ongeluk, verkeersveiligheid, snelweg

SWOV: ‘opschakelen’ voor doelstelling verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een lijst van achttien verkeersveiligheidsmaatregelen opgesteld om de doelstelling van maximaal 10.600 verkeersgewonden en 500 verkeersdoden in 2020 binnen bereik te houden. Onder andere geloofwaardigere snelheidslimieten, een alcoholslot voor beginnende bestuurders en het veiliger inrichten van 30- en 50-km/u-wegen zijn in de lijst met mogelijkheden opgenomen. Zo zou het anders inrichten van de 30- en 50-wegen bijvoorbeeld al maximaal 50 verkeersdoden en 1.070 gewonden per jaar kunnen schelen, zo is becijferd.

Volgens de SWOV is het waarschijnlijk dat de doelstelling wat betreft dodelijke slachtoffers gehaald wordt met de implementatie van alle achttien punten. Daarnaast is er dan een reële kans dat ook de doelstelling voor ernstige verkeersgewonden wordt gehaald, zo wordt gesteld. In het rapport worden ook drie andere scenario’s geschetst, waarbij het effect van doorvoering van slechts enkele punten wordt behandeld. Het SWOV-rapport ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ is inmiddels aan de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer gestuurd.

Verkeersveiligheid

In 2013 vielen er in Nederland 570 verkeersdoden en 18.800 ernstige verkeersgewonden. “Naast evenzoveel persoonlijke drama’s betekenen deze cijfers een maatschappelijke kostenpost van ruim 12 miljard euro per jaar”, zo valt in het rapport te lezen.

“In Nederland is veel gedaan om tot minder verkeersslachtoffers te komen. Maar op dit moment is het onzeker of de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 wordt gehaald met de huidige plannen en activiteiten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden wordt gehaald.

SWOV

Maatschappelijke organisaties en de Nederlandse politiek hebben eerder al aangegeven geen minder ambitieuze doelstelling te willen formuleren, maar vast te houden aan de bestaande ambitie. De SWOV formuleerde daartoe onder meer de volgende punten:

 • Veiliger inrichten van 30- en 50km/uur-wegen
 • Veiliger inrichten van 60- en 80km/uur-wegen
 • Geloofwaardige snelheidslimieten
 • Dynamische snelheidslimieten
 • Alcoholslot voor specifieke groepen, zoals beginnende bestuurders, leasevoertuigen, beroepschauffeurs en verslaafden
 • Antiblokkeersysteem (ABS) voor motorrijders (bij 30 procent van de nieuw verkochte motoren in 2020 in Nederland)
 • Autonoom noodstopsysteem (AEB) met cameradetectie van fiets en voetganger
 • Progressieve boete
 • Verdubbeling van handhaving op alcohol
 • Verdubbeling van snelheidshandhaving
 • Vergroten van het gebruik van de fietshelm: verplichten voor kinderen, verplichten voor ouderen en vrijwillig helmgebruik bevorderen
 • Helmplicht voor snorfietsers
 • Beschermend jack voor brom- en snorfietsers

Maatregelen

De achttien maatregelen zijn hieronder met hun afzonderlijke effect te zien. Dit met het effect op het jaarlijkse aantal verkeersdoden en -gewonden en met een onder- en bovengrens.

Verkeersveiligheid

De achttien punten zijn onderzocht en opgesteld door de SWOV. Daarnaast is het draagvlak ervoor bij ruim dertig relevante organisaties gepeild. Zo werden onder meer politie, CBR, TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Rijkswaterstaat en de Technische Universiteit Delft om hun mening gevraagd.

“Nieuwe maatregelen stuiten al gauw op barrières, waarvan gebrek aan geld en draagvlak de belangrijkste zijn”, zo laat de SWOV in haar rapport weten. Rekening houdend met die beperking zijn dan ook verschillende scenario’s samengesteld en berekend. Zo is inzichtelijk gemaakt wat het effect van breed gedragen en goedkoop opschakelen is en wat het verschil is met maximale opschakeling.

Doelstelling

In 2008 heeft het Rijk samen met provincies, gemeenten, stadsregio’s en waterschappen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 vastgesteld. Daarin zijn maatregelen opgenomen om twee belangrijke doelen te kunnen realiseren. Het aantal verkeersdoden in 2020 laten dalen tot 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot 10.600 per jaar.

Bovenop de al bestaande maatregelen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu 23 extra maatregelen geformuleerd. Het gaat om actiepunten die moeten helpen om de geformuleerde doelstelling te behalen. De maatregelen zijn medio 2012 opgetekend in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Omdat de doelstelling mogelijk niet meer gehaald wordt, wordt nu dus weer opnieuw over nieuwe maatregelen gesproken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

2 reacties op “SWOV: ‘opschakelen’ voor doelstelling verkeersveiligheid”

Bert de Weerd|18.02.15|18:14

Ik lees niets over verbetering verkeerseducatie op middelbare scholen?

Nicole Buijze|20.02.15|17:25

Goed artikel van en initiatief van SWOV. Verkeerseducatie zijn echter niet die punten zijn waar de SWOV kennis overheeft en daardoor ook niet benoemd. De bovengenoemde punten van de SWOV zullen echter nog meer effect sorteren als rijonderwijs overal in gevoerd wordt. Zowel het stukje permanente verkeerseducatie als rijonderwijs voor de rijbewijsleerling als educatie voor rijbewijsbezitters wordt hiermee ook gedekt en zullen ernaast ook een positief effect sorteren op de verkeersveiligheid.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.