Meer sociale vaardigheden nodig in examen taxichauffeur

NLD-20050719-AMSTERDAM: Een taxi staat dinsdag bij het Centraal Station in Amsterdam bij een slagboom. Tot grote frustratie van Amsterdamse taxichauffeurs staat de slagboom daar sinds dinsdag. Die moet een einde maken aan de chaos bij de standplaats. ,,Belachelijk¼¼, noemden de chauffeurs de vernieuwde plek, waar nu nog maar vijftien auto¼s terecht kunnen. Dat daar tot […]

Het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeurs moet wat de taxibranche betreft blijven. Wel moeten de exameneisen op sommige punten worden aangescherpt. Zo moet het examen meer gericht zijn op sociale vaardigheden en de praktijk. Dat blijkt uit een rapport van Cinop Advies over dit onderwerp.

Uit overleg tussen het ministerie van (toen nog) Infrastructuur en Milieu met belanghebbende partijen bleek eind 2016 al dat het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeurs moest blijven. Dit examen moeten chauffeurs met succes afleggen voordat zij tot de taximarkt kunnen toetreden. Dan gaat het dus niet om het vakbekwaamheidsexamen voor taxi-ondernemers, want dat werd per 1 januari 2016 al afgeschaft.

Niet van deze tijd

Het examen voor chauffeurs blijft nodig om de kwaliteit van het taxiverkeer op peil te houden, zo vinden onder meer werkgevers, werknemers en Sociaal Fonds Taxi. Wel vragen zij zich af of de inhoud van het examen nog van deze tijd is. De eisen waarop het examen is gebaseerd, zijn sinds de invoering in 2004 namelijk nauwelijks veranderd.

Het examen zelf is wel enigszins geactualiseerd, zowel qua inhoud als vorm. Maar de partijen vragen zich ook af of het toetsen van de vakbekwaamheid wellicht effectiever en efficiënter kan. Daarom lichtte Cinop Advies het wettelijk verplichte vakbekwamheidsexamen voor taxichauffeurs door.

Meer praktijkgericht examineren

Cinop concludeert dat de vakbekwaamheidseisen voor taxichauffeurs over het algemeen wat de onderwerpen betreft nog passend zijn. Wel is er ruimte om sommige zaken aan te scherpen. Er zou in de eisen met name meer aandacht voor gedrag moeten zijn. Ook kunnen de vakbekwaamheidseisen meer herkenbaar en praktijkgericht worden beschreven. Zo moet duidelijker worden dat het toetsen van met name sociale vaardigheden onderdeel van het examen is. Daarnaast merkt CINOP dat er een verschuiving gevraagd wordt naar een meer praktijkgerichte vorm van examineren.

Volgens Cinop zou het ministerie er goed aan doen om het doel van het examen duidelijker af te bakenen. Dat geeft ook meer helderheid over wat er precies in het examen aan bod moet komen en hoe het huidige examen moet worden aangepast om dat te bereiken.

Wel of geen goed gedrag

Het CBR zou volgens de onderzoekers de exameneisen moeten herschrijven zodat ze meer over kennis, vaardigheden en werkprocessen gaan. Ook moet het praktijkexamen volgens worden uitgebreid met onderdelen op het gebied van ‘soft skills’ en sociale vaardigheden.

Aan de branche adviseren de onderzoekers aanvullende, vrijwillige examens of onderwijsmodules in het leven te roepen. Het met succes afronden daarvan kan dan weer een voorwaarde zijn voor aanbestedingen of taxikeurmerken. Opvallend genoeg denkt Cinop daarbij aan onder meer ondermemersvaardigheden, maar ook aan EHBO. Ook zou de taxibranche maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat mensen die het examen halen ook vakbekwaam blijven.

Draagvlak

Naast deze en andere adviezen stelt Cinop ook aan de branche en het CBR voor dat het vertrouwen in de uitvoering van het examen kan worden verbeterd door transparanter te zijn: “Het betreft transparantie over het verloop van het examen en andere aspecten waaruit de kwaliteit van de examinering blijkt, zoals welke maatregelen er getroffen worden om de kwaliteit van het examen te garanderen, hoe gewerkt wordt aan de deskundigheid van de examinatoren, op welke manier externen bijdragen aan de evaluatie van de examinering, enzovoort.”

Bij dit alles zijn de partijen het er over eens dat het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeur een onderdeel is van een breder pakket om de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland op peil te houden. Het volledige rapport is hier te vinden.

