Vragen en antwoorden over CBR theorie-examen ‘nieuwe stijl’

In de afgelopen weken hield het CBR op verschillende locaties in het land in totaal 26 info-sessies over het theorie-examen ‘nieuwe stijl’. Hier konden rijopleiders terecht voor voorlichting, maar ook met vragen over het nieuwe systeem. Het CBR heeft alle vragen die door de rijschoolhouders werden gesteld verzameld. Die zijn nu vergezeld van de bijbehorende antwoorden door het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen gepubliceerd.

Lees hieronder de gestelde vragen van rijopleiders en de antwoorden daarop door het CBR:

Reserveringen

Zijn groepsreserveringen door opleiders mogelijk?
Voor alle examens geldt dat een opleider meerdere kandidaten op één dag, tegelijk of na elkaar, kan plannen en per kandidaat een reservering kan maken. Daarnaast is het voor CCV opleiders mogelijk via de afdeling ‘planning’ groepscapaciteit op te vragen.

Welke examens zijn in het Engels beschikbaar?
Het theorie-examen B wordt aangeboden in het Engels. CCV kent, uitgezonderd luchtvaartexamens, geen examens in het Engels.

Tot hoeveel dagen voor de examendatum kan een opleider een reservering op naam zetten?
Voor de theorie-examens A, AM en B kan dit tot op de avond voor de examendatum. Voor CCV-examens is dit 8 dagen, zolang er nog schriftelijk examens van dat product worden afgenomen. Daarna geldt ook voor CCV-examens dat dit mogelijk is tot op de avond voor de examendatum.

Kan een kandidaat op dezelfde dag een herexamen doen?
Een kandidaat kan niet op dezelfde dag herexamen doen. Er kan, als er capaciteit beschikbaar is, wel een reservering gemaakt worden voor de volgende dag.

Op welke dagen en tijden kan een kandidaat examen doen?
De openingsdagen en tijden per examencentrum staan op de website www.cbr.nl/location.pp. CBR actualiseert deze pagina continu, zodat u weet welke locaties examens ‘nieuwe stijl’ aanbieden.

Ontvangt de opleider een bericht als de kandidaat zelf de reservering voor het examen maakt?
Nee, dan ontvangt alleen de kandidaat een bevestiging.

Ontvangt de kandidaat een bericht als de opleider de reservering voor het examen maakt?
Als de opleider een reservering maakt voor de kandidaat, dan geeft de opleider het e-mailadres op van de kandidaat. Op dat e-mailadres ontvangt de kandidaat de bevestiging van zijn reservering.

Hoe kan de examendatum of -tijd gewijzigd worden?
Net als nu kunnen opleiders via TOP reserveringen wijzigen. Kandidaten kunnen via Mijn CBR de reservering verplaatsen.

Worden de examens duurder door het nieuwe theorie-examensysteem?
Nee, de introductie van het nieuwe theorie-examensysteem verandert niets aan de prijs van de examens. Wel wordt in het vierde kwartaal het tarief voor 2015 bepaald, zoals we ieder jaar doen.

Proces

Wat gebeurt er als een kandidaat te laat is voor een examen?
Als er nog een plek beschikbaar is, kan de kandidaat examen doen. Anders zal er een nieuwe reservering gemaakt moeten worden. De kosten voor het niet afgenomen examen zijn voor rekening van de kandidaat.

Wat gebeurt er als een kandidaat het reserveringsnummer is vergeten?
Is de kandidaat het nummer vergeten, dan kan de informatiemedewerker het nummer opnieuw opvragen. Het kan gebeuren dat de kandidaat hierdoor vertraging oploopt.

Is het rustig in de examenzaal?
Ja. De ervaring in eerdere proefopstellingen leert ons dat het er rustig aan toe gaat in de examenzaal en dat kandidaten geconcentreerd hun examen kunnen afleggen.

