ongeluk

Opnieuw forse daling van aantal verkeersdoden in Nederland

Het aantal verkeersdoden in Nedelrand is vorig jaar fors afgenomen. In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort. De SWOV zet echter vraagtekens bij dit aantal.

De daling wordt vooral veroorzaakt door de lagere aantal slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar en onder fietsers en automobilisten. Er vallen wel meer slachtoffers onder voetgangers. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden onder mensen jonger dan 40 jaar lag in 2010 op 247. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder. Binnen deze groep was de afname van verkeersdoden het sterkst bij de 15- tot 20-jarigen. Dat komt volgens het CBS vooral doordat bij deze jongeren veel minder inzittenden van personenauto’s omkwamen (van 36 slachtoffers in 2009 naar 19 in 2010). Het hoogste aantal verkeersdoden is echter nog steeds te vinden onder twintigers, 114 in 2010.

Het grootste deel van de daling van het aantal verkeersdoden komt voor rekening van fietsers en inzittenden van personenauto’s. In 2010 nam het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s af met 50 en kwam uit op 246. Vergeleken met 2009 ligt dit aantal 17 procent lager. Deze groep weggebruikers telt daarentegen nog wel de meeste verkeersdoden. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is gedaald van 185 in 2009 tot 162 in 2010.

Voetgangers

Opvallend is de lichte toename van het aantal verkeersdoden onder voetgangers. In 2010 kwamen 72 mensen op deze manier om, waarvan meer dan 60 procent 50 jaar of ouder is. De voetgangers vormen de enige groep weggebruikers waarbij het aantal verkeersdoden is gestegen.

Op vrijdag- en zaterdagnacht lopen jonge verkeersdeelnemers van 15 tot 30 jaar een meer dan 3 keer hoger risico op een dodelijk verkeersongeluk dan op andere momenten van de week. Dit verschil in risico is bovendien de laatste vier jaar gestegen.

Stappen

Het aantal verkeersdoden tijdens de ‘stapnachten’ bleef constant, terwijl het aantal verkeersdoden tijdens de rest van de week daalde. Bij verkeersdeelnemers van 30 jaar en ouder is het verschil in risico minder groot en vanaf 45 jaar zelfs lager op vrijdag- en zaterdagnacht dan tijdens de rest van de week.

Van de 640 verkeersdoden in 2010 waren 56 personen niet in Nederland ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen en mensen die voor hun werk aan het verkeer in Nederland deelnemen. Het aantal dodelijke ongevallen in deze groep is al jaren stabiel.

Ongelukken

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan 3 duizend mensen per jaar om in het verkeer. Halverwege de jaren zeventig werd onder andere het dragen van gordels voorin de auto en het dragen van de bromfietshelm verplicht. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zet echter vraagtekens bij het gepubliceerde aantal van 640 verkeersdoden in 2010. Belangrijkste oorzaak van de twijfels bij de SWOV ligt in de kwaliteit van registratie bij de politie. Het vermoeden bestaat dat zowel de registratiegraad als de inhoud van de registratie tekortschiet.

Verkeersonveiligheid

“Uit eerder gepubliceerde cijfers over ernstig verkeersgewonden blijkt dat op dit punt de verkeersonveiligheid toeneemt: in 2008 bleek het aantal ernstig verkeersgewonden t.o.v. 2007 gestegen te zijn van 16.700 naar 17.607, waarmee het niveau van 1993 (17.900) bereikt werd. De meest recente cijfers duiden erop dat deze ongunstige trend zich in 2009 heeft voortgezet.
 Betere registratie door de politie is voor beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk”, schrijft de SWOV op haar website.

