Schultz van Haegen

Minister: CBR werkt aan verbetering van communicatie

Schultz van Haegen

Het CBR heeft al veel vooruitgang geboekt in de communicatie met mensen die met het CBR te maken krijgen. Wel valt er nog winst te behalen in duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn van een herkeuring inzake de medische rijgeschiktheid. Zo komt het voor sommige mensen als een verrassing dat zij een code 100 opgelegd krijgen en dat is niet de bedoeling. Het CBR komt nog dit jaar met een site die inspeelt op de verschillende informatiebehoeften van haar klanten.

Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in antwoord op Kamervragen van CDA’er Martijn van Helvert. Hij baseerde zijn vragen op een uitzending van Meldpunt, op 7 februari jongstleden op Omroep MAX. Insteek van deze aflevering: “Wij krijgen diverse meldingen binnen over het CBR. Het aanvragen van een rijbewijs duurt lang en brengt hoge kosten met zich mee. Het CBR communiceert slecht en de beslissingen van het CBR zijn vaak niet te begrijpen.”  Van Helvert kwam in de uitzending aan het woord en stelde diverse vragen over het onderwerp aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat zij niet vindt dat het CBR tekortschiet in haar communicatie met mensen die van het CBR afhankelijk zijn voor hun rijbewijs. Schultz van Haegen is juist van mening dat daar de laatste jaren aanzienlijke verbeteringen in zijn gerealiseerd. “Het betreft onder andere aanpassing van de toon, begrijpelijkheid en het taalniveau van brieven en e-mails aan klanten van het CBR. Ook is de website toegankelijker en klantvriendelijker gemaakt en uitgebreid met informatie over autorijden bij specifieke aandoeningen. Daarnaast legt het CBR steeds meer direct persoonlijk contact met klanten bij lastige of voor de burger moeilijk te begrijpen besluiten of na het indienen van een bezwaar.”

Nieuwe website

En daarmee houdt het niet op, geeft de minister aan. Zij is regelmatig met het CBR in gesprek over verdere verbeteringen. Zo wordt er nog dit jaar een nieuwe website gelanceerd die beter tegemoetkomt aan de verschillende informatiebehoeften van klanten. “In 2018 is de digitale dienstverlening voor klanten en artsen gereed, zodat burgers eenvoudiger zaken zelfstandig kunnen regelen en alle relevante informatie kunnen vinden over de persoonlijke situatie”, schrijft Van Haegen.

Wel valt er nog wat winst te behalen in de communicatie over het opleggen van de code 100 na herkeuring. Sommige mensen ervaren de uitkomst dat zij alleen nog mogen rijden tijdens privé-gebruik als een verrassing. Het moet wat de minister betreft voorkomen worden dat mensen verrast worden over beperkingen op het rijbewijs na het afleggen van een rijtest. Omdat dit blijkbaar toch voorkomt, heeft het CBR de instructies aangepast voor de deskundigen die rijtesten afnemen.

Medisch specialisten

Op de vraag of Van Haegen bereid is om de richtlijnen voor herkeuringen met een medische achtergrond door het CBR opnieuw te beoordelen op actualiteit, effectiviteit en functionaliteit, stelt de minister dat er continu een vinger aan de pols wordt gehouden. De permanente Commissie voor Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad kijkt op verzoek van de minister voortdurend naar de actualiteit van geschiktheidseisen. Er zijn ook nieuwe adviezen op komst voor rijden bij onder meer diabetes en hart- en vaatziekten.

Bij de besluiten die het CBR neemt over medische rijgeschiktheid wordt in veel gevallen een beroep gedaan op medisch specialisten. De belangrijkere rol die Van Helvert voor hen suggereert, is wat Van Haegen betreft dan ook niet vereist. Tot slot schrijft de minister: “CBR heeft naar mijn mening voldoende juridische instrumenten om haar taken goed te verrichten.”

Lees ook: Uitzending Meldpunt: ‘Beslissingen CBR vaak onbegrijpelijk’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.