contract

Arbeidsvoorwaarden van de instructeur: maak uw keuze

Neemt u een nieuwe instructeur aan, dan moet u eerst bepalen onder welke arbeidsvoorwaarden u hem in dienst neemt. Er zijn talloze contractvormen mogelijk, de rijschoolbranche heeft immers geen CAO. , Er moet wel aan de wet voldaan worden. Deze week deel 2: Arbeidsvoorwaarden.

Heeft u onvoldoende werk om iemand fulltime aan de slag te laten gaan, dan kunt u overwegen een parttime medewerker aan te nemen. Ook bij een parttime contract heeft u de keuze tussen een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Heeft nog onzekerheid over het aantal uren dat u kunt bieden, kies dan voor een min-max overeenkomst. In deze overeenkomst spreekt u af hoeveel uren u minimaal uitbetaalt (ook al is er geen werk) en hoeveel uren de medewerker maximaal zal werken. Alle uren daartussen hoeft u alleen uit te betalen wanneer de instructeur deze uren daadwerkelijk werkt.

Oproepcontract
Heeft u op onregelmatige basis personeel nodig, sluit dan een oproepovereenkomst met uw nieuwe instructeur af. Er zijn twee soorten oproepovereenkomsten.

Het oproepcontract zonder opkomstverplichting: u bent niet verplicht de oproepkracht op de te roepen en de oproepkracht is niet verplicht gehoor te geven aan uw oproep. Let er wel op dat dit een intentieverklaring is en geen arbeidsovereenkomst. Elke keer dat u de werknemer oproept, sluit u automatisch een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde tijd.

het oproepcontract met opkomstverplichting: dit is een gewone arbeidsovereenkomst, er wordt echter geen vast aantal werkuren per periode afgesproken. Is niet bekend op welke tijdstippen de werkgever de oproepkracht zal oproepen, dan heeft de kracht recht op ten minste 3 uur loon per oproep, ook als er minder dan 3 uur gewerkt wordt. Deze bepaling geldt wanneer de oproepkracht een contract heeft voor minder dan 15 uur per week of wanneer u nalaat een duidelijk aantal te werken uren per week af te spreken.

Werktijden
U maakt zelf afspraken met uw instructeur  over de arbeidstijden en het aantal te werken uren en dagen per week. U bent echter niet geheel vrij in uw afspraken, maar gebonden aan de arbeidstijdenwet. Vanaf 1 april 2007 is een gewijzigde Arbeidstijdenwet van toepassing. Deze wet gaat uit van de standaardregeling dat een werknemer maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week mag werken. In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur.

Uw instructeur heeft recht op zowel vakantiedagen als vakantiegeld. Vakantiegeld bedraagt minimaal 8 procent van het brutoloon. Het aantal vakantiedagen is ook aan een wettelijk minimum gebonden. Dit is vier maal het aantal gewerkte dagen per week. Tijdens deze vakantiedagen betaalt u het loon gewoon door.

Ziekte
De rijschoolhouder is verplicht zijn zieke instructeur gedurende twee jaar minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Tijdens het eerste jaar moet bovendien ten minste het minimumloon doorbetaald worden. Iemand komt in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon als hij een arbeidsovereenkomst heeft en werknemer is. Ook ten aanzien van oproepkrachten kan de rijschoolhouder verplicht zijn het loon door te betalen.

De oorzaak van de ziekte is niet van invloed op de doorbetaling van het loon. Ook als de arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld is ontstaan bij het sporten, dan is de rijschoolhouder verplicht tijdens de ziekte het loon door te betalen. U kunt het risico van doorbetaling van het loon van zieke werknemers voor eigen rekening nemen of onderbrengen bij een verzekeraar.

Wijziging van de arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst blijft zelden ongewijzigd. Een loonsverhoging bijvoorbeeld of een verandering in het takenpakket is al een wijziging. Ga ervan uit dat voor elke wijziging instemming nodig is van de betrokken werknemer.

