Ontslag op bedrijfseconomische grond toch mogelijk met NOW-regeling

UWV, foto via Mystic Mabel, Flickr, onder Creative Commons

Bedrijven die last hebben van de coronacrisis en gebruik willen maken van de NOW-loonkostensubsidieregeling, kunnen toch ook ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen bij het UWV. De regel dat dit niet zou mogen, is niet zo absoluut als in eerste instantie werd gecommuniceerd door het kabinet.

Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister Wouter Koolmees naar de Kamer heeft gestuurd. Nieuwsblad Transport zocht het uit. Wel geldt er een soort ‘boete’ in die gevallen. ‘Indien toch ontslag wordt aangevraagd, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50 procent. Dit loon plus de vermeerdering van 50 procent wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen, gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie’, schrijft Koolmees.

Besparing loonsom

Margot Verhoeven, advocaat arbeidsrecht bij Blue Legal bevestigt deze uitleg. “De regeling is nu zo ingericht dat een werkgever niet volledig aanspraak kan maken op de regeling terwijl er ook noodgedwongen ontslagen volgen, wat natuurlijk logisch is. Wordt een aanvraag gedaan en niet ingetrokken, dan zal het UWV gewoon beslissen. Maar dat heeft dus gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Deze correctie van 50 procent wordt overigens achteraf doorgevoerd. Het maakt daarbij niet uit of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen.”

Dit betekent dat wanneer bedrijven mensen kunnen ontslaan op bedrijfseconomische gronden, dit hen onder de streep toch een besparing op de loonsom kan opleveren wanneer er bijvoorbeeld maar een gedeelte van de omzet is weggevallen. Zeker wanneer ze verwachten na de crisis alsnog te moeten inkrimpen. De besparing kan immers hoger zijn dan de weggevallen subsidie inclusief ‘boete’. De subsidie geldt namelijk alleen voor de loonkosten over het deel van de omzet dat is weggevallen. Terwijl de loonkosten bij ontslag wegvallen voor het volledige salaris.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ontslag op bedrijfseconomische grond toch mogelijk met NOW-regeling | RijschoolPro

Ontslag op bedrijfseconomische grond toch mogelijk met NOW-regeling

UWV, foto via Mystic Mabel, Flickr, onder Creative Commons

Bedrijven die last hebben van de coronacrisis en gebruik willen maken van de NOW-loonkostensubsidieregeling, kunnen toch ook ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen bij het UWV. De regel dat dit niet zou mogen, is niet zo absoluut als in eerste instantie werd gecommuniceerd door het kabinet.

Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister Wouter Koolmees naar de Kamer heeft gestuurd. Nieuwsblad Transport zocht het uit. Wel geldt er een soort ‘boete’ in die gevallen. ‘Indien toch ontslag wordt aangevraagd, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50 procent. Dit loon plus de vermeerdering van 50 procent wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen, gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie’, schrijft Koolmees.

Besparing loonsom

Margot Verhoeven, advocaat arbeidsrecht bij Blue Legal bevestigt deze uitleg. “De regeling is nu zo ingericht dat een werkgever niet volledig aanspraak kan maken op de regeling terwijl er ook noodgedwongen ontslagen volgen, wat natuurlijk logisch is. Wordt een aanvraag gedaan en niet ingetrokken, dan zal het UWV gewoon beslissen. Maar dat heeft dus gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Deze correctie van 50 procent wordt overigens achteraf doorgevoerd. Het maakt daarbij niet uit of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen.”

Dit betekent dat wanneer bedrijven mensen kunnen ontslaan op bedrijfseconomische gronden, dit hen onder de streep toch een besparing op de loonsom kan opleveren wanneer er bijvoorbeeld maar een gedeelte van de omzet is weggevallen. Zeker wanneer ze verwachten na de crisis alsnog te moeten inkrimpen. De besparing kan immers hoger zijn dan de weggevallen subsidie inclusief ‘boete’. De subsidie geldt namelijk alleen voor de loonkosten over het deel van de omzet dat is weggevallen. Terwijl de loonkosten bij ontslag wegvallen voor het volledige salaris.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.