bromfietspraktijkexamen

‘Expertisecentrum Permanente Verkeerseducatie is nodig’

Op het gebied van Permanente Verkeerseducatie (PVE) is in de afgelopen jaren veel veranderd in Nederland. Zo kwam er een verplicht praktijkexamen voor bromfietsers en werd het wettelijk toegestane alcoholpromillage voor beginnende bestuurders verlaagd. Om die lijn in de toekomst vast te kunnen houden, is een PVE-expertisecentrum nodig. Dat is een conclusie die door Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) wordt getrokken op basis van onderzoek naar tien jaar permanente verkeerseducatie in ons land.

Volgens het KpVV is het belangrijk dat verkeersdeelnemers gedurende hun leven op de hoogte worden gehouden van kennis en vaardigheden die nodig zijn in het verkeer. Want iemand begint als voetganger, maar kan later bijvoorbeeld ook automobilist of vrachtautochauffeur worden, zo is de gedachte. “Ondertussen komen er ook nieuwe verkeersregels en veranderen de inzichten en mogelijkheden van een verkeersdeelnemer met de jaren. Het is noodzakelijk om daar met verkeerseducatie continu rekening mee te houden.”

Kenniscentrum

In 2002 werd een rapport met uitgangspunten voor het Nederlandse PVE-beleid opgesteld. Daarin werden aanpassingen zoals de invoering van het praktijkexamen voor de bromfiets besproken. Begin 2010 werd het praktijkexamen voor bromfietsers verplicht gesteld en ook is de Rijopleiding in Stappen (RIS) inmiddels doorontwikkeld en landelijk uitgerold.

Voor beginnende bestuurders is daarnaast het wettelijk toegestane alcoholpromillage naar 0,2 verlaagd en werd het voorlopig rijbewijs ingevoerd.

Doelen

Met het huidige rapport ‘Permanente verkeerseducatie’ blijken veel van de genoemde doelen en acties inmiddels dan ook gehaald en uitgevoerd te zijn. In het nieuwe rapport worden de lijnen voor de toekomst geschetst. “Het kennismanagement van PVR is goed op orde, maar om van PVR naast ‘infrastructuur’ en ‘handhaving’ te kunnen uitgroeien naar een volwaardige derde kennispoot van verkeersveiligheid, is meer nodig dan een toegankelijk overzicht van beschikbare en getoetste verkeerseducatieve interventies”, zo wordt in het rapport gesteld.

Via een kenniscentrum moeten partijen naast informatie ook ondersteuning kunnen vinden bij het opzetten en evalueren van nieuwe middelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Effecten

Op het gebied van verkeerseducatie moeten nog enkele ‘witte vlekken’ worden aangepakt, zo blijkt uit de data. Ouders en verzorgers kunnen bijvoorbeeld een grotere rol gaan spelen bij de verkeerseducatie van hun kinderen en de Nederlandse onderwijsinspectie moet toe gaan zien op de toepassing van verkeerseducatie. Tot op heden is het overigens niet gelukt om de inspectie hiervoor te interesseren, zo staat in het document.

Ook moeten de effecten van verkeerseducatie meetbaar worden gemaakt, zo stelt het KpVV. “Het meten ervan staat nog in de kinderschoenen en bij ontwikkelaars van producten en projecten bestaat een grote behoefte aan ondersteuning op dit gebied. Volgens de geïnterviewden ligt hier een sleutel om Permanente Verkeers Educatie meer status te geven.” Volgens het KpVV wordt de continuïteit ervan bedreigd als de metingen niet van de grond komen.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle regio’s binnen Nederland inmiddels een verkeerseducatiespecialist hebben vrijgemaakt om die producten en projecten aan de vastgestelde normen te toetsen. Er zijn hulpmiddelen in de vorm van onder meer lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen en opleidingen beschikbaar.

Ook wordt de Permanente Verkeers Educatie tegenwoordig steeds vaker naar voren in overleggen binnen de overheid en wordt er in beleidsstukken steeds vaker naar verwezen, aldus de KpVV.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.