Verkeer, snelweg

Mobiliteitsalliantie: ‘investeer heel snel in verkeersveiligheid’

Er moet heel snel geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid door onder meer de aanleg van extra fietspaden en aanpak van knooppunten. En werknemers die kunnen, moeten buiten de spits reizen en vaker thuiswerken. Gebeurt dit niet, dan dreigt het verkeer na de opheffing van het verplicht thuiswerken volledig vast te lopen en neemt het aantal ernstige ongelukken drastisch toe. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie.

Volgens de 25 alliantiepartijen (van autolobby en werkgeversclubs tot consumentenorganisaties en openbaarvervoerbedrijven) heeft de coronacrisis het vervoer in Nederland zo snel en blijvend veranderd, dat het mobiliteitsbeleid per direct aangepast moet worden om de verkeersveiligheid en doorstroming nog te garanderen.

Forenzen laten het openbaar vervoer links liggen, waardoor het auto- en fietsverkeer na de coronatijd naar verwachting met bijna een derde zal groeien. Dit zorgt niet alleen voor verstopte wegen. Ook het aantal ernstige ongelukken neemt door meer kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals fietsers) drastisch toe.

Tijdens de vorige economische crisis besloot het kabinet jarenlang te bezuinigen op mobiliteit met grote achterstanden tot gevolg. Die fout moet niet opnieuw gemaakt worden. “Leer van deze en de eerdere crisis en investeer juist nu in een duurzaam, veilig en goed werkend mobiliteitssysteem”, is het pleidooi van de Mobiliteitsalliantie.

Rapport

Het staat allemaal in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging” van Roland Berger, dat de langetermijn-impact van COVID-19 op de mobiliteit beschrijft. Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg het rapport afgelopen donderdag aangeboden door de Mobiliteitsalliantie. De afgelopen jaren pleitten de verzamelde partijen al voor een nieuw, meer flexibel systeem en extra geld. De afgelopen jaren werd benadrukt dat meer geld nodig was voor het OV, omdat het juist daar steeds drukker was.

In het nieuwe rapport wordt er ernstig rekening mee gehouden dat met name het OV de dupe wordt van de negatieve gevolgen van corona. Door corona zullen meer mensen kiezen voor individuele vormen van vervoer en wellicht ontstaat een nieuwe recessie.

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.