Tot het nieuwe jaar kan niemand in Nederland meer examen doen voor het vaarbewijs. Dat zegt Ben Ros, directeur van Vaarbewijsopleidingen (VBO). Vanwege de vele aanmeldingen is er geen enkele plek meer vrij. De afgelopen twee maanden zijn twee tot drie keer zoveel Klein Vaarbewijzen aangevraagd als normaal. Een vaarexamen wordt op locatie op een computer afgenomen.

De stop tot januari komt doordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vanaf het nieuwe jaar over de vaarexamens voor kleine boten gaat. Ze zijn dan niet meer in handen van VAMEX, de instantie die de examens nu afneemt. Mensen zijn bang voor hogere kosten en moeilijkere examens en schrijven zich daarom nu nog snel in. In augustus zouden soms dagelijks maar liefst achthonderd examens afgenomen zijn.

Geen praktijkexamen

“Mensen zijn ook bang dat het CBR voor het eerst een praktijkexamen introduceert”, zegt Ros. “Dat maakt ze huiverig, maar ik geloof nooit dat het praktijkonderdeel er komt.” Ros zegt dat de overheid alles op een plek wil onderbrengen, en dat daarom alle vaarexamens straks onder het CBR vallen. Het Groot Vaarbewijs wordt al langere tijd bij het CBR afgenomen.

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Sinds 22 oktober is het mogelijk om de theorie-examens voor het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs II te reserveren via mijn.cbr.nl. Wie theorie-examen voor het vaarbewijs wil doen kan terecht op één van de 20 CBR-locaties. Sinds de 22ste kan ook het praktijkexamen CWO Groot Motorschip II gereserveerd worden via het aanvraagformulier op de website.