Bij de start van het examen moet de kandidaat een e-mailadres invullen waar hij de uitslag op ontvangt. Kan hier ook een tweede e-mailadres worden ingevoerd, bijvoorbeeld die van de opleider?
Nee, het is de bedoeling dat de kandidaat zijn eigen e-mailadres controleert. De opleider kan de uitslag via TOP-internet raadplegen.

Gaat ook de wijze waarop een vraag gesteld wordt veranderen?
De inhoud van de examens verandert bij de introductie van het nieuwe theorie-examen systeem niet. Vanaf 2015 worden andere vraagvormen geïntroduceerd. CBR zal opleiders en kandidaten hierover ruim van tevoren informeren.

Kan een ingetikt antwoord nog gewijzigd worden?
Ja, wijzigen is mogelijk. Als er een maximale tijd voor de beantwoording van de vraag geldt, dan kan dit alleen zolang die tijd nog niet is verstreken.

Hoe lang kan de kandidaat over het examen doen?
Dat varieert per examen. De examentijd en de antwoordtijd zijn hetzelfde als nu.

Je hebt nu 8 seconden om vragen over gevaarherkenning te beantwoorden. Blijft dat zo?
Ja, dit blijft 8 seconden.

Bij een aantal vragen kan een kandidaat terug naar een eerdere vraag. Kan dat ook bij de theorie-examens A, B en AM?
Nee, dit is bij A, B, AM bij de introductie van het nieuwe examensysteem niet mogelijk. Deze mogelijkheid zal in de loop van 2015 wel worden toegepast.

Ontvangt de opleider een bericht van de uitslag van het examen?
Een opleider kan in TOP de uitslag bekijken en eventueel een uitslagformulier uitprinten.

Ontvangen de kandidaat en de opleider een bericht met de onderwerpen die fout zijn beantwoord?
Ja. Na afloop van het examen ontvangt de kandidaat een email met de uitslag en het aantal fouten per onderwerp. De opleider kan in TOP de uitslag raadplegen en eventueel een uitslagformulier uitprinten.

Faciliteiten

Kan een slechthorende kandidaat gebruikmaken van gesproken vragen?
Ja, dan kan de kandidaat gebruikmaken van een individueel examen.

Bij welke examens is geluid beschikbaar?
Voor de theorie-examens A, B en AM is geluid op verzoek beschikbaar. Voor een aantal CCV-examens komt in 2015 ook geluid beschikbaar.

Voor wie is examen met geluid geschikt?
Het examen met geluid is geschikt voor kandidaten die het prettig vinden dat de tekst op het scherm wordt voorgelezen. De tekst wordt voorgelezen door een computerstem.

Hoeveel kandidaten doen in één zaal examen?
Er doen maximaal 24 kandidaten tegelijk examen.

Is het nieuwe systeem gebruiksvriendelijk voor ouderen?
Ja, daar is rekening mee gehouden bij de ontwikkeling.

Wat gebeurt er als er een technische fout optreedt?
Als er een technische fout optreedt, dan kan de kandidaat het examen verder maken aan een andere examentafel.

Communicatie

Hoe blijft een opleider op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het nieuwe systeem?
Via Top en de CBR-Reflector houden we de opleiders op de hoogte van de ontwikkelingen.

Komt er een instructiefilmpje?
Ja, er komt een animatie met uitleg over het theorie-examen.

Waar staan de exameneisen voor de examencategorieën A, AM en B?
Dit staat in het CBR theorie-examen servicedocument dat is gepubliceerd op www.cbr.nl

Overganssituatie

Waar is te vinden welke examencentra beschikken over het nieuwe examensysteem?
Dit wordt op de website van het CBR aangegeven.

