rijles, rijinstructeur, lesauto, rijschool

Als rijschool een rijinstructeur in vaste dienst ontslaan

rijles, rijinstructeur, lesauto, rijschool

In de meeste beroepen geldt een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ook echt voor die periode. Het is moeilijk een vaste werknemer te ontslaan. Maar in de rijschoolbranche zit dat anders. Een ontslagbrief is in veel gevallen genoeg.

Als een rijschool te weinig leerlingen heeft om alle rijinstructeurs aan het werk te houden, zal er iemand moeten vertrekken. Anders gaat de rijschool failliet. Als het gaat om een werknemer met een vast arbeidscontract, dan moet bij ‘normale’ bedrijven eerst het CWI hiervoor toestemming geven.

Ontslag

Ontslag is in immers het algemeen op de volgende wijzen geregeld:

  1. Ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer nemen in onderling overleg afscheid van elkaar.
  2. Ontslagname door werknemer. Werknemer neemt de geldende opzegtermijn in acht, waarna de arbeidsovereenkomst eindigt.
  3. Ontslag op staande voet. Werkgever dan wel werknemer heeft een dringende reden om per direct tot ontslag over te gaan.
  4. Ontslag via de kantonrechter. Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een gewichtige redenen.
  5. Ontslag na verkrijging van toestemming door het CWI. Werkgever vraagt het CWI toestemming om een ontslagvergunning te verlenen. Als CWI de vergunning verleent, zal werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

Rijschoolbranche

In de rijschoolbranche wordt als stelregel gehanteerd dat wijze 5 (ontslagprocedure via CWI) niet noodzakelijk is. Rijscholen kunnen zich baseren op het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 (BBA).

Het BBA bevat onder andere bepalingen over de ontslagprocedure via het CWI. In artikel 2 BBA is onder lid 1 onder b een uitzondering opgenomen voor onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon (bijvoorbeeld een verkeersschool). Voor deze groep werknemers is het BBA niet van toepassing en is dan ook geen toestemming van het CWI nodig.

Rijschoolhouder

Indien een rijschoolhouder een werknemer wil ontslaan, zal hij een ontslagbrief naar de rijinstructeur sturen en zal de arbeidsovereenkomst na afloop van de overeengekomen dan wel wettelijke opzegtermijn eindigen.

Al in 1993 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak van een rijinstructeur en toen is duidelijk aangegeven dat de rijschool correct had gehandeld. Het BBA (en dus de weg via het CWI) is volgens de rechtbank niet van toepassing op rijscholen.  Dit houdt in dat de handelswijze van de rijschoolhouders correct is en door de rechtspraak in Nederland wordt aanvaard.

Rijinstructeur

Staat een ontslagen rijinstructeur in loondienst dan helemaal machteloos? “Niet helemaal, er kan altijd worden beoordeeld of een kennelijk onredelijk ontslagprocedure mogelijk is”, zegt vakbond CNV.

Indien een werkgever zijn werknemer wilt ontslaan en hij is het daar niet mee eens, kan hij het beste eerst overleggen met een jurist. Als de jurist van mening is dat het ontslag onterecht is, kan er een kennelijk onredelijk ontslagprocedure worden opgestart.

Rechter

De rechter zal dan onderzoeken of het ontslag onredelijk is geweest. Als dat het geval is, kan er bijvoorbeeld een wedertewerkstelling worden opgelegd of ontslagvergoeding.

Voorbeeld van een onterecht ontslag: Een rij-instructeur is 3 maanden in verwachting en krijgt dan van haar werkgever te horen dat het werkaanbod erg tegen valt en dat ze ontslagen wordt. Het klopt dat er op dat moment weinig werk is. Echter 3 maanden later heeft de rijschool weer volop werk en nemen zij een nieuwe instructeur aan.

In deze situatie had werkneemster nooit ontslagen mogen worden volgens CNV en had ze haar ontslag aan kunnen vechten via een kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

Tips van vakbond CNV:

  • Zodra u weet dat uw werkgever u wilt gaan ontslaan neem dan altijd contact met ons op via CNV Info – 030 75 11 007
  • Als uw werkgever u wilt gaan ontslaan en u bent het daar niet mee eens, teken dan ook niets. Als uw ontslag onterecht is en u bent akkoord gegaan, dan loopt u het risico dat u geen ontslaguitkering krijgt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Als rijschool een rijinstructeur in vaste dienst ontslaan”

Ingeborg|22.03.11|11:59

In artikel 2 BBA is onder lid 1 onder b een uitzondering opgenomen voor onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon (bijvoorbeeld een verkeersschool). Voor deze groep werknemers is het BBA niet van toepassing en is dan ook geen toestemming van het CWI nodig.

