Minister Melanie Schultz van Haegen, VVD, Infrastructuur

Schultz: ‘Verhogen maximumsnelheid is geen stunt’

DEN HAAG – Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) ontkent stellig dat ze het verhogen van de maximumsnelheid als verkiezingsstunt heeft gebruikt. Oppositiepartijen plaatsten stevige kritiek bij de manier waarop zij bekend maakte dat het experiment met het rijden van 130 kilometer per uur niet op vier maar op acht snelwegen wordt ingevoerd.

De brief waarin de minister aankondigde niet alleen op delen van de A2, A6, A7 en A16, maar ook op delen van de A17, A32, A37 en A58 de proef te starten werd vrijdag om 23.58 uur naar de Kamer verstuurd.

Verkeersbord

Zaterdagochtend stond het nieuws op de voorpagina van De Telegraaf en diezelfde dag trapte de VVD de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen af langs de A2, waar triomfantelijk een bord met 130 erop werd onthuld.

Dit viel niet in goede aarde bij de oppositiepartijen. Ze wilden donderdag van de minister weten waarom de Kamer vrijdagavond laat pas geïnformeerd is, terwijl de campagneactiviteit op zaterdag al gepland stond.

Campagne

Schultz van Haegen hield vol dat het versturen van de brief volkomen losstond van de VVD-campagne. Dat het nieuws onder embargo aan De Telegraaf was gegund, gaf ze grif toe. Ze wilde hiermee regie houden over hoe zaken naar buiten komen.

De proef, die zo’n miljoen euro kost, duurt minimaal een halfjaar en maximaal twee jaar. Schultz van Haegen beloofde om voor 1 maart een nulmeting uit te voeren, zodat na afloop geëvalueerd kan worden wat de gevolgen zijn van het verhogen van de maximumsnelheid.

RVV

De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens worden als volgt gewijzigd door de minister:

A: In hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A1 (maximumsnelheid), subparagraaf ‘Toepassing’, onderdeel 2, subonderdeel b, wordt na ‘op autosnelwegen: – op wegvakken’ ingevoegd: 130, 120, 110,.

B: In hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A2 Einde maximumsnelheid, subparagraaf ‘Toepassing’, wordt ‘bij de overgang naar een lagere maximumsnelheid, of’ geschrapt.

C: In hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A3 (maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord) subparagraaf ‘Toepassing’, wordt na ‘op autosnelwegen:’ ingevoegd: 130, 120, 110,.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Toelichting

In het RVV 1990 is vooralsnog bepaald dat de maximumsnelheid voor motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km per uur is.1 Deze verkeersregel geldt niet op de wegvakken van autosnelwegen waarnaast of waarboven verkeersbord A1 (‘maximumsnelheid’) of A3 (‘maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord’) is geplaatst.2 Op die wegvakken geldt de maximumsnelheid die met dat verkeersbord word aangeduid.3

Voorheen konden met de verkeersborden A1 en A3 slechts de volgende maximumsnelheden op autosnelwegen worden vastgesteld: 100, 90, 80, 70, 60 en 50 km per uur. De onderhavige ministeriële regeling heeft tot doel om de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens zodanig te wijzigen, dat met behulp van verkeersbord A1 of A3 op autosnelwegen tevens een maximumsnelheid van 130, 120 of 110 km per uur kan worden ingesteld.

Daarnaast wordt door middel van deze wijzigingsregeling een eis uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens geschrapt: de eis waaruit volgt dat verkeersbord A2 (‘einde maximumsnelheid’) niet wordt toegepast bij de overgang naar een lagere maximumsnelheid.

De bovengenoemde wijzigingen leiden er onder meer toe dat – indien na een wegvak van een autosnelweg waarop 130 km per uur gereden mag worden een wegvak volgt waarop 120 km per uur de maximumsnelheid is – deze laatste maximumsnelheid op twee manieren aan de weggebruiker duidelijk gemaakt kan worden:

·         • door middel van verkeersbord A2 ‘einde maximumsnelheid’4, waardoor de verkeersregel dat de maximumsnelheid op autosnelwegen 120 km per uur is, gaat gelden;

·         • door middel van verkeersbord A1 of A3 ‘maximumsnelheid 120 km per uur’. Dit is naar verwachting duidelijker voor de verkeersdeelnemer.

Bron: Verjo Verkeers- en Vervoersleermiddelen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Schultz: ‘Verhogen maximumsnelheid is geen stunt’”

Ton|24.02.11|18:44

Zou het niet een heel stuk makkelijker zijn om meer “100” wegen naar “120” te brengen?!? ik denk dat men met een dergelijke maatregel meer gediend is…

Ronald|25.02.11|21:46

Veel wegen waar 100 geldt is dat ook terecht door mn geluidsoverlast. Dus door enkele wegvakken 130 te maken onderscheiden we wegen waar geen hinder ontstaat en de doorstroming verbetert en wegen waar rekening moet worden gehouden met overlast. Top, minister Schultz, we zien de verbeteringen tegemoet.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Schultz: ‘Verhogen maximumsnelheid is geen stunt’ | RijschoolPro
Minister Melanie Schultz van Haegen, VVD, Infrastructuur

Schultz: ‘Verhogen maximumsnelheid is geen stunt’

DEN HAAG – Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) ontkent stellig dat ze het verhogen van de maximumsnelheid als verkiezingsstunt heeft gebruikt. Oppositiepartijen plaatsten stevige kritiek bij de manier waarop zij bekend maakte dat het experiment met het rijden van 130 kilometer per uur niet op vier maar op acht snelwegen wordt ingevoerd.

