File

Kans op meer en langere files neemt toe richting 2020

De kans op langere en vaker voorkomende files neemt richting 2020 stevig toe. Het aantal voertuigverliesuren op het Nederlandse hoofdwegennet stijgt de komende vijf jaar namelijk met bijna 29 procent. Ook het totale wegverkeer op basis van het aantal gereden kilometers op het hoofdwegennet neemt met bijna tien procent toe. Dat blijkt uit een nieuwe trendprognose van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Het instituut stelde de prognose op in opdracht van Rijkswaterstaat. Het aantal voertuigverliesuren loopt naar verwachting dit jaar op tot ongeveer 49 miljoen en is in 2020 verder gestegen tot ruim 63 miljoen. Ter vergelijking: dit aantal lag in 2013 nog onder de 43 miljoen. Het totaal aantal afgelegde kilometers op het hoofdwegennet stijgt in dezelfde periode van 68 naar 74,5 miljard.

File rijden

Het KiM maakt een berekening aan de hand van een aantal variabelen: het aantal inwoners van Nederland tussen de 18 en 65 jaar, het bruto binnenlands product, de gemiddelde brandstofprijs en de strooklengte van het hoofdwegennet (HWN). Het HWN bestaat uit nagenoeg alle Rijkswagen in ons land, aangevuld met een aantal belangrijke provinciale wegen. Een voertuigverliesuur kan opgebouwd zijn uit één auto die zestig minuten vertraging heeft, maar ook bijvoorbeeld uit zestig auto’s die één minuut vertraging hebben.

Dat aantal verliesuren gaat dus richting 2020 stevig toenemen, zo blijkt uit de meest recente prognose. Het totaal van 63,2 miljoen uur aan reistijdverlies kan een indicatie geven ten opzichte van het totale aantal reisuren dat wordt afgelegd op het HWN. Als we aannemen dat dit aantal even snel groeit als het aantal voertuigkilometers, leggen we over vijf jaar meer dan zeven procent van de reis met vertraging af. Dat is momenteel iets meer dan vijf procent.

Indicatie

Het KiM baseert de ramingen op cijfers met betrekking tot de genoemde variabelen van onder andere het CBS, het Centraal Economisch plan en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT2015), waarin de ontwikkeling van het aantal rijstroken op het HWN staat geregistreerd.

Volgens die cijfers komt er ongeveer vierhonderd kilometer aan rijstroken bij in vijf jaar, daalt de gemiddeld brandstofprijs met twee procent en stijgt het Nederlandse bruto binnenlands product met ongeveer 1,7 procent.

Lars Verpalen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.