Peter van Neck neemt voorzittershamer VRB tijdelijk over

Peter van Neck vervult komende tijd de rol van voorzitter van branchevereniging VRB, Jacques Schelle zal tijdelijk de taak van penningmeester op zich nemen. Dat heeft de VRB tijdens de algemene ledenvergadering in Huis het Bosch in Lexmond bekendgemaakt. Eerder lieten Eric Bakker en Henry Schouten weten terug te treden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Volgens Van Neck is 2018 een zeer bewogen jaar geweest, onder meer door de invoering van de privacywetgeving. De VRB heeft samen met de FAM daarvoor formulieren laten ontwikkelen en deze ter beschikking gesteld aan hun leden. De kosten die hiermee gemoeid waren, zijn door FAM en VRB samen gedragen. Mede hierdoor is het ledenaantal van de VRB opnieuw gegroeid, laat de vereniging weten.

Ook werd stilgestaan bij de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De VRB laat weten veel vertrouwen in haar te hebben, mede omdat zij de verkeersveiligheid hoog op haar prioriteitenlijstje heeft staan. Volgens Van Neck zijn er inzake de wijzigingen van de WRM allerlei meningen en helaas ook minder leuke reacties zijn kant op gekomen. Secretaris Irma Brauers maakt duidelijk dat gezien de onverwachte ontwikkelingen nu alles opnieuw afgestemd moet worden en dat is iets wat veel tijd vergt.

1-op-1-traject

Verder laat de VRB weten dat het educatieve traject dat een voor de praktijkbegeleiding gezakte instructeur moet gaan volgen, in de toekomst een 1-op-1 traject gaat worden bij een gecertificeerde opleider. Het probleem is dat deze opleiders er nog niet zijn. De opleidingsinstituten hebben inmiddels gedacht aan een traject van drie hele dagen, wat plaats kan vinden bij de instructeur in de eigen omgeving. Er dient gewerkt te worden met echte leerlingen. Didactische vaardigheden zullen de meeste aandacht krijgen.

Leden zijn benieuwd of de brancheverenigingen invloed kunnen uitoefenen om het geheel te versnellen. Het antwoord is nee. Het wijzigingsvoorstel dat al klaar lag, heeft immers ook al vijf jaar gekost. Door de wettelijke procedures kan dit niet versneld worden. “Maar de VRB wil vooral meepraten en meedenken om tot een goed en werkbaar eindproduct te komen, waar iedereen tevreden over kan zijn. Advies is om in ieder geval 1 PB te doen, tenzij de bevoegdheid binnenkort al verloopt, dan moet men de tweede ook gaan doen.” Op 6 februari en 7 maart vinden er nieuwe gesprekken plaats waar de VRB bij aanwezig is. Verder werd gemeld dat de Top Tips en de enquête van het CBR goed zijn ontvangen. “Over het algemeen was men erg tevreden over de examinatoren.” Petra Delsing (Directeur CBR), die bij de vergadering was aangesloten, was zichtbaar tevreden met de resultaten.

Convenant

Door het Ondernemersklankbord (OKB) werd bij monde van Frank van Santen en Peter Weber een presentatie gegeven inzake hun adviserende rol bij dreigende faillissementen, bedrijfsuitbreiding of juist -beëindiging of -overdracht. Maar ook starters zijn bij deze stichting aan het juiste adres. De VRB en het OKB tekenen een convenant.

Aspirant-bestuurslid Rob Steuten wordt voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid, met als taak de ledenadministratie en – contacten. Aspirant bestuurslid Jos van Zuylen wordt eveneens voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid met als taak de CCV-contacten te onderhouden.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Peter van Neck neemt voorzittershamer VRB tijdelijk over | RijschoolPro

Peter van Neck neemt voorzittershamer VRB tijdelijk over

Peter van Neck vervult komende tijd de rol van voorzitter van branchevereniging VRB, Jacques Schelle zal tijdelijk de taak van penningmeester op zich nemen. Dat heeft de VRB tijdens de algemene ledenvergadering in Huis het Bosch in Lexmond bekendgemaakt. Eerder lieten Eric Bakker en Henry Schouten weten terug te treden als respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Volgens Van Neck is 2018 een zeer bewogen jaar geweest, onder meer door de invoering van de privacywetgeving. De VRB heeft samen met de FAM daarvoor formulieren laten ontwikkelen en deze ter beschikking gesteld aan hun leden. De kosten die hiermee gemoeid waren, zijn door FAM en VRB samen gedragen. Mede hierdoor is het ledenaantal van de VRB opnieuw gegroeid, laat de vereniging weten.

Ook werd stilgestaan bij de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De VRB laat weten veel vertrouwen in haar te hebben, mede omdat zij de verkeersveiligheid hoog op haar prioriteitenlijstje heeft staan. Volgens Van Neck zijn er inzake de wijzigingen van de WRM allerlei meningen en helaas ook minder leuke reacties zijn kant op gekomen. Secretaris Irma Brauers maakt duidelijk dat gezien de onverwachte ontwikkelingen nu alles opnieuw afgestemd moet worden en dat is iets wat veel tijd vergt.

1-op-1-traject

Verder laat de VRB weten dat het educatieve traject dat een voor de praktijkbegeleiding gezakte instructeur moet gaan volgen, in de toekomst een 1-op-1 traject gaat worden bij een gecertificeerde opleider. Het probleem is dat deze opleiders er nog niet zijn. De opleidingsinstituten hebben inmiddels gedacht aan een traject van drie hele dagen, wat plaats kan vinden bij de instructeur in de eigen omgeving. Er dient gewerkt te worden met echte leerlingen. Didactische vaardigheden zullen de meeste aandacht krijgen.

Leden zijn benieuwd of de brancheverenigingen invloed kunnen uitoefenen om het geheel te versnellen. Het antwoord is nee. Het wijzigingsvoorstel dat al klaar lag, heeft immers ook al vijf jaar gekost. Door de wettelijke procedures kan dit niet versneld worden. “Maar de VRB wil vooral meepraten en meedenken om tot een goed en werkbaar eindproduct te komen, waar iedereen tevreden over kan zijn. Advies is om in ieder geval 1 PB te doen, tenzij de bevoegdheid binnenkort al verloopt, dan moet men de tweede ook gaan doen.” Op 6 februari en 7 maart vinden er nieuwe gesprekken plaats waar de VRB bij aanwezig is. Verder werd gemeld dat de Top Tips en de enquête van het CBR goed zijn ontvangen. “Over het algemeen was men erg tevreden over de examinatoren.” Petra Delsing (Directeur CBR), die bij de vergadering was aangesloten, was zichtbaar tevreden met de resultaten.

Convenant

Door het Ondernemersklankbord (OKB) werd bij monde van Frank van Santen en Peter Weber een presentatie gegeven inzake hun adviserende rol bij dreigende faillissementen, bedrijfsuitbreiding of juist -beëindiging of -overdracht. Maar ook starters zijn bij deze stichting aan het juiste adres. De VRB en het OKB tekenen een convenant.

Aspirant-bestuurslid Rob Steuten wordt voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid, met als taak de ledenadministratie en – contacten. Aspirant bestuurslid Jos van Zuylen wordt eveneens voor de duur van drie jaar benoemd tot Algemeen bestuurslid met als taak de CCV-contacten te onderhouden.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.