Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2014 op 24 april

‘Bruggen bouwen, werelden verbinden’ is het thema van de achttiende editie van het Nationaal Verkeersveiligheidscongres dat op donderdag 24 april in 1931 Congrescentrum Brabanthallen plaatsvindt. Het tweejaarlijkse evenement wordt gehouden voor iedereen die zich actief voor verkeersveiligheid inzet. “Verkeersveiligheid is een kwestie van samenwerken tussen overheden, marktpartijen en burgers. Het thema moet oproepen tot het leggen van verrassende verbindingen tussen mensen, onderwerpen, projecten en werkvelden”, aldus de organisatie. 

Tijdens het verkeersveiligheidscongres kunnen bezoekers verschillende workshopsessies bijwonen. Daarbij is aandacht voor een breed scala aan onderwerpen. Van het verbeteren van de rijopleiding en het verzorgen van verkeers- en mobiliteitseducatie in het voortgezet onderwijs tot de ontwikkeling van een doelgroepgerichte aanpak voor het beïnvloeden van verkeersveilig gedrag. Ook wordt de Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt aan het meest innovatieve project met een duurzaam positief effect op de verkeersveiligheid in ons land.

Sessies

Of Nederland op de goede weg zit wat verkeersveiligheid betreft, moet blijken uit de ongevallencijfers van 2013. Lidewijde Ongering, directeur-generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal deze cijfers tijdens het congres bekendmaken. Gedurende de dag worden daarnaast antwoorden gezocht op de vraag op welke manier de Nederlandse verkeersongevallencijfers nog verder af kunnen nemen.

De reeks sessies, die verspreid over de dag plaatsvinden, zijn gericht op het uitwisselen van informatie. Hoe pak je immers bepaalde veiligheidsprojecten aan, waar loop je tegenaan en hoe los je problemen die je tegenkomt op. Aan de hand van projectvoorbeelden passeren verschillende actuele thema’s.

Rijles

Tijdens de sessie ‘Rijopleiding moet beter!’ wordt uitleg gegeven over de Limburgse pilot die het hoge ongevalsrisico van jonge beginnende bestuurders aan moet pakken. Door middel van onder andere een meer coachende lesmethode, het opstellen van individuele leerlingenprofielen en het volgen van extra online lessen door leerlingen, moet in de zuidelijke provincie ‘van de nul een punt worden gemaakt’, zo is het streven. “Want voornamelijk het maken van extra vlieguren is bij uitstek de manier om de verkeersveiligheid onder nieuwe automobilisten te verbeteren, zo is uit onderzoek gebleken”, aldus Peter Wijlick, mede-initiatiefnemer van het project.

Het doel van de NVVC-sessie is om de informatie uit wetenschappelijke onderzoeken en concrete acties in de lesauto met elkaar te verbinden, waardoor jongeren hun eerste jaren van zelfstandig rijden veiliger op de weg zitten. Gedurende de workshop wordt gesproken over de pilot en de eventuele landelijke uitrol ervan. Personen uit het werkveld, beleidsmakers en inhoudelijke experts kunnen daarnaast discussiëren over mogelijkheden om de Nederlandse rijopleiding een kwaliteitsimpuls te geven.

Samenwerking

Verkeersveiligheid in Nederland is een kwestie van samenwerken, zo vindt de organisatie van het NVVC. Juist het inzetten op combinaties van gedragsbeïnvloeding, educatie, infrastructuur en techniek wordt steeds belangrijker om de gestelde doelen voor 2020 te kunnen behalen, zo is de gedachte. De overheid bepaalde eerder een verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020. Een maximaal aantal van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersgewonden werd vastgesteld.

“Aangezien het verbinden van de werelden van overheden, marktpartijen en burgers belangrijk is om de verkeersveiligheid in Nederland te blijven verbeteren, willen wij dat er vanuit het NVVC bruggen worden gebouwd”, zo stelt de organisatie. De workshops en de mogelijkheid om te netwerken tijdens de georganiseerde kennismarkt, moeten daartoe bijdragen.

Verkeersveiligheid

Tijdens het congres in 1931 Congrescentrum Brabanthallen wordt tevens de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2014 overhandigd aan de bedenker van het meest innovatieve, inspirerende en toepasbare project dat van een vernieuwende samenwerking getuigt. Eens per twee jaar wordt de prijs op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de SWOV, VVN en de ANWB uitgereikt.

Deelnemers aan de dag kunnen hun stem uitbrengen op de drie projecten die door een vakjury uit de tweeëntwintig aanmeldingen worden geselecteerd. Tijdens de vorige editie van het congres ging de prijs naar App4drivers, een mobiele applicatie die het rijgedrag van jongeren meet en registreert hoe vaak de bestuurder belt tijdens het rijden. Hoe veiliger de bestuurder rijdt, hoe hoger de korting op een autoverzekering.

Bekijk hieronder het filmpje met uitleg over de Limburgse pilot ‘De rijopleiding moet beter!’:

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.