IBKI-directeur: WRM-protocol praktijkbegeleiding is prima

Met het WRM-protocol is niets mis. Het is afgeleid van het vak van rijinstructeur en laat precies zien wat een rijinstructeur zou moeten kunnen aantonen. Dat stelt IBKI-directeur Jim Schouten. “Als een instructeur er in vijf jaar tijd tot drie keer toe niet in is geslaagd te laten zien dat hij systematisch les kan geven, dan is het ook de vraag of je rijbewijsleerlingen nog aan zo’n instructeur wil toevertrouwen.”

Van de petitie, die eerder deze maand door rijschoolhouder Bert de Weerd aan commissieleden van Infrastructuur en Milieu werd aangeboden, zegt Schouten in een radio-uitzending van de NTR niet wakker te liggen. “Ik herken de herkomst van de petitie wel, maar ik vind het een beetje achterhaald in die zin dat de wetswijzigingen al worden voorbereid. Dat is ook in goed overleg met de branche gebeurd. Om nu nog een petitie aan te bieden, dat zou hooguit de wetgeving kunnen vertragen. Daar zit volgens mij niemand op te wachten.”

WRM

Het is belangrijk dat leerlingen erop kunnen vertrouwen dat ze les krijgen van een goede rijinstructeur. Als iemand er in vijf jaar niet in slaagt om te laten zien dat hij dat systematisch kan doen, dan is het einde oefening, zo laat de IBKI-directeur weten in een uitzending van ‘1 op straat’. Het WRM-concept wordt iets versoepeld: de termijn voor het inleveren van de bevoegdheid gaat naar acht weken. Dat is volgens Schouten in de regel genoeg om het examens opnieuw te doen om weer gecertificeerd te worden. “In die tijd kunnen instructeurs les blijven geven. Maar in de toets moet je toch laten zien dat je systematisch les kunt geven.”

In Nederland kiezen we ervoor ondernemerschap de ruimte te geven, zo stelt de IBKI-directeur daarnaast. “Dat heeft consequenties. Personen die het iets minder om de verkeersveiligheid gaat, hou je niet buiten de branche.” De eisen in het protocol zijn wat Schouten betreft dan ook terecht. “Als je kijkt naar de puntentelling, dan is die zelfs vrij soepel. We beoordelen op het niveau van beginnend rijinstructeur, terwijl het hier gaat om mensen die al een aantal jaren ervaring hebben. Ik denk dat er de komende tijd eerder stemmen opgaan om dat nog wat te verhogen dan om het nog soepeler te maken.”

Petitie

Dat het niveau van de instructeursopleiding hoger mag liggen, daar is ook rijschoolhouder Bert de Weerd het mee eens. Deze maand bood hij in politiek Den Haag de petitie ‘Stop de sanctie op het WRM-protocol’ aan commissieleden van Infrastructuur en Milieu aan. Deze omvatte bijna 1.000 handtekeningen die sinds 2011 binnen de rijschoolbranche zijn verzameld. De Weerd stuurde vervolgens naar verschillende commissieleden nog een aanvullende e-mail, waarin hij pleitte voor onder meer hogere instroomeisen voor rijinstructeurs om de kwaliteit binnen de branche te verbeteren. Dit in plaats van de huidige sanctie op een negatieve beoordeling voor de praktijkbijscholing.

In zijn brief aan de commissieleden schrijft hij onder meer: “Zoals het nu gaat is het als het ware het paard achter de wagen spannen. Eerst te gemakkelijk rijinstructeurs in de markt zetten en vervolgens klagen dat de kwaliteit van de rijopleidingen te laag is. Daarnaast worden welwillende rijinstructeurs een keer in de vijf jaar lastiggevallen met een examen op een zeer theoretisch protocol. Een protocol dat voor een nog te beginnen instructeur handvaten geeft, maar door ervaren en goed functionerende rijinstructeurs wordt ervaren als een toneelstuk en een belediging voor het vak. Vergelijk het met een timmerman die je om de vijf jaar gaat uitleggen hoe je een hamer vast moet houden”

Examen

De Weerd denkt dat de rijschoolbranche verbeterd kan worden door hogere eisen te stellen aan personen die het vak van rijinstructeur uit willen gaan oefenen. “Denk hierbij aan de eisen die aan een 2toDrive-coach worden gesteld: minimaal 27 jaar en 5 jaar in het bezit van het rijbewijs. Maar ook een rijproef afnemen voordat men aan de instructeursopleiding begint in plaats van wanneer al met de opleiding is begonnen. Dergelijke eisen worden ook, geheel terecht, gesteld aan een CBR-examinator tijdens de sollicitatie-procedure.”

