Minister onderzoekt stelselherziening medische keuring senioren

De rijbewijskeuring van senioren moet niet afhangen van leeftijd, maar moet gebeuren op basis van een meldingsplicht. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW onderzoekt momenteel een stelselwijziging van de (medische) rijgeschiktheid. 

De bewindsvrouw laat in een brief aan de Kamer weten de mogelijkheden te verkennen naar meer ‘maatwerk’ in de beoordeling of ouderen geschikt zijn om deel te nemen aan het verkeer. Ze denkt aan een meer risicogeoriënteerde aanpak, waarbij een meldingsplicht gedurende de looptijd van het rijbewijs het uitgangspunt is. Er vindt dan geen keuring plaats op basis van leeftijd zoals nu, maar alleen nadat er een medische melding is gedaan. Verschillende varianten zijn mogelijk om een dergelijke stelselwijziging vorm te geven. Zo zijn er meerdere landen die dit doen via een meldplicht van arts of betrokkene zelf. 

Onderzoeksopzet 

Van Nieuwenhuizen geeft aan met de verkenning bezig te zijn nu het CBR worstelt met de wachttijden van keuringen van de 75-plusser. Het huidige stelsel van keuringen laat zien dat in 40 procent van de gevallen de keuring leidt tot beperking van de rijgeschiktheid. In 2 procent leidt het tot volledige rijontzegging. 

Voor de verkenning is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gevraagd opties voor een mogelijke stelselwijziging in beeld te brengen. SWOV verwacht de opzet van dat onderzoek eind oktober af te ronden. Die onderzoeksopzet wordt nog afgestemd in een klankbordgroep met verschillende stakeholders om breed maatschappelijk draagvlak te genereren voor de mogelijke uitkomsten. Die stakeholders zijn het ministerie van VWS, vertegenwoordigers van artsen, patiëntenorganisaties, ouderenbonden, ANWB en de Nederlandse Zorg Autoriteit. De eerste bijeenkomst wordt belegd in oktober.  

Waarborgen verkeersveiligheid 

Ook wordt de lijst van aandoeningen tegen het licht gehouden. In dit kader is de Gezondheidsraad gevraagd mee te denken of het bijvoorbeeld mogelijk is om binnen ziektebeelden onderscheid te maken tussen verschillende doelgroepen.  

Daarnaast wordt een internationale vergelijking gedaan die naar verwachting eind dit jaar aan de Kamer kan worden gestuurd. Daarin worden de ervaringen meegenomen van Denemarken die recent een vorm van leeftijdskeuring heeft afgeschaft. 

Het ministerie voert op dit moment een juridische analyse uit met betrekking tot de wijze waarop de internationale regelgeving vertaald is naar Nederlandse regelgeving. Die analyse moet eind 2019 zijn afgerond. 

Uitgangspunt bij een eventuele stelselherziening is dat er geen strengere eisen gesteld worden dan nodig. Tegelijkertijd moet uiteraard de verkeersveiligheid wel geborgd blijven. 

Lees ook: Terugdringen wachttijden CBR duurt sowieso tot 2020

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.