bijscholing, rijinstructeur, WRM

Nieuwe onderwerpen WRM-bijscholing: lesprijs berekenen en zelfreflectie

Het IBKI heeft zeven nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst met WRM-bijscholing. Rijinstructeurs kunnen onder meer leren over kostprijsberekening, zelfreflectie en het maken van een lesplan. De nieuwe cursussen zijn naar verwachting vanaf medio april te volgen.

Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Alleen de door IBKI aangewezen opleiders mogen deze cursussen aanbieden. Een compleet overzicht van de onderwerpen en de aanbieders staat op de website van IBKI. Minstens een keer per jaar worden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de te volgen cursussen.

Vanaf april

Rijinstructeurs kunnen naar verwachting vanaf medio april kiezen uit deze cursussen, afhankelijk van van welke aanbieders met de onderwerpen aan de slag gaan en hoe snel ze de cursussen ontwikkelen. IBKI maakt steeds bekend welke aanbieders gecertificeerd zijn.

In de Centrale Examen Commissie (CEC) wordt steeds na drie jaar bekeken welke onderwerpen uit het aanbod verlengd moeten worden of welke kunnen vervallen. Deze keer vervallen er geen onderwerpen, wel heeft de CEC geadviseerd om drie onderwerpen te verlengen tot 2020. Het IBKI neemt dit advies over. Het gaat om de cursussen ‘faalangstinstructeur’ (nummer 20), ‘ongevalsrisico (jonge) beginnende motorrijders’ (nr. 22) en ‘milieuverantwoord rijden’ (nr. 23).

Nieuwe onderwerpen

De CEC heeft daarnaast geadviseerd over nieuwe onderwerpen voor de periode 2017 tot 2020. Nieuwe onderwerpen moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moet het onderwerp gericht zijn op rijonderricht en moet het relevant zijn voor de branche voor minimaal drie jaar. Ook moet de doelgroep groot genoeg zijn en moet het onderwerp voldoende afwijken van de al bestaande bijscholingsonderwerpen.

IBKI heeft het advies van de CEC overgenomen en heeft zeven nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst. Deze gelden voor drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging:

Bevorderen veiligheid en doorstroming op stroomwegen/ontsluitingswegen: 2 dagdelen (nr. 47)

Deze bijscholing is met name interessant voor rij-instructeurs C en D. De cursus is gericht op voertuigcontrole met nadruk op banden, bandenspanning en overbelading van voertuigen. De bijscholing geeft een beeld over de impact die een stranding op de weg kan hebben, zowel op maatschappelijk als economisch vlak.

De ontwikkelingsgerichte rijopleiding: 4 dagdelen (nr. 48)

Deze cursus wordt door de indiener (VekaBest) omschreven als ‘een innovatieve doorontwikkeling van de Rijopleiding in Stappen’. De bijscholing moet instructeurs informeren over de werking van de ontwikkelingsgerichte opleiding en de voordelen daarvan. Ook leren instructeurs over het gebruiken en interpreteren van hulpmiddelen die onderdeel uitmaken van deze rijopleiding, zoals de scoreformulieren en rapportages.

Meervoudige intelligentie in de rijinstructie: 2 dagdelen (nr. 49)

Bij deze bijscholing komt onder meer de theorie van psycholoog Howard Gardner aan bod, waarbij hij uitgaat
van acht intelligenties. De instructeur leert de verschillende intelligenties te herkennen, de leerling hiervan bewust te maken en zijn les hierop aan te passen.

Zelfstandig beginnend bestuurder: 2 dagdelen (nr. 50)

Deze les moet zorgen dat de beginnende en gevorderde (RIS-)instructeur in staat is om de leerling op te leiden tot een zelfstandige beginnende bestuurder. Aan bod komen onder meer de situatiebevraging, de instructiekaart, het werkboek en het zelfreflectieformulier.

Kostprijsberekening: 2 dagdelen (nr. 51)

Al langere tijd was er de wens vanuit de branche dat er een bijscholing zou komen over de opbouw van de lesprijzen. Dit onderwerp werd door IBKI tegengehouden omdat het niet officieel onder rijinstructie valt. Vanwege het belang van het onderwerp is het nu alsnog toegevoegd aan de lijst.

“Wanneer een instructeur zijn WRM-bevoegdheid heeft gehaald kan hij of zij een eigen rijschool beginnen zonder enige aanvullende opleiding op het gebied van economie, kostenberekening of marktwerking”, zo luidt de omschrijving bij dit onderwerp. “Omdat er vaak door leerlingen en ouders gesteld wordt dat een rijles duur is, is het zinvol dat rijinstructeurs na de bijscholing aan kunnen geven hoe de lesprijs tot stand is gekomen.”

Een lesplan maken: 2 dagdelen (nr. 52)

Deze bijscholing moet de noodzaak van een lesplan onder de aandacht brengen, evenals de voordelen die daarmee gepaard gaan. De cursus moet rijinstructeurs motiveren een lesplan in de toekomst toe te gaan passen. Tijdens de cursus wordt een lesplan groepsgewijs opgesteld aan de hand van een casus, namelijk een lesonderwerp en een leskaart met leerlingkenmerken. RIS-instructeurs maken tijdens deze bijscholing een RIS-lesplan.

Zelfreflectie leerling/rijinstructeur: 2 dagdelen (nr. 53)

Tijdens deze bijscholing leert de rijinstructeur op de juiste wijze te leerling te laten reflecteren en ook zelf als rijinstructeur te reflecteren op zijn eigen werkwijze. De instructeur wordt gestimuleerd om het reflectieformulier niet alleen voor TTT of het CBR-examen toe te passen. Door middel van discussies krijgt de instructeur meer inzicht in zijn eigen functioneren. Met behulp van een rollenspel is er een reflectiegesprek tussen instructeur en leerling en tussen docent en instructeur.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.