Dus toch recht op 6% BTW???

Maar ben blij dat ik niet in loondienst ben bij rijschool als ik dit zo lees. En ook nog geen pensioenopbouw en cao…

Frank2|24.03.11|11:14

En zolang opleiders als Bovag, Jongepier, Compact, Hoekstra, Rijbewijsconcurrent loze baangaranties blijven afgeven aan het CWI en onze gewaardeerde broeders van SRV en VRB niet in staat zijn een brandbrief te schrijven over deze onzin, zal er nog wel even een overschot aan onderbetaalde rijinstructeurs blijven. Verlagen van het btw tarief is onzin. Het aantal opleiders moet verlaagd. Compact heeft nu zijn opleiding zelfs in de aanbieding gedaan. Hoera, nog meer instructeurs :)

Rienold|24.03.11|11:56

Geheel mee eens. Naar aanleiding van zo’n vacaturemelding op de site van Jongepier heb ik gescolliciteerd naar een rijschool in Hoogeveen. De reactie staat hieronder, maar de vacature staat nog steeds op de site! Waarschijnlijk “slapen” ze daar bij Jongepier.

On 13-1-2011 11:34, Kreeft Opleidingen – Tanja Snel wrote:
Geachte heer Gunster,

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Op het moment hebben wij
echter geen vacatures, ik heb Jongepier al gevraagd de vacature van de
site af te halen.

kamal|24.03.11|14:08

Hallo DEN HAAG,

moderne slavenarbeid is dit!
zorg voor nieuwe wetgeving om deze onzin te voorkomen!

han|24.03.11|16:00

Ik ben het helemaal met Frank eens Er komen te veel nieuwe instrukteurs op de arbeidsmarkt, bij het UWV zeggen ze gewoon als je niets meer kan , wordt je gewoon rij instrukteur volop en voldoende werk, tuurlijk met een vergrijzing op komt wordt het werk alleen maar minder.

Voor de opleidings instituten heel mooi vast werk, maar nog even en ook dan zullen ze dit gaan merken, het houdt een keer op, kan het UWV gaan opleiding voor de verzorging daar komt genoeg werk in vrij de komende jaren.

Rienold|25.03.11|09:35

En een dag later zijn de vacatures bij Kreeft Hoogeveen al verwijderd van de site van Jongepier!

Snapt men het wel?|25.03.11|20:26

Als wij dan bij het onderwijzend personeel behoren zou men dat ook eens in vrije tijd EN salaris tot uitdrukking moeten laten komen.
Bij veel grote rijscholen ben je als werknemer niet meer dan een hond die zich naar de grillen van z’n baas moet richten. Werkelijk voor alles willen ze je op laten draaien; kom je uren tekort dan kost je dat je vakantiedagen. Wordt je ziek (rug/ nekletsel) door die kleine rotautotjes dan lever jij je vakantiedagen in en ga zo maar door.

daniel|17.10.11|00:02

ikzelf ben eigenaar van een middelgrote rijschool. Ik vind jullie reacties erg kort door de bocht. En ook ik dacht ooit zelf zo, toe ik in loondienst was bij een rijschool. Echter als werkgever zie ik enorm de andere kant van het verhaal; hoge concurrentiedruk, kosten stijgingen en door die concurrentiedruk niet mee kunnen stijgen. et. etc. geloof me de kant van de ondernemer is ook geen pretje, en veel ruimte hebben we nu eenmaal niet! Ik zou ook wel 3000 bruto willen geven, gaat niet

bert|17.10.11|17:12

Tja, ondernemen he? Maar goed, de komende jaren gaan er heel veel op de fles. Degenen die dat kunnen overleven zitten gebeiteld.

daniel|17.10.11|22:08

wij gaan niet op de fles, maar wil wel aangeven dat de reacties erg eenzijdig zijn. Er zijn zeker rotzakken van werkgevers in de branche maar niet alles over 1 boeg gooien. Het is nu eenmaal een moeilijke branche en dat heeft voor werkgevers net zo goed beperkingen.

bert|18.10.11|17:14

Beperkingen, maar daardoor ook mogelijkheden.

Wiel|22.12.11|13:48

Hallo Instructeurs van Nederland,
Mij is op 16 dec.2011 gebeurt wat dat de werkgever zonder een ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst voor onbebaalde tijd heeft opgezegd,je het dus als instructeur geen poot om op staan(Schandalig dat dit anno 2011 nog kan),het komt dus allemaal door een wet uit 1945.
Dus alle instructeurs in loondienst in nederland zijn VOGELVRIJ,dus teken nooit een arbeidscontract zonder een clausule waarin ze gebruik kunnen maken van het BBA 1945 artk.2 lid1b.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.