CBR, hoofdkantoor

CBR-praktijkexamen B in vier jaar tijd ruim 22 procent duurder

CBR, hoofdkantoor

Het CBR heeft het tarief voor het praktijkexamen B in de afgelopen vier jaar met ruim 22 procent verhoogd. In 2011 was het examentarief nog 78,40 euro (excl. btw), terwijl er volgend jaar maar liefst 96 euro neergeteld moet worden voor een praktijkexamen voor het autorijbewijs. Het tarief voor vrachtauto-examen ging in die periode met 39 procent omhoog en het AVB-examen voor de motor steeg zelfs met ruim 47 procent. Dit terwijl de gemiddelde inkoopkosten voor het CBR door de inflatie en het vervallen van de mogelijkheid tot het terugvragen van BTW per 2013 met 13,3 procent omhoog gingen.

De CBR-tarieven stijgen volgend jaar met gemiddeld 3,9 procent ten opzichte van 2014. Dit terwijl de inflatie dit jaar vooralsnog rond de 1 procent lijkt uit te komen. Een verschil van zo’n 3 procentpunten. Het CBR verhoogde de tarieven de afgelopen jaren steevast meer dan de inflatie. De loonstijging voor examinatoren was daarnaast zeer beperkt, waardoor dit als extra kostenpost ook niet tegen die stijging opweegt.

Tarieven

 “De tariefstijging in 2015 is nodig, omdat we minder inkomsten hebben, omdat het aantal examens afneemt en we tegelijkertijd een ingrijpend verbeterprogramma hebben met veel investeringen in Rijgeschiktheid”, zo laat CBR-woordvoerster Nathalie Dingeldein weten. De moeilijkheden binnen de rijschoolbranche lijken via deze weg dus op het bordje van de rijbewijskandidaat terecht te komen.

Sinds 2011 zijn de inkoopkosten voor het CBR in totaal met ruim 13,3 procent gestegen. Dit vanwege de jaarlijkse inflatie en het vervallen van de mogelijkheid tot terugvragen van de BTW per 2013. Het CBR kon hierdoor de betaalde BTW over inkopen niet meer verrekenen met de ontvangen BTW. De stijging van het kostenniveau bedroeg hierdoor eenmalig 4,4 procent bovenop de inflatie.

Praktijkexamen

Voornamelijk de stijging in de tarieven voor de praktijkexamens B springen in het oog (zie tabel). Voor zowel het praktijkexamen B als de Tussentijdse Toets zijn die sinds 2011 met maar liefst 22,45 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBR. De tarieven voor een klassikaal theorie-examen B liggen volgend jaar bijna 12 procent hoger dan nu nog het geval is. Een prijsstijging van 3 euro in één jaar. Ook bij de Eigen Verklaring is een significante stijging van 8 procent te zien, zo blijkt tevens uit de tariefgegevens. Want waar dit jaar nog 25,80 euro neergeteld moet worden voor het document, ligt het tarief volgend jaar op 27,80 euro

Faalangst

De prijsstijging in het faalangst-examen is minder groot dan bij het reguliere B-examen het geval is, zo blijkt uit de cijfers. Het tarief gaat een kleine 9 procent omhoog ten opzichte van 2011. Het verschil tussen 2014 en 2015 is een stijging van ruim 2 procent. Waar het aantal reguliere B-kandidaten voor het praktijkexamen in de rijschoolbranche in de afgelopen jaren is afgenomen, is bij het aantal faalangst-examens juist groei te zien. Maar met de animo voor het examen, nemen ieder jaar ook de tarieven toe, zo blijkt uit de cijfers. Er moet inmiddels 144 euro voor neergeteld worden. In 2011 was dat nog een bedrag van 132,18 (excl. BTW).

Bij de motor-examens zijn tevens grote veranderingen te zien. Het tarief voor het praktijkexamen Verkeersdeelneming steeg ruim een procent in vier jaar. Maar de kosten voor het examen Voertuigbeheersing zijn in 2015 ruim 47 procent hoger dan in 2011 het geval was. Van 38,66 (excl. BTW) naar 57 euro. Volgens jaar ligt het tarief 5,6 procent hoger dan op dit moment het geval is.

