snelweg, weggebruiker, automobilist, rijstrook

Richtingspijlen op bord boven snelweg voortaan ‘opgaand’

snelweg, weggebruiker, automobilist, rijstrook

Op verkeersborden boven autosnelwegen in heel Nederland worden richtingspijlen in het vervolg niet meer ‘vallend’, maar omhoog wijzend weergegeven. Ook zullen de zogenaamde pijlkoppen bij zowel snelwegen als op borden op het onderliggende wegennet voortaan gesloten worden afgebeeld. Die afspraken zijn in de nieuwe ‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ van kennisorganisatie CROW opgenomen. Bij de vervanging van oude borden wordt deze richtlijn door wegbeheerders gebruikt. 

De richtlijn moet de bewegwijzering in ons land uniform, leesbaar, veiliger en begrijpelijker maken. “Op dit moment zijn er in Nederland verschillen per wegtype en locatie. Daar willen we vanaf”, aldus projectleider Frans Heijnis.

Borden

Naast meer uniformiteit passen de opgaande pijlen beter bij de richting die de auto op gaat. Uit onderzoek is immers gebleken dat de omlaag wijzende pijlen soms onterecht het idee van een belemmering oproepen bij automobilisten en de doorstroming van het verkeer op die manier hinderen, zo laat de projectleider weten. Bij pijlen die omhoog wijzen, is dat niet het geval.

Naast de veranderingen wat betreft de pijlen, moeten witte biezen op borden voor meer contrast tussen rode en blauwe kleuren zorgen en zo de ‘leesbaarheid’ vergroten. “Dat biedt met name voor kleurenblinden uitkomst. Voor die groep weggebruikers is door het onderscheid beter te zien om welk verkeersbord het gaat.”

Wegwijzer

Ook de verwijzingen op wegwijzers dienen volgens de richtlijn aangepakt te worden. Heijnis: “Het gaat bijvoorbeeld om de reclame-uitingen op rotondes en op het moment dat je een stad binnen komt rijden. Overdaad schaadt, dat verband hebben we daadwerkelijk waargenomen. Dus we hebben een maximum van acht verwijzingen ingesteld.” Omdat in dit geval geen borden vervangen hoeven te worden, maar enkel weggehaald, kunnen wegbeheerders hier meteen mee aan de slag. “Maar ze zullen zelf de stap moeten nemen.”

Op de snelweg wordt volgens de projectleider daarnaast in de toekomst meer uitgegaan van de ‘netwerkgedachte’. “De richtingen worden aangegeven, in plaats van enkel de hoofd- en eindbestemming. Als je van Twente naar Rotterdam rijdt bijvoorbeeld moet eerst de richting Amsterdam volgen, bij Amersfoort richting Utrecht aanhouden en vervolgens in de richting van Rotterdam rijden. Er wordt al rijdend door het wegennet op de juiste punten gewezen. Dat is wat anders dan dat je vanaf het begin van de rit al Rotterdam volgt.”

Richtlijn

Volgens de projectleider zijn alle nieuwe richtlijnen in de afgelopen jaren uitgebreid getest. “Alle aanpassingen zijn onderzocht door TNO en op het moment dat ze bleken te werken zijn ze in de nieuwe richtlijn meegenomen.” Het gaat overigens om een geleidelijk proces, zo laat Heijnis weten. “De nieuwe borden worden pas geplaatst op het moment dat de huidige borden bijvoorbeeld te oud worden. In tijden van recessie kunnen we de wegbeheerders niet op kosten jagen door ze alles in één keer te laten vervangen.”

Verschillende aanpassingen zijn op sommige plaatsen overigens al ingevoerd. “Maar we hebben het nu vastgelegd, zodat de uitvoering in heel Nederland gelijk zal worden”, aldus Heijnis. Echter omdat het om een richtlijn gaat, kan CROW de wegbeheerders tot niets verplichten. “Maar ze hebben al aangegeven zich bij de vaststelling van de richtlijn aan te sluiten. We worden zeer serieus genomen door ze”, aldus de projectleider.

Status

“Het is overigens trouwens wel zo dat rechters aan de CROW-richtlijnen toetsen, mocht het een keer tot een rechtszaak komen. De richtlijn is indirect dus wel bindend. Het geeft aan dat het document een zwaardere status heeft dan alleen een publicatie”, zo voegt de projectleider eraan toe.

De nieuwe richtlijn vervangt het document uit 2005, inclusief verschillende aanpassingen die in de loop der jaren zijn gepubliceerd. “Om versnippering tegen te gaan hebben we alle relevante documenten gebundeld. En we werken inmiddels digitaal. Dus waar we vroeger acht jaar moesten wachten met het opnieuw uitbrengen van een kostbaar boekje, zijn veranderingen tegenwoordig digitaal direct door te voeren.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.