Op de uitspraak van Schouten over de mogelijk vertragende werking van de petitie op het wetgevingstraject, gaat hij in zijn brief ook in: “Ik heb liever vertraging en verbetering, dan tot mijn 67e om de vijf jaar een examen te moeten doen voor iets waar ik al examen voor heb gedaan.”

Toneelstukje

Bovag en FAM gaven eerder al aan de huidige WRM-bijscholing veelal neer te vinden komen op aanwezigheidsplicht. Ook Vereniging Rijschool Belang (VRB) valt De Weerd bij in zijn bewering dat de praktijktoets veel weg heeft van een ‘toneelstukje’. “En je wordt nu afgerekend op punten en komma’s. Als je niet op het juiste moment een demonstratie geeft of een tekeningetje aan je leerling laat zien, dan ben je je baan kwijt”, aldus voorzitter Peter van Neck. “Laat duidelijk zijn dat de rijschoolbranche naar een hoger plan getild moet worden. En daar hoort een goed en wat mij betreft ook een streng bijscholingstraject bij. Maar de huidige sanctie moet eraf, daar ben ik ook persoonlijk voorstander van.”

IBKI-directeur Schouten reageert daarop als volgt: “Als je het wil, kun je er inderdaad een toneelstukje van maken, maar dat is niet onze opzet. Wij bieden rijinstructeurs de gelegenheid om in hun eigen lessituatie, met hun eigen leerlingen en in hun eigen omgeving een rijles te laten zien. Sinds 2009 kennen we het huidige systeem en zijn er bijna 15.000 rijinstructeurs beoordeeld. Daarvan zijn er uiteindelijk 51 die na drie keer niet hebben kunnen laten zien dat ze goed les kunnen geven.”

Commissie

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft minister Schultz van Haegen inmiddels per brief verzocht om op de petitie te reageren. De uiteindelijke wetswijziging in de WRM zal naar verwachting medio 2016 in werking treden.

Roosmarijn Dierick

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

36 reacties op “IBKI-directeur: WRM-protocol praktijkbegeleiding is prima”

Nicole Buijze|24.10.14|15:18

Dit geeft eens en temeer aan dat rijinstructie aan zijn plafond zit. Als het IBKI niet verder kan komen dan beoordelen op de basis van systematische rijinstructie geven,geeft dat aan dat ook zij aan hun plafond zitten. Het IBKI beoordeelt de rijinstructeur terwijl ze niet weten wat er in de rijbewijsleerling omgaat. De rijinstructeur wel.
Het IBKI die weer advies aan de minister geeft zou indien ze voldoende zelfreflectie hebben dat plafond moeten herkennen en daar actie op moeten nemen.

Anjo Joostens|24.10.14|15:19

“Het is belangrijk dat leerlingen erop kunnen vertrouwen dat ze les krijgen van een goede rijinstructeur. Als iemand er in vijf jaar niet in slaagt om te laten zien dat hij dat systematisch kan doen, dan is het einde oefening”

Hiermee bepaald het IBKI dat een rijbewijsleerling op de systematiek van het IBKI kan vertrouwen. Mijn vraag is: Waar zijn de onderzoeksresultaten van het IBKI over rijbewijsleerlingen die aantonen dat een rijbewijsleerling systematische rijinstructie wenst te krijgen.

Wim Steintjes|24.10.14|16:03

Het vreemde van dit alles is dat ondanks onze scholing de examenresultaten niet of nauwelijks veranderd zijn, die zouden op zijn minst een aantal procenten moeten stijgen.

