rijles, rijbewijs, lesauto

Evaluatie WRM gaat nu eindelijk beginnen, duurt tot april 2013

Het ministerie van Infrastructuur besloot al in februari de evaluatie van de WRM te vervroegen, nu gaat hij dan eindelijk van start. “De evaluatie wordt nog in het najaar van 2012 door een extern onderzoeksbureau gestart. Naar verwachting is het eindrapport in april 2013 gereed”, meldt IBKI. Een eventuele aanpassing van de sanctie op de praktijkbegeleiding kan dan pas op zijn vroegst eind 2013 gerealiseerd worden.

De Centrale examencommissie WRM (CEC) van het IBKI is door het Ministerie I&M ingelicht over de opzet van de evaluatie. “De CEC WRM kan zich vinden in de versnelde evaluatie van de WRM volgens de geschetste aanpak”, laat IBKI weten.

Vervroegde evaluatie

Aanleiding voor de vervroegde evaluatie zijn twee moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd de kwaliteitseisen die op basis van de WRM aan opleidingen voor rijinstructeurs worden gesteld, nu alvast te evalueren en zo nodig aan te scherpen. En de evaluatie van hertoetsing van rijinstructeurs zo volledig en zo snel mogelijk uit te voeren en daarbij alle rijinstructeurs de gelegenheid te geven hun mening te geven over de praktijkbegeleiding.

Daarnaast heeft de minister uit de branche signalen ontvangen die vragen om versoepeling én om aanscherping van de WRM. De evaluatie moet leiden tot inzichten waardoor de WRM zo nodig kan worden verbeterd. En antwoord geven op de vraag wat de problemen zijn bij (A) de examinering van kandidaat-rijinstructeurs en (B) de bijscholing van rijinstructeurs.

Onderzoek

Het onderzoek moet antwoord geven op vragen als:

 • Bieden de vooropleidingseisen en de examenregeling voldoende waarborg voor de gewenste kwaliteit?
 • Is de sanctie van de mogelijke ongeldigheid van de bevoegdheidspas niet onevenredig zwaar?

Aanpak

 1. Fase 1 (oktober 2012). Brononderzoek: Beschouwing stand van zaken en verscherping/uitwerking van probleemstelling: overwegingen herzieningen WRM, samenhang met andere kaders en wetten.
 2. Fase 2 (November 2012 – maart 2013). Praktijkevaluatie. Interviews met CEC-leden, CNV-vakmensen, verkeersorganisaties (ANWB, VVN, ROV’s). Online-enquête voor alle (ca. 14.860) rijinstructeurs. Dataverwerking.
 3. Fase 3 (April 2013). Synthese in eindrapport met bevindingen en conclusies.

Wijziging WRM

Afhankelijk van het standpunt van de minister is het vervolgens mogelijk dat een wijziging WRM in gang wordt gezet. Gemiddeld gelden voor het afronden van een wetgevingstraject de volgende termijnen volgens het ministerie:

 • Wetsvoorstel: 24 maanden
 • Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB: Besluit WRM): 14 maanden
 • Ministeriële regeling: 6 maanden

De opdrachtgever van de evaluatie is I&M. De Stuurgroep bestaat uit I&M en IBKI. De Klankbordgroep bestaat uit de Stuurgroep, aangevuld met:

 • vertegenwoordigers rijschoolbranche;
 • vertegenwoordigers opleidingsinstituten;
 • afgevaardigden van expertorganisaties;
 • afgevaardigde CNV-vakmensen.

Rijschoolbranche

Belangenverenigingen Bovag, VRB en LBVI hebben flink gelobbyd bij het ministerie om vooruitlopend op een eventuele aanpassing van de WRM zo snel mogelijk onbeperkt herkansen mogelijk te maken zolang de bevoegdheid geldig is. Maar nu blijkt dus dat een aanpassing pas op zijn vroegst eind 2013 door het ministerie gemaakt wordt.

Dat betekent dat de IBKI-praktijkbegeleiding voorlopig gewoon gehaald moet worden met slechts 1 herkansing mogelijk. Als een rijinstructeur die niet haalt raakt hij binnen 7 dagen zijn lesbevoegdheid kwijt en moet hij het herintrederstraject in. In de rijschoolbranche is forse kritiek op deze methode van toetsing en sanctionering.

Rijinstructeur

Een rijinstructeur kan nu iedere 5 jaar zijn bevoegdheid kwijt raken. Dat hangt continu als een soort ‘zwaard van Damocles’ boven het hoofd, wat voor enorme onrust onder rijinstructeurs zorgt. Een eenmansrijschool raakt immers bij een ingetrokken lesbevoegdheid zijn bedrijf kwijt en belandt in de bijstand.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Evaluatie WRM gaat nu eindelijk beginnen, duurt tot april 2013”

Youran van Ark|21.09.12|10:10

Als je iemand met 0 ervaring kan opleiden tot een veilige bestuurder.
Kan ik dan niet mezelf bijscholen tot een betere instructeur?
Als je jezelf als doel stelt om het te halen, dan haal je het gewoon.
Aanstellerij, met een goede voorbereiding is elk examen te halen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.