Koos Spee, VerkeerDeBaas

Column Koos Spee: Bijleren?

Sommige verkeersregels zijn niet duidelijk en ook nog lastig in de praktijk.  De afgelopen jaren heb ik meermalen een pleidooi gehouden voor herhalingslessen voor de rijbewijsbezitter. Ik vind het namelijk opmerkelijk dat een automobilist, die voor situaties komt te staan waar de verkeerde beslissing een mensenleven kan kosten, zijn leven lang niet hoeft bij te leren.

Wat dan? Theorielessen in een lokaal, via e-learning, praktijklessen hoe en hoeveel, eens in de hoeveel jaar en de typisch Nederlandse vraag: ‘Wie gaat dat betalen?’ Ik kom er graag een keer op terug. Ik beperk me in deze column tot een voorbeeld waaruit blijkt dat het moeilijk is om de noodzakelijke kennis zelf op te doen.

Uitvaartstoet

Kort geleden twitterde ik: “Mag je rijdend op een voorrangsweg een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden die van een zijweg komt?” Ik kreeg behoorlijk wat reacties, maar weinig antwoorden waren helemaal goed. De meeste twitteraars overigens, en dat is mooi, zouden alleen al uit respect voor de overledene stoppen maar of dat een plicht was, dat wist men over het algemeen niet.

Niet zo vreemd, want degene die in de afgelopen 20 jaar hun rijbewijs hebben gehaald, leerden niets over een eventuele voorrangspositie van een uitvaartstoet. In 1990 is de regel dat je een uitvaartstoet niet mag doorsnijden uit de wet gehaald en in 2010 er weer ingekomen.

RVV

In artikel 16 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) staat nu heel simpel: ‘Weggebruikers mogen militaire colonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet doorsnijden’. Maar met dit artikel alleen ben je er niet. Er staat geen enkele verwijzing bij dit artikel, maar voor een goed begrip moet je wel rekening houden met de artikelen 30c, 49, 56, 63 en 68 van dit RVV.

Als je deze artikelen in samenhang ziet en ook de nota van toelichting erbij pakt, dan blijkt:

  • Dat een uitvaartstoet alleen een uitvaarstoet is als de voorgeschreven herkenningstekens worden gevoerd.
  • Dat een uitvaartstoet uiteen kan vallen in meerdere uitvaartstoeten, die dan nog dezelfde rechten hebben ook als de lijkwagen nergens meer te zien is.
  • Dat een uitvaartstoet in tegenstelling tot een militaire colonne niet door ‘rood’ mag rijden als het eerst voertuig bij groen licht is doorgegaan.
  • Dat er alleen maar ‘niet doorsnijden’ staat en dat op kruisingen van gelijke orde de eerste auto van de uitvaartstoet die van links komt of afslaat, geen voorrang heeft maar de volgauto’s wel.
  • Dat op kruispunten met verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden geen enkele auto van een uitvaartstoet voorrang heeft, omdat verkeerstekens boven verkeersregels gaan
  • Dat een uitvaarstoet niet voor een voetgangersoversteekplaats hoeft te stoppen en voor gaat als een bus, ook binnen de bebouwde kom, van een halte wil weg rijden.

Rotonde

En als je deze materie in de knip hebt, kom je er achter dat het eigenlijk een vreemde regeling is. Bijna elke doorgaande weg heeft één of meer rotondes. De kans is groot dat je op weg naar een begraafplaats of crematorium meerdere rotondes tegenkomt.

Rotondes worden (bijna) altijd aangeduid met het bord B6: ‘U nadert een voorrangsweg’. Dan moet niet alleen de voorste wagen van de stoet voorrang geven voor dat de rotonde wordt opgereden, maar elk volgend voertuig uit de stoet ook omdat in dit geval de uitvaartstoet wel doorsneden mag worden. Voor dat je een paar rotondes verder bent heb je drie of meer uitvaartstoeten.

Verkeerslichten

Ik kan me nog voorstellen dat het door rood rijden bij verkeerslichten niet helemaal ontbloot is van gevaar, hoewel ik me afvraag waarom dat bij militaire colonnes dan niet gevaarlijk is. Maar ik zie niet in waarom een uitvaartstoet die eenmaal een voorrangsweg op rijdt of een rotonde wel doorsneden mag worden. Is het niet beter om dit soort zaken goed of helemaal niet te regelen?

Wereldschokkend allemaal? Nee want zoals gezegd, vaak zullen mensen uit respect een uitvaartstoet voor laten gaan. Maar als je vandaag of morgen zelf in een uitvaartstoet mee rijdt, en dat overkomt ons allemaal, en je denkt dat je net als de militaire colonne ook bij een rood verkeerslicht mag doorrijden als de voorste auto door groen ging en er volgt een aanrijding, dan hebben jij of je nabestaanden een probleem. Dan was zo’n herhalingslesje misschien toch niet zo gek geweest.

mr J. (Koos) Spee

www.verkeerdebaas.nl

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.