Overeenkomst

Minder atv-dagen en meer loon voor medewerkers CBR

Overeenkomst, cao, onderhandelingen, contract

Na een reeks moeizame onderhandelingen hebben vakbonden FNV, De Unie en Het Gilde een akkoord bereikt met de directie van het CBR over een nieuwe cao. De vakorganisaties leggen dit akkoord dinsdagavond met met positief stemadvies voor aan de leden. Er is onder meer een structurele loonsverhoging van in totaal 7,05 procent afgesproken. Wel wordt het aantal atv-dagen afgebouwd. 

“Het was een hele zware klus, maar we zijn uiteindelijk tevreden met het bereikte akkoord”, meldt Gerard van der Lit van De Unie. “Het is niet alles wat we wilden, maar wij en onze kaderleden zijn tevreden met het akkoord. Meer zit er gewoon niet in.” Het nieuwe akkoord gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2019.

Atv-dagen

Het afbouwen van het aantal atv-dagen en de compensatie hiervan was een heikel punt tijdens de onderhandelingen. Het CBR kampt met de hoge leeftijd van de medewerkers. In 2013 was nog 17 procent van de medewerkers 58 jaar of ouder; inmiddels is dat zo’n 30 procent. Daarnaast is in het bestaande cao geen rekening gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Hierdoor hebben relatief meer medewerkers atv-dagen, waardoor de productiviteit van het bedrijf daalt.

Medewerkers vanaf 64 jaar hebben nu nog recht op 33 atv-dagen per jaar. Dit wordt in de nieuwe cao over een periode van tien jaar afgebouwd naar 12 atv-dagen. Iedere nieuwe medewerker, in dienst vanaf 1 januari 2019, heeft recht op 12 dagen per jaar vanaf 63 jaar.

Ter compensatie krijgen medewerkers een maandelijkse financiële compensatie in de vorm van een maandelijkse toelage. De medewerkers kunnen deze toelage op verschillende manieren inzetten. Zo kunnen ze het geld laten uitkeren bij het salaris, er dagen van kopen, het laten bijstorten bij het pensioen of het inzetten voor ontwikkeling en opleiding.

Loonsverhoging en overwerk

Daarnaast is er een loonsverhoging afgesproken van 7,05 procent. “Geen éénmalige, maar alles structureel omdat dit nu eenmaal op langere termijn meer voor de werknemers oplevert”, aldus Van der Lit. Het gaat om een verhoging van 3 procent per 1 februari 2018 (mede vanwege de gemiste loonstijging in 2017), 1,5 procent per 1 oktober 2018, 1,05 procent mer 1 februari 2019 en 1,5 procent per 1 oktober 2019.

Op het gebied van overwerk blijven de afspraken uit de huidige overeenkomst grotendeels van toepassing. De werknemer kan nu nog kiezen voor tijd voor tijd of het laten uitbetalen van de gewerkte overuren. Met de nieuwe cao moeten de medewerkers hierover overleggen met de manager. “Maar uiteindelijk blijft de beslissing bij de werknemer”, licht Van der Lit toe.

Stemmen

“Alles bij elkaar ligt er nu een akkoord waar we samen de toekomst mee in kunnen gaan”, aldus Van der Lit. De overeenkomst wordt schriftelijk voorgelegd aan de leden. De vakbonden houden dinsdagavond een bijeenkomst om het akkoord toe te lichten aan de leden, die vervolgens twee weken de tijd hebben om hierover te stemmen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.