Lees ook: FNV: examen voor taxichauffeur moet blijven

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Meer sociale vaardigheden nodig in examen taxichauffeur | RijschoolPro

Meer sociale vaardigheden nodig in examen taxichauffeur

NLD-20050719-AMSTERDAM: Een taxi staat dinsdag bij het Centraal Station in Amsterdam bij een slagboom. Tot grote frustratie van Amsterdamse taxichauffeurs staat de slagboom daar sinds dinsdag. Die moet een einde maken aan de chaos bij de standplaats. ,,Belachelijk¼¼, noemden de chauffeurs de vernieuwde plek, waar nu nog maar vijftien auto¼s terecht kunnen. Dat daar tot […]

Het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeurs moet wat de taxibranche betreft blijven. Wel moeten de exameneisen op sommige punten worden aangescherpt. Zo moet het examen meer gericht zijn op sociale vaardigheden en de praktijk. Dat blijkt uit een rapport van Cinop Advies over dit onderwerp.

Uit overleg tussen het ministerie van (toen nog) Infrastructuur en Milieu met belanghebbende partijen bleek eind 2016 al dat het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeurs moest blijven. Dit examen moeten chauffeurs met succes afleggen voordat zij tot de taximarkt kunnen toetreden. Dan gaat het dus niet om het vakbekwaamheidsexamen voor taxi-ondernemers, want dat werd per 1 januari 2016 al afgeschaft.

Niet van deze tijd

Het examen voor chauffeurs blijft nodig om de kwaliteit van het taxiverkeer op peil te houden, zo vinden onder meer werkgevers, werknemers en Sociaal Fonds Taxi. Wel vragen zij zich af of de inhoud van het examen nog van deze tijd is. De eisen waarop het examen is gebaseerd, zijn sinds de invoering in 2004 namelijk nauwelijks veranderd.

Het examen zelf is wel enigszins geactualiseerd, zowel qua inhoud als vorm. Maar de partijen vragen zich ook af of het toetsen van de vakbekwaamheid wellicht effectiever en efficiënter kan. Daarom lichtte Cinop Advies het wettelijk verplichte vakbekwamheidsexamen voor taxichauffeurs door.

Meer praktijkgericht examineren

Cinop concludeert dat de vakbekwaamheidseisen voor taxichauffeurs over het algemeen wat de onderwerpen betreft nog passend zijn. Wel is er ruimte om sommige zaken aan te scherpen. Er zou in de eisen met name meer aandacht voor gedrag moeten zijn. Ook kunnen de vakbekwaamheidseisen meer herkenbaar en praktijkgericht worden beschreven. Zo moet duidelijker worden dat het toetsen van met name sociale vaardigheden onderdeel van het examen is. Daarnaast merkt CINOP dat er een verschuiving gevraagd wordt naar een meer praktijkgerichte vorm van examineren.

Volgens Cinop zou het ministerie er goed aan doen om het doel van het examen duidelijker af te bakenen. Dat geeft ook meer helderheid over wat er precies in het examen aan bod moet komen en hoe het huidige examen moet worden aangepast om dat te bereiken.

Wel of geen goed gedrag

Het CBR zou volgens de onderzoekers de exameneisen moeten herschrijven zodat ze meer over kennis, vaardigheden en werkprocessen gaan. Ook moet het praktijkexamen volgens worden uitgebreid met onderdelen op het gebied van ‘soft skills’ en sociale vaardigheden.

Aan de branche adviseren de onderzoekers aanvullende, vrijwillige examens of onderwijsmodules in het leven te roepen. Het met succes afronden daarvan kan dan weer een voorwaarde zijn voor aanbestedingen of taxikeurmerken. Opvallend genoeg denkt Cinop daarbij aan onder meer ondermemersvaardigheden, maar ook aan EHBO. Ook zou de taxibranche maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat mensen die het examen halen ook vakbekwaam blijven.

Draagvlak

Naast deze en andere adviezen stelt Cinop ook aan de branche en het CBR voor dat het vertrouwen in de uitvoering van het examen kan worden verbeterd door transparanter te zijn: “Het betreft transparantie over het verloop van het examen en andere aspecten waaruit de kwaliteit van de examinering blijkt, zoals welke maatregelen er getroffen worden om de kwaliteit van het examen te garanderen, hoe gewerkt wordt aan de deskundigheid van de examinatoren, op welke manier externen bijdragen aan de evaluatie van de examinering, enzovoort.”

Bij dit alles zijn de partijen het er over eens dat het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeur een onderdeel is van een breder pakket om de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland op peil te houden. Het volledige rapport is hier te vinden.

Lees ook: FNV: examen voor taxichauffeur moet blijven

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.