CBR Jaarverslag 2015: ‘steeds meer 17-jarigen willen rijbewijs’

Steeds meer 17-jarigen willen hun rijbewijs halen en tegelijkertijd besluiten steeds meer twintigplussers om hun rijopleiding niet langer uit te stellen. Dat stelt het CBR in haar jaarverslag van 2015, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat die lijn doorzet in 2016. Directeur René Verstraeten zegt in het verslag verder dat vorig jaar operationeel een sterk jaar was. “Er zijn meer examens afgenomen en meer klanten zijn binnen de afgesproken termijnen geholpen.”

Het CBR nam in 2015 ruim 1,4 miljoen examens af, iets meer dan in 2014. In het verslagjaar zijn uiteindelijk 730.000 theorie-examens en 636.000 praktijkexamens afgenomen. Hieronder ook 85.000 tussentijdse toetsen. Kandidaten die deze toets afleggen scoren gemiddeld vijftien procentpunt beter bij het praktijkexamen.

Theorie-examens

In 2015 nam het CBR in totaal bijna 642.000 theorie-examens af. Dit is een stijging van het aantal theorie-examens met bijna 27.000 ten opzichte van 2014. Deze stijging (ruim vier procent) heeft met name te maken met het grotere aantal kandidaten dat voor het eerst theorie-examen deed voor auto, motor en bromfiets. Er werden in totaal 27 fraudeurs betrapt bij de divisie theorie. De maximale reserveringstermijn van vier weken werd in het begin van het jaar licht overschreden door de verbouwing van de theorie-examencentra.

Motor

Het aantal theorie-examens voor de motor steeg met 5 procent van ruim 39.000 in 2014 naar ruim 41.000 in 2015. Deze stijging heeft vooral te maken met de invoering in 2013 van het getrapte rijbewijs voor aspirant-motorrijders onder de 24 jaar. Het slagingspercentage lag op 57 procent.

Auto

Het aantal theorie-examens voor de personenauto nam toe van ruim 519.000 in 2014 tot ruim 538.000 in 2015. Deze stijging van bijna 4 procent wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal jongeren dat vóór hun 18e het rijbewijs wil halen, nog steeds toeneemt. Het slagingspercentage bleef stabiel op 42 procent.

Bromfiets

Het aantal bromfiets- en brommobielexamens kwam uit op ruim 61.000. Dit is bijna 6.000 examens hoger dan in 2014. Deze stijging van ruim 10 procent komt voort uit een piek in het aantal jongeren dat de leeftijd van 15 en 16 jaar bereikte. Bovendien slaagden minder kandidaten voor het theorie-examen bromfiets: het slagingspercentage
daalde van 45 procent in 2014 tot iets meer dan 41 procent in 2015.

Praktijkexamens

In 2015 nam het CBR ruim 606.300 praktijkexamens en -toetsen af. Dat zijn er zo’n 13.300 meer dan in 2014 (ruim 593.000). Deze lichte toename (ruim 2 procent) kwam vooral door een stijging van het aantal motorkandidaten. De reserveringstermijnen voor eerste examens werden niet in alle gevallen gehaald; de KPI-score was 93 procent, waar deze 100 hoort te zijn.

Motor

Het totaal aantal motorexamens (verkeersdeelneming en voertuigbeheersing) bedroeg in 2015 ruim 57.700: zo’n 6.000 meer dan in 2014 (ruim 51.700). Deze toename van ruim 11 procent heeft te maken met de extra instroom van kandidaten voor de rechtstreekse toegang tot het A2-examen (voor middelzware motoren) die op
31 december 2013 is ingevoerd. Bovendien kozen meer 24-plussers voor het ‘luxe’ product motorexamen, onder invloed van het economische herstel en het aanhoudend goede weer, schrijft het CBR. Het slagingspercentage bleef onveranderd hoog op 74,1 en 87,4 procent.

Auto

In 2015 nam het CBR bijna 382.000 praktijkexamens personenauto af, 3.800 meer dan in 2014 (ruim 378.000). Het aantal examens voor personenauto met aanhangwagen steeg met ruim 8 procent, van bijna 26.000 in 2014 naar ruim 28.000 in 2015. Het aantal faalangstexamens nam opnieuw toe, ditmaal met tien procent tot een totaal van 23.600.

Het slagingspercentage voor personenauto-examens bleef stabiel, rond 50 procent. Aanzienlijk beter scoorden kandidaten die vooraf een tussentijdse toets deden en 2toDrivers. Kandidaten met TTT slaagden in 58 procent van de gevallen, terwijl kandidaten zonder TTT in 44 procent van de gevallen slaagden. Ongeveer 41 procent doet een TTT. 2toDrivers slaagden in 56 procent van de gevallen.