De SWOV pleit voor een nadere analyse van de cijfers en verbetering van de registratie van verkeersongevallen door de politie.

tabel, cbs, verkeersdoden, aantal

tabel, cbs, verkeersdoden, aantal

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Opnieuw forse daling van aantal verkeersdoden in Nederland | RijschoolPro
ongeluk

Opnieuw forse daling van aantal verkeersdoden in Nederland

Het aantal verkeersdoden in Nedelrand is vorig jaar fors afgenomen. In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort. De SWOV zet echter vraagtekens bij dit aantal.

De daling wordt vooral veroorzaakt door de lagere aantal slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar en onder fietsers en automobilisten. Er vallen wel meer slachtoffers onder voetgangers. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden onder mensen jonger dan 40 jaar lag in 2010 op 247. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder. Binnen deze groep was de afname van verkeersdoden het sterkst bij de 15- tot 20-jarigen. Dat komt volgens het CBS vooral doordat bij deze jongeren veel minder inzittenden van personenauto’s omkwamen (van 36 slachtoffers in 2009 naar 19 in 2010). Het hoogste aantal verkeersdoden is echter nog steeds te vinden onder twintigers, 114 in 2010.

Het grootste deel van de daling van het aantal verkeersdoden komt voor rekening van fietsers en inzittenden van personenauto’s. In 2010 nam het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s af met 50 en kwam uit op 246. Vergeleken met 2009 ligt dit aantal 17 procent lager. Deze groep weggebruikers telt daarentegen nog wel de meeste verkeersdoden. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is gedaald van 185 in 2009 tot 162 in 2010.

Voetgangers

Opvallend is de lichte toename van het aantal verkeersdoden onder voetgangers. In 2010 kwamen 72 mensen op deze manier om, waarvan meer dan 60 procent 50 jaar of ouder is. De voetgangers vormen de enige groep weggebruikers waarbij het aantal verkeersdoden is gestegen.

Op vrijdag- en zaterdagnacht lopen jonge verkeersdeelnemers van 15 tot 30 jaar een meer dan 3 keer hoger risico op een dodelijk verkeersongeluk dan op andere momenten van de week. Dit verschil in risico is bovendien de laatste vier jaar gestegen.

Stappen

Het aantal verkeersdoden tijdens de ‘stapnachten’ bleef constant, terwijl het aantal verkeersdoden tijdens de rest van de week daalde. Bij verkeersdeelnemers van 30 jaar en ouder is het verschil in risico minder groot en vanaf 45 jaar zelfs lager op vrijdag- en zaterdagnacht dan tijdens de rest van de week.

Van de 640 verkeersdoden in 2010 waren 56 personen niet in Nederland ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen en mensen die voor hun werk aan het verkeer in Nederland deelnemen. Het aantal dodelijke ongevallen in deze groep is al jaren stabiel.

Ongelukken

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan 3 duizend mensen per jaar om in het verkeer. Halverwege de jaren zeventig werd onder andere het dragen van gordels voorin de auto en het dragen van de bromfietshelm verplicht. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zet echter vraagtekens bij het gepubliceerde aantal van 640 verkeersdoden in 2010. Belangrijkste oorzaak van de twijfels bij de SWOV ligt in de kwaliteit van registratie bij de politie. Het vermoeden bestaat dat zowel de registratiegraad als de inhoud van de registratie tekortschiet.

Verkeersonveiligheid

“Uit eerder gepubliceerde cijfers over ernstig verkeersgewonden blijkt dat op dit punt de verkeersonveiligheid toeneemt: in 2008 bleek het aantal ernstig verkeersgewonden t.o.v. 2007 gestegen te zijn van 16.700 naar 17.607, waarmee het niveau van 1993 (17.900) bereikt werd. De meest recente cijfers duiden erop dat deze ongunstige trend zich in 2009 heeft voortgezet.
 Betere registratie door de politie is voor beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk”, schrijft de SWOV op haar website.

De SWOV pleit voor een nadere analyse van de cijfers en verbetering van de registratie van verkeersongevallen door de politie.

tabel, cbs, verkeersdoden, aantal

tabel, cbs, verkeersdoden, aantal

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.