ik alleen maar als positief zien.

Anjo Joostens|14.10.11|22:06

Dat klopt ook precies, het maakt niet uit Bert hoe het gezien wordt door welke partij dan ook, wij vinden de santies allemaal onzin, alle partijen hebben hun eigen meningen, standpunten en hun eigen visie daarop en dat is hartstikke goed, wij hebben daar een eigen mening over en dat is ook prima. We gaan met zn allen naar diegene die dat bedacht heeft

Bert de Weerd|14.10.11|22:12

14.10.11 | 21:40 | Anjo Joostens
Diegene die nu iets moet leren Bert is diegene die de sancties heeft bedacht, daar gaan we ons nu op richten, met de groep gaat het goed, alle begin is moeilijk, maar voor straks de laatste loodjes wegen het zwaarst. Een team is dan erg belangrijk

Eens, daarom ook mijn opmerkingen!!!

Bert de Weerd|14.10.11|22:20

Vervolg: Een team is alleen maar te vormen wanneer mensen er van doordrongen zijn van, en dan herhaal ik nog maar eens je woorden die oh zo belangrijk zijn: “Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurd” Daarom ook mijn vraag of de mensen die in de werkgroep zaten en hier niet goed van doordrongen waren, dit nu wel zijn??

Bert de Weerd|14.10.11|22:21

Wanneer ze dit niet zijn, het klinkt misschien hard, maar het is goed bedoeld, staat of vatl het succes van de “commissie” m.i. met het vertrekken van deze mensen.

Ook een goed weekend!

Anjo Joostens|14.10.11|22:23

Ja dat begrijp ik ook Bert, ik begrijp jou ook echt wel en ik denk de groep ook wel inmiddels. Rijinstructeurs kunnen hier niets aan doen deze discussies. Ook onze groep niet. Wij geven rijles en die is anders dat men “denkt te moeten doen”

Anjo Joostens|14.10.11|22:26

Zeker integendeel zelfs en ik begrijp hun nu ook, geloof me maar…
De opleiding voor rijinstructeurs is niet volledig. En dat weten ze nog niet, dat wij met zn allen discussies over hebben, ligt volgens de instanties en ministerie aan ons “domheid” en dan doen ze sancties, maar ik begrijp je wel, jij maakt net als ik en ons de cursisten mee. En daar hebben ze nog nooit onderzoek naar gedaan en gaan met blindheid op bv SWOV af

Martin|14.10.11|22:31

Ik schrijf iets, en dan ja dan?
Vergeet je die vermaldijieje ?
Lastige overbodige lastige not to the point heel vaak niet te lezen, code in te voeren.
Of je geeft je mening en je wordt verwijderd!!
Hebben jullie dat nou ook?
Groetjes,
Martin Hoeze.

Anjo Joostens|14.10.11|22:31

Maar Bert iedereen heeft zijn haar eigen taak gevonden en daarom lukt het nu wel. En daar moet je me gewoon even in vertrouwen nemen. Ik denk dat jij dat ook wel doet. Overigens voor diegene die een erg hoge functie bij een bepaalde instantie heeft en dit leest, moet zijn opmerkingen over ons proberen te verontschuldigen, het is erg beneden de maat. Hij weet zijn eigen opmerkingen wel denk ik.

Anjo Joostens|14.10.11|22:46

Bert, uit mijn onderzoek in de afgelopen jaren is gebleken dat rijinstructeurs er allemaal (onbewust) van baalden, dat we na het behalen van onze diploma erg veel bij moesten leren, de opleiders van ons (nu nog steeds) zijn daarin te kort geschoten. Ook nu merk ik nog steeds, dat ze in de verdediging gaan en ons een broodje aap willen geven. Dat is ook de reden dat we niet altijd eens met elkaar zijn. Het lijkt dan dat we dom zijn en bijgeschoold moeten worden. Ik heb mijn argumenten voor hun.

Bert de Weerd|14.10.11|22:55

@Anjo, ik weet in je laatste zin niet waar je op doelt, maar als diegene die het aangaat het wel door heeft zal het wel goed zijn.
Wat betreft het vertrouwen in jou: zo lang mijn vertrouwen niet beschaamd wordt krijgen bij mij mensen het voordeel van de twijfel, dus ook jij! Dit neemt niet weg dat het vertrouwen in de groep die is over gebleven behoorlijk beschadigd is. Daarom houd ik het bij het vertrouwen
in de VRB en het CNV die overigens gebaseerd is op positieve ervaringen!

