ongeluk, verkeersveiligheid, verkeersdoden

Meer verkeersdoden in Nederland, maar niet onder jongeren

Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2015 met negen procent toegenomen. In totaal vielen er 621 dodelijke slachtoffers in het verkeer; dat is 9 procent meer dan een jaar eerder en de grootste toename sinds 1989. Vooral onder mannelijke automobilisten en oudere mannen op een scootmobiel vielen meer slachtoffers. De afgelopen decennia heeft zich juist een grote afname van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers voorgedaan, maar die positieve trend heeft dus afgelopen jaar niet voortgezet. Wel neemt het aantal jonge slachtoffers opvallend sterk af.

De meeste verkeersdoden betroffen 80-plussers; 119 in 2015 ten opzichte van 94 in 2010. Het aantal 80-plussers is sindsdien ook gestegen, maar minder sterk dan de stijging in het aantal verkeersdoden. Bij 20- tot 30-jarigen nam het aantal verkeersdoden in dezelfde periode juist af van 114 naar 87.

Stijging verkeersdoden

De stijging van het aantal verkeersdoden is een trendbreuk. Vorig jaar stagneerde het aantal fatale gevallen al op 570 doden, maar nu is dus voor het eerst in tijden weer een stevige stijging te noteren. Minister Melanie Schultz van Haegen: “De afgelopen vijftien jaar is het aantal verkeersdoden in Nederland bijna gehalveerd. Na het dalende aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren is in 2015 het aantal helaas gestegen. Samen met lokale overheden en maatschappelijke partners blijf ik mij onverminderd inzetten om de doelstelling van maximaal 500 doden in 2020 te halen.”

De minister neemt geen extra maatregelen. “De toename van het aantal verkeersdoden benadrukt nogmaals het belang van een goede samenwerking tussen alle overheden en maatschappelijke organisaties. Samen zetten we daarom in op het verzamelen van meer data en het vormgeven van een risicogestuurde aanpak. Hierdoor zijn we nog beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.”

Verkeersdoden nederland

Oorzaak en afkomst

In totaal kwamen 458 mannen en 163 vrouwen om het leven bij een verkeersongeluk. De stijging in 2015 zit vooral bij de mannelijke autobestuurders. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 104 in 2014 naar 146 in 2015. Het aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte daalde van 44 naar 31. Mannen leggen ook meer kilometers af achter het stuur dan vrouwen. Mannen rijden dagelijks gemiddeld bijna21 km in een auto en vrouwen 10,5 km. Bij dodelijke auto-ongelukken was er in 2015 vaker sprake van een botsing met bijvoorbeeld een boom of lantaarnpaal.

Ook het aantal bestuurders van een scootmobiel dat is overleden na een verkeersongeval is onder mannen toegenomen van 21 in 2014 naar 36 in 2015. Het aantal vrouwelijke bestuurders dat overleed na een ongeluk in een scootmobiel is veel lager: 5 in 2015. Het aantal overleden fietsers is voor het tweede jaar op rij gelijk gebleven.

De meeste verkeersdoden waren bestuurders of passagiers van personenauto’s (224 slachtoffers), gevolgd door fietsers (185 slachtoffers). Er kwamen 57 voetgangers om door een verkeersongeluk. Vorig jaar overleden ongeveer evenveel bestuurders van een scootmobiel (41) als brom- of snorfietsers (42) en motorrijders (47).

80-plussers in problemen

Onder ouderen, met name 80-plussers, is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren gestegen. Er kwamen 119 80-plussers om in 2015, in 2010 waren dit er nog 94. Er zijn ook meer 80-plussers dan vijf jaar geleden, al is die toename minder groot dan die van het aantal verkeersdoden onder deze groep.

Het aantal verkeersdoden onder twintigers is sinds 2010 gedaald, net als onder dertigers en veertigers. In 2015 kwamen 89 mannelijke en 30 vrouwelijke 80-plussers om bij een verkeersongeval. Hiervan zaten er vier op de tien op de fiets. Ruim een kwart zat in een auto en twee op de tien reed in een scootmobiel. In 2010 vielen de meeste verkeersdoden nog onder twintigers.

Verkeersdoden 2015

Meeste ongelukken tussen 14.00u en 15.00u

In Noord-Brabant vielen de meeste dodelijke verkeersslachtoffers: 117. Dit zijn er 17 meer dan in 2014. Noord-Brabant heeft het meest uitgebreide weggennet van alle provincies (bijna 23 duizend km), gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland. In Groningen nam het aantal verkeersdoden relatief het sterkst toe. Daar vielen in 2015 28 verkeersdoden tegenover 19 in 2014. Zeeland en Overijssel waren de enige provincies waar minder dodelijke verkeersslachtoffers vielen.

In de periode 2010-2015 verongelukte 15 procent van alle verkeersslachtoffers tussen 14 en 16 uur ’s middags. In de avondspits, tussen 16 en 18 uur, vielen meer dodelijke slachtoffers (15 procent) dan in de ochtendspits tussen 7 en 9 uur (7 procent).

Verkeersdoden 2015

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.