Compact Opleidingen, lesauto

Oprichter failliet Compact Opleidingen voorlopig niet van miljoenenschuld af

Sjoerd Sarneel, voormalig eigenaar van het failliete Compact Opleidingen uit Breda, is uit de schuldsanering gezet. De rechter heeft deze regeling beëindigd omdat hij sterk twijfelt aan de goede bedoelingen van Sarneel. Het hoger beroep tegen deze beslissing heeft Sarneel onlangs verloren. Dat betekent dat hij nog altijd persoonlijk failliet is. En dat hij dus niets meer kan bezitten, totdat zijn miljoenenschuld is afbetaald. Een sprekend voorbeeld van faillissementsfraude? Of van een ondernemer in het nauw die rare sprongen heeft gemaakt?

In totaal lieten de vier faillissementen van BV’s van Sarneel een schuld na van ruim vijf miljoen euro. Sarneel was (volgens zijn eigen verzoekschrift voor toelating in de schuldsanering) privé aansprakelijk voor zo’n 1,5 miljoen euro.

Het gaat hierbij om een huurschuld van € 449.077,73. Een schuld aan ABN AMRO van € 413.358,58. Een schuld aan Milk Strategy & Finance van € 300.000,-. En een schuld aan Deurloo Administraties van € 220.000,-. Hoewel deze kredieten voor zijn BV’s afgesloten waren, had hij getekend voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Schuldsanering

Sarneel was vervolgens in de schuldsanering beland. Dat betekent dat hij na 3 jaar te leven op bijstandsniveau weer volledig schuldenvrij zou zijn. De curator van Compact Opleidingen had de rechter echter verzocht deze regeling te beëindigen, omdat Sarneel volgens haar niet te goeder trouw was geweest bij het aangaan of onbetaald laten van zijn schulden en die van Compact.

Sarneel is door deze curator aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort in de vier faillissementen ter waarde van ruim 5 miljoen euro. Daarnaast heeft zij vorderingen op Sarneel ter hoogte van ruim € 100.000,- wegens onttrokken privé-uitgaven. En de schuldeisers van ABN AMRO en Lage Landen Lease hebben rechtstreeks vorderingen op Sarneel wegens vermeende onregelmatigheden.

Paulianeus

Sarneel heeft zich volgens de curator schuldig gemaakt aan paulianeus handelen of onrechtmatig handelen door zijn familieleden en ex-echtgenote in het zicht van het faillissement aanzienlijk te bevoordelen. Dat onderzoek is nog niet afgerond en de rechter heeft zich er nog niet over uitgesproken. Toch dient dit volgens haar als een weigeringsgrond te worden aangemerkt, die bij de beoordeling van het verzoek tot toelating van de schuldsanering reden zou zijn geweest het verzoek af te wijzen.

De rechter rekent het Sarneel zwaar aan dat hij tijdens de behandeling van zijn verzoek tot schuldsanering heeft gezwegen over het feit dat de curator bezig is met een onderzoek naar zijn handelen rondom het faillissement van Compact Opleidingen. Daardoor heeft Sarneel zijn ‘te goeder trouw’ niet aannemelijk kunnen maken. Dat is wel noodzakelijk om tot de schuldsanering te kunnen worden toegelaten.

Verkoop woning

Zo is het onduidelijk wat er is gebeurd met het huis van Sarneel. Hij beweerde volgens de curator na de faillietverklaring van zijn vennootschappen dat hij nog altijd eigenaar was van die woning, terwijl de woning al op 4 april 2011 (enkele weken voor het faillissement van Compact) was verkocht. Onduidelijk is wat er met de koopprijs is gebeurd.

Ook is nog onduidelijk wanneer Sarneel enige betrokkenheid heeft gehad bij OTOacademie BV. En of er zaken van Sarneel, waaronder de verdwenen lesborden bij Compact, in gebruik zijn bij OTOacademie. OTOacademie is nauwelijks 20 dagen na het faillissement van Compact opgericht en verzorgt eveneens de opleiding van rijinstructeurs met baangarantie. Terwijl Compact juist daardoor in de problemen is geraakt.

Scheiding

De curator meent verder te beschikken over een aantal aanwijzingen waaruit zou blijken dat Sarneel formeel wel gescheiden is van zijn ex-echtgenote, maar voortleeft alsof hij nog altijd met haar is gehuwd. Er bestaat het vermoeden dat door middel van de scheiding en deling van het bezit, geld is onttrokken aan de boedel waar de crediteuren van Sarneel en Compact recht op hebben. Sarneel weigert de akte van scheiding en deling aan de curator ter inzage te geven.

En er is sprake van leningen van familieleden, waarbij ten dele niet getraceerd kan worden dat deze bedragen ook daadwerkelijk door de failliete vennootschappen zijn ontvangen. Ook wil de curator weten wat de gang van zaken is geweest rond de kredietovereenkomst met ABN AMRO van € 400.000,- onder verstrekking van een eerste pandrecht. Terwijl Milk al een eerste pandrecht had op de debiteuren.

