Moeizame cao-onderhandelingen tussen vakbonden en CBR

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van het CBR over een nieuw cao verlopen moeizaam. Een eerder voorstel van het CBR is door de vakbonden FNV, De Unie en Het Gilde afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de directie het aantal atv-dagen wil terugschroeven. In april gaan de partijen opnieuw om tafel zitten. “Maar veel ruimte is er niet meer”, zegt Gerard van der Lit namens De Unie.

De medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de huidige cao. Volgens Gerard van der Lit van vakbond De Unie bevat het eerste voorstel van het CBR voor een nieuwe cao dan ook ‘alleen maar verslechteringen’, met als belangrijkste punt het verlagen van het aantal atv-dagen. Daarnaast wil de directie de feestdagen Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag afschaffen. Verder willen de vakbonden een loonsverhoging van 2,5 procent, maar de directie houdt het op een verhoging van 1 procent.

Vergrijzing van CBR

Volgens René Verstraeten, financieel directeur bij het CBR, dragen de voorgestelde veranderingen bij aan een ‘toekomstbestendig’ CBR. De organisatie kampt namelijk met de hoge leeftijd van de CBR-medewerkers. In 2013 was nog 17 procent van de medewerkers 58 jaar of ouder; in 2018 zal dat bijna 30 procent zijn. Daarnaast is in het bestaande cao geen rekening gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Hierdoor hebben relatief meer medewerkers atv-dagen, waardoor de productiviteit van het bedrijf daalt.

Het CBR wil de kostenstijging niet doorberekenen aan zijn klanten. “Dit vindt het CBR, maar ook onze stakeholders, niet verantwoord. De afgelopen jaren zijn onze tarieven al aanzienlijk verhoogd, waarbij wij telkens hebben verantwoord hoe dit ten goede kwam aan de dienstverlening aan de burger. We liggen in die zin onder een vergrootglas. En terecht”, schrijft Verstraeten in een brief aan de vakbonden. “Een verhoging van ons tarief, als gevolg van dat wij niet bereid zijn om ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en onze cao generatieproof te maken, zal door onze stakeholders en uiteindelijk ook de burger niet worden geaccepteerd.”

Verstraeten legt de bal nu bij de vakbonden. Hij vraagt de organisaties zelf met een voorstel te komen ‘dat recht doet aan de wensen van medewerkers en onze cao meer generatieproof maakt’.

‘Werkdruk ligt hoog’

Het voorstel van de directie zorgde voor veel onrust onder de medewerkers. “Ik ging naar een bijeenkomst om te praten met onze leden. Er waren geen drie, maar 52 mensen op de bijeenkomst afgekomen”, vertelt Van der Lit. “In plaats van de hogere kosten door te berekenen in de tarieven, ligt de rekening nu op het bordje van de werknemers. Dat willen zij niet en dat kan ik heel goed begrijpen. De kosten van het examen is immers maar een paar procent van de totale kosten van het rijbewijs. Niemand mag op het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden achteruitgaan.”

“De werkdruk ligt hoog voor de CBR-medewerkers. Het verkeer wordt steeds agressiever en de leerlingen worden mondiger”. Daarnaast maken de medewerkers overuren om de lange wachttijden voor de praktijkexamens terug te dringen. “Daar klagen ze overigens niet over. Ze vinden het allemaal belangrijk dat de examens worden afgenomen, de mensen zijn bevlogen voor hun werk en uiterst loyaal. Maar ze hebben wel hun vrije dagen nodig om te herstellen.”

Financiële compensatie

De vakbonden willen minimaal een financiële compensatie voor de vermindering van de atv-dagen. Ook stellen ze voor om medewerkers de mogelijkheid te geven de atv-dagen af te kopen. “Je zult dan zien dat veel medewerkers daar gebruik van gaan maken en dus ook meer gaan werken.”

De Unie heeft ‘schoorvoetend’ ruimte gekregen van de leden om opnieuw de onderhandelingen op te pakken. “Maar veel ruimte is er niet meer. Toch heb ik nog hoop”, zegt Van der Lit. “Het CBR is een mooi bedrijf, dat vinden de medewerkers ook. Daarom ben ik positief gestemd over de uitkomsten.”