Sjoerd Balfoort|24.10.14|16:05

Wanneer je eenmaal rij-instructeur bent geworden weet je één ding zeker…. als ik zó lesgeef, slaagt niemand. Ik heb me nooit aan het protocol gehouden en had daarom een hoog slagingspercentage.

Bram Bal|24.10.14|16:36

Ik vraag me af hoeveel rijbewijsleerlingen Dhr. Schouten heeft opgeleid en hoeveel keer hij een praktijkbegeleiding heeft gedaan om tot zo’n conclusie te komen. Op Linkdin zie ik veel mooie studies en ervaringen staan maar die ene die er nodig is om hier een mening over te kunnen geven schittert door afwezigheid. Hij heeft het over , als je in 3 keer niet kan laten zien, Nee meneer Schouten, in 2 keer. De eerste keer is om des keizers baard. En als 15.000 instructeurs dit nu wel een toneelstukj

Bram Bal|24.10.14|16:40

vinden dan is het toch op z’n zachtst gezegd arrogant dit te ontkennen? Dat we als instructeurs door uw organisatie niet serieus genomen worden weten we. Maar om dit zo duidelijk uit te spreken vind ik al te erg. En dan de doldwaze aanname die men doet dat de instructie invloed heeft op de verkeersveiligheid. Ja, als je met een verkeerde aanname begint aftrek je verkeerde vervolgconclusies. Dan denk je de verkeersveiligheid te verhogen met een praktijkbegeleiding en een protocolletje.

Anjo Joostens|26.10.14|10:43

​”​Dat is ook in goed overleg met de branche gebeurd”
Om welke branche gaat het hier? Als het om de rijschool branche gaat dan waren wij als officieel geregelde vereniging er niet ​
​bij betrokken Het gaat om de kwaliteit van het lesgeven, waar kennis voor nodig is en waar wij goed in zijn. Het klankbordgroep die daar over ging horen wij in te zitten en dat is niet gebeurt. In goed overleg is hier meer mensen aan het lijntje houden om vervolgens ondeskundig eigen protocol door opnieuw te voeren

Anjo Joostens|26.10.14|10:44

“Ik herken de herkomst van de petitie wel, maar ik vind het een beetje achterhaald in die zin dat de wetswijzigingen al worden voorbereid.
​”​

In het kader dat wetswijzigingen worden voorbereid dan betekent dat, dat dit niet achterhaald is, omdat de wetgeving slechts in de voorbereidingsfase is. Deze bewoordingen lijken er meer op, dat de wetgeving ondanks verzet er toch door te drukken.De keuze om de protocol toch weer gaan te gebruiken, is juist net achterhaald.

Nicole Buijze|26.10.14|18:02

Klopt dat de instructeur niet serieus genomen wordt. Niet hij/zij maakt het een toneelstuk maar de beoordeling en het protocol. Rijbewijsleerlingen verwachten rijles en ook geen toneelstuk waarbij je meer stilstaat dan rondrijdt maar laat dat niet zien bij het IBKI want dan geef je slecht rijles omdat je het protocol niet volgt en de beoordeling niet waar kan maken. De instructeur die zijn bevoegdheid wil houden volgt dus dan het protocol om te kunnen slagen en toneelstuk is geboren.

Nicole Buijze|26.10.14|18:08

Examinatoren IBKI zien ook die toneelstukjes en erkennen dat dit niet de opzet is maar kunnen niet anders dan omdat de beoordeling het protocol volgt. Eigenlijk onderschrijft Dhr Schouten hiermee dat de hele praktijkbegeleiding dus is gefaald maar wil toch blijven vasthouden aan een achterhaald concept. Waarom is nu dan de grote vraag.

Jan Struik|26.10.14|18:42

Wat preekt Jim Schouten toch enorm voor eigen parochie. Als er inderdaad maar 51 instructeurs zijn uitgevallen dan is dat reden te meer om hiermee te stoppen. Een niet halen van de praktijkbegeleiding van 0,34 % van de instructeurs terwijl de rijscholen gezamenlijk daarvoor tussen de 6,6 en 7,7 MILJOEN EURO voor hebben moeten uitgeven aan examengeld is ver, heeeeeeel ver buiten proportie. En dan roepen dat dit in goed overleg met de branche is gebeurd. Nee natuurlijk niet.