Privé-betaling

Tijdens de rechtszittingen bleek dat Compact met dit krediet van ABN AMRO onder meer € 72.000 aan een broer van Sarneel heeft betaald, vlak voor het faillissement. Verder zijn volgens de curator vanuit de failliete vennootschappen van Compact tot een bedrag van ruim € 107.000,- privé-uitgaven gedaan door Sarneel. Ook zijn een vorkheftruck, beamer en andere diverse zaken verdwenen. En er zijn in de maanden voor het faillissement 12 lease-auto’s verkocht. Hiervoor heeft leasemaatschappij De Lage Landen aangifte gedaan.

Overigens stelde Sarneel in de rechtbank dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. Hij zegt dat hij niet het oogmerk heeft gehad om geld aan de boedel te onttrekken. Maar er juist alles aan te hebben gedaan om de bedrijven van de ondergang te redden. Van bestuurdersaansprakelijkheid zou er volgens hem dan ook geen sprake zijn.

Boedel

Volgens de curator blijkt uit de rekening-courant verhoudingen echter dat Sarneel zowel het faillissement van zijn ondernemingen als zijn eigen schuldsaneringsregeling zodanig heeft gepland dat – daaraan voorafgaand – zijn vermogensbestanddelen bij naasten dan wel bij familieleden zijn ondergebracht. En dat hij er alles aan heeft gedaan om de zakelijke crediteuren zoveel mogelijk te benadelen door vermogensbestanddelen aan de boedel te onttrekken.

Mocht bestuurdersaansprakelijkheid bewezen worden, dan draait Sarneel persoonlijk op voor alle schulden die zijn BV’s hebben nagelaten; ruim 5 miljoen euro. Wordt dat niet bewezen, dan hoeft hij ‘slechts’ 1,5 miljoen euro plus rente terug te betalen. Dat zijn immers de schulden waarvoor hij privé had getekend. Hoe dan ook; zonder een nieuwe schuldsaneringsregeling wordt het voor hem lastig om ooit nog iets te bezitten. Op papier althans.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Oprichter failliet Compact Opleidingen voorlopig niet van miljoenenschuld af”

Rob Daver|11.01.13|00:46

eindelijk gerechtigheid !

David de Ruiter|16.01.13|12:50

Gelukkig weten ze wat dieper te graven in Sarneels huishouden!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Oprichter failliet Compact Opleidingen voorlopig niet van miljoenenschuld af | RijschoolPro
Compact Opleidingen, lesauto

Oprichter failliet Compact Opleidingen voorlopig niet van miljoenenschuld af

Sjoerd Sarneel, voormalig eigenaar van het failliete Compact Opleidingen uit Breda, is uit de schuldsanering gezet. De rechter heeft deze regeling beëindigd omdat hij sterk twijfelt aan de goede bedoelingen van Sarneel. Het hoger beroep tegen deze beslissing heeft Sarneel onlangs verloren. Dat betekent dat hij nog altijd persoonlijk failliet is. En dat hij dus niets meer kan bezitten, totdat zijn miljoenenschuld is afbetaald. Een sprekend voorbeeld van faillissementsfraude? Of van een ondernemer in het nauw die rare sprongen heeft gemaakt?

In totaal lieten de vier faillissementen van BV’s van Sarneel een schuld na van ruim vijf miljoen euro. Sarneel was (volgens zijn eigen verzoekschrift voor toelating in de schuldsanering) privé aansprakelijk voor zo’n 1,5 miljoen euro.

Het gaat hierbij om een huurschuld van € 449.077,73. Een schuld aan ABN AMRO van € 413.358,58. Een schuld aan Milk Strategy & Finance van € 300.000,-. En een schuld aan Deurloo Administraties van € 220.000,-. Hoewel deze kredieten voor zijn BV’s afgesloten waren, had hij getekend voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Schuldsanering

Sarneel was vervolgens in de schuldsanering beland. Dat betekent dat hij na 3 jaar te leven op bijstandsniveau weer volledig schuldenvrij zou zijn. De curator van Compact Opleidingen had de rechter echter verzocht deze regeling te beëindigen, omdat Sarneel volgens haar niet te goeder trouw was geweest bij het aangaan of onbetaald laten van zijn schulden en die van Compact.

Sarneel is door deze curator aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort in de vier faillissementen ter waarde van ruim 5 miljoen euro. Daarnaast heeft zij vorderingen op Sarneel ter hoogte van ruim € 100.000,- wegens onttrokken privé-uitgaven. En de schuldeisers van ABN AMRO en Lage Landen Lease hebben rechtstreeks vorderingen op Sarneel wegens vermeende onregelmatigheden.

