Ministerie Verkeer en Waterstaat zet Europese Commissie en het CBR voor schut

Verkeersmiddelenleverancier VekaBest haalt hard uit naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. VekaBest vindt dat het opzettelijk verkeerd is geïnformeerd aangaande de verplichte nascholing voor chauffeurs.

Met de antwoorden die mr. G.J. Olthoff, directeur Wegen en Verkeersveiligheid, heeft gegeven zet hij CBR/CCV en de Europese Commissie voor schut, terwijl de Europese Commissie anderzijds Nederland te kijk zet.

Nederland heeft aan de “Driving Licence Committee Meetings” van de Europese Commissiedeelgenomen in de jaren 2006-2009. Olthoff weet als geen ander dat Nederland zich strikt aan de daar genomen besluiten dient te houden.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de genomen besluiten echter genegeerd en niet toegepast bij de invoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59/EG. Door dit negeren heeft het ministerie de transportsector, de opleidingssector en uitgeverswereld onnodig veel schade toegebracht.

Voor de chauffeurs betekent dit het volgende: De Europese Commissie heeft besloten dat Nederland in strijd met de Richtlijn Vakbekwaamheid handelt en het beleid moet herzien. De genoten opleidingen kunnen daardoor waarschijnlijk toch niet in aanmerking komen voor de code 95 in het rijbewijs. Dit is uitermate vervelend voor zowel chauffeur als vervoersbedrijf.

Kortgezegd zijn er in de ogen van VekaBest de volgende fouten gemaakt:
• De Europese Commissie heeft in 2006 besloten dat de nascholing niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden zoals een opleiding voor vervoer van gevaarlijke goederen (ADR). Het ministerie trok zich hier niets van aan en rekende ADR-opleidingen en nog een ander 100-tal cursussuen ten onrechte onder de nascholing.
• De periodieke opleiding met cursussen van 7 uur moet gedurende een periode van 5 jaar worden voltooid, elke keer binnen een redelijke termijn. Nederland staat echter toe dat de opleiding wordt gespreid over de vijf jaar (nu zelfs zeven jaar).
• Nederland heeft zich niets aangetrokken van de opmerking van de Europese Commissie dat het moeilijk is om de verschillende onderdelen van de opleiding te volgen bij verschillende opleidingscentra.
• De Europese commissie heeft aangegeven dat alle doelstellingen en onderwerpen in het opleidingstraject verwerkt moeten zijn, deze opdracht is door het ministerie genegeeerd.

Op 27 mei van dit jaar is de commissie bijeengekomen en is besloten dat Nederland de ingeslagen weg moet herzien, volgens Vekabest komt dit neer op de volgende maatregelen:
1. Er dienen nascholingstrajecten te worden aangeboden van minstens 35-uur die alle onderwerpen bevatten zoals vermeld in Bijlage 1 van de Richtlijn.
2. De volledige nascholing van 35-uur dient te worden voltooid binnen een redelijke termijn (1, maximaal 2 jaar?) na elke deadline (afhankelijk van de opleidingscapaciteit).
3. De minimumeisen voor de beroepskwalificaties moeten opnieuw worden bestudeerd en uitgediept als onderdeel van de nascholing.
4. Trainingen voor andere doeleinden bijv. ADR, heftruck, verhuizer, transportplanner etc. mogen niet meetellen voor nascholing.
5. Het te ruim interpreteren van de onderwerpen in de bijlage waardoor men bijv. verhuiscursussen ADR etc. wil laten meetellen voor nascholingscursussen is niet toegestaan.
6. De in Nederland onnodig ingevoerde 7-uurs praktijkdag mag niet in de plaats komen voor onderwerpen, die zijn vermeld in de minimumeisen van de bijlage en geen deel uitmaken van het 35-uurs lesplan.
7. De reeds geregistreerde nascholingsdagen, die niet voldoen aan het bepaalde in de Richtlijn, en die reeds hebben plaatsgevonden, zijn ongeldig en mogen daarom niet meetellen.
8. Er moet onmiddellijk een einde worden gemaakt aan het registreren van gevolgde nascholingscursussen door Nederlandse chauffeurs binnen het bestaande Nederlandse systeem, dat niet voldoet aan de eisen die de Richtlijn stelt.
9. De internetsite van CBR/CCV waarop alle ongeldige nascholingscursussen worden vermeld moet ontoegankelijk worden gemaakt. Tenzij de ten onrechte gecertificeerde opleidingen worden verwijderd.

Het lijkt of VekaBest het de transportbranche moeilijk wil maken. Dit is echter geheel niet het geval. Het is in belang van de branche dat er duidelijkheid komt. In geheel Europa moet er uniform worden opgeleid, zodat een eenduidige vakbekwaamheid ontstaat. Nederland is met de huidige implementatie van de Richtlijn Vakbekwaamheid een achterblijver.

Maar het is nog erger, de Europese Commissie heeft besloten dat Nederland in strijd met de Richtlijn Vakbekwaamheid handelt en het beleid moet herzien. De genoten opleidingen kunnen daardoor waarschijnlijk toch niet in aanmerking komen voor de code 95 in het rijbewijs. Dit is uitermate vervelend voor zowel chauffeur als vervoersbedrijf. Echter, beter in een vroeg stadium een beperkt aantal gevolgde nascholingsdagen afkeuren, dan over een jaar vele malen meer chauffeurs en vervoersbedrijven ongelukkig maken met het afkeuren.

De 35-uurs nascholing op basis van de intentie van de Richtlijn Vakbekwaamheid kan zeer efficiënt en kostenvriendelijk worden ingezet in Nederland. In ieder geval veel goedkoper dan de momenteel goedgekeurde opleidingen. Met een gezonde concurrentie onder opleiders en uitgevers kan de transportbranche in Nederland goed bediend worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.