rijles, rijinstructeur

Derde rijbewijsrichtlijn: nieuwe regels voor rijbewijs B en BE

De Derde Europese Rijbewijsrichtlijn gaat op 19 januari 2013 van start. Hierbij worden nieuwe regels voor de verschillende rijbewijscategoriën van kracht. Het ministerie van Infrastructuur heeft een aantal folders gepubliceerd met daarin de veranderingen. In deze folder staan de wijzigingen voor categorie B(E).

Voor leerlingen die vóór 19 januari 2013 hun rijbewijs B of BE halen, gelden de oude regels.

Derde Europese rijbewijsrichtlijn

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Met een rijbewijs B mag een leerling tot 19 januari 2013:

  • Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (de bestuurder niet meegerekend).
  • Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter zijn auto voorttrekken.
  • Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter zijn auto voorttrekken. Alleen als het maximaal toegestane gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag niet meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Dit is de massa van het voertuig zonder lading, bestuurder en andere inzittenden.

Met een rijbewijs B mag een leerling vanaf 19 januari 2013

  • Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (de bestuurder niet meegerekend).
  • Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter zijn auto voorttrekken.
  • Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter zijn auto voorttrekken. Alleen als het gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.

Nieuwe regels rijbewijs BE

Met het rijbewijs BE mag een leerling tot 19 januari 2013 een aanhangwagen of oplegger voorttrekken met een gewicht van meer dan 750 kg (geen maximum, maar wel trekkend voertuig cat. B). Als hij op of na 19 januari 2013 zijn BE rijbewijs haalt, mag het gewicht van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg.

Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Zie voor meer informatie en voorbeelden van deze uitzondering de folder voor rijbewijscategorie BE op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen

Nieuw rijbewijs B+ code 96

Nadat de leerling examen heeft gedaan voor de categorie BE kan hij vanaf 19 januari 2013 ook kiezen voor een rijbewijs B+ code 96. Met dit rijbewijs kan hij minder gewicht vervoeren dan met BE. Met een rijbewijs B+ code 96 mag hij een aanhangwagen vervoeren met een maximum gewicht van meer dan 750 kg, mits het voertuig en de aanhangwagen samen niet meer dan 4250 kg wegen.

Hij kan een rijbewijs B+ code 96 bij zijn gemeente aanvragen op het moment dat hij is geslaagd voor het examen voor de categorie BE. Wanneer hij eenmaal voor B+ code 96 heeft gekozen, kan hij deze later niet meer omwisselen voor een BE rijbewijs. De rijbewijscategorie BE wordt ook niet op uw rijbewijs vermeld.

Het rijbewijs B, rijbewijs BE en rijbewijs B+ code 96 blijven 10 jaar geldig. Het examen voor B+code 96 is gelijk aan het examen voor BE. De rijbewijscategorie B+code96 is dus eigenlijk overbodig! Het aanvragen ervan biedt geen enkele meerwaarde boven BE.

Gemotoriseerde driewielers

Vanaf 19 januari 2013 vallen de gemotoriseerde driewielers niet meer onder categorie B, maar onder categorie A1 of A, afhankelijk van het vermogen van het voertuig. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet de leerling rijbewijs A1 halen.

Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient hij A te halen. Als de leerling vóór 19 januari 2013 al in het bezit is van een rijbewijs B, blijven voor hem de oude regels van kracht en mag hij met zijn rijbewijs B een gemotoriseerde driewieler besturen. Hierbij gaat het om de datum van het besluit tot afgifte!

Rijbewijs aanvragen

Als de leerling examen doet vóór 19 januari 2013, dan moet hij tijdig naar de gemeente gaan om het rijbewijs aan te vragen. Als het besluit tot afgifte nog vóór 19 januari 2013 door de gemeente wordt genomen, gelden voor hem de bevoegdheden van vóór 19 januari 2013.

Of hij het rijbewijs dan vervolgens pas na deze datum ophaalt, maakt geen verschil. Hij moet het rijbewijs wel binnen 3 maanden ophalen, want anders wordt het rijbewijs ongeldig. Is de verklaring van rijvaardigheid geregistreerd vóór 19 januari 2013, maar wordt het besluit tot afgifte op of ná 19 januari 2013 genomen? Dan gelden voor hem de bevoegdheden van ná 19 januari 2013.

Voertuigen per rijbewijscategorie

B

B – voor rijbewijzen die zijn afgegeven vóór 19 januari 2013: drie of vierwielige motorrijtuigen met een gewicht van maximaal 3500 kg en gemaakt voor het vervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet meegerekend.