De brief waarin de minister aankondigde niet alleen op delen van de A2, A6, A7 en A16, maar ook op delen van de A17, A32, A37 en A58 de proef te starten werd vrijdag om 23.58 uur naar de Kamer verstuurd.

Verkeersbord

Zaterdagochtend stond het nieuws op de voorpagina van De Telegraaf en diezelfde dag trapte de VVD de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen af langs de A2, waar triomfantelijk een bord met 130 erop werd onthuld.

Dit viel niet in goede aarde bij de oppositiepartijen. Ze wilden donderdag van de minister weten waarom de Kamer vrijdagavond laat pas geïnformeerd is, terwijl de campagneactiviteit op zaterdag al gepland stond.

Campagne

Schultz van Haegen hield vol dat het versturen van de brief volkomen losstond van de VVD-campagne. Dat het nieuws onder embargo aan De Telegraaf was gegund, gaf ze grif toe. Ze wilde hiermee regie houden over hoe zaken naar buiten komen.

De proef, die zo’n miljoen euro kost, duurt minimaal een halfjaar en maximaal twee jaar. Schultz van Haegen beloofde om voor 1 maart een nulmeting uit te voeren, zodat na afloop geëvalueerd kan worden wat de gevolgen zijn van het verhogen van de maximumsnelheid.

RVV

De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens worden als volgt gewijzigd door de minister:

A: In hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A1 (maximumsnelheid), subparagraaf ‘Toepassing’, onderdeel 2, subonderdeel b, wordt na ‘op autosnelwegen: – op wegvakken’ ingevoegd: 130, 120, 110,.

B: In hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A2 Einde maximumsnelheid, subparagraaf ‘Toepassing’, wordt ‘bij de overgang naar een lagere maximumsnelheid, of’ geschrapt.

C: In hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A3 (maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord) subparagraaf ‘Toepassing’, wordt na ‘op autosnelwegen:’ ingevoegd: 130, 120, 110,.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Toelichting

In het RVV 1990 is vooralsnog bepaald dat de maximumsnelheid voor motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km per uur is.1 Deze verkeersregel geldt niet op de wegvakken van autosnelwegen waarnaast of waarboven verkeersbord A1 (‘maximumsnelheid’) of A3 (‘maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord’) is geplaatst.2 Op die wegvakken geldt de maximumsnelheid die met dat verkeersbord word aangeduid.3

Voorheen konden met de verkeersborden A1 en A3 slechts de volgende maximumsnelheden op autosnelwegen worden vastgesteld: 100, 90, 80, 70, 60 en 50 km per uur. De onderhavige ministeriële regeling heeft tot doel om de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens zodanig te wijzigen, dat met behulp van verkeersbord A1 of A3 op autosnelwegen tevens een maximumsnelheid van 130, 120 of 110 km per uur kan worden ingesteld.

Daarnaast wordt door middel van deze wijzigingsregeling een eis uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens geschrapt: de eis waaruit volgt dat verkeersbord A2 (‘einde maximumsnelheid’) niet wordt toegepast bij de overgang naar een lagere maximumsnelheid.

De bovengenoemde wijzigingen leiden er onder meer toe dat – indien na een wegvak van een autosnelweg waarop 130 km per uur gereden mag worden een wegvak volgt waarop 120 km per uur de maximumsnelheid is – deze laatste maximumsnelheid op twee manieren aan de weggebruiker duidelijk gemaakt kan worden:

·         • door middel van verkeersbord A2 ‘einde maximumsnelheid’4, waardoor de verkeersregel dat de maximumsnelheid op autosnelwegen 120 km per uur is, gaat gelden;

·         • door middel van verkeersbord A1 of A3 ‘maximumsnelheid 120 km per uur’. Dit is naar verwachting duidelijker voor de verkeersdeelnemer.

Bron: Verjo Verkeers- en Vervoersleermiddelen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Schultz: ‘Verhogen maximumsnelheid is geen stunt’”

Ton|24.02.11|18:44

Zou het niet een heel stuk makkelijker zijn om meer “100” wegen naar “120” te brengen?!? ik denk dat men met een dergelijke maatregel meer gediend is…

Ronald|25.02.11|21:46

Veel wegen waar 100 geldt is dat ook terecht door mn geluidsoverlast. Dus door enkele wegvakken 130 te maken onderscheiden we wegen waar geen hinder ontstaat en de doorstroming verbetert en wegen waar rekening moet worden gehouden met overlast. Top, minister Schultz, we zien de verbeteringen tegemoet.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.