Bromfiets

In 2015 nam het CBR ruim 30.100 bromfietsexamens af. Dit is ruim 3 procent meer dan in 2014 (ruim 29.100). De bromfietskandidaten bleven met een slagingspercentage van bijna 81 procent goed presteren. Dat gold ook voor de 167 brommobielkandidaten (207 in 2014); zij slaagden in bijna 80 procent van de gevallen.

CCV-examens

Vrachtauto en bus

Het aantal theorie-examens dat is afgenomen voor onder andere vrachtauto (C-rijbewijs) en bus (D-rijbewijs), is in 2015 gestegen met 8 procent ten opzichte van 2014. Het aantal praktijkexamens voor de vrachtauto (C) en bus (D) was tevens hoger dan in 2014. Voor C 8.636 in 2015 ten opzichte van 8.123 in 2014. Voor D 1.362 in 2015 ten opzichte van 1.001 in 2014.

Het aantal praktijkexamens voor vrachtauto en bus met aanhanger (CE- en DE-rijbewijs) is in 2015 beperkt gestegen ten opzichte van 2014. Voor de rijbewijscategorie C1, voor lichte vrachtauto’s, zijn er 1.122 examens afgenomen in 2015, tegen 1.006 in 2014. Voor praktijkexamens voor de categorie D1 (lichte bus) was weinig belangstelling.

Tractor

Op 1 juli 2015 is het T-rijbewijs ingevoerd. Er zijn sinds de invoeringsdatum 741 praktijkexamens en 1.270 theorie-examens afgenomen. Het slagingspercentage lag rond de 70 procent. Er zijn bijna 70 actieve opleiders voor het T-rijbewijs.

Taxi

Voor het eerst sinds een aantal jaren is er in 2015 een stijging in het aantal taxi-examens. CCV nam 8.630 praktijkexamens voor taxichauffeur af en 8.838 theorie-examens. In 2014 waren dat er 8.179 respectievelijk 7.712. Deze stijging is een gevolg van de toename van het aantal taxichauffeurs dat voor Uber werkt. De examens Doelgroepenvervoer en Sociale vaardigheden worden daarentegen nauwelijks afgenomen. In 2015 maakten deze examens minder vaak deel uit van aanbestedingen.

Financieel resultaat

Na een verlieslatend jaar in 2014 slaagde het CBR in 2015 er in een (bescheiden) positief financieel resultaat te behalen van 35 duizend euro. De opbrengsten stegen met 6,8 procent. Daar stond een toename van de
kosten tegenover van 5,4 procent. Het eigen vermogen blijft net als in 2014 6,0 miljoen euro. Dit is lager dan de minimaal gewenste buffer van 7,5 miljoen euro voor het opvangen van bedrijfsrisico’s. Lees verder over het financiele resultaat van 2015. Voor 2016 wordt een positief resultaat voorzien. De tarieven zullen met gemiddeld 5,1 procent stijgen.

Per 1 januari 2013 valt het CBR onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (zbo). Deze wet bepaalt dat zbo’s hun tarieven moeten baseren op de kosten die aan het product verbonden zijn. Het totaal van een taakcluster moet kostendekkend zijn. Drie van de vier taakclusters (behalve Rijgeschiktheid) realiseerden
in 2015 een positief financieel resultaat. Tot 2019 zal er nog enigekruissubsidiëring zijn tussen het taakcluster Theorie en het taakcluster Rijgeschiktheid. Over de precieze afbouw van de kruissubsidie zal in 2016 nader overleg worden gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ziekteverzuim actiepunt

Al met al spreekt CBR-directeur Verstraeten, die er na het vertrek van Susi Zijderveld momenteel alleen voor staat, van een sterk jaar. Hij is content met het nieuwe ICT-systeem, het verbeteren van de inschrijvingsovereenkomst met de rijscholen en over de oplevering van alle nieuwe theorie-examencentra. Ook de invoering van het T-rijbewijs noemt hij als een positieve ontwikkeling in het kader van de verkeersveiligheid. Een punt van aandacht blijft voor hem het hoge ziekteverzuim van CBR-medewerkers, dat op tien procent ligt. Daar wordt dit jaar actie op ondernomen.

Verstraeten: “Terugblikkend constateren we dat het CBR er vijf jaar na de start van het destijds zo noodzakelijke Verbeterprogramma een stuk beter voorstaat. We hebben goede stappen gezet op weg naar een meer transparante en klantvriendelijke organisatie, waar het prettig werken is voor de medewerkers. De nabije toekomst biedt ons nog voldoende uitdagingen, zoals de vernieuwingen bij ICT en de bouw van het nieuwe systeem van Rijgeschiktheid. Maar die treden we, samen met onze medewerkers, met vertrouwen tegemoet.”

Lars Verpalen

Lees ook: CBR-cijfers 2014; 1,5 miljoen verlies, faalangstexamen onverminderd populair

Download het CBR-jaarverslag

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.