bromfietspraktijkexamen

‘Ministerie moet voortouw nemen in oprichting brom- en snorfietsplatform’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet het voortouw nemen om een centraal brom- en snorfietsplatform op te richten. Dat stelt de SWOV in een inventarisatie van de handhavings- en educatieprojecten die gericht zijn op de bromfiets. Binnen het platform zouden verschillenden organisaties zich vervolgens sterk moeten maken voor brom- en snorfietsbeleid waarin verkeersveiligheid, rijcomfort en milieuvriendelijkheid centraal staan. Op die manier kunnen problemen, belangen en mogelijke oplossingen beter in kaart worden gebracht dan door de huidige versnipperde aanpak, zo wordt gesteld.

Brom- en snorfietsers vormen een groep verkeersdeelnemers met een hoog risico. Het overlijdensrisico van een bromfietser is na dat van een motorrijder immers het hoogst van alle vervoerswijzen. Het risico om als gevolg van een verkeersongeval ernstig gewond te raken, is zelfs meer dan honderd keer zo groot als voor auto-inzittenden, zo bleek eerder uit SWOV-data. Er wordt dan ook aanbevolen om een platform op te starten dat de bromfietsproblematiek beter kan inkaderen binnen het huidige verkeersveiligheidsbeleid.

Bromfiets

In de afgelopen vijf jaar groeide zowel het aantal bromfietsen als snorfietsen. In 2012 had bijna zes procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder een brom- of snorfiets. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld fietsers en motorrijders, is er in Nederland geen belangenvereniging die zich sterk maakt voor de veiligheid en andere verkeersbelangen van specifiek bromfietsers.

“Ook in de beleidsvisie Duurzaam Veilig wordt de bromfiets nog eerder gezien als een ‘lastig’ voertuig dan als een volwaardig vervoermiddel en wordt er weinig aandacht besteed aan hoe dit vervoermiddel het beste ingepast kan worden in de huidige infrastructuur. En in tegenstelling tot zowel de motorrijders- als de fietsersproblematiek is specifiek de bromfietsproblematiek geen onderwerp voor nationaal en internationaal onderzoek. Wat betreft onderzoek, beleidstheorie en belangenvertegenwoordiging is er dus een inhoudelijke ‘armoede’ als het gaat om broem- en snorfietsen.”

Vervoer

Toch zijn er volgens de SWOV-onderzoekers belangrijke redenen om de brom- en snorfiets te beschouwen als een volwaardig vervoermiddel, waarvoor ook het verkeerssysteem mogelijk aangepast moet worden. “Ten eerste begint het er sterk op te lijken dat het voor veel mensen van verschillende leeftijdscategorieën een aantrekkelijk vervoersalternatief is voor auto, ov en fiets. De brom- en snorfiets is allang niet meer een ‘speeltje van de jeugd’, maar vormt ook voor oudere jongeren en mensen van middelbare leeftijd een nuttig en goedkoop vervoermiddel.”

Daarnaast ziet het er volgens de SWOV naar uit dat de brom- en snorfietsen ook in de toekomst een belangrijke rol zullen blijven spelen in Nederland. “Want niet alleen de elektrische fiets mag zich verheugen in een toenemende mate van belangstelling, maar ook de elektrische scooter of de e-scooter. Ook tussenvormen beginnen al te verschijnen en zullen naar verwachting een groeiende groep bereiken.”

Ontwikkeling

De SWOV stelt dan ook dat er door overheid en samenwerkingspartners drie dingen zijn die gedaan kunnen worden in antwoord op deze ontwikkelingen. Allereerst de ontwikkeling geduldig blijven volgen en daarop het beleid aanpassen. “Hetgeen vaak leidt tot een wat versnipperde achteraf-aanpak.” Of bromfietsbezitters en -gebruikers zouden actief tegengewerkt kunnen worden vanuit de visie dat het om een riskant voertuig gaat dat niet goed binnen het huidige verkeerssysteem past.

Maar constructiever vind de organisatie erkennen dat de voertuigen, ondanks het hoge voertuigrisico, een volwaardig vervoersmiddel is. Vervolgens moet gewerkt worden aan een meer structurele inbedding van de verkeers- en verkeersveiligheidsbelangen van de brom- en snorfietsers in het verkeersveiligheidsbeleid.

Advies

“En als we weten dat dergelijke platforms in Nederland al bestaan voor fietsers en motorrijders, en voor die groepen hebben geleid tot een betere keuze en uitvoering van maatregelen, waarom zou een dergelijk platform dan ook niet goed kunnen werken voor brom- en snorfietsers?”, aldus de SWOV.

Daarnaast adviseert de verkeersveiligheidsorganisatie ook verder onderzoek naar rijgedrag, rijervaringen en rijmotivatie van jonge brom- en snorfietsers in Nederland. Dit om achter de achterliggende oorzaken van de bromfietsproblematiek te komen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.