lesbord, lesauto, daknaambord, rijles

Oordeel nieuwe bezwarencommissie IBKI niet altijd bindend

De Commissie van Beroep WRM (CvB) van het IBKI wordt per 1 juli 2014 opgeheven. Vanaf dat moment moet een nieuwe bezwarencommissie de rechtsbescherming van rijinstructeurs gaan verzorgen. Maar in tegenstelling tot de uitspraken van de CvB zal het oordeel van die commissie niet bindend zijn en kan het IBKI de uitspraken in uitzonderlijke gevallen naast zich neerleggen. Dat heeft de organisatie laten weten. 

De bezwarencommissie krijgt een adviserende taak als er op grond van de WRM bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit van het IBKI. Het gaat dan met name om beslissingen over examens. Het advies van de commissie krijgt het karakter ‘zwaarwegend’, dus in beginsel zal het worden opgevolgd, zo stelt het IBKI. “Maar het IBKI kan het oordeel van de bezwarencommissie ook naast zich neerleggen als er zwaarwegende redenen zijn om het advies niet te volgen.”

Commissie

De bezwarencommissie gaat op 1 juli van start en neemt daarmee dus grotendeels de taken van de Commissie van Beroep over. “De opheffing van de CvB per 1 juli 2014 houdt in dat het orgaan daarna geen zaken meer kan behandelen en ook lopende zaken niet meer verder kan afhandelen. Om een soepele overgang te waarborgen, kunnen personen die beroep willen instellen al vanaf 15 april hun beroepschrift indienen bij de bezwarencommissie. Er wordt dan beoordeeld of afhandeling voor 1 juli mogelijk is.”

Als dit niet het geval is, zal het beroepsschrift als bezwaar worden behandeld na 1 juli en voorgelegd worden aan de bezwarencommissie. Hiermee wil IBKI voorkomen dat de afhandeling van een vóór 1 juli ingediend beroepschrift in gevaar komt, zo wordt gesteld.  

Bezwaren

De nieuwe bezwarencommissie wordt ingesteld door het IBKI en zal bestaan uit deskundigen die geen directe relatie met de organisatie hebben, zo wordt gesteld. “Het instellen van de bezwarencommissie en de werkwijze van de commissie is conform de regels zoals deze zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.”

Momenteel is het mogelijk om in beroep te gaan tegen besluiten van het IBKI door bij de CvB aan de bel te trekken. De Commissie van Beroep werd in de jaren negentig ingesteld met de achterliggende gedachte dat de beslissingen van het IBKI ingrijpend kunnen zijn. Ze raken immers aan de bevoegdheid van rijinstructeurs om hun vak uit te oefenen. Daarnaast is het IBKI de enige instantie die daar besluiten over neemt.

Rechter

Het IBKI kan het oordeel van de bezwarencommissie in de toekomst dus naast zich neerleggen als het zwaarwegende redenen heeft. Die redenen moeten schriftelijk worden verwoord in de beslissing. “Iemand die een bezwaar heeft ingediend en die zich niet kan verenigen met de beslissing van IBKI, kan zich daarna nog wel tot de gewone rechter wenden”, zo stelt de organisatie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

1 reactie op “Oordeel nieuwe bezwarencommissie IBKI niet altijd bindend”

Jim Schouten|08.04.14|12:50

Om misverstanden te voorkomen: het is niet IBKI die de Commissie van beroep WRM (CvB) opheft. De CvB was een apart zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. IBKI zorgt er wel voor dat de taken van de CvB zorgvuldig en onafhankelijk worden overgenomen door de Bezwarencommissie.

Jim Schouten – directeur IBKI

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.