Volgende week deel 3: Administratie

Lees ook deel 1: Let op de wet

Lees ook deel 3: Administratie

Bron: Kamer van Koophandel

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Arbeidsvoorwaarden van de instructeur: maak uw keuze”

Eisma Erik|05.04.10|13:41

Geachte collegae,
Graag wil ik reageren op de ontslagprocedure uit deel 1 van “contract afsluiten……..”.
Helaas hoeft er bij een ontslag van een rijinstructeur NIET naar het UWV of naar de kantonrechter te worden gegaan. Rijinstructeurs vallen onder de wet “Besluit Byzondere arbeidsovereenkomsten”. In het kort betekend dit dat een instructeur met een opzegtermijn van 1 maand (0 – 5 dienstjaren), 2 maanden( 6 – 10 dienstjaren) etc, onder opgaaf van redenen kan worden ontslagen. Hier is GEEN ontslagvergunning of kantonrechter voor nodig. Rijinstructeurs zijn dus niet beschermd door een contract voor onbepaalde tijd. Helaas spreek ik uit eigen ervaring.
M.vr.gr. Erik Eisma

[…] inzage voor de werkgever en de medewerker zelf. Lees ook deel 1: Let op de wet Lees ook deel 2: Voorwaarden Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: contract, eisen, Ondernemen, rijinstructeur, Rijschool […]

[…] niet langer worden dan 6 maanden. Volgende week deel 2: Arbeidsvoorwaarden Lees ook deel 2: Voorwaarden Lees ook deel 3: Administratie Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: contract, eisen, […]

chris tupanwel|22.04.10|12:27

Geachte college,

Ook ik sluit me aan bij de reactie van Erik Eisma en helaas spreek ik ook uit eigen ervaring.

Met vriendelijke groet,

Chris Tupanwel

nico|22.06.10|09:42

Ik heb een voorstel,
je kan ook lid worden van het CNV die proberen al jare tot een CAO te komen.
wat hier allemaal gezegt is klopt allemaal het CNV heb daarom ook juridise mensen die met deze materie bekend zijn en helpen je daar bij als je maar lid ben van deze bond en dan kan de bond ook een vuist maken naar al die andere die alleen maar roepen en niets doen.
het is alleen jammer dat er maar een paar handen vol rij-instruteur`s ook daad werkelijk lid zijn van het CNV.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Arbeidsvoorwaarden van de instructeur: maak uw keuze | RijschoolPro
contract

Arbeidsvoorwaarden van de instructeur: maak uw keuze

Neemt u een nieuwe instructeur aan, dan moet u eerst bepalen onder welke arbeidsvoorwaarden u hem in dienst neemt. Er zijn talloze contractvormen mogelijk, de rijschoolbranche heeft immers geen CAO. , Er moet wel aan de wet voldaan worden. Deze week deel 2: Arbeidsvoorwaarden.

Heeft u onvoldoende werk om iemand fulltime aan de slag te laten gaan, dan kunt u overwegen een parttime medewerker aan te nemen. Ook bij een parttime contract heeft u de keuze tussen een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Heeft nog onzekerheid over het aantal uren dat u kunt bieden, kies dan voor een min-max overeenkomst. In deze overeenkomst spreekt u af hoeveel uren u minimaal uitbetaalt (ook al is er geen werk) en hoeveel uren de medewerker maximaal zal werken. Alle uren daartussen hoeft u alleen uit te betalen wanneer de instructeur deze uren daadwerkelijk werkt.

Oproepcontract
Heeft u op onregelmatige basis personeel nodig, sluit dan een oproepovereenkomst met uw nieuwe instructeur af. Er zijn twee soorten oproepovereenkomsten.

Het oproepcontract zonder opkomstverplichting: u bent niet verplicht de oproepkracht op de te roepen en de oproepkracht is niet verplicht gehoor te geven aan uw oproep. Let er wel op dat dit een intentieverklaring is en geen arbeidsovereenkomst. Elke keer dat u de werknemer oproept, sluit u automatisch een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde tijd.

het oproepcontract met opkomstverplichting: dit is een gewone arbeidsovereenkomst, er wordt echter geen vast aantal werkuren per periode afgesproken. Is niet bekend op welke tijdstippen de werkgever de oproepkracht zal oproepen, dan heeft de kracht recht op ten minste 3 uur loon per oproep, ook als er minder dan 3 uur gewerkt wordt. Deze bepaling geldt wanneer de oproepkracht een contract heeft voor minder dan 15 uur per week of wanneer u nalaat een duidelijk aantal te werken uren per week af te spreken.

