Is een website auteursrechtelijk te beschermen?

Het is een veelvoorkomende irritatie onder ondernemers: zelf veel tijd, energie en geld investeren in een website en vervolgens moeten toezien hoe een concurrent daarvan profiteert. Advocate Manita Hamberg is gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Ze bespreekt in dit artikel een zaak tussen NuTheorie en Turbotheorie waarin dit aan de orde was.

De twee concurrenten NuTheorie en Turbotheorie kwamen in een conflict om de gelijkende totaalindruk van onder meer hun websites en logo. De rechter beoordeelde of er sprake was van inbreuk op de auteursrechten van het websiteontwerp, het logo en specifieke teksten.
De uitkomst: de rechter vond het websiteontwerp van NuTheorie zodanig onderscheidend dat er sprake was van auteursrechtelijke bescherming. De site van TurboTheorie wekte dezelfde totaalindruk; zij moesten hun ontwerp veranderen en een rectificatie publiceren.

Inbreuk

De eiser in deze zaak was NuTheorie, zij richten zich onder meer op het geven van cursussen om in één dag het theorie-examen voor het rijbewijs te halen. Gedaagde TurboTheorie is een rijschool die ook zulke cursussen aanbiedt.
NuTheorie sprak TurboTheorie via de advocaat aan op het feit dat zij onder meer het ontwerp van de website en het logo verveelvoudigden, net als specifieke teksten op de website. NuTheorie claimde auteursrechten op al deze onderdelen en stelde dat TurboTheorie inbreuk maakte op deze rechten, dat schrijft advocate Hamberg in een bespreking van deze zaak.

Toets

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het betreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk moet oorspronkelijk zijn, in de zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. De rechter vond dat het geval bij het websiteontwerp van NuTheorie en kende auteursrechteljike bescherming toe.

Totaalindruk

De rechter oordeelde bovendien dat de website van TurboTheorie dezelfde totaalindruk wekte als de website van NuTheorie, omdat daarin voor dezelfde combinatie van kenmerkende eigenschappen was gekozen. Met name de fotobanner bovenaan de pagina sprong in het oog. Hierop stonden opspringende, zonnebrildragende jongeren tegen een blauwe lucht of bij een kampeerbusje. Andere kenmerkende eigenschappen: de steunkleuren hardblauw en magenta, een logo linksboven op de homepage en het item ‘hoe verloopt de cursusdag’. TurboTheorie maakte door dezelfde totaalindruk inbreuk op de auteursrechten op het websiteontwerp, aldus de rechtbank.
In de zaak werd ook laster behandeld. Dit werd gedaan middels valse reviews te plaatsen. NuTheorie verzamelde bewijsmateriaal en bracht dit in bij de rechter. De rechter oordeelde dat de personen die de reviews achterlieten niet direct te linken waren aan TurboTheorie. Daarvoor moeten de betreffende personen aansprakelijk worden gesteld. De reviews zijn overigens sindsdien wel allemaal verwijderd.

Rectificatie

Gelet op de auteursrechtinbreuk op het websiteontwerp heeft de rechtbank TurboTheorie veroordeeld te stoppen met het ontwerp, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag van niet-naleving van het bevel met een maximum van 50.000 euro. De rechtbank achtte verder de gevorderde rectificatie een passende maatregel om de schade van NuTheorie ten gevolge van de auteursrechtinbreuk op het ontwerp van de website te beperken of vergoeden en wees deze vordering van NuTheorie toe. TurboTheorie moest twee weken lang onderstaande rectificatie op de homepage van de website en op hun facebookpagina laten zien.

Bij vonnis van 13 maart 2019 heeft de rechtbank Den Haag ons bevolen de volgende mededeling te publiceren. De rechtbank heeft geoordeeld dat Turbo Theorie met de website die zij sinds oktober 2017 openbaar maakt, inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nu Theorie op het ontwerp van haar website. De rechtbank heeft Turbo Theorie bevolen deze inbreuk niet langer te maken.

De directie van Turbo Theorie”

Tevreden

NuTheorie is tevreden met de uitspraak van de rechter. “We hebben inmiddels weer een nieuwe unieke website laten designen en ontwikkelen en alles weer netjes gedocumenteerd. We hopen dat deze uitspraak zulke situaties in de toekomst voorkomt. We willen ook liever onze tijd en energie steken in onze klanten en de ontwikkeling van ons producten.”

