Aantal verkeersdoden in Vlaanderen neemt tegen trend in toe

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is vorig jaar toegenomen tot zo’n 400. Dit terwijl dit aantal tussen 2000 en 2012 nog ruim halveerde van 817 naar 384. En daarmee gaat Vlaanderen geheel tegen de Belgische trend in, die steeds een daling laat zien. ‘Een rampjaar’, liet de Vlaamse minister Ben Weyts van Mobiliteit weten. Om die reden wil hij dan ook snel aan de slag met een puntenrijbewijs voor de Vlamingen, zo gaf hij daarbij te kennen. 

‘Gitzwarte cijfers’, zo stelt Weyts in het Vlaamse dagblad De Standaard. “Voor een structurele daling van het aantal verkeersdoden hebben we structurele maatregelen nodig. Een beetje morrelen in de marge zal niet volstaan: het laaghangend fruit is al geplukt. Ik wil structureel ingrijpen.” De mobiliteitsminister stelt al langere tijd de rijopleiding te willen hervormen. Recent liet hij weten ook betere trajectcontroles te willen houden, bijvoorbeeld door de inzet van mobiele controles.

Verkeersveiligheid

Volgens Weyts moet Vlaanderen ‘meer lef tonen’ en impopulaire maatregelen niet schuwen om tot een lager dodental te komen. Hij laat dan ook weten ambitieuze innovaties door te willen voeren. “We gaan de Vlamingen om inspanningen vragen, maar mensenlevens zijn wel een inspanning waard”, zo wordt in het dagblad opgetekend.

De minister wil in eerste instantie het rijbewijs met punten doorgang laten vinden. Dit is overigens ook in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen. “Niet om de gewone occasionele verkeersovertreder zoals u en ik te treffen. Wel om de veelplegers te treffen én om te zorgen voor een fundamentele mentaliteitswijziging”, zo stelde hij. Volgens Weyts leidde het in het buitenland tot een daling in het aantal verkeersdoden met 20 procent. “Pakweg een tachtigtal doden minder, in Vlaanderen alleen al, is dat geen voldoende motivatie?”

Ambitie

Ook parlementsleden sporen Weyts momenteel aan om extra maatregelen te nemen, zo blijkt. “Aan ambitie ontbreekt het minister Weyts niet, aan ideeën evenmin. Maar op tafel ligt er vooralsnog niets dat is uitgewerkt”, zo reageert parlementslid Joris Vandenbroucke in het dagblad.

Weyts liet half februari al weten risico-analyse, sociaal rijgedrag en routeplanning nog dit jaar duidelijker in de rijopleiding verwerkt te willen zien. Hij wil hogere eisen stellen, omdat de huidige opleiding in België volgens hem ‘veel te beperkt is’. Volgens de minister mag kennis van de wegcode en beheersing van het voertuig niet langer volstaan om voor het examen te slagen.

Rijbewijs

Eind vorig jaar liet hij tevens weten rijbewijsbezitters die al jaren op de weg zitten bijscholingen te willen laten volgen. Hij wil het niet verplicht stellen, maar wel beloningen uitdelen aan diegenen die gehoor aan de oproep geven. “Bijvoorbeeld in de vorm van een verlaging van de verzekeringsbijdrage.”

Ook pleit hij voor meer controle op rijscholen in België. “Want het kan absoluut niet dat mensen veel geld betalen voor een opleiding die uiteindelijk letterlijk en figuurlijk niets waard is.”

België

In België daalde het aantal verkeersdoden tussen 2001 en 2013 van een kleine 1.500 tot 724. In 2014 daalde dat aantal verder tot 715, zo blijkt uit de meest recente cijfers. Maar in Vlaanderen gaat het juist de andere kant op: er is sprake van een stijging. Het gaat daarbij om het aantal mensen dat ter plaatse overlijdt of binnen de 30 dagen na het verkeersongeval.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.