Jan Struik|26.10.14|18:46

Dat wassing overleg met de BOVAG. Waarom verwart men de BOVAG en de branche altijd met elkaar? De mening van de belanghebbende BOVAG staat meestal haaks op de mening van de branche. Ook het geroeptoeter van allerlei azijnpissers die roepen dat het zo slecht is in de branche neem ik niet serieus. Wat een gezever.

Anjo Joostens|26.10.14|18:58

Om te denken dat de praktijkbegeleiding bijdraagt aan de kwaliteit van de rijles is een keiharde illusie.
Je moet les geven als een beginnende rijinstructeur. Daarnaast mag iedere rijinstructeur les gaan geven zoals hij of zij dat dagelijks doet.
Mag ik dan aan het IBKI vragen wat dan de meerwaarde is van de praktijkbegeleiding? Ik heb meer het idee dat de rijinstructeur iets wil leren. Diegene die de petitie inlevert en iedereen die de petitie ondersteunen hebben niet dat idee.

Anjo Joostens|26.10.14|18:59

Je moet tijdens de praktijkbegeleiding les gaan geven als een beginnende rijinstructeur. Zou de consument dat fijn vinden om les te krijgen op een wijze van een beginnende rijinstructeur?

Anjo Joostens|26.10.14|19:00

Hoe kan een consument beoordelen over een systematische rijinstructie methodiek, terwijl de consument zelf nog moet leren rijden. Dat is volslagen onlogisch. Ik laat mijn bevoegdheidspas, die in 2016 is afgelopen om die reden niet verlengen omdat ik achter de consument sta. De consument verdient respect en die kan ik met dit opgelegd systeem niet geven. De consument verdiend verkeerszekerheid, ook voor de toekomst.

Anjo Joostens|26.10.14|19:01

De rijinstructeurs geven uit zichzelf geen toneelstuk, maar ze kunnen niet anders. Het protocol maakt het, dat er wel een toneelstuk opgezet moet worden om voldoende punten te behalen. Als nu 1 of 2 rijinstructeurs in heel Nederland een toneelstuk er van maken zou ik zeggen. Oke, dat ligt aan de rijinstructeur. Maar als het merendeel van de rijinstructeurs er een toneelstuk ervan maken dan zou ik als verantwoordelijke zijnde sterk twijfelen aan de praktijkbegeleiding. >>>

Anjo Joostens|26.10.14|19:01

<<< Uit de tekst blijkt dat het wordt het omgedraaid "rijinstructeurs maken er zelf een toneelstuk van" In feite is dat een bevestiging van ondeskundigheid en niet weten wat er speelt en al helemaal na het blijven ontkennen. Daarmee verdwijnt respect richting de consument als sneeuw voor de zon.
De consument verdient respect, goed rijles en verkeerszekerheid.

Nicole Buijze|26.10.14|19:25

De consument die krijgt respect van de rijinstructeur die zich niet houden aan het achterhaalde protocol van het IBKI, de rijinstructeur wordt keihard afgerekend omdat hij/zij respect heeft voor de consument en vervolgens wordt gevraagd om een toneelstuk ter verlenging van zijn pas af te leveren aan het IBKI. De consument wordt vervolgens afgerekend op het respect van de instructeur die als hij het IBKI volgt dezelfde consument niet meer les mag geven???? Waar zit nu de bottleneck????

