verkeersborden

Kampen ruimt 30% van verkeersborden op tijdens actie

Het project ‘Minder borden in de binnenstad’ in de gemeente Kampen is afgerond en heeft daadwerkelijk zo’n 30 procent minder borden opgeleverd. De opruimactie van overbodige borden in de binnenstad en bij rotondes is vorig jaar zomer van start gegaan. Daarbij is de Kamper bevolking opgeroepen om via Twitter suggesties aan te reiken. Voor wethouder Treep is dit het begin om in heel Kampen overbodige borden op te ruimen.

In het voorjaar van 2012 heeft het college ingestemd met het project bordensanering binnenstad. Op advies van een stagiair verkeerskunde en met goedkeuring van de politie IJsselland werd gekozen voor een sobere opruimactie van 210 ‘overbodige’ borden, het merendeel in de binnenstad en bij rotondes. Dit levert op jaarbasis een besparing op van € 4200. Zodra de rotondeborden ook zijn afgeschreven en niet worden vervangen en onderhouden, is deze jaarlijkse besparing gerealiseerd.

Overbodige borden

Het project kende drie argumenten waarom de overbodige borden moesten worden opgeruimd:

  1. De attentiewaarde van de overige bebording verhogen. Door het verwijderen van het surplus aan boodschappen wordt de attentiewaarde verhoogd van de overblijvende borden. In de binnenstad zijn 192 van de 700 borden weggehaald (27,4%). Bij rotondes zijn 47 borden verwijderd (de zogenaamde vooraankondiging rotonde). Er is intensief contact geweest met de politie, waarna bijna alle borden uit het saneringsplan zijn verwijderd.
  2. De ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit effect is duidelijk zichtbaar aan de Burgwal waar de bomenrij bij de parkeervakken nu veel beter tot zijn recht komt. Naar schatting is bijna 100 m2 aan bebording uit het straatbeeld verdwenen.
  3. Kostenbesparing. Het verwijderen van de borden is gebeurd binnen de regulier beschikbare formatie. Er zijn geen extra kosten gemaakt voor herstelwerkzaamheden of terugplaatsingen. De kostenbesparing is terug te vinden in schoonmaak, onderhoud en vervanging.

Opruimactie

Voor wethouder Treep is deze opruimactie slechts het begin: “De meerwaarde van dit project is dat Kampenaren zelf suggesties kunnen aanreiken en dat is in deze fase ook gedaan. Ook bleek dat het verwijderen van deze borden geen afbreuk heeft gedaan aan de verkeersveiligheid.”

Door het succes roept hij inwoners uit alle wijken en kernen van Kampen dan ook op suggesties te blijven insturen naar [email protected].

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Kampen ruimt 30% van verkeersborden op tijdens actie | RijschoolPro
verkeersborden

Kampen ruimt 30% van verkeersborden op tijdens actie

Het project ‘Minder borden in de binnenstad’ in de gemeente Kampen is afgerond en heeft daadwerkelijk zo’n 30 procent minder borden opgeleverd. De opruimactie van overbodige borden in de binnenstad en bij rotondes is vorig jaar zomer van start gegaan. Daarbij is de Kamper bevolking opgeroepen om via Twitter suggesties aan te reiken. Voor wethouder Treep is dit het begin om in heel Kampen overbodige borden op te ruimen.

In het voorjaar van 2012 heeft het college ingestemd met het project bordensanering binnenstad. Op advies van een stagiair verkeerskunde en met goedkeuring van de politie IJsselland werd gekozen voor een sobere opruimactie van 210 ‘overbodige’ borden, het merendeel in de binnenstad en bij rotondes. Dit levert op jaarbasis een besparing op van € 4200. Zodra de rotondeborden ook zijn afgeschreven en niet worden vervangen en onderhouden, is deze jaarlijkse besparing gerealiseerd.

Overbodige borden

Het project kende drie argumenten waarom de overbodige borden moesten worden opgeruimd:

  1. De attentiewaarde van de overige bebording verhogen. Door het verwijderen van het surplus aan boodschappen wordt de attentiewaarde verhoogd van de overblijvende borden. In de binnenstad zijn 192 van de 700 borden weggehaald (27,4%). Bij rotondes zijn 47 borden verwijderd (de zogenaamde vooraankondiging rotonde). Er is intensief contact geweest met de politie, waarna bijna alle borden uit het saneringsplan zijn verwijderd.
  2. De ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit effect is duidelijk zichtbaar aan de Burgwal waar de bomenrij bij de parkeervakken nu veel beter tot zijn recht komt. Naar schatting is bijna 100 m2 aan bebording uit het straatbeeld verdwenen.
  3. Kostenbesparing. Het verwijderen van de borden is gebeurd binnen de regulier beschikbare formatie. Er zijn geen extra kosten gemaakt voor herstelwerkzaamheden of terugplaatsingen. De kostenbesparing is terug te vinden in schoonmaak, onderhoud en vervanging.

Opruimactie

Voor wethouder Treep is deze opruimactie slechts het begin: “De meerwaarde van dit project is dat Kampenaren zelf suggesties kunnen aanreiken en dat is in deze fase ook gedaan. Ook bleek dat het verwijderen van deze borden geen afbreuk heeft gedaan aan de verkeersveiligheid.”

Door het succes roept hij inwoners uit alle wijken en kernen van Kampen dan ook op suggesties te blijven insturen naar [email protected].

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.