rijbewijs, puntensysteem

Nederland verlengt geldigheid buitenlandse rijbewijzen van 10 naar 15 jaar

Nederland verlengt de maximale geldigheidsduur van het kleine rijbewijs van inwoners afkomstig uit EU-lidstaten van tien naar vijftien jaar. Een wetsvoorstel hiertoe ligt bij de Tweede Kamer. Voor wie het rijbewijs in Nederland heeft verkregen, blijft de termijn van tien jaar geldig. De Europese Commissie heeft Nederland gedaagd voor het Europese Hof van Justitie omdat het niet voldeed niet aan de Europese richtlijn rondom de geldigheidsduur van rijbewijzen. Nu dit wetsvoorstel er ligt, gaat het Hof zich waarschijnlijk niet meer over deze zaak buigen.

Nederland voldoet op een aantal punten niet aan de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Ondanks waarschuwingen vanuit de Europese Commissie, is de regelgeving hiervoor nog niet aangepast. De Europese Commissie maakte daarom vorige week bekend Nederland hiervoor voor het Europese Hof van Justitie te slepen.

Inmiddels ligt er een nieuw wetsvoorstel klaar met aanpassingen op de Wegenverkeerswet 1994. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de aanpassing van de wet ‘weerbarstiger’ was dan gedacht. “Hierdoor heeft het proces langer geduurd dan aanvankelijk was voorzien.” Ook was er volgens de minister tijd nodig om advies in te winnen bij CBR, RDW, politie, OM en de Raad van State.

Klein rijbewijs

Een van de punten waarop Nederland niet voldoet, is de geldigheidsduur van EU-rijbewijzen waarvan de houder in Nederland is komen wonen. De kleine rijbewijzen (AM, A1, A2, A, B, B96 en BE) zijn in Nederland maximaal tien jaar geldig. De derde rijbewijsrichtlijn biedt echter de mogelijkheid om een rijbewijs voor deze categorieën af te geven met een geldigheid van vijftien jaar. Deze maatregel is om tegemoet te komen aan landen die rijbewijzen afgaven met een lange of zelfs onbeperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur van 15 jaar geldt voor de landen Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Polen en Slowakije.

In de rijbewijsrichtlijn worden de door de lidstaten afgegeven rijbewijzen onderling erkend. Dit geldt voor zowel de rijbewijscategorieën als voor de geldigheidsduur. Nederland moet voor de bewoners uit lidstaten die een rijbewijs hebben gekregen met een langere geldigheidsduur dan tien jaar daarom een uitzondering maken. Hun rijbewijzen hebben straks een geldigheidsduur van maximaal vijftien jaar, gerekend vanaf het moment dat het rijbewijs is verstrekt door de lidstaat waar die bestuurder vandaan komt.

Groot rijbewijs

De grote rijbewijzen die in Nederland worden afgegeven zijn maximaal vijf jaar geldig. Hiervoor is gekozen omdat dit aansluit met de geldigheidsperiode van de vakbekwaamheid Code 95. Voordeel is ook dat elke chauffeurs om de vijf jaar gekeurd moet worden door een Arbo-arts. Dit is allemaal conform de rijbewijsrichtlijn.

Voor chauffeurs die in Nederland wonen en een rijbewijs hebben die niet in Nederland gehaald is, gelden momenteel andere regels. Voor het grote rijbewijs (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1) staat in de huidige Wegenverkeerswet beschreven dat deze EU-rijbewijzen momenteel maximaal tien jaar geldig zijn. Deze geldigheidsduur voor buitenlandse chauffeurs die in Nederland wonen wordt teruggebracht naar vijf jaar. Deze rijbewijshouders moeten hun rijbewijs dus eerder omwisselen.

‘Zeer beperkte aantallen’

Er worden overigens uitzonderingen gemaakt. Voor de rijbewijshouder die al in Nederland is gevestigd vóór het in werking treden van de nieuwe wet, blijft de periode van tien jaar bijvoorbeeld gehandhaafd. Ook mag Nederland pas vanaf twee jaar na de datum waarop de rijbewijshouder hier is gaan wonen, van hem eisen dat hij zijn rijbewijs omwisselt. 

Hoe groot de groep is die door de voorgestelde wijzigingen wordt geraakt, is niet bekend. Naar schatting gaat het om zeer beperkte aantallen, meldt het ministerie. Het wetsvoorstel heeft dan ook beperkte gevolgen voor het CBR, RDW, politie en Openbaar Ministerie.

Verklaring van geschiktheid

Daarnaast moet het voor de aanvrager van het rijbewijs ook mogelijk zijn om zonder verklaring van geschiktheid het rijbewijs om te wisselen. Nu kan het omwisselen van een in het buitenland afgegeven rijbewijs alleen gebeuren met zo’n verklaring. De Europese Commissie vindt dat de omwisseling niet mag worden beschouwd als de afgifte van een nieuw rijbewijs, maar alleen als de omwisseling van een document. Bij de eerstvolgende verlenging van het rijbewijs kan in sommige gevallen wél een verklaring van geschiktheid worden geëist.

Als het wetsvoorstel door zowel de Tweede als de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, gaat de nieuwe wet naar verwachting vanaf 1 juli 2017 van kracht.

Om een overzicht te bieden aan het groeiende woud van rijbewijscategorieën, heeft Verjo een app ontwikkeld. De app is te vinden in de Apple App Store en Google Play Store. Bekijk ook deze poster voor een schema met alle categorieën.

Lees ook: Nederland voor Europese rechter wegens niet naleven rijbewijsrichtlijn

Wil je ook de gratis nieuwsbrief van VerkeersPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.