Anjo Joostens|26.10.14|20:10

En als ik voor de consument op wil komen dan ben ik bereid om dat ook goed te doen. Om die reden heb ik het volgende voorstel voor diegenen die de praktijkbegeleiding hebben bedacht.
We kiezen een willekeurige (nieuwe) rijbewijsleerling, die volgens een procesmatige test op internet zichzelf kan testen.
Ik heb deze test ontwikkeld en ben zeker over de uitslag daarvan en als daaruit blijkt dat er dertig rijlessen nodig zijn. (niet 1 rijles meer!!) >>>

Anjo Joostens|26.10.14|20:14

<< Dan mag diegene die de praktijkbegeleiding heeft bedacht zelf alle 30 rijlessen geven op de wijze van het protocol, terwijl ik achterin zit mee te kijken en op basis van rijonderwijs deskundig dit ga beoordelen
Na de dertig protocol rijlessen gaan we samen naar het CBR en we gaan kijken of deze rijbewijsleerling tijdens deze rijlessen voldoende verkeerszekerheid is geboden en of deze rijbewijsleerling voldoende verkeersveiligheid maatschappelijk gezien aan andere verkeersdeelnemers kan geven

Nicole Buijze|26.10.14|21:46

Hoe verdrietig is het dan wel dat zeker 2 van de 3 belangenbehartigers van de rijinstructeurs en een vakbond in meer of mindere mate tegen dit protocol stelling nemen maar zich niet uitspreken in dit topic ten behoeve van de rijinstructeur en consument. Een Bert de Weert die in Den Haag zich hard maakt hiervoor krijgt hierdoor ook geen steun.Dezelfde organisaties zitten in overleg met IBKI en kunnen blijkbaar geen duidelijkheid verschaffen wat er echt bij de instructeur en consument speelt.

Nicole Buijze|26.10.14|21:47

Laat me dan in navolging van Anjo Joostens een uitdaging neerleggen en vragen of Dhr Schouten 8000 mailtjes wil versturen met de vraag of rijinstructeurs 1 protocol les wil geven aan de de rijbewijsleerling en die rijbewijsleerling de feedback terug wil sturen. Daaruit zal in een veelvoud van 8000 duidelijk worden dat geen een rijbewijsleerling deze protocol lessen zal willen. Is het dan ook einde oefening voor de praktijkbegeleiding??? Want dan blijkt dat dit protocol geen draagvlak heeft.

Bram Bal|27.10.14|08:23

Dhr. Schouten vindt de 8 weken genoeg om de bevoegdheid weer terug te krijgen. Dhr Schouten weet dat er ook instructeurs zijn die meer dan B instructie geven? Dhr. Schouten garandeert dat een A B C D E instructeur hier ook genoeg aan heeft?

@ redactie Verkeerspro. Zou het een mogelijkheid zijn de reacties hier per schrijver te beperken tot 2 of 3 blokjes? Ik lees ellenlange lappen tekst die steeds meer weer hetzelfde zeggen en vrijwel altijd van het onderwerp afdwalen.

Robert Wagenaar|30.10.14|11:57

Het is toch nog steeds van de zotte dat rij-instructeurs hun bevoegheid kunnen kwijt raken en dat onderwijzers tot in lengte van jaren voor de klas kunnen blijven staan? Als onderwijzers volgens een protocol les zouden moeten geven, gaan ze met gierende banden op zoek naar ander werk! Volgens het protocol ben je in 17 lessen bekwaam genoeg om een voertuig te besturen!!. Het blijft gewoon een vreemde zaak dat je werkeloos kunt worden als je het “toneelstukje” niet kunt spelen voor het IBKI.

Peter Hanemaaijer|30.10.14|12:03

Als Dhr Schouten niet door heeft dat dit toneelstukje geen enkele meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de rijopleidingen denk ik niet dat hij erg geschikt als directeur van het IBKI. Met een dergelijke mate van ondeskundigheid kan je niet functioneren als directeur van het IBKI. Hoogste tijd dat deze man een herexamen doet. Niet geslaagd, dan binnen 8 weken zijn functie kwijt. Zonder wachtgeld.

Ron Jansen|30.10.14|15:18

Een keer per 5 jaar opzitten en pootje geven aan de Ibki examinator om dan weer braaf 5 jaar te kunnen doen waar je goed in bent. So be it.

Gerrit Grevengoed|31.10.14|14:26

Zolang de IBKI begeleiders elkaar nog regelmatig tegenspreken
en men op het hoofdkantoor de procedure ook nog op eigen wijze
interpreteert kan dat “protocol” beter nog even op de plank blijven liggen
want nu vallen er slachtoffers, ( ook onder CBR kandidaten )
de wetgeving wordt immers niet voor niets opnieuw bekeken he.
struisvogelpolitiek en lobbyisten zijn geen oplossing maar een symptoom..