Onderwerpen: ,

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Is een website auteursrechtelijk te beschermen? | RijschoolPro

Is een website auteursrechtelijk te beschermen?

Het is een veelvoorkomende irritatie onder ondernemers: zelf veel tijd, energie en geld investeren in een website en vervolgens moeten toezien hoe een concurrent daarvan profiteert. Advocate Manita Hamberg is gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Ze bespreekt in dit artikel een zaak tussen NuTheorie en Turbotheorie waarin dit aan de orde was.

De twee concurrenten NuTheorie en Turbotheorie kwamen in een conflict om de gelijkende totaalindruk van onder meer hun websites en logo. De rechter beoordeelde of er sprake was van inbreuk op de auteursrechten van het websiteontwerp, het logo en specifieke teksten.
De uitkomst: de rechter vond het websiteontwerp van NuTheorie zodanig onderscheidend dat er sprake was van auteursrechtelijke bescherming. De site van TurboTheorie wekte dezelfde totaalindruk; zij moesten hun ontwerp veranderen en een rectificatie publiceren.

Inbreuk

De eiser in deze zaak was NuTheorie, zij richten zich onder meer op het geven van cursussen om in één dag het theorie-examen voor het rijbewijs te halen. Gedaagde TurboTheorie is een rijschool die ook zulke cursussen aanbiedt.
NuTheorie sprak TurboTheorie via de advocaat aan op het feit dat zij onder meer het ontwerp van de website en het logo verveelvoudigden, net als specifieke teksten op de website. NuTheorie claimde auteursrechten op al deze onderdelen en stelde dat TurboTheorie inbreuk maakte op deze rechten, dat schrijft advocate Hamberg in een bespreking van deze zaak.

Toets

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het betreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk moet oorspronkelijk zijn, in de zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. De rechter vond dat het geval bij het websiteontwerp van NuTheorie en kende auteursrechteljike bescherming toe.

Totaalindruk

De rechter oordeelde bovendien dat de website van TurboTheorie dezelfde totaalindruk wekte als de website van NuTheorie, omdat daarin voor dezelfde combinatie van kenmerkende eigenschappen was gekozen. Met name de fotobanner bovenaan de pagina sprong in het oog. Hierop stonden opspringende, zonnebrildragende jongeren tegen een blauwe lucht of bij een kampeerbusje. Andere kenmerkende eigenschappen: de steunkleuren hardblauw en magenta, een logo linksboven op de homepage en het item ‘hoe verloopt de cursusdag’. TurboTheorie maakte door dezelfde totaalindruk inbreuk op de auteursrechten op het websiteontwerp, aldus de rechtbank.
In de zaak werd ook laster behandeld. Dit werd gedaan middels valse reviews te plaatsen. NuTheorie verzamelde bewijsmateriaal en bracht dit in bij de rechter. De rechter oordeelde dat de personen die de reviews achterlieten niet direct te linken waren aan TurboTheorie. Daarvoor moeten de betreffende personen aansprakelijk worden gesteld. De reviews zijn overigens sindsdien wel allemaal verwijderd.

Rectificatie

Gelet op de auteursrechtinbreuk op het websiteontwerp heeft de rechtbank TurboTheorie veroordeeld te stoppen met het ontwerp, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag van niet-naleving van het bevel met een maximum van 50.000 euro. De rechtbank achtte verder de gevorderde rectificatie een passende maatregel om de schade van NuTheorie ten gevolge van de auteursrechtinbreuk op het ontwerp van de website te beperken of vergoeden en wees deze vordering van NuTheorie toe. TurboTheorie moest twee weken lang onderstaande rectificatie op de homepage van de website en op hun facebookpagina laten zien.

Bij vonnis van 13 maart 2019 heeft de rechtbank Den Haag ons bevolen de volgende mededeling te publiceren. De rechtbank heeft geoordeeld dat Turbo Theorie met de website die zij sinds oktober 2017 openbaar maakt, inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nu Theorie op het ontwerp van haar website. De rechtbank heeft Turbo Theorie bevolen deze inbreuk niet langer te maken.

De directie van Turbo Theorie”

Tevreden

NuTheorie is tevreden met de uitspraak van de rechter. “We hebben inmiddels weer een nieuwe unieke website laten designen en ontwikkelen en alles weer netjes gedocumenteerd. We hopen dat deze uitspraak zulke situaties in de toekomst voorkomt. We willen ook liever onze tijd en energie steken in onze klanten en de ontwikkeling van ons producten.”

Onderwerpen: ,

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.