Bert de Weerd|14.10.11|23:03

Wanneer het VRB en het CNV samen gaan werken, eventueel aangevuld met de FAM, dan kan er pas echt een “vuist” gemaakt worden. De werkgroep had hier een bindende factor in kunnen zijn, dit is helaas niet gebeurd :( door………
Hopelijk weten ze elkaar alsnog te vinden en ondernemen ze gezamenlijk actie om de sanctie er af te krijgen!!!

Anjo Joostens|14.10.11|23:09

De laatste zin die ik bedoelde heeft niets met rijscholen, rijinstructeurs en belangenverenigingen. of mensen van vakbonden te maken. Ook heeft het niks met jou of jouw omgeving te maken. Ik denk, zoals ik het verwoord heb, voor de betreffende persoon duidelijk genoeg is. Ik begrijp het wel dat je VRB en CNV vertrouwt. Desalniettemin, vinden we nu als team van CRKN, net als andere verenigingen, onze standpunten belangrijk.

Anjo Joostens|14.10.11|23:16

Dat moet blijken Bert, we doen ons best om de de meningen van rijinstructeurs in Nederland te behartigen, daarbij acht ik het niet onmogelijk om in de toekomst, op bepaalde draagvlakken samen te werken. Maar wij hebben als CRKN net een andere invalshoek, dit blijkt straks ook wel te zien op onze website http://www.crkn.nl te zien.

Martin|15.10.11|20:56

Natuurlijk Samenwerken, liefst met zo veel mogelijk partijen.
WEL met de juiste, natuurlijk.
Samenwerking is DE Sleutel.
De sanctie, er af.
En maak een goede T.K.C.
Tussentijdse Kwaliteits Controle.

Bert de Weerd|15.10.11|21:05

Ik doe mijn best ;)

Bert de Weerd|16.10.11|10:52

Zo is’t Martin en daar blijf ik mij, zij het wat meer op de achtergrond ook zeker voor inzetten!
Ik kan mij voorstellen dat een nog op te richten vereninging eerst druk is met zichzelf organiseren en daarom nog niet direct kan en wil samenwerken met andere belangenbehartigers!

Bert de Weerd|16.10.11|10:55

Ik denk dat we als rijinstructeurs die tijd niet moeten afwachten maar we ons beter kunnen richten tot de belangenbehartigers die er al zijn: VRB voor de rijscholen en het CNV voor de rijinstructeurs en hopelijk ook de FAM voor de grotere “verkeersscholen”. Zij vertegenwoordigen een heel groot gedeelte van de branche en zijn tegen de praktijkbegeleiding en de sanctie die er nu is (van de FAM weet ik dat overigens niet zeker doordat je niet/weinig van hen hoort?)!

Kees|16.10.11|12:38

Ik ben van mening dat we het crkn toch een kans moet geven het kost niets en dat een paar mensen met elkaar in discussie zijn dat is hun recht. Het zou jammer zijn als zoiets in de kiem gesmoord wordt.

Bert de Weerd|16.10.11|12:56

Laat ze dan eerst stoppen met het afzetten tegen belangenorganisatie(s)
die goed hun best doen en ook tegen de praktijkbegeleiding en sanctie zijn!
Laat ze vooral eerst naar hun eigen handel en wandel kijken!
Pas dan….misschien???
De tijd zal het leren.

Kees|16.10.11|13:11

@Bert de Weerd, dat ben ik met je eens we hebben elkaar nodig ook al zijn er mening verschillen.Misschien een keertje om de tafel zitten met alle partijen?

Anton|02.07.12|21:38

De CRKN als zijnde tegenpool van en voor de rijinstructeurs is er niet meer.
Er is en er zal dus ook geen draagvlak meer zijn die de rijinstructeurs kunnen vertegenwoordigen.
Nu zijn ze een andere route ingeslagen als rijpsychologen. Hoever kun je zakken. Daar zaten wij niet op te wachten
Nu is het “Centraal Rijonderwijs Kennisbank Nederland ” in plaats van “Commissie Rijinstructeurs Kring Nederland “. Ben vorige week bij een inofficiele vergadering van de VRB geweest, Daar was ik heel tevreden

Bert de Weerd|03.07.12|09:50

Tsja, had niet anders verwacht. Had wel heel even de hoop, maar CRKN wil niet samenwerken, dus kansloos als vertegenwoordiger van rijinstructeurs!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.