Werktijden
U maakt zelf afspraken met uw instructeur  over de arbeidstijden en het aantal te werken uren en dagen per week. U bent echter niet geheel vrij in uw afspraken, maar gebonden aan de arbeidstijdenwet. Vanaf 1 april 2007 is een gewijzigde Arbeidstijdenwet van toepassing. Deze wet gaat uit van de standaardregeling dat een werknemer maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week mag werken. In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur.

Uw instructeur heeft recht op zowel vakantiedagen als vakantiegeld. Vakantiegeld bedraagt minimaal 8 procent van het brutoloon. Het aantal vakantiedagen is ook aan een wettelijk minimum gebonden. Dit is vier maal het aantal gewerkte dagen per week. Tijdens deze vakantiedagen betaalt u het loon gewoon door.

Ziekte
De rijschoolhouder is verplicht zijn zieke instructeur gedurende twee jaar minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Tijdens het eerste jaar moet bovendien ten minste het minimumloon doorbetaald worden. Iemand komt in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon als hij een arbeidsovereenkomst heeft en werknemer is. Ook ten aanzien van oproepkrachten kan de rijschoolhouder verplicht zijn het loon door te betalen.

De oorzaak van de ziekte is niet van invloed op de doorbetaling van het loon. Ook als de arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld is ontstaan bij het sporten, dan is de rijschoolhouder verplicht tijdens de ziekte het loon door te betalen. U kunt het risico van doorbetaling van het loon van zieke werknemers voor eigen rekening nemen of onderbrengen bij een verzekeraar.

Wijziging van de arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst blijft zelden ongewijzigd. Een loonsverhoging bijvoorbeeld of een verandering in het takenpakket is al een wijziging. Ga ervan uit dat voor elke wijziging instemming nodig is van de betrokken werknemer.

Volgende week deel 3: Administratie

Lees ook deel 1: Let op de wet

Lees ook deel 3: Administratie

Bron: Kamer van Koophandel

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Arbeidsvoorwaarden van de instructeur: maak uw keuze”

Eisma Erik|05.04.10|13:41

Geachte collegae,
Graag wil ik reageren op de ontslagprocedure uit deel 1 van “contract afsluiten……..”.
Helaas hoeft er bij een ontslag van een rijinstructeur NIET naar het UWV of naar de kantonrechter te worden gegaan. Rijinstructeurs vallen onder de wet “Besluit Byzondere arbeidsovereenkomsten”. In het kort betekend dit dat een instructeur met een opzegtermijn van 1 maand (0 – 5 dienstjaren), 2 maanden( 6 – 10 dienstjaren) etc, onder opgaaf van redenen kan worden ontslagen. Hier is GEEN ontslagvergunning of kantonrechter voor nodig. Rijinstructeurs zijn dus niet beschermd door een contract voor onbepaalde tijd. Helaas spreek ik uit eigen ervaring.
M.vr.gr. Erik Eisma

[…] inzage voor de werkgever en de medewerker zelf. Lees ook deel 1: Let op de wet Lees ook deel 2: Voorwaarden Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: contract, eisen, Ondernemen, rijinstructeur, Rijschool […]

[…] niet langer worden dan 6 maanden. Volgende week deel 2: Arbeidsvoorwaarden Lees ook deel 2: Voorwaarden Lees ook deel 3: Administratie Bron: Kamer van Koophandel Onderwerpen: contract, eisen, […]

chris tupanwel|22.04.10|12:27

Geachte college,

Ook ik sluit me aan bij de reactie van Erik Eisma en helaas spreek ik ook uit eigen ervaring.

Met vriendelijke groet,

Chris Tupanwel

nico|22.06.10|09:42

Ik heb een voorstel,
je kan ook lid worden van het CNV die proberen al jare tot een CAO te komen.
wat hier allemaal gezegt is klopt allemaal het CNV heb daarom ook juridise mensen die met deze materie bekend zijn en helpen je daar bij als je maar lid ben van deze bond en dan kan de bond ook een vuist maken naar al die andere die alleen maar roepen en niets doen.
het is alleen jammer dat er maar een paar handen vol rij-instruteur`s ook daad werkelijk lid zijn van het CNV.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.