Lees ook:

Auteur: Roosmarijn Dierick

1 reactie op “Vragen en antwoorden over CBR theorie-examen ‘nieuwe stijl’”

Mel Voskamp|01.05.15|14:07

in 2015 in best wel veel veranderd hoeveel fouten mag je nu maken?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vragen en antwoorden over CBR theorie-examen ‘nieuwe stijl’ | RijschoolPro

Vragen en antwoorden over CBR theorie-examen ‘nieuwe stijl’

In de afgelopen weken hield het CBR op verschillende locaties in het land in totaal 26 info-sessies over het theorie-examen ‘nieuwe stijl’. Hier konden rijopleiders terecht voor voorlichting, maar ook met vragen over het nieuwe systeem. Het CBR heeft alle vragen die door de rijschoolhouders werden gesteld verzameld. Die zijn nu vergezeld van de bijbehorende antwoorden door het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen gepubliceerd.

Lees hieronder de gestelde vragen van rijopleiders en de antwoorden daarop door het CBR:

Reserveringen

Zijn groepsreserveringen door opleiders mogelijk?
Voor alle examens geldt dat een opleider meerdere kandidaten op één dag, tegelijk of na elkaar, kan plannen en per kandidaat een reservering kan maken. Daarnaast is het voor CCV opleiders mogelijk via de afdeling ‘planning’ groepscapaciteit op te vragen.

Welke examens zijn in het Engels beschikbaar?
Het theorie-examen B wordt aangeboden in het Engels. CCV kent, uitgezonderd luchtvaartexamens, geen examens in het Engels.

Tot hoeveel dagen voor de examendatum kan een opleider een reservering op naam zetten?
Voor de theorie-examens A, AM en B kan dit tot op de avond voor de examendatum. Voor CCV-examens is dit 8 dagen, zolang er nog schriftelijk examens van dat product worden afgenomen. Daarna geldt ook voor CCV-examens dat dit mogelijk is tot op de avond voor de examendatum.

Kan een kandidaat op dezelfde dag een herexamen doen?
Een kandidaat kan niet op dezelfde dag herexamen doen. Er kan, als er capaciteit beschikbaar is, wel een reservering gemaakt worden voor de volgende dag.

Op welke dagen en tijden kan een kandidaat examen doen?
De openingsdagen en tijden per examencentrum staan op de website www.cbr.nl/location.pp. CBR actualiseert deze pagina continu, zodat u weet welke locaties examens ‘nieuwe stijl’ aanbieden.

Ontvangt de opleider een bericht als de kandidaat zelf de reservering voor het examen maakt?
Nee, dan ontvangt alleen de kandidaat een bevestiging.

Ontvangt de kandidaat een bericht als de opleider de reservering voor het examen maakt?
Als de opleider een reservering maakt voor de kandidaat, dan geeft de opleider het e-mailadres op van de kandidaat. Op dat e-mailadres ontvangt de kandidaat de bevestiging van zijn reservering.

Hoe kan de examendatum of -tijd gewijzigd worden?
Net als nu kunnen opleiders via TOP reserveringen wijzigen. Kandidaten kunnen via Mijn CBR de reservering verplaatsen.

Worden de examens duurder door het nieuwe theorie-examensysteem?
Nee, de introductie van het nieuwe theorie-examensysteem verandert niets aan de prijs van de examens. Wel wordt in het vierde kwartaal het tarief voor 2015 bepaald, zoals we ieder jaar doen.

Proces

Wat gebeurt er als een kandidaat te laat is voor een examen?
Als er nog een plek beschikbaar is, kan de kandidaat examen doen. Anders zal er een nieuwe reservering gemaakt moeten worden. De kosten voor het niet afgenomen examen zijn voor rekening van de kandidaat.

Wat gebeurt er als een kandidaat het reserveringsnummer is vergeten?
Is de kandidaat het nummer vergeten, dan kan de informatiemedewerker het nummer opnieuw opvragen. Het kan gebeuren dat de kandidaat hierdoor vertraging oploopt.

Is het rustig in de examenzaal?
Ja. De ervaring in eerdere proefopstellingen leert ons dat het er rustig aan toe gaat in de examenzaal en dat kandidaten geconcentreerd hun examen kunnen afleggen.