Voor rijbewijzen die zijn afgegeven op of ná 19 januari 2013: vierwielige motorrijtuigen met een gewicht van maximaal 3500 kg en gemaakt voor het vervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet meegerekend.

Aan het motorrijtuig kunt u een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg of meer dan 750 kg, maar de combinatie (beide voertuigen samen) mag echter niet zwaarder zijn dan 3500 kg.

B + code 96

B + code 96 – motorrijtuigen van de categorie B waaraan de leerling een aanhangwagen of oplegger mag koppelen met een gewicht van meer dan 750 kg. De combinatie (beide voertuigen samen) mag echter niet zwaarder zijn dan 4250 kg. Omdat de exameneisen hetzelfde zijn als BE, is dit een overbodige categorie.

BE

BE – motorrijtuigen van de categorie B waaraan de leerling een aanhangwagen of oplegger mag koppelen met een gewicht van maximaal 3500 kg. Het gewicht van de oplegger of middenasaanhanger mag ook zwaarder zijn dan 3500 kg als aan bepaalde eisen is voldaan. Deze eisen staan hierboven bij ‘Nieuwe regels rijbewijs BE’. Als de leerling vóór 19 januari 2013 al in het bezit bent van rijbewijs BE, blijven voor hem de oude regels van kracht.

Bij een overschrijding heeft de leerling rijbewijs C1E nodig.

Examens

B – theorie en praktijk (vanaf 18 jaar). Door de start van het experiment ‘2toDrive’ gelden er andere minimumleeftijden voor de examens. Voor het theorie-examen geldt dan een minimumleeftijd van 16 jaar en voor het praktijkexamen een minimumleeftijd van 17 jaar. Het rijden via ‘2toDrive’ is gebonden aan voorwaarden.

BE – praktijk (vanaf 18 jaar en in bezit van rijbewijscategorie B).

Bekijk hieronder de schema’s:

Derde rijbewijsrichtlijn, rijbewijs B, cat.

Derde rijbewijsrichtlijn, rijbewijs B+code96, cat.

Derde rijbewijsrichtlijn, rijbewijs BE, cat.

Lees ook: Derde Rijbewijsrichtlijn: nieuwe regels voor motorrijbewijs A

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Derde rijbewijsrichtlijn: nieuwe regels voor rijbewijs B en BE”

Ben|16.08.12|15:10

Hoeveel rijbewijzen zijn er nog in de maak?
Zouden ze het straks zelf nog wel weten!Met welke categorie ze examen afnemen?
Geluk voor de gemeenten en het CBR?

Luuk|16.08.12|16:55

Ik wacht op de voertuig-eisen voor de BE !!!

Jan v M|17.08.12|00:35

Dat zal dan dus betekenen dat wij ook met onze lesvoertuigen/aanhangwagens aanpassingen moeten doen of begrijp ik dat verkeerd

Marvin Hoenselaar|01.10.12|22:34

Soms is tekst mogelijk verkeerd op te vatten…

Voorbeeld: Ik haal voor 19 Januari 2013 mijn BE, dat rijbewijs is dan 10 jaar geldig. Net voordat het afloopt laat ik dit uiteraard netjes verlengen. Mijn nieuwe rijbewijs wordt dan (uiteraard) na 19 januari 2013 afgegeven. Wil dat dan zeggen dat ik ineens vanaf die dag met het nieuwe BE zit, of blijven de regels voor mij dan gewoon als voorheen? Wie kan mij dit met zekerheid zeggen?

Brian van der Waart|01.03.17|22:37

Allemaal zo krom die regels.
Ik zou zeggen lekker terug gaan naar het jaar 1980 waar je ipv je brommercertificaat je aanhanger krijgt.

Claudia Verhoeven|10.09.17|04:27

hoera heb nu ook een( tijdelijke) traktor rijbewijs en mag ook een sleurhut van 3500 kilo achter mijn auto van 3500 kilo voortsleuren(een camper met een authentieke woonwagen er achter?
(wat kan het leven toch mooi zijn)
helaas moet ik over een paar jaar op mijn 75 ste ,nog wel even een traktor rijbewijs halen,en opnieuw afrijden
dus dat zal dan wel de cantar worden,als ze de regels hiervoor ook niet even veranderen,dan mag ik na mijn 75ste niet eens meer brommertje rijden

Nick Veltkamp|09.03.19|18:33

als b+code95 4250kg massa mag hebben dan is dat toch meer dan met BE 3500kg

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.