Jan En Carmen Lammers|31.10.14|17:44

Mijnheer Schouten,
Wanneer en aan welke opleiding bent afgestudeerd?
Welk diploma heeft u gehaald?
Wanneer moet u weer op herexamen ????????
Wat zegt u hoeft u niet op examen , waarom een instructeur dan wel?
Graag een eerlijk antwoord

Kees Foks|24.11.14|18:23

We kunnen natuurlijk niet van de heer Schouten verwachten dat hij zn eigen werk nutteloos vind.
Ik ben van mening dat je geen al te hoge eisen aan instructeurs kunt stellen gezien wat ze verdienen. Het kan wel maar dan moet ze een cao loon op onderwijzers niveau krijgen .En dat zal wel niet zo gauw gaan gebeuren aangezien een rijles dan ong. 100.- euro p/u zal gaan kosten

Youran van Ark|04.01.15|13:41

Jongens waar maak je je druk om? En dan raak je je bevoegdheid kwijt, nou en! Je kan gewoon les blijven geven, want niemand controleert het toch. Dacht je echt dat die 51 personen nu in de bijstand zitten? Keep on dreaming! Het ILT weet niet eens dat het hun taak is en de politie weet niet eens hoe onze pas eruit ziet. LoL

Youran van Ark|04.01.15|13:46

En ik geef al 6 jaar redelijk volgens protocol les en dat gaat prima!
Een leerling heeft er juist baat bij als je het goed voor doet.
En het 8 punten systeem werkt perfect icm een instructiekaart.
1:Uitleg 2:Demo 3:Doe Op Aanwijzing 4:Doe Op Minder Aanwijzing 5:Hardop 6:Huiswerk 7:Zelfstandig op vaste locatie 8:Zelfstandig op variabele locaties.
Heb iig nog nooit een discussie met een leerling gehad “wanneer mag ik nou examen doen?”
En mijn slagingspercentage is bovengemiddeld.

Roban Reflex|03.06.15|17:03

Even mijn mening ventileren…wanneer ik een fabriek heb en een betrouwbaar produkt wil afleveren, zorg ik dat het produktieproces vlekkeloos verloopt.
Hierbij neem ik regelmatig steekproeven om controle te houden over de kwaliteit. Is het een consumentenprodukt, dan zal er een instantie zich gaan bezighouden met controles en produktbeoordelingen. Ik moet er dus voor zorgdragen dat mijn zaken goed op orde en veilig zijn.

Roban Reflex|03.06.15|17:05

Terug naar onze “fabriek”…onze rijbewijsleerling is ons “produkt”, waar wij met veel zorg mee omgaan. Het gaat hier tenslotte om toekomstige verkeersdeelnemers, we hebben dus een grote verantwoordelijkheid naar onze samenleving.
Hoeveel van onze produkten worden steekproefsgewijs gecontroleerd?
100%, zegt U meteen.
Klopt.

Roban Reflex|03.06.15|17:06

Wanneer ons produkt te vaak niet aan de eisen voldoet, is er iets mis met het produktieproces (wij als instructeur dus). Er zou dus theoretisch al een controlerende instantie zijn die in de gaten zou moeten en kunnen houden waar het goed gaat en waar er iets bijgeschaafd of bijgestuurd mag worden. We noemen die instantie volgens mij CBR.

Roban Reflex|03.06.15|17:06

Waarom neemt het CBR in deze niet zijn verantwoordelijkheid, en laat aan IBKI weten welke instructeur bijgeschoold mag worden?
Dit is mijn bescheiden mening, ik weet niet hoe mijn concullega’s hier over denken.

Paul Bierens|10.01.16|14:24

Heel goed Roban er rijden instructeurs rond met een slagingspercentage van 20% die de praktijkbegeleiding hebben gedaan.
En dan 2x doen is puur geldklopperij als slechts de 2e keer telt.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.