Bij de start van het examen moet de kandidaat een e-mailadres invullen waar hij de uitslag op ontvangt. Kan hier ook een tweede e-mailadres worden ingevoerd, bijvoorbeeld die van de opleider?
Nee, het is de bedoeling dat de kandidaat zijn eigen e-mailadres controleert. De opleider kan de uitslag via TOP-internet raadplegen.

Gaat ook de wijze waarop een vraag gesteld wordt veranderen?
De inhoud van de examens verandert bij de introductie van het nieuwe theorie-examen systeem niet. Vanaf 2015 worden andere vraagvormen geïntroduceerd. CBR zal opleiders en kandidaten hierover ruim van tevoren informeren.

Kan een ingetikt antwoord nog gewijzigd worden?
Ja, wijzigen is mogelijk. Als er een maximale tijd voor de beantwoording van de vraag geldt, dan kan dit alleen zolang die tijd nog niet is verstreken.

Hoe lang kan de kandidaat over het examen doen?
Dat varieert per examen. De examentijd en de antwoordtijd zijn hetzelfde als nu.

Je hebt nu 8 seconden om vragen over gevaarherkenning te beantwoorden. Blijft dat zo?
Ja, dit blijft 8 seconden.

Bij een aantal vragen kan een kandidaat terug naar een eerdere vraag. Kan dat ook bij de theorie-examens A, B en AM?
Nee, dit is bij A, B, AM bij de introductie van het nieuwe examensysteem niet mogelijk. Deze mogelijkheid zal in de loop van 2015 wel worden toegepast.

Ontvangt de opleider een bericht van de uitslag van het examen?
Een opleider kan in TOP de uitslag bekijken en eventueel een uitslagformulier uitprinten.

Ontvangen de kandidaat en de opleider een bericht met de onderwerpen die fout zijn beantwoord?
Ja. Na afloop van het examen ontvangt de kandidaat een email met de uitslag en het aantal fouten per onderwerp. De opleider kan in TOP de uitslag raadplegen en eventueel een uitslagformulier uitprinten.

Faciliteiten

Kan een slechthorende kandidaat gebruikmaken van gesproken vragen?
Ja, dan kan de kandidaat gebruikmaken van een individueel examen.

Bij welke examens is geluid beschikbaar?
Voor de theorie-examens A, B en AM is geluid op verzoek beschikbaar. Voor een aantal CCV-examens komt in 2015 ook geluid beschikbaar.

Voor wie is examen met geluid geschikt?
Het examen met geluid is geschikt voor kandidaten die het prettig vinden dat de tekst op het scherm wordt voorgelezen. De tekst wordt voorgelezen door een computerstem.

Hoeveel kandidaten doen in één zaal examen?
Er doen maximaal 24 kandidaten tegelijk examen.

Is het nieuwe systeem gebruiksvriendelijk voor ouderen?
Ja, daar is rekening mee gehouden bij de ontwikkeling.

Wat gebeurt er als er een technische fout optreedt?
Als er een technische fout optreedt, dan kan de kandidaat het examen verder maken aan een andere examentafel.

Communicatie

Hoe blijft een opleider op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het nieuwe systeem?
Via Top en de CBR-Reflector houden we de opleiders op de hoogte van de ontwikkelingen.

Komt er een instructiefilmpje?
Ja, er komt een animatie met uitleg over het theorie-examen.

Waar staan de exameneisen voor de examencategorieën A, AM en B?
Dit staat in het CBR theorie-examen servicedocument dat is gepubliceerd op www.cbr.nl

Overganssituatie

Waar is te vinden welke examencentra beschikken over het nieuwe examensysteem?
Dit wordt op de website van het CBR aangegeven.

Lees ook:

Auteur: Roosmarijn Dierick

1 reactie op “Vragen en antwoorden over CBR theorie-examen ‘nieuwe stijl’”

Mel Voskamp|01.05.15|14:07

in 2015 in best wel veel veranderd hoeveel fouten mag je nu maken?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.