Minister Schultz verwacht voldoende opleiders voor T-rijbewijs

Minister Schultz van Haegen verwacht dat er voldoende rijscholen de T-rijopleiding aan zullen gaan bieden om marktwerking tussen de aanbieders op gang te krijgen. “Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel heeft niet alleen overleg plaatsgevonden met de huidige opleiders van het trekkercertificaat, maar ook met Bovag en FAM en opleiders voor vrachtwagens en heftrucks. Op basis van de signalen die ik tot nu toe heb ontvangen verwacht ik dat er meerdere rijscholen in deze voor hen nieuwe markt zullen stappen”, zo reageert ze op de eerder gestelde Kamervragen van de VVD-fractie.

De VVD-fractie stelde de vragen omdat ze zich afvroeg of er genoeg rijscholen bereid zullen zijn om de opleiding voor het T-rijbewijs aan te bieden. Dit met het oog op voldoende marktwerking tussen de verschillende rijscholen. De minister laat weten dat het geven van rijlessen aan de markt zelf is, en de keuze om T-rijlessen te verzorgen dus ook de keuze van de opleider is. Maar voor onvoldoende aanbod is ze niet bang, zo blijkt uit haar brief.

Leeftijd

De VVD-fractie vroeg zich ook af hoe wordt omgegaan met de combinatie van de jonge leeftijd van bestuurders en de speciale kenmerken van de T-voertuigen. “Vooropgesteld zijn de eisen voor het theorie- en het praktijkexamen voor geëxamineerden van alle leeftijdsklassen hetzelfde. Wel is er tijdens die examens extra aandacht voor de hoge risico’s en voor risicobewustzijn”, aldus Schultz van Haegen.

In het geval van het praktijkexamen wordt van de kandidaat bijvoorbeeld verwacht dat hij zich bewust is van de risico’s van het rijden op de openbare weg en de gevolgen van het eigen rijgedrag, vooral met de T-voertuigen. “Vooral voor jongere bestuurders is dit een erg belangrijk component. In de rijprocedure is er dan ook extra aandacht voor risicobewustzijn, gevaarherkenning en het eigen rijgedrag”, zo stelt ze in haar reactie.

Theorie-examen

De formuleringen van de theorie-eisen voor het T-rijbewijs sluiten aan op de eisen zoals ze zijn vastgesteld voor de andere rijbewijscategorieën. Wat betreft de theoretische toets heeft het CBR daarnaast nauw met alle betrokken partijen samengewerkt, zo laat minister Schultz van Haegen daarnaast in haar beantwoording weten. “Op deze manier is verzekerd dat bij de uitgewerkte eisen specifiek rekening is gehouden met de speciale kenmerken van het voertuig, zoals breedte, zwaarte en grootte.” De minister antwoordt daarmee op een Kamervraag over in hoeverre in het theorie-examen wordt ingespeeld op de speciale kenmerken van de T-voertuigen.

Met de invoering van het nieuwe rijbewijs moeten theorie-kandidaten tevens kunnen benoemen welke risico’s het rijden met een trekker met zich meebrengt voor zowel de bestuurder als de medeweggebruiker. Ook de manier waarop het gedrag van de bestuurder hierop van invloed is, moet bekend zijn bij de kandidaat. Daarnaast komt kennis en inzicht rond de veiligheid bij het gebruik van de trekker en aanhanger op de openbare weg aan de orde. In het theorie-examen ‘T’ zal het specifiek om veiligheidsaspecten bij LBT en MMBS gaan.

Praktijk

Bij het praktijkexamen is gekozen voor een voertuigcombinatie van een land- en bosbouwtrekker en een aanhangwagen, die in afmetingen en gewicht recht doet aan de dagelijkse praktijk, zo benadrukt de minister van Infrastructuur en Milieu. “Ook tijdens het rijden van de verschillende routes is er aandacht voor alles wat het rijden met een LBT of MMBS met zich meebrengt, waaronder het rijden op verschillende soorten wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.”

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van definitieve exameneisen publiceerde het CBR eind mei van dit jaar al de toetsmatrijs en de rijprocedure. Dit zodat de branche voldoende voorbereidingstijd heeft voor de implementatie van het rijbewijs. De eisen zijn overigens pas definitief op het moment dat ze zijn vastgesteld in de regelgeving en die ook gepubliceerd is.

Grensstreek

De minister geeft daarnaast in haar brief aan het voornemen te hebben met andere Europese landen in overleg te gaan om het T-rijbewijs wederzijds te erkennen. Dit zodat bezitters van het trekkerrijbewijs in de grensstreken geen problemen krijgen met het rijden in de voertuigen in het buitenland. “Zodra het wetsvoorstel door de Eerste Kamer zal zijn aanvaard, zal ik hiermee een begin maken”, zo schrijft de bewindsvrouw.

Afgelopen juli werd de streefdatum voor de implementatie van het T-rijbewijs van 1 januari naar 1 juli 2015 verschoven. Dit omdat de Eerste Kamer nog wat dingen helder wilde hebben, voordat de parlementaire behandeling volledig wordt afgerond. De Tweede Kamer ging half april al akkoord met de invoering van het Trekkerrijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

Roosmarijn Dierick

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

2 reacties op “Minister Schultz verwacht voldoende opleiders voor T-rijbewijs”

rijschool twice|04.09.14|19:58

Onze minister verwacht wel vaker iets en krijgt daarbij informatie van partijen die het mogelijk zelf niet allemaal heel erg goed begrijpen. Daardoor komt het wel eens voor dat er forse missers te zien zijn. Ik kan me de invoering van AM rijbewijs nog goed voor de geest halen. Daar zijn ook redelijk wat rijscholen tot een behoorlijke investereing overgegaan. De resultaten zijn pas later bekend maar niet meer erkend. Bekende namen hebben onterecht grote invloed op besluitvorming van onze minister

HER Opleidingen bv|10.02.15|11:33

In het kader van de verkeersveiligheid iedereen een T-rijbewijs geven lijkt mij dan ook geen goede zet. ik “verwacht” dan ook hierdoor problemen.
Chauffeurs met meeneemheftruck (breder dan 130cm) moeten dan ook een T-rijbewijs hebben, dan nog niet gesproken over de code 95.

Er wordt gesteld dat deze invoering meer veiligheid bied dan dat nu het geval is. Maar hoe zit het dan met de risico`s en vaardigheden als iedereen dit zomaar krijgt. En het overleg met partijen is ook niet duidelijk?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.