ongeluk, ambulance

Minister vindt 10.600 verkeersgewonden in 2020 te ambitieus

De doelstelling voor het terugdringen van het aantal ernstige verkeersgewonden naar een maximum van 10.600 in 2020 is niet haalbaar en moet worden herzien. Dat meldt minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer die voortkwam uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Het onderzoeksbureau had in februari een pakket van achttien aanvullende maatregelen samengesteld om de doelstellingen alsnog te behalen, maar de meerderheid van deze punten wordt om uiteenlopende redenen niet uitgevoerd.

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (SPV) zijn doelstellingen opgenomen om het aantal verkeersdoden en -gewonden sterk te verminderen naar respectievelijk 500 en 10.600. Recente cijfers wijzen uit dat deze aantallen nu liggen op 570 (verkeersdoden, 2014) en 18.800 (gewonden, 2013). Toen uit de ontwikkelingen bleek dat het terugbrengen van het aantal gewonden binnen het plan niet haalbaar leek, stelde de SVOW het extra pakket aan verkeersveiligheidsmaatregelen op om alsnog op korte termijn resultaten te behalen. Dat blijkt nu dus niet te gaan lukken.

Veel gewonden

Het aantal ernstige verkeersgewonden nam kort voor de introductie van het SPV een opvallende duik omhoog met een toename van meer dan tweeduizend gewonden tussen 2006 en 2008. Ook terwijl het plan werd uitgevoerd, bleef het aantal gewonden aanvankelijk stijgen tot een absolute piek van bijna 20.000 gewonden in 2011. Sindsdien neemt dit aantal voorzichtig af tot een aantal van 18.800 in 2013 (meest recente cijfers), maar dit is nog altijd opvallend veel meer dan in de jaren ’90 en ’00 en helemaal ver verwijderd van de doelstelling van 10.600 ernstig gewonden.

De SWOV overlegde met 36 partijen over de haalbaarheid van aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren en de doelstellingen alsnog te behalen. De minister antwoordt naar aanleiding van Kamervragen over het rapport nu dat volledige uitvoering van alle maatregelen niet realistisch is. “Nu dit duidelijk is, lijkt het behalen van de doelstelling voor 2020 niet mogelijk”, schrijft de minister aan de Kamer. “Bij het vaststellen van onze doelstelling was niet voorzien in een toename van het aantal fietsers, waardoor er geen daling van het aantal verkeersgewonden is bereikt.”

 

Maatregelen onhaalbaar

De 18 voorgestelde maatregelen betroffen onder andere het veiliger inrichten van gemeentelijke en provinciale wegen, het alcoholslot, een progressief boetesysteem, extra handhavingen op alcohol en snelheid en de verplichtstelling van helmen voor (snor)-fietsers. Enkele zaken gaan niet door vanwege politieke keuzes (helmplicht) of de handhaving van Europese richtlijnen (ingebouwde veiligheidssystemen), voor andere maatregelen was er simpelweg geen geld bij provincies en gemeenten (veiliger inrichten van de wegen).

Minister Schultz schrijft dat ze zich na de nieuwe verkenning van de SWOV eind 2015 inzake de prognose van het aantal verkeersongevallen voor 2020 en 2030 zal buigen over een nieuw ambitieus doel. “Maar ondertussen zitten we niet stil. Ik verwacht dat ontwikkelingen met zelfrijdende auto’s op korte termijn al veel effect kunnen hebben. Daarnaast verwacht ik dat onderzoek op het gebied van fietsen zal leiden tot technische mogelijkheden die fietsen veiliger maken.” Het bereiken van maximaal vijfhonderd verkeersdoden acht Schultz wel haalbaar voor 2020.

Nieuwe richting

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is blij met de nieuwe weg die de minister in wil slaan waarbij de focus nog meer op gedragsbeïnvloeding ligt. “Wij voelen ons gesterkt in ons beleid”, zo zegt woordvoerder José de Jong. “Wij zijn al in gesprek met andere partijen zoals Teamalert en de Fietsersbond om dit samen op te pakken. Maar ook in de samenwerking met provincies en gemeenten zetten we hierop in, om via deze weg het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.”

De SWOV wil naar aanleiding van de brief van de minister niet voor zijn beurt praten. “We hebben naar mogelijkheden gekeken om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren en die in het rapport gepresenteerd. Daar zijn Kamervragen over gesteld en is deze brief uitgekomen, dus wij rekenen op reactie vanuit de Tweede Kamer”, aldus de woordvoerder.

Lars Verpalen

Lees ook: SWOV: ‘opschakelen’ voor doelstelling verkeersveiligheid

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Lars Verpalen

3 reacties op “Minister vindt 10.600 verkeersgewonden in 2020 te ambitieus”

Anjo Joostens|30.06.15|20:42

Terwijl de rijschoolbranche in totaliteit nog steeds in gevecht is met zichzelf, had ik aan de hand van analyses, de in de topic genoemde conclusie in 2011 al voorspeld en de Ministerie toen al op de hoogte gebracht. Een leerling vormt zich later, naar wat hij nu leert en het is niet zo dat een leerling zich later moet vormen op basis van rijervaring, dat is vragen naar ongevallen in de toekomst. Je moet het ijzer (leerling) smeden als het heet is en niet wachten totdat het afgekoeld is.

Anjo Joostens|30.06.15|20:43

Ik daag alle rijschoolbrancheorganisaties uit. De lat is niet “het slagingspercentage” De grens is niet het businessmodel die aan het slagingspercentage gekoppeld is. De lat is de bescherming van rijbewijsleerlingen die te maken krijgen met de verkeersveiligheid, waarbij je op een volwassen manier rijbewijsleerlingen verkeerszekerheid moet bieden en de grens is dat er voor de toekomst minder ongelukken gebeuren.

Anjo Joostens|30.06.15|20:44

Zolang rijschoolbrancheorganisaties zelf geen vernieuwingen kunnen bedenken en zich hierin niet in aanpassen of de verantwoordelijkheid willen nemen, doe ik nooit meer de bijscholingen en of de praktijkbegeleiding bij het IBKI. Voor mij op dat gebied. daarom juist einde oefening en maak ik samen met anderen een start om de consument en rijbewijsleerling met hun keurmerk hen te beschermen over alles wat met hen te maken heeft en over hoe zij zich ontwikkelen voor later.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.