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Moeizame cao-onderhandelingen tussen vakbonden en CBR | RijschoolPro

Moeizame cao-onderhandelingen tussen vakbonden en CBR

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van het CBR over een nieuw cao verlopen moeizaam. Een eerder voorstel van het CBR is door de vakbonden FNV, De Unie en Het Gilde afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de directie het aantal atv-dagen wil terugschroeven. In april gaan de partijen opnieuw om tafel zitten. “Maar veel ruimte is er niet meer”, zegt Gerard van der Lit namens De Unie.

De medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de huidige cao. Volgens Gerard van der Lit van vakbond De Unie bevat het eerste voorstel van het CBR voor een nieuwe cao dan ook ‘alleen maar verslechteringen’, met als belangrijkste punt het verlagen van het aantal atv-dagen. Daarnaast wil de directie de feestdagen Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag afschaffen. Verder willen de vakbonden een loonsverhoging van 2,5 procent, maar de directie houdt het op een verhoging van 1 procent.

Vergrijzing van CBR

Volgens René Verstraeten, financieel directeur bij het CBR, dragen de voorgestelde veranderingen bij aan een ‘toekomstbestendig’ CBR. De organisatie kampt namelijk met de hoge leeftijd van de CBR-medewerkers. In 2013 was nog 17 procent van de medewerkers 58 jaar of ouder; in 2018 zal dat bijna 30 procent zijn. Daarnaast is in het bestaande cao geen rekening gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Hierdoor hebben relatief meer medewerkers atv-dagen, waardoor de productiviteit van het bedrijf daalt.

Het CBR wil de kostenstijging niet doorberekenen aan zijn klanten. “Dit vindt het CBR, maar ook onze stakeholders, niet verantwoord. De afgelopen jaren zijn onze tarieven al aanzienlijk verhoogd, waarbij wij telkens hebben verantwoord hoe dit ten goede kwam aan de dienstverlening aan de burger. We liggen in die zin onder een vergrootglas. En terecht”, schrijft Verstraeten in een brief aan de vakbonden. “Een verhoging van ons tarief, als gevolg van dat wij niet bereid zijn om ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en onze cao generatieproof te maken, zal door onze stakeholders en uiteindelijk ook de burger niet worden geaccepteerd.”

Verstraeten legt de bal nu bij de vakbonden. Hij vraagt de organisaties zelf met een voorstel te komen ‘dat recht doet aan de wensen van medewerkers en onze cao meer generatieproof maakt’.

‘Werkdruk ligt hoog’

Het voorstel van de directie zorgde voor veel onrust onder de medewerkers. “Ik ging naar een bijeenkomst om te praten met onze leden. Er waren geen drie, maar 52 mensen op de bijeenkomst afgekomen”, vertelt Van der Lit. “In plaats van de hogere kosten door te berekenen in de tarieven, ligt de rekening nu op het bordje van de werknemers. Dat willen zij niet en dat kan ik heel goed begrijpen. De kosten van het examen is immers maar een paar procent van de totale kosten van het rijbewijs. Niemand mag op het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden achteruitgaan.”

“De werkdruk ligt hoog voor de CBR-medewerkers. Het verkeer wordt steeds agressiever en de leerlingen worden mondiger”. Daarnaast maken de medewerkers overuren om de lange wachttijden voor de praktijkexamens terug te dringen. “Daar klagen ze overigens niet over. Ze vinden het allemaal belangrijk dat de examens worden afgenomen, de mensen zijn bevlogen voor hun werk en uiterst loyaal. Maar ze hebben wel hun vrije dagen nodig om te herstellen.”

Financiële compensatie

De vakbonden willen minimaal een financiële compensatie voor de vermindering van de atv-dagen. Ook stellen ze voor om medewerkers de mogelijkheid te geven de atv-dagen af te kopen. “Je zult dan zien dat veel medewerkers daar gebruik van gaan maken en dus ook meer gaan werken.”

De Unie heeft ‘schoorvoetend’ ruimte gekregen van de leden om opnieuw de onderhandelingen op te pakken. “Maar veel ruimte is er niet meer. Toch heb ik nog hoop”, zegt Van der Lit. “Het CBR is een mooi bedrijf, dat vinden de medewerkers ook. Daarom ben ik positief gestemd over de uitkomsten.”

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.