CCV

Ook bij de divisie CCV zijn niet te missen oplopende cijfers te zien. Zo gaat het tarief voor de praktijkexamens C, CE, D en DE in 2015 met 1,5 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. Maar vergeleken met de tarieven van 2011 wordt er een fikse stijging van niet minder dan 39,2 procent genoteerd.

De tariefstijgingen variëren per cluster, zo laat het CBR in een reactie weten. “Zo gaan de tarieven bij Rijvaardigheid volgend jaar gemiddeld 1,9 procent omhoog. Bij CCV gaat het om een stijging van 1,1 procent.”

Kruisbestuiving

VRB-voorzitter Peter van Neck zegt verbaasd te zijn over de tariefstijging bij de monopolist. “Ik vind het verschil wel erg groot.” Voornamelijk de stijging in de tarieven voor het theorie-examen zegt hij niet te begrijpen. “Met de implementatie van het nieuwe afnamesysteem neemt het aantal CBR-locaties af, heeft ze minder kosten en is er een snellere doorstroming van kandidaten mogelijk. Je zou dus zeggen dat dat examen juist goedkoper moeten worden, maar het omgekeerde is het geval.”

“Het CBR verzekerde de rijschoolbranche tijdens de Lesauto Testdag nog dat de uitrol van het nieuwe afname-systeem geen aanleiding zou zijn voor hogere examen-tarieven. Dus het geld dat extra binnenkomt, gaat waarschijnlijk gewoon naar andere divisies toe”, zo gaat hij verder. En juist die kruisbestuiving, daar is Van Neck het niet mee eens. “De divisie Rijgeschiktheid bijvoorbeeld, daar moeten inderdaad scheppen geld bij. Maar ik vind dat de gebruiker moet betalen. Het moet niet zo zijn dat een 17- of 18-jarige extra gaat betalen voor een automobilist die de fout in is gegaan en een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA) opgelegd heeft gekregen.”

Branchevereniging

Van Neck vindt overigens dat nieuwe examentarieven veel eerder al met de brancheverenigingen besproken moeten worden. “We krijgen ze nu net voor publicatie voor ogen. Veel te laat dus, want dan is het eigenlijk een kwestie van slikken of stikken. We kunnen dan niets meer doen. Daarover hebben we eerder al aan de bel getrokken, maar ook dit jaar is het weer op die manier gebeurd.”

Bovag-woordvoerder Paul de Waal laat namens de brancheorganisatie weten de opbouw van de examen-tarieven als een ‘black box’ te zien. “Wij hebben als brancheverenigingen geen idee waarop die tarieven gebaseerd zijn. Dat de inkomsten achteruitlopen en dat gat gedicht moet worden, dat is wat ons betreft niet de allersterkste reden. Er zullen nog betere redenen zijn voor de tarieven zoals ze nu zijn opgesteld, maar geef ons daar dan meer inzicht in”, zo bepleit hij.

Inzicht

De Waal gaat verder: “Dat het CBR de zaken kostendekkend maakt, dat is natuurlijk logisch. Dat getuigt volgens mij alleen maar van goed boekhouderschap, dus daar valt wat voor te zeggen. Al gaan wij daar natuurlijk niet over. Maar zolang we niet precies weten wat waarmee gebeurt, is het lastig om een standpunt over in te nemen. We willen dan ook niet meehuilen met de wolven, voordat die kostenstructuur inzichtelijk is.”

Roosmarijn Dierick

*Sinds 2013 hebben CBR-examens een btw-tarief van 0%

Lees ook: CBR-examentarieven 2015 bekend: prijsstijging van 3,9 procent

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

1 reactie op “CBR-praktijkexamen B in vier jaar tijd ruim 22 procent duurder”

Johan Bekenkamp|04.12.14|22:13

En wij zijn te duur om les te geven volgens de leerlingen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.