Automobilist na bewustzijnsverlies eerder weer de weg op

Personen met een bewustzijnsstoornis kunnen in het vervolg na een aanval sneller weer over hun rijbewijs beschikken. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat de regels voor personen met bijvoorbeeld hartfalen vereenvoudigen en neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over. “Het besluit sluit aan bij het streven van de minister om het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs gemakkelijker, transparanter en duidelijker te maken”, zo laat het ministerie weten. 

Van een bewustzijnsstoornis is sprake wanneer iemand het bewustzijn verliest door bloeddrukdaling of hartfalen of door een verminderde doorbloeding en zuurstoftekort in de hersenen. Momenteel is het nog zo dat mensen bij wie een dergelijke stoornis is vastgesteld één jaar aanvalsvrij moeten zijn voordat ze weer mogen autorijden. Voor het rijden in bussen en vrachtauto’s geldt nu een termijn van vijf jaar.

Termijn

“Op basis van wetenschappelijke inzichten heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat die termijn korter kan”, aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de nieuwe regeling wordt dan ook rekening gehouden met verschillende soorten bewustzijnsstoornissen. “De periode dat iemand met een rijbewijs voor de motor of personenauto na een aanval niet mag rijden gaat uiteenlopen van een week tot twaalf maanden. Voor het groot rijbewijs behelst die periode minimaal een maand, maximaal twaalf maanden.”

Minister Schultz van Haegen laat weten: “Ik wil een duidelijk, eenvoudig en transparant systeem van medische keuringen en regelgeving. Daarbij moeten we de burger niet onnodig belasten en geen strengere eisen stellen dan nodig is voor de verkeersveiligheid.” De regeling zal per half maart worden aangepast, zo heeft ze aan de Tweede Kamer laten weten.

Keuring

Op verzoek van de minister heeft de Gezondheidsraad een permanente commissie voor rijgeschiktheid ingesteld die advies uitbrengt. De adviezen worden gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en het belang van de verkeersveiligheid, aldus het ministerie.

Eerder al vereenvoudigde de minister de regelgeving met betrekking tot de periodieke herkeuring voor mensen met ADHD, nierfalen en autisme. Ook ging de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. De verhoging van de keuringsleeftijd bijvoorbeeld betekent een flinke lastenverlichting voor zowel overheid als burgers. Ouderen besparen kosten van de Eigen Verklaring, kosten voor de huisartsenbezoeken en voor eventuele extra onderzoeken door medische specialisten. De tijdsbesparing zal per keuring en rijbewijsverlenging oplopen tot twee uur.

Auteur: Roosmarijn Dierick

2 reacties op “Automobilist na bewustzijnsverlies eerder weer de weg op”

Theo Den Breejen|05.03.14|13:51

In juni 2011 heb ik een zgn. CVA (beroerte, herseninfarct) gehad. Bloedprop in de hersens en gedurende een aantal dagen verlammingsverschijnselen. Na onderzoek door een neuroloog mocht ik na drie weken weer autorijden. Na drie maanden een nieuw Rijbewijs CDE ontvangen, echter maar voor drie jaar geldig. Was ik m’n tijd nu zo ver vooruit, is dit oud nieuws of mis ik iets ?

Theo Den Breejen|06.03.14|13:15

Ik zou het wel op prijs stellen indien een ter zake kundige hierop zou willen reageren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.