Paulianeus

Sarneel heeft zich volgens de curator schuldig gemaakt aan paulianeus handelen of onrechtmatig handelen door zijn familieleden en ex-echtgenote in het zicht van het faillissement aanzienlijk te bevoordelen. Dat onderzoek is nog niet afgerond en de rechter heeft zich er nog niet over uitgesproken. Toch dient dit volgens haar als een weigeringsgrond te worden aangemerkt, die bij de beoordeling van het verzoek tot toelating van de schuldsanering reden zou zijn geweest het verzoek af te wijzen.

De rechter rekent het Sarneel zwaar aan dat hij tijdens de behandeling van zijn verzoek tot schuldsanering heeft gezwegen over het feit dat de curator bezig is met een onderzoek naar zijn handelen rondom het faillissement van Compact Opleidingen. Daardoor heeft Sarneel zijn ‘te goeder trouw’ niet aannemelijk kunnen maken. Dat is wel noodzakelijk om tot de schuldsanering te kunnen worden toegelaten.

Verkoop woning

Zo is het onduidelijk wat er is gebeurd met het huis van Sarneel. Hij beweerde volgens de curator na de faillietverklaring van zijn vennootschappen dat hij nog altijd eigenaar was van die woning, terwijl de woning al op 4 april 2011 (enkele weken voor het faillissement van Compact) was verkocht. Onduidelijk is wat er met de koopprijs is gebeurd.

Ook is nog onduidelijk wanneer Sarneel enige betrokkenheid heeft gehad bij OTOacademie BV. En of er zaken van Sarneel, waaronder de verdwenen lesborden bij Compact, in gebruik zijn bij OTOacademie. OTOacademie is nauwelijks 20 dagen na het faillissement van Compact opgericht en verzorgt eveneens de opleiding van rijinstructeurs met baangarantie. Terwijl Compact juist daardoor in de problemen is geraakt.

Scheiding

De curator meent verder te beschikken over een aantal aanwijzingen waaruit zou blijken dat Sarneel formeel wel gescheiden is van zijn ex-echtgenote, maar voortleeft alsof hij nog altijd met haar is gehuwd. Er bestaat het vermoeden dat door middel van de scheiding en deling van het bezit, geld is onttrokken aan de boedel waar de crediteuren van Sarneel en Compact recht op hebben. Sarneel weigert de akte van scheiding en deling aan de curator ter inzage te geven.

En er is sprake van leningen van familieleden, waarbij ten dele niet getraceerd kan worden dat deze bedragen ook daadwerkelijk door de failliete vennootschappen zijn ontvangen. Ook wil de curator weten wat de gang van zaken is geweest rond de kredietovereenkomst met ABN AMRO van € 400.000,- onder verstrekking van een eerste pandrecht. Terwijl Milk al een eerste pandrecht had op de debiteuren.

Privé-betaling

Tijdens de rechtszittingen bleek dat Compact met dit krediet van ABN AMRO onder meer € 72.000 aan een broer van Sarneel heeft betaald, vlak voor het faillissement. Verder zijn volgens de curator vanuit de failliete vennootschappen van Compact tot een bedrag van ruim € 107.000,- privé-uitgaven gedaan door Sarneel. Ook zijn een vorkheftruck, beamer en andere diverse zaken verdwenen. En er zijn in de maanden voor het faillissement 12 lease-auto’s verkocht. Hiervoor heeft leasemaatschappij De Lage Landen aangifte gedaan.

Overigens stelde Sarneel in de rechtbank dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. Hij zegt dat hij niet het oogmerk heeft gehad om geld aan de boedel te onttrekken. Maar er juist alles aan te hebben gedaan om de bedrijven van de ondergang te redden. Van bestuurdersaansprakelijkheid zou er volgens hem dan ook geen sprake zijn.

Boedel

Volgens de curator blijkt uit de rekening-courant verhoudingen echter dat Sarneel zowel het faillissement van zijn ondernemingen als zijn eigen schuldsaneringsregeling zodanig heeft gepland dat – daaraan voorafgaand – zijn vermogensbestanddelen bij naasten dan wel bij familieleden zijn ondergebracht. En dat hij er alles aan heeft gedaan om de zakelijke crediteuren zoveel mogelijk te benadelen door vermogensbestanddelen aan de boedel te onttrekken.

Mocht bestuurdersaansprakelijkheid bewezen worden, dan draait Sarneel persoonlijk op voor alle schulden die zijn BV’s hebben nagelaten; ruim 5 miljoen euro. Wordt dat niet bewezen, dan hoeft hij ‘slechts’ 1,5 miljoen euro plus rente terug te betalen. Dat zijn immers de schulden waarvoor hij privé had getekend. Hoe dan ook; zonder een nieuwe schuldsaneringsregeling wordt het voor hem lastig om ooit nog iets te bezitten. Op papier althans.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Oprichter failliet Compact Opleidingen voorlopig niet van miljoenenschuld af”

Rob Daver|11.01.13|00:46

eindelijk gerechtigheid !

David de Ruiter|16.01.13|12:50

Gelukkig weten ze wat dieper te graven in Sarneels huishouden!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.